Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

Polityka prywatności usługi Moje Konto Lidl

Stan: Wrzesień 2023

Wersja 1.5.1


Moje Konto Lidl jest usługą (dalej jako: „Moje Konto Lidl” lub „Usługa”) grupy spółek Lidl (dalej jako: „Grupa spółek”) oferowaną przez Lidl Stiftung & Co. KG z siedzibą w Neckarsulm przy Stiftsbergstraße 1, 74167 (dalej jako „Lidl Stiftung” lub „my”). Chronione hasłem Moje Konto Lidl umożliwia przeglądanie, uzyskiwanie dostępu, zarządzanie i edytowanie swoich danych w centralnym miejscu przechowywania (zwanym dalej „Portalem”). Ponadto oferuje również usługę pojedynczego logowania (zwaną dalej „SSO”), za pośrednictwem której można korzystać z różnych ofert cyfrowych Grupy spółek z jednorazową rejestracją.


Lidl Stiftung przetwarza dane niezbędne dla funkcjonowania Usługi jako podmiot odpowiedzialny w zakresie w jakim zbiera, gromadzi, ocenia i przekazuje dane do pozostałych spółek z Grupy Lidl w celu zapewnienia wykonania Usługi.


Lista zawiera wyłącznie odpowiednie i aktualne Spółki Lidl. W przyszłości do tej listy mogą zostać dodane również inne spółki, jeśli SB Lidl KG posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały w danej spółce i uczestniczą one w Usłudze. Ten transfer danych jest ograniczony do sytuacji, w których odpowiednia Spółka Lidl potrzebuje Twoich danych, aby móc zaoferować odpowiednią usługę lub wspierać nas jako dostawcę usługi w ramach Mojego Konta Lidl (szczegóły poniżej).


Niniejszy fragment polityki prywatności znajduje zastosowanie do czynności przetwarzania wykonywanych przez Lidl Stiftung jako administratora danych w ramach Mojego Konta Lidl. W przypadku zapytań dotyczących ochrony danych i korzystania z praw osób, których dane dotyczą, prosimy o kontakt, na przykład pod adresem: ochronadanychosobowych@lidlplus.pl. Inspektor ochrony danych Lidl Stiftung jest dostępny pod powyższym adresem pocztowym.


SSO umożliwia Państwu, po 1-krotnej rejestracji w usłudze online Spółek Lidl (np. Lidl Plus, sklep online, Monsieur Cuisine, dalej: „usługi docelowe”), dalszego korzystania z usług docelowych w ramach tej samej nazwy użytkownika oraz hasła pod warunkiem, że w danej usłudze docelowej zapewniono SSO.


Portal umożliwia przeglądanie, dostęp, zarządzanie i edycję informacji wyświetlanych na Moim Koncie Lidl w jednej centralnej lokalizacji, jeśli Portal jest zaimplementowany w odpowiedniej usłudze docelowej. Portal pokazuje dane podstawowe Klienta oraz informacje opisane w punkcie 1 (O mnie, klub rodziny, historia płatności).

Rejestracja Mojego Konta Lidl

W trakcie rejestracji do Usługi Docelowej, w przypadku, gdy nie korzystali Państwo wcześniej z innej usługi i tym samym zakładasz Moje Konto Lidl po raz pierwszy, w ramach procesu rejestracji poprosimy o podanie co najmniej: Państwu adresu e-mail oraz hasła. W zależności od Usługi Docelowej, gromadzone będą również dodatkowe dane o Kliencie takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu komórkowego oraz ulubiony sklep Lidl.


Opcjonalnie mogą Państwo podać także zwrot grzecznościowy, płeć oraz adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto oraz kraj). Możecie się Państwo dowiedzieć się, które z gromadzonych przez nas danych są konkretnie przekazywane do odpowiedniej Usługi Docelowej w polityce prywatności odpowiedniej usługi docelowej. Jeżeli zalogują się Państwo do Usługi Docelowej z wykorzystaniem istniejącego Mojego Konta Lidl, poprosimy Państwa o powyższe dane jedynie w przypadku, gdy nie podali nam ich Państwo podczas rejestracji do innych Usług Docelowych Lidl.


Przetwarzamy także takie dane jak: Państwa adres IP, długość korzystania z Mojego Konta Lidl, Państwa ruchy myszą, długość pobytu na stronie rejestracyjnej Mojego Konta Lidl, identyfikatory online, takie jak ID urządzenia, szczegóły przeglądarki (np. jej nazwa i wersja), nazwa i wersja systemu operacyjnego urządzenia, z którego Państwo korzystają oraz przybliżoną, w oparciu o dane sieci, lokalizację Państwa urządzenia, gdy się Państwo logują.


Ponadto, przechowujemy i przetwarzamy również niektóre dane w tzw. logach, jeśli odwiedzili Państwo stronę rejestracji. W szczególności log zawiera informacje o dacie i godzinie próby rejestracji/logowania i jej udanej, podanym adresie e-mail oraz adresie IP.


Sekcja „O mnie”

Jeżeli opcjonalnie uzupełnią Państwo informacje o sobie i swoich zainteresowaniach, jak również o wieku dziecka w sekcji „O mnie”, będziemy przetwarzać te dane w podglądzie Mojego Konta Lidl.


Linkowanie z Klubem Lidl Liddle

Jeśli zarejestrowali się Państwo również w naszym Klubie Rodziny, przechowujemy informacje o przyznanych korzyściach i wyświetlamy je w Portalu.


Historia płatności

Oprócz danych, o których mowa powyżej, możemy również otrzymywać informacje o zapisanych w nich metodach płatności oraz historii Państwa zakupów i zamówień z Usługi Docelowej, z której korzystasz. Dane te wyświetlamy w Portalu. Możesz dowiedzieć się, które Usługi Docelowe przekazują swoją historię płatności na Moje Konto Lidl w Polityce Prywatności Usługi Docelowej.


Analiza zachowań użytkownika / pliki cookies

Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Niemcy, jest administratorem danych w związku z wykorzystaniem plików cookie i innych podobnych technologii do przetwarzania danych o użytkowaniu na stronie Moje Konto Lidl account.lidl.com oraz w Portalu.


W przypadku korzystania z plików cookies i podobnych technologii do przetwarzania danych o użytkowaniu (w szczególności lokalnego przechowywania danych), pliki są zapisywane lokalnie na Państwa urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), kiedy korzystają Państwo z naszego serwisu. Pliki te nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa urządzeniu końcowym i nie zawierają żadnych wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. Przechowywane są w nich informacje w związku z używanymi urządzeniami końcowymi oraz działaniami, które podejmują Państwo podczas korzystania z nich. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy natychmiast wiedzę o Państwa tożsamości. Pliki cookies przesyłają do serwera internetowego różne informacje, np. adres IP Państwa urządzenia końcowego.


Przegląd używanych plików cookie wraz z odpowiednimi celami przetwarzania, okresami przechowywania i ewentualnymi zintegrowanymi dostawcami zewnętrznymi można znaleźć tutaj. (pliki cookie dla wygody i celów marketingowych są również tam wymienione).


Obsługa klienta

Kiedy kontaktują się Państwo z Działem Obsługi Klienta Lidl, może on uzyskać dostęp do informacji z Mojego Konta Lidl, aby pomóc Państwu jak najskuteczniej.

Cel rejestracji, logowania i zarządzania kontem

Aby zapewnić Państwu optymalny komfort korzystania z naszych usług, przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach Mojego Konta Lidl, aby umożliwić Państwu uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania Państwa danych osobowych w celu korzystania z Usługi.


Od teraz Moje Konto Moje Lidl może być wykorzystywane do korzystania ze wszystkich powiązanych Usług Docelowych bez konieczności oddzielnej, pełnej rejestracji lub ponownego wpisywania szczegółowych danych użytkownika w każdym przypadku, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.


Podstawą prawną przetwarzania danych jest zatem art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przekazujesz nam dane na podstawie stosunku umownego między Państwem a nami. Dotyczy to również wszelkich dodatkowych danych osobowych, które otrzymujemy od docelowych usług w związku z korzystaniem z Mojego Konta Lidl.


Jeśli dobrowolnie wpiszą Państwo pewne informacje o swojej sytuacji i zainteresowaniach w obszarze „O mnie”, wyświetlamy te dane również poglądowo w ramach Państwa Mojego Konta Lidl, zgodnie z warunkami korzystania. Tym samym podstawą prawną jest również art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


Cel Zabezpieczenia Państwu profilu użytkownika

W zakresie rejestracji oraz logowania, wykorzystujemy usługę Google reCaptcha. Nasz uzasadniony interes polega na zabezpieczeniu Państwa danych oraz naszych systemów. Za jej pomocą, przeprowadzana jest analiza wielu składowych w celu ustalenia, czy konkretne zapytanie wysyłane jest przez człowieka czy zautomatyzowany program. Weryfikacja rozpoczyna się automatycznie po tym, jak uruchomią Państwo stroję rejestracji do Mojego Konta Lidl. Obejmuje ona takie informacje jak m.in. Państwa adres IP, czas spędzony na stronie czy wykonane ruchy kursora. Wygenerowane dane są przesyłane na serwery Google w USA i tam przetwarzane. Zbieranie powyższych danych oraz ich analiza nie pozwala nam ani Google na identyfikację Państwa osoby. W szczególności, informacje te nie będą łączone przez Google z przetwarzanymi danymi osobowymi dotyczącymi Państwa osoby. Więcej informacji na temat usługi Google reCaptcha mogą Państwo znaleźć na stronach: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://policies.google.com/terms?hl=pl. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Cel przetwarzania danych technicznych użytkownika w celach prewencji nadużyć

Przetwarzamy także Państwa adres IP oraz wskazane powyżej identyfikatory online, logi oraz opartą na sieci internetowej przybliżoną lokalizację urządzenia w celu prewencji i wykrywania nadużyć, naruszeń lub innych niezgodnych z prawem działań. Na przykład, jeżeli zalogują się Państwo z nowego/nieznanego urządzenia, będziemy mogli poinformować Państwa o takiej próbie logowania.


Powyższe przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci monitorowania oraz usprawniania poziomu bezpieczeństwa naszych usług.


Cel weryfikowania i zarządzania danymi w Portalu

SSO zapewnia tożsamość między-portalową, która jest rozpoznawana i weryfikowana przez połączone Usługi Docelowe. W ten sposób Państwa dane podstawowe i informacje z funkcji „O mnie” i „Klubu Lidl Liddle”, o których mowa w ust. 1, mogą być również przeglądane przez Państwa w połączonych Usługach Docelowych w Portalu i mogą być wykorzystywane do odpowiednich Usług Docelowych w zakresie wymaganym dla danego celu. Portal umożliwia również łatwe i centralne zarządzanie przechowywanymi tam danymi oraz Moim Kontem Lidl. Na przykład mogą Państwo poprawić i częściowo usunąć swoje dane podstawowe, zmienić hasło i wyświetlić niektóre informacje o zakupach i zamówieniach dokonanych za pośrednictwem odpowiednich Usług Docelowych. Ponadto Portal l oferuje możliwość korzystania z przechowywanych danych podczas korzystania z odpowiedniej Usługi Docelowej. Przykładowo, podczas procesu realizacji transakcji w Sklepie Internetowym Lidl mogą Państwo automatycznie wykorzystać swój adres zapisany w Portalu bez konieczności ponownego wpisywania go.


Cel przetwarzania „O mnie” w celu określenia Państwa zainteresowań produktami i optymalizacji naszych ofert online

Jeśli dobrowolnie zapisują Państwo pewne informacje o swojej sytuacji i zainteresowaniach w obszarze „O mnie”, wyświetlamy te dane również poglądowo w ramach Państwa Mojego Konta Lidl.


Jeżeli zarejestrowali się Państwo do korzystania z usługi Lidl Plus, Państwa dane w sekcji „O mnie” wykorzystamy również w celu spersonalizowanego targetowania reklamowego w ramach usługi Lidl Plus, zgodnie z umową o korzystanie z usługi Lidl Plus. Podstawą prawną jest zatem art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przekazują nam Państwo dane na podstawie stosunku umownego istniejącego pomiędzy Państwem a nami, na korzystanie z Lidl Plus.


Cel udzielenia odpowiedzi na zapytania Klientów

Jeśli skontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta w celu rozpatrzenia jakichkolwiek problemów z tym obszarem Mojego Konta Lidl, wykorzystamy Państwa dane tam zapisane w celu przetworzenia Państwa wniosku. Podstawę prawną stanowi Art. 6 ust.1 lit b RODO, przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia Państwu Usługi lub przywrócenia warunków zapewnionych umową, zgodnie z jej treścią.


Jeśli skontaktują się Państwo z obsługą Klienta Lidla w sprawie wątpliwości związanych z usługami docelowymi, przekażemy Państwa dane przechowywane na Moim Koncie Lidl odpowiedniej spółce dostarczającej Usługę docelową, aby mogła jak najskuteczniej rozpatrzyć Państwa problem. Podstawą prawną stanowi Art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. w ten sposób wypełniamy naszą umowę z Państwem.


Cel korzystania z plików cookie

Wykorzystywanie plików cookie i innych technologii do przetwarzania danych o użytkowaniu służy następującym celom, w zależności od kategorii pliku cookie lub innej technologii:


Technicznie niezbędne: Są to pliki cookie i podobne metody, bez których nie możesz korzystać z naszych usług (na przykład, aby poprawnie wyświetlić naszą stronę internetową, w tym czcionkę i kolor/, aby zapewnić żądane funkcje i uwzględnić Państwa ustawienia, takie jak dokonane wybory w zakresie plików cookie i podobnych technologii, aby zapisać Państwa rejestrację w obszarze logowania itp.).


Statystyczne: Techniki te umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk korzystania z naszych usług. Dzięki temu możemy na przykład określić, w jaki sposób możemy jeszcze lepiej dostosować naszą stronę internetową do nawyków użytkowników.


Podstawą prawną do stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest Art. 6 ust.1 lit b RODO. Ponadto, mają Państwo możliwość dobrowolnego wyrażenia zgody na korzystanie z „analitycznych plików cookie” (i cofnięcia tej zgody później). Podstawą prawną tego jest Państwa zgoda zgodnie z Art. 6 ust.1 lit a RODO. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Transfer danych do dostawców Usług Docelowych

Jeżeli wykorzystują Państwo Moje Konto Lidl w celu skorzystania z Usług Docelowych, Państwa dane są przekazywane operatorowi konkretnej Usługi Docelowej w celu wykonania łączącego Was zobowiązania powstałego w ramach jednej z Usług Docelowych powiązanych z Moim Kontem Lidl.


Odbiorca otrzymuje Państwa dane, które są przetwarzane w ramach Mojego Konta Lidl, a jednocześnie są każdorazowo niezbędne do świadczenia zamówionej usługi, o ile zostały przez Państwa tam zapisane lub wyświetlone w Portalu przez inną Usługę Docelową, tj. w zależności od oferty:

  • dane weryfikujące uwierzytelnianie (adres e-mail, hasło, numer telefonu – jeśli dotyczy),
  • podstawowe dane klienta (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, data urodzenia),
  • zapisane sposoby płatności,
  • informacje o uczestnictwie w programie Klub Rodziny,
  • informacje zawarte w sekcji „O mnie” dotyczące Państwa sytuacji oraz zainteresowań.


Przekazujemy również Państwa dane podstawowe do tych Spółek Lidl, z którymi się Państwo skontaktowali z biurem obsługi klienta w ramach zapytań dotyczących Usług Docelowych powiązanych z Moim kontem Lidl.


Jeśli korzystasz z Asystenta Google jako części z naszych usług docelowych, prosimy o zwrócenie uwagi, że Google otrzymuje dostęp do Państwa danych ID w celu nawiązania połączenia z daną usługą docelową. Przetwarzanie Państwa danych (o ile nam wiadomo, nagrywanie i konwersja poleceń głosowych) jest wyłączną odpowiedzialnością Google. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z oddzielną polityką prywatności Google( https://policies.google.com/privacy?hl=en).


Transfer do dostawców usług

Ponadto, w ramach przetwarzania Państwa danych osobowych, korzystamy z usług zleceniobiorców. Podmioty, które przetwarzają Państwa dane na nasze zlecenie są starannie selekcjonowane i pisemnie zobowiązane do zachowania poufności. Są one związane naszymi instrukcjami oraz poddawane audytom – zarówno przed rozpoczęciem przetwarzania jak i regularnie później. Nie mogą wykorzystywać Państwa danych osobowych w swoich własnych celach. Na takich zasadach, dostęp do Państwa danych mogą mieć podmioty, które świadczą nam usługi w zakresie:

  • przechowywania danych, zarządzania bazami danych lub analogiczne,
  • usług prewencji przed nadużyciami,
  • wsparcia technicznego,
  • doradztwa marketingowego,


Transfer Państwa danych do innych podmiotów trzecich jest wykluczony.


Transfer do państw trzecich

Jeżeli przekazujemy Państwa dane osobowe do odbiorców w państwach trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), uzyskają Państwo takie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszych zaufanych partnerów wskazanych w ramach niniejszej polityki prywatności. Poprzez przyjmowanie decyzji o adekwatności, Komisja Europejska ocenia, czy wskazany kraj zapewnia adekwatny poziom ochrony danych. Z kompletną listą państw, dla których wydano decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony, mogą Państwo zapoznać się klikając w poniższy link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_pl. Jeśli adekwatny poziom ochrony w odniesieniu dla państwa trzeciego nie został stwierdzony przez Komisję Europejską, zapewnimy, aby dane osobowe były zabezpieczone w odpowiedni sposób przy wykorzystaniu innych środków, takich jak: wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule umowne, mechanizmy certyfikacji czy zatwierdzone kodeksy postępowania. Po więcej informacji w tym zakresie mogą się Państwo zwrócić się do naszego Inspektora ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).

Aby zapewnić poufność Państwa danych osobowych, nasi pracownicy zaangażowani w proces przetwarzania danych nie mogą zbierać, przetwarzać ani w żaden sposób wykorzystywać Państwa danych bez wyraźnego upoważnienia. Nasi starannie wybrani pracownicy są regularnie szkoleni z zasad ochrony danych, a także umownie zobowiązani do zachowania danych w poufności na początku swojego zatrudnienia. Obowiązek ten trwa nadal pomimo zakończenia stosunku pracy.

Co do zasady przechowujemy Państwa dane tak długo, jak długo jak są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem Mojego Konta Lidl.


Jeżeli przy użyciu Mojego Konta Lidl zarejestrowali się Państwo tylko do jednej Usługi Docelowej, Państwa dane zostaną usunięte wraz z usunięciem Państwa konta w Usłudze Docelowej. Jeżeli jednak wykorzystali Państwo Moje Konto Lidl do rejestracji w ramach kilku Usług Docelowych, Moje Konto Lidl, a wraz z nim wszystkie przetwarzane dane osobowe, zostaną usunięte dopiero wraz z usunięciem przez Państwa konta w ostatniej Usłudze Docelowej powiązanej z Moim Kontem Lidl. Okresy usuwania danych wskazane w treści polityk prywatności Usług Docelowych znajdują odpowiednie zastosowanie.


Za przetwarzanie i przechowywanie danych odpowiada właściwy operator usługi, z której Państwo korzystacie, wykorzystuje niezbędne dane w celu świadczenia zamówionej usługi, a następnie archiwizuje je zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania (okresy usuwania danych opisane w politykach prywatności Usług Docelowych znajdują odpowiednie zastosowanie).

Oczywiście, na Państwa żądanie udzielimy informacji zgodnie z Art. 15 RODO (w szczególności dane przechowywane o Państwu, odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane są ujawniane, cel przechowywania itp.). Tych informacji udzielimy Państwu bezpłatnie. Ponadto mają Państwo prawo, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, do poprawienia nieprawidłowych danych, a także do usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania i przeniesienia. Ponadto, mają Pańśtwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.


W przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit f RODO lub odbywa się w celu marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu.


O ile przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo odwołać ją w dowolnym momencie ze skutkiem dla aplikacji „na przyszłość”.

Jeżeli sami Państwo podają te dane, nie są Państwo zobowiązani do podania powyższych dobrowolnych informacji. Bez tych danych nie jesteśmy jednak w stanie w pełni świadczyć Ci usługi Mojego Konta Lidl i w pełni świadczyć Ci na jej podstawie Usług Docelowych. Jedynie opcjonalne pola danych są oznaczone jako takie w Moim Koncie Lidl.

Zmiana niniejszej informacji o ochronie danych może być konieczna ze względu na zmianę sytuacji prawnej lub okoliczności przetwarzania danych w ramach Mojego Konta Lidl. W przypadku zmiany okoliczności lub zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych poinformujemy Państwa o tym i w razie potrzeby poprosimy o Państwa zgodę.

Polityka prywatności usługi "Moje Konto Lidl" - od 01.09.2023

Do przeglądania pliku PDF potrzebny jest czytnik Adobe Acrobat Reader.

Polityka prywatności usługi "Moje Konto Lidl" - od 15.02.2023

Do przeglądania pliku PDF potrzebny jest czytnik Adobe Acrobat Reader.

Polityka prywatności usługi "Moje Konto Lidl" - od stycznia 2022

Do przeglądania pliku PDF potrzebny jest czytnik Adobe Acrobat Reader.