Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(
Banner

Compliance

Compliance lub inaczej zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi, normami wewnętrznymi przedsiębiorstwa staje się dziś jeszcze bardziej konieczne niż kiedykolwiek wcześniej. Wymagania w stosunku do naszej firmy stale rosną, dlatego bezustannie dopasowujemy nasze procesy i systemy do zmieniających się warunków i ram prawnych. Aby podkreślić znaczenie postępowania w zgodności z prawem, ustanowiliśmy je jako normę korporacyjną pod hasłem: „Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi wytycznymi.” - w konsekwencji compliance jest integralną częścią kultury naszej firmy.


Stosowany w firmie Lidl tzw. „Compliance Management System” i zgodne z prawem postępowanie stanowi jeden z głównych warunków trwałego sukcesu naszej firmy.


Zasady postępowania compliance


Nasze „Zasady postępowania compliance” stanowią przewodnik właściwego postępowania dla naszych pracowników i stanowią odzwierciedlenie naszej filozofii firmy, której jeden z elementów brzmi „Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi wytycznymi”.


Zgłaszanie naruszeń compliance


Ważne jest dla nas, by odpowiednio wcześnie rozpoznać postępowanie sprzeczne z ww. Zasadami. Możemy to osiągnąć m.in. poprzez udostępnienie możliwości zgłaszania sygnałów dotyczących naruszenia prawa i/lub wewnętrznych procedur.


Z takim naruszeniem mamy do czynienia w przypadku działania wbrew obowiązującemu prawu i regulacjom wewnętrznym zarówno przez pracowników pełniących obowiązki służbowe, jak również podobnego postępowania wobec nich ze strony osób trzecich. Do takich naruszeń należą przykładowo: kradzież, korupcja, złamanie prawa ochrony konkurencji i konsumentów, naruszenia w obszarze ochrony danych osobowych, finansów, rachunkowości oraz prawa podatkowego.


Aby identyfikować i zapobiegać przypadkom złamania i naruszenia zasad compliance, musimy polegać zarówno na naszych współpracownikach jak i partnerach biznesowych. W przypadku zaobserwowania nagannego postępowania mają Państwo możliwość przekazania sygnału za pośrednictwem różnych kanałów.


Wybór odpowiedniej drogi zgłoszenia należy do Państwa. Niezależnie od tego na jaki sposób się Państwo zdecydują – gwarantujemy, że każdy sygnał traktowany będzie absolutnie poufnie. Zgłoszeń można dokonać również anonimowo, sugerujemy jednak podanie swoich danych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Państwem. Znajomość tożsamości osoby zgłaszającej może przyczynić się w znaczący sposób do efektywności oraz skuteczności postępowania związanego ze zgłoszeniem.


Pełnomocnik do spraw compliance


Jeżeli chcą Państwo zgłosić sygnał odnośnie konkretnego naruszenia lub też mają Państwo pytania dotyczące zagadnień compliance, prosimy o zwrócenie się do naszego Pełnomocnika do spraw compliance, mec. Piotra Michasia.


Lidl Polska sp. z o.o

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Lidl sp. z o.o.


Compliance

ul. Poznańska 48, Jankowice

62-080 Tarnowo Podgórne


E-Mail: compliance@lidl.pl


Zgłoszenia online


Kolejną możliwością sygnalizowania zaobserwowanych nieprawidłowości jest zgłoszenie online. Wszystkie wprowadzone zgłoszenia są opracowywane przez Pełnomocnika ds. compliance. Aplikacja dostępna jest z każdego urządzenia posiadającego dostęp do sieci internetowej za pośrednictwem niniejszego linka: przejdź do systemu zgłoszeń.


Każdy sygnał naruszeń zasad zgodności z regułami wewnętrznymi oraz przepisami prawa jest przez nas sprawdzany starannie oraz w sposób poufny, a potwierdzone nadużycia pociągają za sobą odpowiednie konsekwencje. Prosimy jednakże o zwrócenie uwagi, iż odnotowane zgłoszenia, które nie odnoszą się do zakresu compliance – nie będą podlegały opracowaniu. Takie zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta.


Inspektor ochrony danych


Organizacja i kontrola ochrony danych osobowych w spółkach grupy Lidl należy do bardzo istotnych zadań compliance. Realizujemy te zadania w zgodności z przepisami oraz najlepszymi praktykami od wielu lat.


Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące zagadnień ochrony danych osobowych lub chcą zgłosić sygnał odnośnie kwestii konkretnego przypadku przetwarzania danych, prosimy o zwrócenie się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do naszego Inspektora ochrony danych, pani Doroty Jeziak lub Zastępcy, pana Michała Anioła.


Lidl Polska sp. z o.o

Lidl sp. z o.o. sp. k.

Lidl sp. z o.o.


Ochrona danych osobowych

ul. Poznańska 48, Jankowice

62-080 Tarnowo Podgórne

E-Mail: ochronadanychosobowych@lidl.pl