Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

Dziękujemy za zainteresowanie ankietą konsumencką Lidl.


Przykładamy ogromną wagę do właściwej ochrony danych osobowych, dlatego w niniejszej polityce prywatności staramy się jak najdokładniej opisać podstawy, cele oraz zasady przetwarzania Twoich danych, tak aby umożliwić Ci podjęcie świadomych decyzji.


1. Administrator danych osobowych w rozumieniu artykułu 4 ust. 7 RODO


Administratorem danych osobowych, o ile w poszczególnych sekcjach nie wskazano inaczej, jest Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach przy ul. Poznańskiej 48, 62-080 Tarnowo Podgórne.

2. Korzystanie ze strony internetowej ankiety

2. Korzystanie ze strony internetowej ankiety

2.1 Pliki dziennika


Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej, działająca na Twoim urządzeniu końcowym przeglądarka bez Twojego udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw. pliku dziennika:

• adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona,

• datę i godzinę wejścia,

• nazwę i adres URL wyświetlanego pliku,

• stronę / aplikację, z której nastąpiło wejście (adres URL strony odsyłającej),

• użytą przez Ciebie przeglądarkę oraz (gdy to możliwe) system operacyjny Twojego urządzenia połączonego z Internetem,

• nazwę Twojego dostawcy Internetu,

• unikalne ID użytkownika,

• liczbę Twoich dotychczasowych udziałów w ankietach,

• czas potrzebny do wypełnienia ankiety


w następujących celach:

• zagwarantowania niezakłóconego połączenia,

• zagwarantowania komfortowego korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji,

• zapobiegania manipulacjom przy wypełnianiu ankiet,

• analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu.Podstawą prawną dla przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Nasz uzasadniony interes opiera się na celach przetwarzania wskazanych powyżej.


Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

Aby zapewnić naszym Klientom możliwość wypełnienia ankiety, korzystamy z usług profesjonalnych usługodawców, w szczególności takich, którzy specjalizują się w badaniach opinii konsumenckich. Przetwarzają oni dane w naszym imieniu jako procesorzy. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO. Wszystkie podmioty wymienione w zestawieniu plików cookie jako dostawcy usług działają jako procesorzy przetwarzający dane w naszym imieniu.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane dotyczące czasu potrzebnego do wypełnienia ankiety będą archiwizowane po 90 dniach, a następnie permanentnie usuwane 14 dni później. Jest to niezbędne w celu umożliwienia długoterminowej analizy ankiet. a tym samym zapobiegania ewentualnym manipulacjom przy ich wynikach.


Pozostałe pliki dziennika będą archiwizowane po 7 dniach, a następnie permanentnie usuwane 14 dni później.


2.2. Wykorzystywanie cookies oraz innych podobnych technologii służących przetwarzaniu danych dotyczących użytkowania


Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:

Lidl sp. z o.o. sp. k. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystywaniem cookies oraz innych podobnych technologii służących przetwarzaniu danych dotyczących użytkowania na wszystkich (pod-)domenach strony https://survey2.medallia.eu/?lidl-pl-feedless&country=PL&language=PL-PL


Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie, itp.) podczas gdy odwiedzasz naszą stronę. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń Twojego urządzenia, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego rodzaju złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezpośrednio informowani o Twojej tożsamości.


Technicznie niezbędne pliki cookie oraz inne techniczne niezbędne technologie są wykorzystywane do przetwarzania danych dotyczących użytkowania w celu udostępnienia możliwości korzystania z ankiety. Poniżej znajdziesz zestawienie plików cookie oraz innych podobnych technologii służących przetwarzaniu danych dotyczących użytkowania, z których korzystamy, obejmujące ich funkcje, termin wygaśnięcia oraz zewnętrznych usługodawców (jeśli występują).


W zależności od celu, wykorzystywanie technicznie niezbędnych plików cookie oraz innych podobnych technologii obejmuje przetwarzanie w szczególności następujących kategorii danych:

• działania użytkownika, w celu zapamiętania działań dokonywanych na wielu poddomenach (np. w celu zapisania Twoich ustawień dot. wykorzystywania plików cookie)

• zdarzenia związane z bezpieczeństwem (wykrywanie potencjalnych manipulacji wynikami ankiet)


Podstawą prawną wykorzystywania technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, ponieważ mamy (wspólny) uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu optymalizacji oferty naszych sklepów stacjonarnych, sklepu online oraz naszych aplikacji.

Zestawienie plików cookie:

KategoriaNazwaDostawcaTypCelWygasa
Technicznie niezbędneNSC_tvswfz.nfebmmjb.dpnMedalliaNiezbędneWykorzystywane w celu umożliwienia równoważena obciążenia (ang. load balancing)Z chwilą zamknięcia przeglądarki.
Technicznie niezbędneConsentMedalliaNiezbędneWykorzystywane w celu zapisywania, czy użytkownik zaakceptował warunki wykorzystywana plików cookie.W terminie 1 roku.
Technicznie niezbędneADRUMAppDynamicsNiezbędneWykorzystywane w celu analizy doświadczeń użytkownika i zapewnienia wsparcia.Z chwilą zamknięcia przeglądarki.

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

Wykorzystując pliki cookie oraz inne podobne technologie służące przetwarzaniu danych dotyczących użytkowania, korzystamy z usług profesjonalnych usługodawców, w szczególności takich, którzy specjalizują się w badaniach opinii konsumenckich. Przetwarzają oni dane w naszym imieniu jako procesorzy. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO. Każdy z podmiotów wymieniony jako dostawca usługi na liście wykorzystywanych ciasteczek działa jako podmiot przetwarzający dane na nasze zlecenie.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Informacje nt. okresu przechowywania danych pochodzących z plików cookie znajdziesz w zestawieniu powyżej.

3. Ankieta dotycząca wrażeń zakupowych Klientów

3. Ankieta dotycząca wrażeń zakupowych Klientów

Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:

Używamy naszej ankiety konsumenckiej w celu zbierania danych o Twoich subiektywnych doświadczeniach oraz preferencjach zakupowych, tak abyśmy mogli konsekwentnie poprawiać jakość naszych usług.


Udział w naszych ankietach jest całkowicie dobrowolny. Ankiety są anonimowe i na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie konkretnych osób fizycznych. Przetwarzane są jedynie data i godzina uzupełnienia formularza. Wszelkie informacje, które zamieszczasz w swoich odpowiedziach są udzielone dobrowolnie i będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych. Prosimy, aby w wolnych polach tekstowych nie wskazywać imion, nazwisk lub innych informacji pozwalających na identyfikację Ciebie lub innych osób.


Podstawą prawną powyższego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a nasz wspólny uzasadniony interes obejmuje poprawę Twoich doświadczeń związanych z zakupami w naszych sklepach stacjonarnych, sklepie online oraz z użytkowaniem naszych aplikacji.


Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

Aby zapewnić naszym Klientom możliwość wypełnienia ankiety, korzystamy z usług profesjonalnych usługodawców, w szczególności takich, którzy specjalizują się w badaniach opinii konsumenckich. Przetwarzają oni dane w naszym imieniu jako procesorzy. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Ankiety przeprowadzane są w sposób całkowicie anonimowy. Jeżeli mimo wszystko w ramach ankiety przekażesz dane osobowe, zostaną one usunięte lub zanonimizowane niezwłocznie po tym, jak zostanie to wykryte.

4. Transgraniczne przetwarzanie danych

4. Transgraniczne przetwarzanie danych

Jeżeli w którejkolwiek operacji przetwarzania miałby nastąpić transfer danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), informacje w tym zakresie znajdować się będą w sekcji odbiorcy danych/kategorie odbiorców danych dla tej konkretnej operacji. Dla części z państw trzecich Komisja Europejska wydała tzw. decyzje o adekwatnym stopniu ochrony, który odpowiada temu oferowanemu w państwach EOG. Jeżeli w danym kraju nie istnieje porównywalny standard ochrony danych, podejmujemy inne środki gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, takie jak wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej, certyfikaty lub zatwierdzone kodeksy postępowania. Po więcej informacji możesz zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z artykułem 15 ust. 1 RODO masz prawo do tego, aby na żądanie otrzymać bezpłatną informację o przetwarzanych danych osobowych dotyczących Twojej osoby.


Jeżeli spełnione zostaną warunki prawne, masz także prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych (art. 16 RODO), ich usunięcia (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz do przenoszenia danych (art. 20 RODO).


Jeżeli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). W takim przypadku, dane nie będą już dłużej przetwarzane, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.


Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz ją wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.


W celu skorzystania z powyższych praw jak i w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.


Możesz również w dowolnym momencie wnieść skargę do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych - zarówno w kraju, w którym mieszkasz, jak i w kraju siedziby administratora danych. Organem właściwym ds. ochrony danych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane kontaktowe administratora

6. Dane kontaktowe administratora

Kontakt z inspektorem ochrony danych Lidl możliwy jest pod adresem:

Lidl sp. z o.o. sp.k

Dział Ochrony Danych Osobowych

ul. Poznańska 48, Jankowice

62-080 Tarnowo Podgórne

ochronadanychosobowych@lidl.plStan na: marzec 2022