Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

Ochrona danych na www.lidl.pl

(Wersja 1; stan na 23.09.2021)


Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie ochroną danych na naszej stronie internetowej. Chcemy, aby użytkownicy naszej strony czuli się na niej komfortowo i bezpiecznie, a ochronę danych postrzegali jako wyznacznik naszej jakości i dbałości o Klienta.


Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o rodzaju i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp. k. ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne w odniesieniu do usług oferowanych na stronie lidl.pl z wyłączeniem usługi myLidl Account (dalej: Moje Konto Lidl - więcej w punkcie 5). Dla usługi Moje Konto Lidl administratorem danych osobowych jest Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm.


Dane osobowe to informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio przyporządkowane albo możliwe do przyporządkowania do konkretnej osoby. Podstawę prawną ochrony danych stanowi w szczególności Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).


Spis treści:

1. Zestawienie

2. Wyświetlanie naszej strony internetowej

3. Realizacja umów sprzedaży

4. Zabezpieczenie procesu zamówień

5. Korzystanie z Mojego Konta Lidl

6. Formularz kontaktowy / kontakt mailowy / kontakt telefoniczny / media społecznościowe / ankiety wśród klientów

7. Konkursy

8. Google reCaptcha

9. Przetwarzanie danych do celów reklamowych

10. Wysyłka newsletterów

11. Informowanie o dostępności produktów

12. Zapisywanie produktów – funkcjonalność listy życzeń

13. Zastosowanie cookies oraz podobnych technik do przetwarzania danych użytkownika

14. Możliwość indywidualnego dostosowania ustawień cookies

15. Odbiorcy danych spoza UE

16. Zintegrowane treści obcych oferentów

17. Partnerzy biznesowi

18. Zakupy w naszych sklepach stacjonarnych Lidl

19. Prawa osób, których dane dotyczą

20. Osoby kontaktowe

1. Zestawienie


Przetwarzanie danych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp.k. można podzielić na dwie kategorie:


a. w celu realizacji umowy przetwarzane są wszystkie dane niezbędne do realizacji umowy ze spółką Lidl sp. z o.o. sp.k. Jeżeli w realizacji umowy udział biorą również podmioty zewnętrzne, jak np. firmy kurierskie lub dostawcy usług płatniczych, Twoje dane są im przekazywane w wymaganym zakresie i przetwarzane przez nie zgodnie z ustalonym celem,


b. wraz z wyświetleniem strony internetowej spółki Lidl sp. z o.o. sp. k. następuje wymiana różnych informacji między Twoim urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej lub do wyświetlania reklam w przeglądarce Twojego urządzenia końcowego.

2. Wyświetlanie naszej strony internetowej


Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Twoim urządzeniu końcowym przeglądarka bez Twojego udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw. pliku dziennika:

 • adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona,
 • datę i godzinę wejścia,
 • nazwę i adres URL wyświetlanego pliku,
 • stronę / aplikację, z której nastąpiło wejście (adres URL strony),
 • użytą przez Ciebie przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny Twojego komputera połączonego z Internetem oraz
 • nazwę operatora Internetu

w następujących celach:

 • zagwarantowanie niezakłóconego tworzenia połączenia,
 • zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu.


Podstawę prawną przetwarzania adresu IP oraz pozostałych danych wskazanych powyżej stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania. Jeżeli prezentacja służy przygotowaniu umowy, podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO.


Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

Dane nie są przekazywane os. trzecim.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:


Adres IP jest przechowywany przez okres 30 dni, a następnie automatycznie usuwany.


W odniesieniu do danych takich jak: typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL (strony odwiedzonej wcześniej), nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP), godzina wysłania zapytania na serwer więcej informacji na temat ich przetwarzania znajdziesz w punkcie 13.2.

3. Realizacja umów sprzedaży


Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Przedmiotem działalności spółki Lidl sp. z o.o. sp. k. jest m.in. sprzedaż na odległość towarów i usług. W związku z tym przetwarzamy dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Zaliczają się do nich w szczególności:

 • imię, nazwisko,
 • adres do faktury i adres dostawy,
 • adres e-mail,
 • dane do płatności,
 • numer telefonu.

Podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zagwarantowania komfortowego korzystania z naszej strony internetowej/aplikacji,
 • realizacji postanowień umownych związanych z świadczeniem usług.

Jako podstawa prawna wymienionego powyżej przetwarzania służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO (wysyłka towaru na wskazany adres dostawy), co oznacza, że udostępniasz nam dane w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie łączącego Lidl oraz Ciebie stosunku umownego


Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

W ramach wymienionych powyżej rodzajów przetwarzania danych, Twoje dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez podwykonawców, w szczególności przez firmy kurierskie. Firmy te wybieramy z największą starannością i, o ile istnieje taki wymóg prawny, w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień zawartych w artykule 28 RODO.


Dane dotyczące adresu dostawy przekazujemy jednej ze współpracujących z nami firm kurierskich w celu realizacji umowy. W zależności od wybranej przez nas firmy kurierskiej, przekazujemy Twój numer telefonu/adres e-mail w celu zapewnienia możliwości kontaktu. Dane są przekazywane współpracującej z nami firmie kurierskiej tylko w wymaganych przypadkach i wyłącznie w ww. celach przetwarzania.


Płatności obsługiwane są przez dostawców usług płatniczych, którzy przetwarzają dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Po podaniu swoich danych możesz złożyć zlecenie płatności za pośrednictwem danego dostawcy. Aby móc zrealizować płatność, w szczególności przekazujemy informację dotyczącą kwoty płatności do wybranego dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych dokonanego przez dostawców usług płatniczych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć w tekstach informacyjnych na ekranie wprowadzania danych lub na stronie internetowej dostawcy usług płatniczych.


Informacje dotyczące przetwarzania danych przez firmę Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandia, dotyczące metody płatności kartą można znaleźć na stronie www.adyen.com. Płatności online w formie przelewu obsługuje Dotpay sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 28b. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dotpay.pl.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane zgromadzone w celu realizacji umowy są przechowywane do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów (np. przepisów podatkowych).


Jeżeli nie wyraziłeś zgody na wykorzystanie Twoich danych kontaktowych do celów reklamowych, będziemy przechowywać dane zebrane w celu realizacji umowy do czasu wygaśnięcia ustawowych lub ewentualnych umownych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. Po upływie tego okresu, przechowujemy informacje o stosunku umownym wymagane przepisami prawa handlowego i podatkowego przez okresy określone przepisami prawa (na ogół nie dłuższy od 7 lat od zawarcia umowy).

4. Zabezpieczenie procesu zamówień


Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W celu zabezpieczenia i optymalizacji procesu zamówień oraz aby zaoferować Tobie różne metody płatności, podczas procesu zamówienia sprawdzamy na podstawie już otrzymanych informacji, takich jak ilość zamówionych artykułów lub adres dostawy, czy w danym zamówieniu występują nieprawidłowości. Dodatkowo, w przypadku przerwania zamówień zapisujemy dane otrzymane do momentu przerwania procesu w celu (technicznej) optymalizacji procesu zamówienia i do identyfikacji (możliwych) przebiegów oszustw, oraz aby móc odpowiadać na zapytania klientów dotyczące procesu zamówień.


Jako podstawa prawna służy artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z opisanych powyżej celów przetwarzania danych.


Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

Dane nie są przekazywane osobom trzecim.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane zgromadzone w celu zabezpieczenia procesu zamówienia, łącznie z danymi osobowymi pochodzącymi z przerwanych zamówień, zapisujemy na okres maksymalnie dwunastu miesięcy. Po upływie tego okresu przechowywania danych, przetwarzane dane są usuwane.

5. Korzystanie z Mojego Konta Lidl


Moje Konto Lidl jest usługą (dalej także jako: "Usługa") grupy przedsiębiorstw Lidl (dalej jako: "grupa Lidl") oferowaną przez Lidl Stiftung & Co. KG z siedzibą w Neckarsulm przy Stiftsbergstraße 1, 74167 (dalej jako "Lidl Stiftung"). Lidl Stiftung przetwarza dane niezbędne dla funkcjonowania Usługi jako podmiot odpowiedzialny w zakresie w jakim zbiera, gromadzi, ocenia i przekazuje dane do pozostałych spółek z grupy Lidl w celu zapewnienia Usługi.


Na potrzeby niniejszej sekcji oraz jedynie w jej obrębie, wszelkie określenia odnoszące się do tożsamości Lidl jako podmiotu odpowiedzialnego za Moje Konto Lidl, takie jak "my", "nas" itp., należy rozumieć jako Lidl Stiftung & Co. KG.


Niniejszy fragment polityki prywatności znajduje zastosowanie do czynności przetwarzania wykonywanych przez Lidl Stiftung jako administratora danych w ramach Mojego Konta Lidl. Kontakt z Inspektorem ochrony danych Lidl Stiftung możliwy jest pod wskazanym powyżej adresem korespondencyjnym.


W przypadku kontaktu w języku polskim - prosimy o użycie formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/contactsupport


Chronione hasłem Moje Konto Lidl jest usługą typu single sign-on, która pozwala Ci na rejestrację oraz logowanie do wielu usług (dalej "Usług Docelowych") świadczonych przez spółki z grupy Lidl, takich jak sklepy online, usługi rezerwacji zakupów czy aplikacje mobilne (np. Lidl Plus) przy użyciu tylko jednej nazwy użytkownika i hasła. Oznacza to, że nie musisz za każdym razem tworzyć nowego konta i podawać odrębnych danych logowania. Usługą Docelową, której dotyczy niniejsza polityka prywatności jest sklep online www.lidl.pl. W ramach Mojego Konta Lidl przechowywane są dane opisane w sekcji 5.1., a także podstawowe dane klienta, które podałeś podczas rejestracji do innych usług grupy Lidl.


Jeśli zarejestrujesz się w Usłudze Docelowej, a wcześniej nie korzystałeś z innych usług grupy Lidl, automatycznie utworzysz Moje Konto Lidl. Jeżeli natomiast rejestrowałeś się już w takiej usłudze grupy Lidl, która korzysta z Mojego Konta Lidl, możesz w prosty sposób zarejestrować się w Usłudze Docelowej, korzystając z zapisanych danych uwierzytelniających. W przyszłości zakres usług, w których możliwe będzie wykorzystanie Mojego Konta Lidl, będzie rozbudowywany.


5.1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?


Rejestracja Mojego Konta Lidl

W trakcie rejestracji do Usługi Docelowej, w przypadku, gdy nie korzystałeś wcześniej z usług grupy Lidl i tym samym tworzyć będziesz Moje Konto Lidl po raz pierwszy, poprosimy Cię o następujące podstawowe dane klienta: adres e-mail, hasło oraz opcjonalnie numer telefonu komórkowego. Jeżeli zalogujesz się do Usługi Docelowej z wykorzystaniem istniejącego Mojego Konta Lidl, poprosimy Cię o powyższe dane jedynie w przypadku, gdy nie podałeś nam ich podczas rejestracji do innych usług grupy Lidl.


Przetwarzamy także takie dane jak: Twój adres IP, długość korzystania z Mojego Konta Lidl, identyfikatory online, takie jak ID urządzenia, szczegóły przeglądarki (np. jej nazwa i wersja), nazwa i wersja systemu operacyjnego urządzenia, z którego korzystasz oraz przybliżoną, w oparciu o dane sieci, lokalizację Twojego urządzenia, gdy się logujesz.


Sekcja "O mnie"

Jeżeli opcjonalnie uzupełnisz informacje o sobie w sekcji "O mnie", będziemy przetwarzać te dane w podglądzie Mojego Konta Lidl.


Analiza zachowań użytkownika / pliki cookies

W trakcie korzystania z Mojego Konta Lidl, stosowane są pliki cookies. Używane są dwa rodzaje plików cookies: technicznie niezbędne, bez których funkcjonowanie Mojego Konta Lidl byłoby ograniczone, oraz opcjonalnie - statystyczne. Przegląd używanych plików cookies wraz z dalszymi informacjami (np. o okresie ich przechowywania), znajdziesz w naszej polityce dot. plików cookies.


5.2. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?


Rejestracja, logowanie i zarządzanie kontem

Aby zapewnić Ci optymalny komfort korzystania z naszych usług, przechowujemy Twoje dane osobowe w ramach Mojego Konta Lidl. Po założenia swojego konta, nie musisz ponownie podawać swoich danych osobowych przez cały okres użytkowania.


Mojego Konta Lidl możesz używać przy korzystaniu ze wszystkich podłączonych usług grupy Lidl bez konieczności odrębnej rejestracji i ponownego podawania szczegółowych danych osobowych. Po zalogowaniu na Moje Konto Lidl, możesz zrezygnować z korzystania z poszczególnych Usług Docelowych. W każdej chwil możesz także zapoznać się oraz dokonać zmian w Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach Mojego Konta Lidl.


Aby utworzyć Moje Konto Lidl, konieczne jest wprowadzenie hasła użytkownika. Jest ono używane łącznie z Twoim adresem e-mail albo numerem telefonu w celu uzyskania dostępu do Mojego Konta Lidl. Aby ukończyć proces rejestracji, konieczna jest walidacja Twojego adresu e-mail. W tym celu, na wskazany przez Ciebie adres wyślemy kod, o którego wprowadzenie poprosimy Cię na stronie. Bez weryfikacji adresu e-mail, korzystanie z Mojego Konta Lidl nie będzie możliwe.


Podstawą przetwarzania opisanego powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. dostarczasz nam te dane na podstawie łączącej nas umowy o świadczenie usług.


Zabezpieczenie Twojego profilu użytkownika

W zakresie rejestracji oraz logowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wykorzystujemy usługę Google reCaptcha. Nasz uzasadniony interes polega na zabezpieczeniu Twoich danych oraz naszych systemów. Za jej pomocą, przeprowadzana jest analiza wielu składowych w celu ustalenia, czy konkretne zapytanie wysyłane jest przez człowieka czy zautomatyzowany program. Weryfikacja rozpoczyna się automatycznie po tym, jak uruchomisz Moje Konto Lidl. Obejmuje ona takie informacje jak m.in. Twój adres IP, czas spędzony na stronie czy wykonane ruchy kursora. Wygenerowane dane są przesyłane na serwery Google w USA i tam przetwarzane. Zbieranie powyższych danych oraz ich analiza nie pozwala nam ani Google na identyfikację Twojej osoby. W szczególności, informacje te nie będą łączone przez Google z przetwarzanymi danymi osobowymi dotyczącymi Twojej osoby. Więcej informacji na temat usługi Google reCaptcha możesz znaleźć na stronach: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://policies.google.com/terms?hl=pl.


Ponadto, przetwarzamy także Twój adres IP oraz wskazane powyżej identyfikatory online i przybliżoną lokalizację urządzenia w celu prewencji i wykrywania nadużyć, naruszeń lub innych niezgodnych z prawem działań. Na przykład, jeżeli zalogujesz się z nowego/nieznanego urządzenia, będziemy mogli poinformować Cię o takiej próbie logowania. Powyższe przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci monitorowania oraz usprawniania poziomu bezpieczeństwa naszych usług.


Obsługa zgłoszeń Klientów

W celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi, udostępniamy także Twoje podstawowe dane Klienta przetwarzane w ramach Mojego Konta Lidl innym spółkom z Grupy Lidl. W związku z tym, nie jest konieczne, abyś w przypadku zgłoszeń ponownie podawał swoje dane osobowe. Spółki z Grupy Lidl wykorzystują Twoje dane jedynie w celu weryfikacji Twojej osoby jako Klienta lub Użytkownika oraz obsługi Twojego zgłoszenia.


Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Nasz wspólny uzasadniony interes opiera się na opracowywaniu Twoich zgłoszeń, rozwiązywaniu potencjalnych problemów, a tym samy podnoszeniu i utrzymywaniu Twojej satysfakcji jako Klienta lub Użytkownika usług spółek z Grupy Lidl.


5.3. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?


Odbiorcy/kategorie odbiorców

Twoje dane mogą zostać przekazane operatorowi konkretnej Usługi Docelowej w celu wykonania łączącego Was zobowiązania zawartego w ramach jednej z usług podpiętych do Mojego Konta Lidl. Odbiorca otrzymuje Twoje dane, które są przetwarzane w ramach Mojego Konta Lidl, a jednocześnie niezbędne do świadczenia zamówionej usługi, biorąc pod uwagę jej charakter, np.:


- dane weryfikujące uwierzytelnianie (adres e-mail, hasło, numer telefonu – jeśli dotyczy).


Przekazujemy także Twoje podstawowe dane osobowe spółkom z Grupy Lidl, z którymi kontaktujesz się z zapytaniami z zakresu obsługi Klienta.


Ponadto, w ramach przetwarzania Twoich danych osobowych, korzystamy z usług zleceniobiorców. Podmioty, które przetwarzają Twoje dane na nasze zlecenie są starannie selekcjonowane i pisemnie zobowiązane do zachowania poufności. Są one związane naszymi instrukcjami oraz poddawane audytom – zarówno przed rozpoczęciem przetwarzania jak i regularnie później. Nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w swoich własnych celach. Na takich zasadach, dostęp do Twoich danych mogą mieć podmioty, które świadczą nam usługi w zakresie:


- przechowywania danych, zarządzania bazami danych lub analogiczne,

- wsparcia technicznego,

- doradztwa marketingowego,


oraz wsparcia w opracowywaniu zgłoszeń użytkowników dot. funkcjonalności z obszaru "O mnie". Zasadniczo, transfer Twoich danych do innych podmiotów trzecich jest wykluczony.


Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe do odbiorców w państwach trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), uzyskasz takie informacje z niniejszej polityki prywatności. Poprzez przyjmowanie decyzji o adekwatności, Komisja Europejska ocenia, czy wskazany kraj zapewnia adekwatny poziom ochrony danych. Z kompletną listą państw, dla których wydano decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony, możesz zapoznać się klikając w poniższy link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_pl.


Jeśli adekwatny poziom ochrony w odniesieniu dla państwa trzeciego nie został stwierdzony przez Komisję Europejską, zapewniamy, aby dane osobowe były zabezpieczone w odpowiedni sposób przy wykorzystaniu innych środków, takich jak: wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule umowne, mechanizmy certyfikacji czy zatwierdzone kodeksy postępowania. Po więcej informacji w tym zakresie możesz zwrócić się do naszego Inspektora ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).


5.4. W jaki sposób zapewniamy poufność Twoich danych osobowych?


Aby zapewnić poufność Twoich danych osobowych, nasi pracownicy zaangażowani w proces przetwarzania danych nie mogą zbierać, przetwarzać ani w żaden sposób wykorzystywać Twoich danych bez wyraźnego upoważnienia. Są oni regularnie szkoleni z zasad ochrony danych, a także umownie zobowiązani do zachowania danych w poufności na początku swojego zatrudnienia. Obowiązek ten trwa nadal pomimo zakończenia stosunku pracy.


5.5 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?


Jeżeli przy użyciu Mojego Konta Lidl zarejestrowałeś się tylko do jednej Usługi Docelowej, Twoje dane zostaną usunięte wraz z usunięciem Twojego konta w Usłudze Docelowej. Jeżeli jednak wykorzystałeś Moje Konto Lidl do rejestracji w ramach kilku usług Lidl, Moje Konto Lidl, a wraz z nim wszystkie przetwarzane dane osobowe, zostaną usunięte dopiero wraz z usunięciem przez Ciebie konta w ostatniej Usłudze Docelowej. Postanowienia polityk prywatności Usług Docelowych znajdują odpowiednie zastosowanie. Jeżeli zmienisz lub usuniesz informacje w sekcji "O mnie", Twoje dane zostaną odpowiednio zmienione lub usunięte natychmiastowo.


W niektórych przypadkach, podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dostawca konkretnej Usługi Docelowej, z której korzystasz. Przetwarza on Twoje dane w celu świadczenia zamówionej usługi, a następnie archiwizuje je zgodnie z obowiązującym prawem (więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności konkretnej Usługi Docelowej).

6. Formularz kontaktowy / kontakt mailowy / kontakt telefoniczny / media społecznościowe / ankiety wśród klientów


Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Dane osobowe, które powierzasz nam przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, rozmów telefonicznych lub przez adres e-mail, mają charakter poufny. Wykorzystujemy Twoje dane zgodnie z określonym celem przetwarzania, aby móc w sposób poprawny opracować Twoje zapytania.


Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO, względnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Nasz i Twój wspólny, uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika z celu jakim jest odpowiadanie na Twoje zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Twojego zadowolenia jako klientów lub użytkowników naszej strony internetowej. W przypadku ofert nieruchomości nasz i Twój wspólny, uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu jakim jest opracowywanie i odpowiadanie na Twoje oferty oraz ewentualne nawiązanie przyszłej współpracy.


Jeżeli bierzesz udział w jednej z naszych ankiet przeprowadzanych wśród klientów, odbywa się to całkowicie dobrowolnie. W ramach takiego anonimowego badania nie są zapisywane żadne informacje, które mogłyby zostać powiązane z jego uczestnikami. Zapisywana jest tylko data i godzina Twojego uczestnictwa w ankiecie. Wszystkie informacje osobiste, które podasz przy udzielaniu odpowiedzi na pytania w naszej ankiecie, są traktowane jako podane dobrowolnie i zapisywane zgodnie z wymogami RODO. Prosimy, aby w polach na tekst nie podawać imion i nazwisk ani podobnych danych, które mogłyby umożliwić powiązanie z Tobą lub innymi osobami. W przypadku złożenia oświadczenia o zgodzie w ramach ankiety przeprowadzanej wśród klientów, za podstawę prawną przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Jeżeli w ramach ankiety przeprowadzanej wśród klientów wyraziłeś zgodę, w dowolnym momencie masz możliwość wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość. Szczegółowe informacje dotyczące tych przypadków można znaleźć w dedykowanym dokumencie dot. ochrony danych osobowych opracowanym na potrzeby danej ankiety.


Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

W wyjątkowych przypadkach, Twoje dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez firmy podwykonawcze. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień zawartych w artykule 28 RODO.


Jeśli jest to konieczne do przetworzenia Twojego zapytania, podane przez Ciebie dane mogą zostać przekazane do spółek z Grupy Lidl.


Konieczne może być również przekazanie fragmentów Twojego zgłoszenia kontrahentom (np. dostawcom w przypadku pytań dotyczących produktów) w celu opracowania Twojego zapytania. W takich przypadkach zapytanie zostanie najpierw zanonimizowane, aby żadna osoba trzecia nie mogła go powiązać z Twoją osobą. Jeżeli w pojedynczych przypadkach będzie konieczne przekazanie Twoich danych osobowych, poinformujemy Ciebie o tym z wyprzedzeniem i poprosimy o wyrażenie na to zgody. Bez takiej zgody nie przekazujemy Twoich danych podmiotom trzecim.


Wyniki naszych ankiet wykorzystujemy tylko do wewnętrznych analiz. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone. Nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim, jeżeli nie wyraziłeś na to jednoznacznej zgody.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Wszystkie dane osobowe, które uzyskaliśmy od Ciebie w ramach zapytań (sugestie, pochwały lub krytyka) za pośrednictwem tej strony internetowej lub przez e-mail przechowywane są do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia i usuwane lub anonimizowane najpóźniej 90 dni po jego zamknięciu.


W przypadku dochodzenia swoich praw przysługujących podmiotom danych na podstawie RODO, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata po udzieleniu przez nas ostatecznej odpowiedzi, abyśmy mogli wykazać, że udzieliliśmy Tobie wyczerpujących informacji oraz, że spełnione zostały wymogi prawne.


Czas przetwarzania danych pozyskiwanych ewentualnie w trakcie przeprowadzania różnego rodzaju ankiet klienckich jest wykazywany każdorazowo odrębnie dla konkretnej ankiety.

Połączenie z Lidl Plus

Aby zidentyfikować Cię jako użytkownika Lidl Plus, przekażemy Twój numer Klienta do spółki Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm („Lidl Stiftung”). Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie Ci lepiej dopasowanych ofert w Lidl Plus, w tym celu ograniczamy transfer danych do Klientów będących faktycznymi użytkownikami Lidl Plus.

Jeżeli Lidl Stiftung zidentyfikuje Cię jako uczestnika programu lojalnościowego „Lidl Plus”, poinformujemy Cię o produktach, które kupiłeś/włożyłeś do koszyka według rodzaju, ilości i ceny, wykorzystanych kuponów, czasu płatności, stosowanych sposobów płatności i wybranych sposobów dostawy. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych do celów statystycznych lub marketingowych (patrz punkt 13), przekażemy te dane również do Lidl Stiftung. Ponadto informujemy Lidl Stiftung o Twoim sposobie korzystania z naszego newslettera, włączając w to informacje takie jak czas otwarcia newslettera, kliknięte linki lub obszary, czas trwania i częstotliwość korzystania. Podstawą prawną ww. przetwarzania jest wykonanie umowy pomiędzy Tobą a Lidl Stiftung, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w ramach Lidl Plus znajdziesz tutaj.

7. Konkursy


Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Masz możliwość udziału w różnych konkursach na naszej stronie internetowej, poprzez newsletter lub aplikację Lidl. Na dole strony internetowej, w zakładce 'Loterie, Konkursy, Promocje' zamieszczamy informacje o obecnie prowadzonych przez nas konkursach. Jeżeli w dedykowanym konkursie nie postanowiono inaczej lub nie udzieliłeś nam dalszej wyraźnej zgody, dane osobowe przekazane nam przez Ciebie w ramach uczestnictwa w konkursie są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia konkursu (np. wyłonienia zwycięzców, powiadomienia zwycięzców, wysyłki nagrody). Jeśli w dedykowanym konkursie nie rozstrzygnięto w sposób odmienny tej kwestii, to jako podstawa prawna przetwarzania danych w ramach konkursów, co do zasady służy artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO. Jeżeli w ramach konkursu udzieliłeś zgody, w dowolnym momencie masz możliwość wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość. Szczegółowe informacje dotyczące tych przypadków możesz znaleźć w dokumentach opracowanych na potrzeby danego konkursu.


Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

Dane mogą być przetwarzane na nasze zlecenie przez firmę podwykonawczą, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia konkursu (np. wysłania nagrody za pośrednictwem firmy logistycznej). Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i jeżeli jest to wymagane w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO. Innego rodzaju przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Po zakończeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzców dane osobowe uczestników zostają usunięte, o ile ich przechowywanie nie wynika z innych przepisów prawa (np. podatkowych). W przypadku nagród rzeczowych dane zwycięzców są przechowywane przez okres ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi, aby w razie wad zapewnić naprawę lub wymianę.

8. Google reCaptcha


W celu ochrony Twoich danych i zabezpieczenia przesyłania formularzy, w szczególności w ramach uczestnictwa w konkursach, korzystamy z Google reCaptcha, usługi Google LLC ('Google'), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Nasz uzasadniony interes wynika z przedstawionych celów. W tym kontekście analiza różnych informacji jest wykorzystywana do ustalenia, czy wprowadzanie danych jest przeprowadzane przez człowieka, czy przez program automatyczny. Wygenerowane informacje są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Gromadzenie i analiza danych nie umożliwia nam ani Google identyfikacji Twojej tożsamości. W szczególności informacje te nie są powiązywane przez Google z Twoimi danymi osobowymi.


Więcej informacji na temat Google reCaptcha można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl lub https://policies.google.com/terms?hl=pl.

9. Przetwarzanie danych do celów reklamowych


Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W przypadku wyrażenia stosownej zgody na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies i innej podobnej technologii oraz uzyskiwanie dostępu do niej (więcej informacji na ten temat w naszej Polityce cookies) możemy rozpocząć przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym informacji o Twojej aktywności na stronie internetowej (m.in. jakie obszary strony odwiedzasz, z jakich linków korzystasz itd.) w celach reklamowych, w tym do działań remarketingowych. Dane te mogą służyć do tworzenia Twoich profili. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników w celu analizy Twojego zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Ciebie indywidualnych preferencji i zainteresowań. Sposób wykorzystania profili zależy od tego, jakiej treści zgodę marketingową wyraziłeś. Jeżeli zgodziłeś się na wykorzystanie reklamowych plików cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów (których lista znajduje się tutaj) w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam w naszych serwisach oraz serwisach podmiotów trzecich, profil zostanie wykorzystany do dopasowania treści reklamy do Twoich preferencji, jeżeli natomiast rozpocząłeś subskrypcję newslettera, to informacje handlowe przesyłane newsletterem będą odpowiednio dopasowane do Twoich zainteresowań.


Jako podstawa prawna wymienionego powyżej przetwarzania danych służy artykuł 6 ustęp 1 lit. f RODO, a w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody artykuł 6 ustęp 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych klientów do własnych celów reklamowych lub do celów reklamowych osób trzecich należy traktować jako uzasadniony interes.


W każdym momencie możesz wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas w odniesieniu do każdego z kanałów komunikacji i ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem. W dowolnym momencie masz także prawo do bezpłatnego sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych w wyżej wymienionych celach. Żeby wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw wystarczy np. wysłać e-mail na adres podany w punkcie 20 lub wysłać pismo pocztą tradycyjną.


Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

W zakresie działań reklamowych obejmujących wyświetlanie treści dopasowanej do Twoich preferencji i zainteresowań odbiorcami danych mogą być nasi zaufani partnerzy, których lista znajduje się w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Jeżeli wycofasz zgodę na poszczególne kanały komunikacji marketingowej lub sprzeciwisz się przetwarzaniu danych w związku z podejmowaniem przez nas określonych działań reklamowych, Twoje dane nie będą przetwarzane w zakresie objętym zgodą lub sprzeciwem.


Jeżeli wyrazisz sprzeciw, powiązany z nim adres kontaktowy, o ile adres taki jest przetwarzany w konkretnym przypadku, zostanie zablokowany do dalszego przetwarzania danych w celach reklamowych. Zwracamy uwagę na to, że w wyjątkowych przypadkach również po wpłynięciu Twojego sprzeciwu może się jeszcze zdarzyć wysyłka materiałów reklamowych. Ma to miejsce ze względów technicznych związanych z wcześniejszym przygotowaniem materiałów reklamowych do wysyłki i nie oznacza zignorowania Twojego sprzeciwu. Dziękujemy za zrozumienie.


W celu autopromocji na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Microsoft Advertising i Microsoft Clarity firmy Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlandia (Microsoft). Microsoft przetwarza również Twoje dane w ramach tych usług na własną odpowiedzialność.


Dzięki Microsoft Advertising reklamy mogą być odtwarzane i optymalizowane w całej sieci Microsoft (np. w wyszukiwarkach i programach e-mail), a działania użytkowników na naszej stronie internetowej mogą być śledzone, jeśli dotarli oni do naszej witryny za pośrednictwem reklam. Dzięki rozwiązaniu Microsoft Clarity można śledzić i wizualizować interakcje użytkowników z naszą witryną internetową.


Korzystamy również z usług Microsoft w celu gromadzenia informacji, które pozwalają nam śledzić odbiorców za pomocą list remarketingowych. Microsoft Advertising rozpoznaje, że nasza witryna została odwiedzona i może wyświetlić reklamę przy późniejszym korzystaniu z sieci Microsoft. Informacje te wykorzystywane są także do tworzenia statystyk konwersji, czyli rejestrowania, ilu użytkowników trafiło na nasz serwis po kliknięciu w reklamę. Informuje nas o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę i zostali przekierowani na naszą stronę internetową. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.


Możesz dezaktywować reklamy spersonalizowane w firmie Microsoft lub ustawić je indywidualnie. Szczegóły można znaleźć na odpowiednich stronach pomocy technicznej Microsoft:


How can I get my ads in front of my customers? (microsoft.com) i


Microsoft account | PrywatnośćOpcje ustawień spersonalizowanych reklam znajdziesz także na YourAdChoices.com | Welcome to YourAdChoices.com i tutaj. (NAI Consumer Opt Out (networkadvertising.org))


Dalsze informacje na temat przetwarzania danych i korzystania z praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć również w wytycznych firmy Microsoft dotyczących ochrony danych:


Microsoft Privacy Statement – Microsoft privacy

10. Wysyłka newsletterów


Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Na naszej stronie internetowej / w naszych mobilnych aplikacjach lub stronach internetowych / aplikacjach mobilnych firm partnerskich oraz przez ramki zintegrowane na naszych stronach w mediach społecznościowych oferujemy możliwość subskrypcji naszego newslettera. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, wykorzystamy Twój adres e-mail i w razie potrzeby również imię i ew. nazwisko do przesyłania (w miarę możliwości indywidualnych) informacji dotyczących produktów, promocji, konkursów i nowości z oferty a także do badania zadowolenia klientów. Zapisujemy i przetwarzamy te dane w celu wysyłki newslettera.


Aby zapobiec błędom przy podawaniu adresu e-mail wprowadzamy tzw. procedurę double opt-in: po wpisaniu adresu e-mail w polu subskrypcji newslettera przesyłamy Tobie link potwierdzający. Dopiero po kliknięciu w ten link Twój adres e-mail zostaje wpisany na listę mailingową.


Newslettery obejmują promocje (oferty, rabaty, konkursy itd.) oraz towary i usługi spółki Lidl sp. z o.o. sp.k.


W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, możemy rozpocząć przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach reklamowych, w tym poprzez profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników w celu analizy Twojego zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. W ten sposób tworzymy spersonalizowane profile użytkowników z przyporządkowaniem Twojej osoby i/lub adresu e-mail w celach wymienionych powyżej. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Twoich indywidualnych preferencji i zainteresowań.


Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne lub wpływających na użytkownika w podobnie istotny sposób.


Podstawą prawną wymienionego powyżej przetwarzania danych jest Twoja zgoda, która jest wyrażana poprzez zapisanie do newslettera (artykuł 6 ustęp 1 lit. a RODO). Zgoda jest też podstawą przetwarzania Twojego imienia, o ile na etapie zapisu do newslettera wyrazisz chęć jego przekazania.


Przetwarzanie danych klientów do własnych celów reklamowych lub do celów reklamowych osób trzecich może się także odbywać na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ustęp 1 lit. f RODO), który jest zbieżny z celami przetwarzania.


W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym poprzez tworzenie spersonalizowanych profili użytkownika. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem. Link do rezygnacji z newslettera można znaleźć tutaj lub na końcu każdego newslettera.

Rezygnacja z subskrypcji jest równoznaczna z cofnięciem Twojej zgody na utworzenie spersonalizowanego profilu użytkownika oraz na otrzymywanie na jego podstawie newsletterów.


Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Jeżeli w celu realizacji wysyłki newslettera lub umożliwienia dokonywania ocen zakupu korzystamy z usług zewnętrznych podwykonawców, w zawartej umowie zobowiązujemy ich do przestrzegania artykułu 28 RODO. Innego rodzaju przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Jeżeli odwołasz zgodę na otrzymywanie newslettera Lidl, za pośrednictwem dedykowanego linka, Twój adres e-mail zostanie zablokowany do wysyłki newslettera Lidl. W sytuacji, gdy wyślesz zgłoszenie za pośrednictwem e-mail to Twój adres jest trwale usuwany z bazy.


Przy zapisywaniu się do newslettera na stronie mediów społecznościowych obowiązują również przepisy o ochronie danych osobowych danego operatora strony mediów społecznościowych.

11. Informowanie o dostępności produktów


Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:

Jeżeli produktu, którym jesteś zainteresowany, nie ma aktualnie w ofercie, możesz pozostawić nam swój adres e-mail, na który wyślemy Ci wiadomość, gdy będzie on ponownie dostępny. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest wówczas Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), której udzielasz nam zamawiając powiadomienie. Bez podania adresu e-mail nie będziemy w stanie poinformować Cię o ponownej dostępności produktu.


Swoją zgodę na otrzymanie powiadomienia dotyczącego konkretnego produktu możesz w dowolnym momencie wycofać, korzystając z linku zamieszczonego w wiadomości e-mail, potwierdzającej obserwowanie produktu lub też wysyłając wiadomość e-mail na dane kontaktowe administratora.


Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

W zakresie informowania o dostępności produktów w sklepie online, korzystamy z usług Zleceniobiorców, którzy przetwarzają Twoje dane na nasze zlecenie. Podmioty te są starannie selekcjonowane, poddawane audytom oraz umownie zobowiązane do zachowania Twoich danych w poufności i przestrzegania postanowień art. 28 RODO.


Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane / kryteria ustalania tego okresu:

Kiedy Twój artykuł pojawi się ponownie w naszym asortymencie, otrzymasz jednorazową wiadomość e-mail, a Twoje dane nie będą już dłużej przetwarzane w powyższym celu. Jeżeli w okresie 90 dni od zamówienia powiadomienia produkt nie zostanie przywrócony do sprzedaży, Twój adres również zostanie usunięty.

12. Zapisywanie produktów – funkcjonalność listy życzeń


Cel przetwarzania / podstawy prawne:

W celu umożliwienia Ci zapisania artykułów, którymi jesteś zainteresowany, udostępniamy Ci instytucję listy życzeń, w której możesz odłożyć dowolny produkt z asortymentu naszego sklepu online, tak aby wrócić do niego później. Zwracamy jednak uwagę, że nie oznacza to rezerwacji zapisanych artykułów. Lista jest przypisana do Twojego konta, dlatego będziesz miał do niej dostęp niezależnie od urządzenia, z którego się zalogujesz. Podstawą tego przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), której udzielasz nam poprzez dobrowolne skorzystanie z funkcjonalności listy życzeń.


Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane / kryteria ustalania tego okresu:

Twoje dane w postaci zainteresowania konkretnymi produktami (preferencje zakupowe) będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody, co możesz uczynić w dowolnym momencie poprzez wyczyszczenie listy. Zaprzestaniemy przewarzania tych danych także w przypadku usunięcia przez Ciebie konta lub po upływie 1 roku od dodania konkretnego produktu do listy obserwowanych.

13. Zastosowanie cookies oraz podobnych technik do przetwarzania danych użytkownika


13.1 Pliki cookie


Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych i cele przetwarzania danych/ podstawy prawne:

My, Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach przy ul. Poznańskiej 48, gmina Tarnowo Podgórne (62-080), jesteśmy administratorem dla czynności przetwarzania danych w kontekście wykorzystania plików cookie i innych podobnych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania we wszystkich (pod-)domenach strony www.lidl.pl, z wyłączeniem procesu obejmującego logowanie do naszego sklepu internetowego poprzez usługę 'Moje Konto Lidl'.


Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Niemcy, jest administratorem dla czynności przetwarzania danych w kontekście wykorzystania plików cookie i innych podobnych technik do przetwarzania danych w ramach usługi Moje Konto Lidl. 'Moje Konto Lidl' to konto klienta dla aplikacji internetowych spółek z grupy Lidl, m.in. dla serwisu www.lidl.pl. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookie i innych podobnych technik na stronie www.lidl.pl (patrz poniżej), zgoda ta obejmuje również wykorzystanie plików cookie i innych podobnych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania przez Lidl Stiftung & Co. KG na stronie Moje Konto Lidl.


W zakresie cookies marketingowych (patrz: cookies oznaczone jako marketingowe w naszej Polityce cookies), poza nami, współadministratorami danych w rozumieniu art. 26 RODO są Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja („Criteo”), Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”) oraz RTB House GmbH, Kurfürstendamm 226, 10719 Berlin, Niemcy („RTB House”). W ramach współpracy z naszymi partnerami, za Twoją zgodą wykorzystujemy na naszej stronie internetowej ich zaawansowane technologie, które pozwalają nam rejestrować zachowania użytkowników w sieci i dzięki temu wyświetlać im na naszych stronach i platformach dopasowane do nich reklamy. Nasi partnerzy mogą przy tym porównywać dane zgromadzone na naszej stronie z ich własnymi zasobami danych.


W celu realizacji swoich praw, w odniesieniu do przetwarzania danych opisanego w niniejszej sekcji, jako osoba, której dane dotyczą, możesz zwrócić się zarówno do nas jak i do naszych partnerów wskazanych powyżej.


Więcej informacji o przetwarzaniu danych oraz realizacji praw podmiotów danych znajdziesz również w politykach prywatności naszych partnerów:

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie, itp.) gdy odwiedzasz nasze strony internetowe. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego rodzaju złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym używanym przez Ciebie urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezpośrednio informowani o Twojej tożsamości.


Wykorzystanie plików cookie i innych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania służy nam i naszym Zaufanym Partnerom następującym celom, w zależności od kategorii pliku cookie lub innej techniki:


a. Niezbędne: Są to pliki cookie i podobne metody, bez których nie możesz korzystać z naszych usług (np. do wyświetlania naszej strony internetowej/funkcji, z których chcesz skorzystać , do zapamiętania twojej rejestracji w obszarze logowania, do wypełnienia koszyka z zakupami podczas zakupów online, itp.).


b. Preferencje: Technologie te pozwalają nam uwzględnić Twoje faktyczne lub przypuszczalne preferencje dotyczące wygodnego korzystania z naszych stron internetowych. Na przykład, preferencje użytkownika pozwalają nam wyświetlać nasze strony internetowe w odpowiednim języku dla użytkownika. Dzięki temu również unikamy pokazywania Ci produktów, które mogą być niedostępne w Twojej okolicy.


c. Statystyczne: Te technologie umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk dotyczących korzystania z naszych usług w celu dostosowania ich do Twoich potrzeb. Dzięki temu możemy, na przykład, określić, w jaki sposób jeszcze lepiej dostosować nasze strony internetowe do przyzwyczajeń użytkowników.


d. Reklamowe: Umożliwiają nam wyświetlanie treści reklamowych, które są dla Ciebie odpowiednie, w oparciu o analizę twojego schematu użytkowania. W tym kontekście schemat użytkowania możemy również śledzić za pośrednictwem różnych stron internetowych, przeglądarek lub urządzeń końcowych za pomocą identyfikatora użytkownika (unikalny identyfikator).


Informacje o plikach cookie i innych stosowanych technikach, w tym o celach przetwarzania, okresie przechowywania i Zaufanych Partnerach dostępne są tutaj.


W zależności od celu, stosowane przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów pliki cookie oraz podobne techniki do przetwarzania danych dotyczących użytkowania uwzględniają w szczególności przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych:


Pliki niezbędne:

 • Wejścia użytkownika, aby zapamiętać dane wejściowe na kilku podstronach (np. aby przenieść wybrane towary do koszyka, aby wybrać preferowany sklep w Wyszukiwarce Sklepów Lidl);
 • Dane uwierzytelniające w celu identyfikacji użytkownika po rejestracji dla uzyskania dostępu do autoryzowanych treści podczas kolejnych wizyt (np. dostęp do konta klienta Moje Konto Lidl);
 • Zdarzenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa (np. wykrycie wielu nieudanych prób logowania);
 • Dane do odtwarzania treści multimedialnych (np. odtwarzanie filmów video (o produktach) wybranych przez użytkownika).


Preferencje:

Ustawienia dopasowania interfejsu użytkownika, które nie są powiązane ze stałym identyfikatorem (np. aktywny wybór języka lub określone wyświetlanie zapytań wyszukiwania lub map w wyszukiwarce sklepów).


Statystyki:

Pseudonimizowane profile Użytkowników z informacjami o korzystaniu z naszych stron internetowych. Należą do nich w szczególności:

 • typ/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony),
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
 • czas żądania serwera,
 • indywidualny identyfikator użytkownika, i
 • wywołane zdarzenia na stronie internetowej (schematy przeglądania).

Adres IP jest regularnie anonimizowany, więc zasadniczo nie można go przypisać do Twojej osoby.


Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi pochodzącymi od Ciebie (np. imię i nazwisko, adres e-mail, itp.) jedynie za Twoją wyraźną zgodą. Opierając się wyłącznie na samym identyfikatorze użytkownika, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat Twojej osoby.


Reklamowe:

Pseudonimizowane profile użytkowników z informacjami o korzystaniu z naszych stron internetowych. Należą do nich w szczególności:

 • adres IP,
 • indywidualny identyfikator użytkownika,
 • potencjalne zainteresowanie produktami,
 • wywołane zdarzenia w witrynie (schematy przeglądania).

Adres IP jest regularnie anonimizowany, więc zasadniczo nie można go przypisać do Twojej osoby.


Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi pochodzącymi od Ciebie (np. imię i nazwisko, adres e-mail, itp.) jedynie za Twoją wyraźną zgodą (patrz np. Punkt 10 niniejszej Polityki prywatności). Opierając się wyłącznie na samym identyfikatorze użytkownika, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat Twojej osoby.


W stosownych przypadkach udostępniamy identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowania osobom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.


Podstawą prawną korzystania z plików cookie w celu ustawienia preferencji, w celach statystycznych i marketingowych (i podobnych technik) jest Twoja zgoda na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną korzystania z (technicznie) niezbędnych plików cookie (i podobnych technik) jest art. 6 ust. 1 lit. b. Podstawą prawną korzystania z (technicznie) niezbędnych plików cookie (i podobnych technik) może być także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego (wspólnego) uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Ci niezakłóconego korzystania z naszych witryn internetowych.


Możesz odwołać/dostosować swoją zgodę wobec wszystkich administratorów (tj. obok nas Lidl Stiftung & Co. KG, Criteo SA oraz RTB House GmbH) w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie do momentu jej odwołania. Po prostu kliknij tutaj i dokonaj wyboru. Usuwając odpowiednie znaczniki wyboru, możesz łatwo odwołać swoją zgodę na odpowiednie cele przetwarzania.


Odbiorcy/ Kategorie odbiorców:

W zakresie przetwarzania danych za pomocą plików cookie i podobnych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania, korzystamy z wyspecjalizowanych usługodawców, szczególnie z sektora marketingu internetowego. Ci usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające, w każdym przypadku są starannie wybierani i objęci stosownymi zobowiązaniami umownymi zgodnie z art. 28 RODO. Wszystkie firmy wymienione jako dostawcy w naszej Polityce cookie działają dla nas jako podmioty przetwarzające, chyba że zostały wymienione w punkcie 13 niniejszej polityki jako współadministratorzy.


W zakresie objętym Twoją zgodą, Twoje dane będą również gromadzone w sposób opisany powyżej przez Lidl Stiftung & Co. KG jako odrębnego administratora oraz Criteo SA i RTB House GmbH jako współadministratorów. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych, możemy udostępnić Twój identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowników osobom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.


Okres przechowywania/ Kryteria określające okres przechowywania:

Informacje o okresie przechowywania plików cookie są dostępne w naszej Polityce cookie. Jeśli w kolumnie 'wygaśnięcie' podano 'trwały', plik cookie jest przechowywany na stałe do momentu odwołania odpowiedniej zgody.

13.2 Google Analytics


Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W celu dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji (tj. cookies dot. statystyki oraz reklamowe), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, korzystamy z Google Analytics, Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA ('Google') - usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. ('Google'). W tym kontekście tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej:

 • typ / wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL (strony odwiedzonej wcześniej),
 • nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP),
 • godzina wysłania zapytania na serwer.

Informacje te są używane do analizy korzystania z naszych stron internetowych, sporządzania raportów o aktywności na tych stronach oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania zawartości tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).


Możesz zarządzać swoją zgodą na instalację plików cookie poprzez ustawienia w Polityce cookies; jednakże wskazujemy, że w przypadku nieudzielenia lub wycofania zgód, nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności niniejszej strony internetowej w ich pełnym zakresie. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie tego dodatku do przeglądarek. Zamiast dodatku do przeglądarek, w szczególności przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Po kliknięciu w przeglądarce zostaje zapisany plik opt-out-cookie, który zapobiega zbieraniu Twoich danych podczas odwiedzin na tej stronie. Plik opt-out-cookie działa tylko na w tej przeglądarce, tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej i zostaje zapisany na Twoim urządzeniu. Jeżeli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, plik opt-out-cookie trzeba zainstalować ponownie. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics.


Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Nasza strona internetowa wykorzystuje narzędzie Google Signals w celu rozszerzenia raportów statystycznych tworzonych za pomocą Google Analytics o analizę ruchu użytkowników na różnych urządzeniach. Google Signals dotyczy tylko użytkowników zalogowanych w sesji przy użyciu konta Google z włączoną funkcją personalizacji reklam. Google Signals nie dostarcza nam żadnych szczegółowych informacji na temat konkretnych osób, ani też nie pozwala nam na jednoznaczną identyfikację Ciebie lub urządzenia, z którego korzystasz. Dzięki temu narzędziu uzyskujemy wyłącznie ogólne informacje demograficzne takie jak płeć i grupa wiekowa, informacje o możliwych zainteresowaniach oraz ewentualnie informacje o tym, czy odwiedziłeś stacjonarny sklep Lidl. Jeśli nie chcesz przekazywać nam tych informacji, możesz wyłączyć tę funkcję w ustawieniach na swoim koncie Google. Więcej informacji na temat opcji dostosowywania ustawień reklam Google możesz znaleźć na stronie https://support.google.com/ads/answer/2662856. Więcej informacji o Google Signals możesz odnaleźć na Aktywowanie Google Signals - Analytics - Pomoc.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Tobą nie jest już możliwe. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.


13.3 Targetowanie behawioralne i optymalizacja witryny internetowej


Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W przypadku wyrażenia przez Ciebie odpowiedniej zgody, nasze serwisy wykorzystują w celach reklamowych pliki cookies oraz inne podobne technologie. Korzystając z plików cookie na naszej witrynie internetowej, my i nasi zaufani partnerzy gromadzimy i analizujemy informacje służące optymalizacji naszych stron internetowych i wyświetlanych na nich reklam (tj. cookies reklamowe). Ma to w szczególności zagwarantować, że na podstawie dotychczasowych wyborów na Twoich urządzeniach końcowych będą wyświetlane wyłącznie reklamy dostosowane do Twoich rzeczywistych lub potencjalnych zainteresowań. Dane przetwarzane w tym celu zawierają na przykład informacje o tym, które nasze produkty wzbudziły Twoje zainteresowanie.


Jako podstawa prawna tego przetwarzania służy art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażoną zgodą na przechowywanie i dostęp do plików cookies innej podobnej technologii na Twoim urządzeniu końcowym. Optymalizacja naszych stron internetowych w celu zapewnienia przyjemniejszych zakupów i unikania wyświetlania reklam, które nie wzbudzą Twojego zainteresowania, leży zarówno w Twoim, jak i w naszym interesie. Gromadzenie i analiza danych następuje wyłącznie w formie spseudonimizowanej i nie umożliwia nam identyfikacji Twojej tożsamości. W szczególności informacje te nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu.


Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

Na podstawie wyrażonej zgody ww. dane mogą być udostępniane naszym zaufanym partnerom. Zaufani partnerzy to firmy z obszaru e-commerce, reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi współpracujemy. Więcej informacji na temat zaufanych partnerów oraz plików cookie stosowanych przez nich można znaleźć w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Stosowane tutaj pliki cookie i zawarte w nich informacje są zapisywane zgodnie z Informacjami dotyczącymi plików cookie i usuwane w momencie wycofania zgody.

13.4 Retargeting


Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Korzystamy również z technologii retargetingu oferowanych przez różnych dostawców (zaufanych partnerów). Umożliwia to nam dostosowanie naszej oferty internetowej do Twoich preferencji. W tym celu my i nasi zaufani partnerzy stosujemy pliki cookie(tj. cookies reklamowe), za pomocą których w spseudonimizowanej formie gromadzimy dane dotyczące zainteresowań. Zbieramy przy tym informacje o Twoich zwyczajach w sieci, które służą do celów marketingowych, zapisujemy je w plikach cookie na Twoim komputerze i analizujemy na podstawie algorytmu. Następnie na stronach naszych partnerów wyświetlają się indywidualne polecenia produktów w formie ciekawych dla Ciebie, spersonalizowanych banerów reklamowych. W żadnym przypadku danych tych nie można użyć do identyfikacji użytkowników tej witryny internetowej. W szczególności informacje te nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu.


Jako podstawa prawna tego przetwarzania służy art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażoną zgodą na przechowywanie i dostęp do plików cookies innej podobnej technologii na Twoim urządzeniu końcowym. Stosowanie retargetingu ma zagwarantować, że na Twoich urządzeniach końcowych będą wyświetlane reklamy dostosowane do Twoich preferencji. Unikanie wyświetlania reklam, które nie wzbudzą Twojego zainteresowania, leży zarówno w Twoim, jak i w naszym interesie.


Jeżeli jednak nie życzysz sobie stosowania retargetingu, możesz się w następujący sposób sprzeciwić temu gromadzeniu i zapisywaniu danych ze skutkiem na przyszłość:


Kliknięcie na przycisk widoczny na każdym banerze reklamowym (np. 'i') przeniesie Ciebie na stronę internetową danego dostawcy. Tam zostanie Tobie ponownie wyjaśniona systematyka technologii retargetingu i otrzymasz możliwość jej wyłączenia ('opt-out'). Jeżeli zrezygnujesz z tej funkcji u danego dostawcy, na Twoim komputerze zostanie zapisany tzw. cookie opt-out, który zapobiega wyświetlaniu banera reklamowego tego dostawcy. Prosimy pamiętać, że rezygnacji tej można dokonać tylko ze swojego komputera i nie wolno usuwać poszczególnych cookie 'opt-out' z Twojego komputera.


Możesz także dostosować udzielone przez siebie zgody na wykorzystywanie poszczególnych rodzajów plików cookie


Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:


Na naszej witrynie internetowej korzystamy z technologii retargetingu oferowanych przez różnych dostawców (zaufanych partnerów), którzy przetwarzają wymienione wyżej dane w ramach retargetingu. Więcej informacji na temat zaufanych partnerów oraz plików cookie stosowanych przez nich można znaleźć w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:


Pliki cookie stosowane do celów retargetingu i zawarte w nich informacje są zapisywane na okres podany w Informacjach dotyczących plików cookie i następnie automatycznie usuwane.


13.5 Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360


Cel przetwarzania / podstawa prawna:

Niniejsza strona używa narzędzi marketingu internetowego Campaign Manager, Display & Video 360, Studio oraz Search Ads 360 - usług oferowanych przez Google, będących częścią platformy reklamowej Google Marketing Platform.


Campaign Manager używa plików cookie ('ciasteczek') dla celów reklamy ukierunkowanej (tj. cookies reklamowe), opierając się na tym, co ma znaczenie dla użytkownika, optymalizuje kampanie reklamowe oraz pozwala unikać wyświetlania reklam, które użytkownik już widział. Dzięki używaniu identyfikatorów plików cookie ('ciasteczek'), urządzenie końcowe może zostać rozpoznane na innych stronach www i wyświetlą się na nim ukierunkowane reklamy w oparciu o poprzednią działalność użytkownika.


Ciasteczka przechowują w szczególności następujące dane:


• data i godzina wejścia na naszą stronę,

• używany język,

• typ przeglądarki oraz system operacyjny.


Ciasteczka systemu Campaign Manager mogą również zapisywać informacje na temat tego, czy wykonujesz pewne działania na naszej stronie oraz odnośnie treści, z którymi wchodzisz w interakcję, co pozwala im następnie wyświetlać Tobie spersonalizowane reklamy (włączywszy także zasoby spoza naszej domeny). Ponadto, Campaign Manager może używać identyfikatorów ciasteczek, aby zbierać informacje na temat tzw. konwersji, gdy użytkownicy aktywnie reagują na reklamy. Ma to miejsce na przykład, gdy użytkownik widzi reklamę Campaign Manager i później używa tej samej przeglądarki w celu wejścia na stronę reklamodawcy i dokonania na niej jakiegoś zakupu.


Zarówno w naszym, jak i Twoim interesie jest prezentowanie reklam, które są zgodne z Twoim zainteresowaniem.


Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 pkt 1 lit. a RODO.


Odbiorcy / kategorie odbiorców:

W oparciu o stosowane narzędzia marketingowe, Twoja przeglądarka automatycznie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerem Google - także na terenie Stanów Zjednoczonych.


Integracja z (systemem) Campaign Manager oznacza, że Google otrzymuje powiadomienie, gdy wchodzisz na naszą stronę lub klikasz na jedną z naszych reklam. W celu uzyskania więcej informacji na temat platformy Google Marketing Platform, odsyłamy Ciebie do strony: https://marketingplatform.google.com/about/, a informacje odnośnie ogólnej ochrony danych w Google znajdziesz na stronie: http://policies.google.com/privacy. Ewentualnie możesz odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem: www.networkadvertising.org.


Opcja rezygnacji:

Istnieje klika sposobów rezygnacji ze stosowania Campaign Manager oraz DV360:


a. dostosowanie udzielonych przez siebie zgód na wykorzystywanie poszczególnych rodzajów plików cookie;


b. po odpowiednim ustawieniu swojej przeglądarki, w szczególności poprzez blokadę ciasteczek od podmiotów zewnętrznych, nie będziesz otrzymywać żadnych reklam od podmiotów trzecich;


c. poprzez zablokowanie ciasteczek śledzących konwersję, co możesz zrobić ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby blokowała ciasteczka z domeny www.googleadservices.com; ustawienie takie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka;


d. przez zablokowanie reklam dostosowanych do zainteresowań od dostawców należących do samoregulującego się programu 'About Ads' poprzez link www.aboutads.info/choices; ustawienie takie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka;


e. poprzez permanentne zablokowanie wtyczki w swojej przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, co można wykonać pod linkiem www.google.com/settings/ads/plugin;


f. możesz przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie Google, których technologia ta może używać w celu wyświetlania Tobie reklam dopasowanych do zainteresowań przy użyciu Google Ads Preferences Manager.


Ponadto, korzystając z linku ( https://adssettings.google.com/authenticated) możesz pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki w celu wyłączenia ciasteczek zbierających dane o preferencjach reklamowych, aby zapobiec zbieraniu przez Google danych o Twoim przeglądaniu stron internetowych, które są generowane przez ciasteczka.


13.6 Piksel Facebooka


Piksel Facebooka jest używany na tej stronie w swojej podstawowej formie i wymaga języka skrytpowego JavaScript, co pozwala nam śledzić działania na naszej stronie internetowej i na tej podstawie wyświetlać Tobie dopasowane do Twoich potrzeb informacje o produktach (tj. cookies reklamowe), .


Informacje o tym, jak to działa można znaleźć na stronie Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy


Piksel działa jak pseudonim, to znaczy, że nie tworzy żadnego bezpośredniego związku z jakimikolwiek osobistymi informacjami na Twój temat.


Opcja rezygnacji

Możesz dostosować swoje zgody na wykorzystywanie Piksela Facebooka poprzez:


a. Zmianę ustawień dot. poszczególnych kategorii plików cookie


b. Użytkownicy posiadający konto na Facebooku klikając w poniższy link: https://www.facebook.com/ads/preferences


c. Każdy może zrezygnować z oglądania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez serwis Facebook lub współpracujące z nim firmy za pośrednictwem European Interactive Digital Advertising Alliance (wybór opcji 'opt-out'), klikając w poniższy link: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.


Zwracamy Twoją uwagę, że kiedy blokada obsługi plików cookie zostanie usunięta, dane będą ponownie zbierane przez piksel Facebooka.


13.7 Behawioralna reklama internetowa


Aby zagwarantować, że będziemy wyświetlać Tobie tylko takie reklamy, które wzbudzają Twoje zainteresowanie, na naszej witrynie internetowej za pomocą plików cookie analizujemy Twoje zwyczaje użytkownika w spseudonimizowanej formie (tj. cookies reklamowe). W ten sposób możemy rozpoznać Twoje preferencje w odniesieniu do naszych produktów i usług.


Aby zapobiec analizie Twoich zwyczajów i preferencji możesz w każdym momencie wycofać zgodę na wykorzystanie plików cookies, dostosowując odpowiednio udzielone przez siebie zgody. Zmian możesz dokonać także z wykorzystaniem ustawień Twojej przeglądarki.


Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii znajdziesz również na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory oraz pod linkiem www.edaa.eu/european-principles/


13.8 Testy A/B


Korzystamy z oprogramowania umożliwiającego tzw. testy A/B i personalizację witryn internetowych (tj. cookies dot. statystyki oraz reklamowe). Przy testach A/B różne wersje witryny internetowej wyświetlane są różnym grupom użytkowników. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie analizy, jak użytkownicy poruszają się po danej witrynie internetowej. W ramach testów A/B i personalizacji witryn internetowych następuje ich dopasowanie do Twojego konkretnego zachowania. Na podstawie analizy Twojego poruszania się po stronie, działań, czasu pozostawania na danej witrynie zostają zastosowane odpowiednie środki personalizujące. W ramach testów A/B i personalizacji witryn internetowych Twoje dane użytkownika są gromadzone za pomocą plików cookie i piksela śledzącego (z ang. 'Tracking-Pixel; niewidoczne grafiki, które są ładowane podczas odwiedzania witryny internetowej) i w formie spseudonimizowanej podlegają analizie. W tym celu Twoje dane osobowe zostają zastąpione przez numer ID. Twój adres IP nie będzie zapisywany poza Twoim urządzeniem końcowym, ale zostanie pobrany jednorazowo przez naszego Zaufanego Partnera, a następnie – w ramach tzw. procesu haszowania – 'pocięty na części'. Po przeprowadzeniu tej operacji, ustalenie adresu IP nie jest już możliwe. Ani my, ani nasi Zaufani Partnerzy, nie łączymy numeru ID z Twoimi danymi. Powiązania z danymi dot. Twojej osoby są tym samym wykluczone. Możesz dostosować swoje zgody na wykorzystywanie poszczególnych kategorii plików cookie, klikając tutaj.


13.9 Powiadomienia web push


Cele przetwarzania danych/podstawa prawna:

Aby otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach dotyczących naszego sklepu internetowego i ofertach specjalnych (takich jak kupony czy promocje), a także przypomnienia o niezrealizowanych zamówieniach, możesz zapisać się do otrzymywania powiadomień push. Powiadomienia push są to komunikaty, które będą Tobie wyświetlane przez przeglądarkę internetowa, z której korzystasz, niezależnie od strony internetowej, którą odwiedzasz.


Aby to zrobić, musisz potwierdzić zapytanie swojej przeglądarki lub urządzenia końcowego o otrzymywanie wiadomości push. Następnie zapisywany zostaje: czas logowania oraz token push lub identyfikator urządzenia. Dane te wykorzystywane są z jednej strony do wysyłania Tobie powiadomień push, a z drugiej strony jako dowód udzielonej przez Ciebie zgody.


Oceniamy powiadomienia web push statystycznie i dzięki temu możemy rozpoznać, czy i kiedy zostały wyświetlone i kliknięte. Dzięki temu możemy określić domniemane zainteresowania wszystkich odbiorców i tym samym zwiększyć zainteresowanie naszymi komunikatami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu przesyłania powiadomień push jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.


W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. Zgodę możesz cofnąć w ustawieniach swojej przeglądarki, urządzenia końcowego lub klikając tutaj.


Odbiorcy/kategorie odbiorców:

Jeżeli do odtwarzania wiadomości push wykorzystywane są zewnętrzne procesory, są one zobowiązane umową zgodnie z art. 28 RODO.


Okres przechowywania/kryteria ustalania okresu przechowywania:

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie aktywna Twoja subskrypcja powiadomień web push.

14. Możliwość indywidualnego dostosowania ustawień cookies


W naszej polityce cookies w każdej chwili możesz sprawdzić status udzielonych przez siebie zgód na wykorzystywanie poszczególnych rodzajów ciasteczek oraz dokonać ewentualnych zmian w tym zakresie. Pamiętaj, że wycofanie zgody następuje ze skutkiem na przyszłość, tzn. nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.


Oprócz tego, personalizacji bazującej na zainteresowaniach reklamy możesz dokonań przy pomocy managera preferencji.

15. Odbiorcy danych spoza UE


Z wyjątkiem przypadków opisanych w polityce prywatności nie przekazujemy Twoich danych osobowych odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Opisane rodzaje przetwarzania danych skutkują przekazaniem danych na serwery Google LLC. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Dostawca Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

16. Zintegrowane treści obcych oferentów


Na naszej stronie możemy zamieszczać filmy YouTube, które są przechowywane na stronie https://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one zintegrowane w 'zaawansowanym trybie ochrony danych', co oznacza, że żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Dane są przesyłane tylko podczas odtwarzania filmów. Nie mamy wpływu na przesyłanie danych.


Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia opcji ochrony prywatności. Adres i polityka prywatności YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

17. Partnerzy biznesowi


Poniższe postanowienia dotyczące ochrony danych znajdują zastosowanie dla przetwarzania danych osób fizycznych w związku z nawiązywaniem kontaktów biznesowych, prowadzeniem negocjacji umownych oraz zawieraniem i wykonywaniem umów. Obowiązują one także dla przetwarzania danych osób kontaktowych, odpowiedzialnych za prowadzenie relacji biznesowych, które same nie muszą być stroną umowy.


Podstawę prawną stanowi w szczególności unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).


Konkretny zakres przetwarzanych danych osobowych w dużej mierzy zależy od łączącej nas z Tobą relacji biznesowej oraz zakresu świadczonych usług. Z tego powodu nie wszystkie z informacji zawartych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie w Twoim przypadku.


Zasadniczo przetwarzane przez nas dane pozyskiwane są od osób, których dane dotyczą. Jednakże w pewnych sytuacjach, w celu zapewnienia zgodności z prawem lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów (np. w ramach weryfikacji partnera biznesowego w obszarze compliance), może się okazać konieczne przetwarzanie danych uzyskanych od podmiotów trzecich. Mogą nimi być inne firmy, organy państwowe, urzędy lub wywiadownie gospodarcze. Dane mogą być także pozyskiwane z publicznych rejestrów czy innych źródeł publicznie dostępnych (np. przy pomocy wyszukiwania internetowego).


Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować: dane podstawowe (np. imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo), dane identyfikacyjne i uwierzytelniające (np. wyciągi/odpisy z rejestrów publicznych, numer dowodu osobistego, wzór podpisu), dane dotyczące Twojej pozycji w firmie (np. zajmowane stanowisko, dział, przełożony), dane dotyczące łączącej nas relacji biznesowej (np. dane do płatności czy dotyczące zlecenia), dane dot. płynności finansowej, dane dotyczące struktury spółek i stosunków właścicielskich, zdjęcia i nagrania video (np. w zakresie dostaw towarów), dane zawarte w raportach i protokołach, nazwa i identyfikator użytkownika, ID, dane z zakresu compliance (np. informacje nt. referencji, postępowań upadłościowych, prowadzonych postępowań pozostających w związku z przedmiotem współpracy), a także inne, porównywalne do powyższych kategorie danych.


Komunikacja z nami może się odbywać wedle wyboru za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listownie. Ze względów technicznych komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się w zależności od okoliczności.


Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

a. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).Cele przetwarzania danych wynikają z realizacji działań przedumownych poprzedzających uregulowany umową stosunek handlowy oraz ze spełnienia obowiązków z tytułu zawartej umowy.

b. W celu spełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Poszczególne cele przetwarzania danych wynikają z wymogów prawa. Do wymogów prawa należy np. spełnienie obowiązków archiwizacji i identyfikacji, np. w ramach wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów podatkowych oraz przetwarzania danych w ramach wezwań urzędowych.

c. W celu zaspokojenia uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Konieczne może być przetwarzanie powierzonych przez Ciebie danych osobowych w zakresie przekraczającym właściwe wypełnienie umowy. Uzasadniony interes zawiera się tutaj w szczególności w wyborze odpowiednich partnerów handlowych, wysuwaniu roszczeń prawnych, obronie przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, kontrolach wstępu na teren Lidl i dostępu (np. w przypadku systemów IT), wyjaśnianiu potencjalnych naruszeń zasad Compliance, zapobieganiu czynom karalnym i regulacji szkód wynikających ze stosunku handlowego.


W celu zaspokojenia powyższych uzasadnionych interesów, w pojedynczych przypadkach przy zawieraniu umowy gromadzimy dane o Twojej płynności finansowej, które otrzymujemy za pośrednictwem wywiadowni gospodarczych. Otrzymane od wywiadowni gospodarczych dane o Twojej płynności finansowej wykorzystujemy do sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej. Wywiadownie gospodarcze gromadzą dane otrzymane np. od banków lub firm. Dane te to przede wszystkim nazwisko, imię, data urodzenia, adres i informacje o Twojej płatniczości. Informacje o swoich zapisanych danych możesz otrzymać bezpośrednio od wywiadowni gospodarczych.


Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

W obrębie naszej firmy dostęp do powierzonych przez Ciebie danych otrzymują działy, którym są one potrzebne do wypełnienia obowiązków umownych lub prawnych albo do zaspokojenia uzasadnionych interesów. W ramach stosunków umownych udzielamy zleceń również podwykonawcom lub usługodawcom, którzy mogą otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych gwarantują tutaj zawarte umowy. W celu wypełnienia obowiązków umownych dane mogą być również przekazywane spółkom należącym do Grupy Schwarz.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia powyższych celów. W poszczególnych przypadkach, w zależności od przedmiotu umowy obowiązują ustawowe okresy archiwizacji wynikające z przepisów prawa.


Obowiązek podania danych osobowych:

W ramach naszej relacji biznesowej konieczne jest udostępnienie danych, które są wymagane do jej nawiązania, realizacji i zakończenia oraz do spełnienia związanych z tym obowiązków, a także dane, do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani ustawowo albo uprawnieni na podstawie uzasadnionego interesu. Bez tych danych nawiązanie z Tobą relacji biznesowej nie jest zwykle możliwe.


Przekazywanie do krajów trzecich:

Jeżeli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych UE) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę.


Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest właściwa spółka Lidl, z którą nawiązują lub realizujesz stosunki handlowe.


Masz więcej pytań?

W razie dalszych pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych. Kontakt do Inspektora ochrony danych znajdziesz na końcu naszej polityki prywatności.

18. Zakupy w sklepach stacjonarnych Lidl


18.1 Kontrola wieku

W przypadku sprzedaży produktów podlegających ograniczeniom wiekowym, np. alkoholu sprzedawca uprawniony jest do żądania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy, stosownie do art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


18.2 Kamery bezpieczeństwa

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy Twoje dane w celu prewencji i wykrywania przestępstw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ochrony naszych klientów, pracowników i naszej własności. Użycie kamer bezpieczeństwa jest sygnalizowane przez wyraźnie widoczny piktogram w sklepach.


18.3 Karta Dużej Rodziny

Sprzedawca ma prawo zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość, stosownie do Art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.


18.4 Faktury

Jeżeli dla celów udokumentowania sprzedaży wystawiana jest faktura, dane niezbędne do jej sporządzenia przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z zakresem określonym w przepisach podatkowych. Jeżeli zażyczysz sobie umieszczenia na fakturze innych swoich danych będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. O ile jest to przewidziane w odrębnych przepisach odbiorami danych mogą być uprawnione do tego organy. Dane będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w przepisach podatkowych.

19. Prawa osób, których dane dotyczą


19.1 Zestawienie

Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Tobie jeszcze następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o zapisanych u nas Twoich danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO,
 • prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z artykułem 16 RODO,
 • prawo do usunięcia zapisanych u nas Twoich danych zgodnie z artykułem 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych zgodnie z artykułem 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO.


W przypadku skorzystania z przysługujących Ci praw, udzielenie odpowiedzi na zapytanie podlega udokumentowaniu przez okres 3 lat w celu udokumentowania realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres ten rozpoczyna się w momencie udzielenia Tobie ostatecznej odpowiedzi.


19.2 Prawo do uzyskania informacji zgodnie z artykułem 15 RODO

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 RODO masz prawo do tego, aby na żądanie otrzymać bezpłatną informację o danych osobowych zapisanych w związku z Twoją osobą. Obejmuje to w szczególności kwestie takie jak:


a. cele, w których przetwarzane są dane osobowe;

b. kategorie przetwarzanych danych osobowych;

c. odbiorca danych lub kategorie odbiorców danych, wobec których Twoje dane osobowe zostały lub zostaną jeszcze udostępnione;

d. planowany okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane, a jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;

e. prawo do sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g. wszystkie informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dotyczą;

h. wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ustęp 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – rzeczowe informacje o stosowanej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą.


Jeżeli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z artykułem 46 RODO związanych z przekazywaniem danych.


19.3 Prawo do sprostowania zgodnie z artykułem 16 RODO

Masz prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Twoich nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również za pomocą oświadczenia uzupełniającego.


19.4 Prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO

Masz prawo do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Twoich danych osobowych, o ile zajdzie jeden z następujących powodów:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
 • odwołasz zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a lub artykułem 9 ustęp 2 litera a RODO i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;
 • zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 lub ustęp 2 RODO złożysz sprzeciw wobec przetwarzanie i w przypadku artykułu 21 ustęp 1 RODO nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego;
 • dane osobowe były gromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 RODO.


Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Twoje dane o tym, że również od nich żądasz usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych.


19.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych zgodnie z artykułem 18 RODO

Masz prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie jeden z poniższych warunków:

 • podważasz prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądasz ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa albo
 • złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 RODO, póki nie jest jasne, czy uzasadnione interesy realizowane przez administratora nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą.


19.6 Prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO

Masz prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustęp 1 litera a) lub artykułu 9 ustęp 2 litera a) albo na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b) RODO i
 • przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.


Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych masz możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.


19.7 Prawo do sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO

Pod warunkami zawartymi w artykule 21 ustęp 1 RODO możesz się sprzeciwić przetwarzaniu danych z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji.


Powyższe ogólne prawo do sprzeciwu obowiązuje w odniesieniu do wszystkich opisanych w niniejszej Polityce prywatności celów przetwarzania, w ramach których przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO. Inaczej niż w przypadku specjalnego prawa do sprzeciwu skierowanego na przetwarzanie danych w celach reklamowych (porównaj powyżej w szczególności punkt 5 i 7.6), zgodnie z RODO do wykonania takiego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani, tylko jeżeli poinformują nas Państwo o nadrzędnych powodach, np. możliwym zagrożeniu życia lub zdrowia.


Sprzeciw dot. transferu danych ze sklepu online do Lidl Plus


Mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przekazywaniu danych przez Lidl sp. z o.o. sp. k. poprzez usunięcie konta Lidl Plus lub konta sklepu internetowego Lidl.pl.


Konto można usunąć samodzielnie zarówno w aplikacji Lidl Plus, jak i w sklepie internetowym w zakładce Moje konto Lidl -> Logowanie i bezpieczeństwo -> Usuń konto.


Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku o usunięcie konta poprzez Dział Obsługi Klienta Lidl sp. z o.o. sp. k., kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 61 880 30 00 lub korzystając z załączonego formularza.


Lidl sp. z o.o. sp.k. wstrzyma wówczas przekazywanie Państwa danych osobowych ze sklepu internetowego.


Należy pamiętać, że w przypadku ponownej jednoczesnej rejestracji w obu serwisach docelowych, transfer danych nastąpi ponownie.

20. Osoby kontaktowe


20.1 Osoba kontaktowa w przypadku pytań lub wykonania Twoich praw do ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących witryny internetowej albo w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych (prawo do ochrony danych) możesz się zwrócić do naszego Działu Obsługi Klienta: https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/contactsupport


20.2 Osoba kontaktowa w przypadku pytań dotyczących ochrony danych

W razie dalszych pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe poniżej).


20.3 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest od 25.05.2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


20.4 Nazwa i dane kontaktowe właściwego administratora ochrony danych odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp. k., ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne ('Administrator') i w odniesieniu do strony internetowej www.lidl.pl. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować, przesyłając list na podany powyżej adres, do rąk inspektora ochrony danych lub e-mail na adres ochronadanychosobowych@lidl.pl.