Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ „LIDL PLUS”

Regulamin aplikacji Lidl Plus stan na 19.06.2024

Do przeglądania pliku PDF potrzebny jest czytnik Adobe Acrobat Reader.

Regulamin aplikacji Lidl Plus stan na 31.01.2024

Do przeglądania pliku PDF potrzebny jest czytnik Adobe Acrobat Reader.

Regulamin aplikacji mobilnej „Lidl Plus”

(Wersja 8.0; stan na 19.06.2024)


Regulamin w wersji 8.0 wchodzi w życie od dnia 19.06.2024 dla nowych użytkowników Lidl Plus, dla obecnych użytkowników regulamin wejdzie w życie z zachowaniem postanowień pkt. XII ust. 3 w wersji 7.0.


1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje korzystanie z aplikacji mobilnej „Lidl Plus” (dalej „Usługa”).


2. Usługodawcą jest Lidl Stiftung & Co. KG (dalej „Lidl Stiftung”) z siedzibą w Neckarsulm w Niemczech, adres: Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm, Niemcy; zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie pod numerem: HRA 102314; USt-IdNr. (NIP): DE145803808; adres poczty elektronicznej: kontakt@lidl.pl, numer telefonu: 61 880 30 00.


Lidl Stiftung może powierzyć zarządzanie Usługą podwykonawcy lub krajowym podmiotom, tj. Lidl sp. z o.o. sp. k. i Delta Marketing Services sp. z.o.o. (dalej razem z Lidl Stiftung „Spółki Lidl” lub „Lidl”). Niektóre czynności przetwarzania danych osobowych będą wymagać włączenia dalszych podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z Lidl Stiftung („Spółki Grupy Lidl”). Wykaz Spółek Grupy Lidl znajduje się pod adresem: https://www.lidl.pl/c/adresy-firm/s10008572?path=/10007971/10008572.


3. Zasady korzystania z Usługi zostały opisane w niniejszym Regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.lidl.pl/c/regulamin-aplikacji-mobilnej-lidl-plus/s10008500. Regulamin może zostać w każdym czasie bezpłatnie odtworzony i utrwalony dowolną techniką. Przed pobraniem i zainstalowaniem Usługi każdy konsument zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

1. Usługa jest skierowana do osób fizycznych, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • ukończyły 18-ty rok życia;
 • są konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 • posiadają aktywną skrzynkę poczty elektronicznej (e-mail) oraz zainstalowały na swoim urządzeniu mobilnym Usługę (dalej „Użytkownicy”),

chcących otrzymywać od Lidl spersonalizowane informacje o ofertach i promocjach Lidl oraz wybranych podmiotów współpracujących z Lidl, które możliwie najlepiej odpowiadają ich zainteresowaniom i dokonywanym przez nich zakupom w sklepach Lidl. Celem Usługi jest dostarczanie Użytkownikom spersonalizowanych informacji dotyczących ofert handlowych oraz usług, w tym informacji dotyczących udziału w organizowanych przez Spółki Lidl konkursach, promocjach oraz akcjach rabatowych. W tym celu Usługa będzie identyfikować zainteresowania i preferencje Użytkowników dotyczące produktów i usług oferowanych przez Spółki Lidl na podstawie decyzji zakupowych Użytkowników (proces został określony w Pkt. III. ust. 7 i 8 Regulaminu).


2. Usługa umożliwia Użytkownikom:

 • korzystanie ze spersonalizowanych ofert, w szczególności umożliwia zapoznanie się z ofertami promocyjnymi przeznaczonymi wyłącznie dla Użytkowników,
 • uzyskanie cyfrowej wersji dowodu zakupu dokonanego w sklepach stacjonarnych,
 • otrzymanie elektronicznej wersji cotygodniowej gazetki promocyjnej Lidl Stiftung,
 • otrzymanie informacji o organizacji promocji oferowanych przez podmioty trzecie współpracujące z Lidl w ramach funkcji „Benefit Plus”,
 • posiadanie elektronicznej karty klienta, dzięki której Użytkownik zyskuje dostęp do wielu funkcji i korzyści oferowanych przez Usługę,
 • dostęp do narzędzi umożliwiających wyszukiwanie sklepów Lidl w wybranej przez użytkownika lokalizacji,
 • korzystanie z formularza kontaktowego pozwalającego zgłaszać uwagi związane z działaniem Usługi,
 • uzyskiwanie podsumowań i raportów z dokonywanych zakupów w sklepach stacjonarnych,
 • korzystanie z usługi Newsletter, określonej w pkt. V Regulaminu,
 • dokonywanie płatności za nabyte towary przez płatność mobilną (Lidl Pay), określonej w pkt. VII Regulaminu,
 • korzystanie z innych funkcjonalności Usługi, opisanych szczegółowo w niniejszym Regulaminie.


3. Korzystanie z Usługi w zakresie informacji o spersonalizowanych ofertach, konkursach, promocjach oraz akcjach rabatowych oferowanych Użytkownikowi jest możliwe po akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu bądź udzielenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie oraz w celach wskazanych w Polityce Prywatności. W przypadku konieczności udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji celów wskazanych w ust. 2 powyżej, dane te będą przetwarzane wyłącznie po udzieleniu takiej zgody przez Użytkownika.


4. Jeżeli Użytkownik podał informacje dotyczące zainteresowań w serwisie „Moje Konto Lidl”, będą one również wykorzystane w ramach Usługi.

1. Korzystanie z Usługi przez Użytkowników jest bezpłatne i dobrowolne.


2. Użytkownik w celu skorzystania z Usługi musi pobrać aplikację mobilną na swoje urządzenie mobilne. W celu pobrania, zainstalowania, i korzystania z Usługi na urządzeniu mobilnym, Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe i rodzaje urządzeń mobilnych, na które może być pobrana aplikacja zawierająca Usługę, zostały opisane w pkt. VI Regulaminu.


3. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji mobilnej, Użytkownik w celu skorzystania z Usługi musi założyć konto Użytkownika (dalej „Konto”). Jeżeli Użytkownik rejestruje się po raz pierwszy, tj. bez uprzedniej rejestracji w innym Serwisie On-line Spółek Grupy Lidl, następuje automatyczne założenie Konta Użytkownika w usłudze „Moje Konto Lidl”. W przypadku uprzedniej rejestracji w innym zintegrowanym z usługą „Moje Konto Lidl” Serwisem On-line Spółek Grupy Lidl, Użytkownik może zalogować się używając hasło oraz login usługi „Moje Konto Lidl”.


4. W ramach rejestracji i założenia Konta wymagane jest od Użytkownika podanie następujących danych dotyczących Użytkownika:


 • imię i nazwisko,
 • preferowany sklep Lidl,
 • data urodzenia,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego.


Podanie następujących danych Użytkownika jest dobrowolne; płeć oraz adres zamieszkania. Podanie tych danych nie jest konieczne dla założenia Konta.


Po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, w Usłudze może zostać włączona geolokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika, w celu określenia adresu preferowanego sklepu zlokalizowanego najbliżej Użytkownika.


Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji muszą dotyczyć Użytkownika, tj. nie mogą dotyczyć innej osoby. Zabrania się podawania fałszywych lub niedotyczących Użytkownika danych. Obowiązkiem Użytkownika jest przechowywanie swoich danych dostępowych w bezpieczny sposób, który uniemożliwia dostęp do Konta osobom trzecim.


4. Użytkownik może przerwać proces rejestracji w każdej chwili. Po zakończeniu procesu rejestracji, Użytkownik może w każdej chwili zmienić dane na Koncie.


Po otrzymaniu od Użytkownika oferty dot. zawarcia umowy o świadczenie Usługi, Lidl Stiftung prześle Użytkownikowi na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenie otrzymania oferty oraz link weryfikujący. Przesłanie rzeczonego potwierdzenia oznacza zawarcie umowy o świadczenie Usługi. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi po dokończeniu procesu rejestracji.


W wyniku pomyślnej rejestracji Konta, Użytkownik automatycznie otrzymuje zindywidualizowany numer klienta, służący do korzystania z Usługi.


5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Lidl Stiftung o każdym niepożądanym skorzystaniu z należącego do niego Konta oraz do zmiany danych dostępu do Konta, jeżeli dostęp do Konta uzyskały osoby trzecie.


6. Aby skorzystać z Usługi w sklepie stacjonarnym Lidl, należy okazać przy kasie uruchomioną aplikację „Lidl Plus”. Identyfikacja Użytkownika następuje za pośrednictwem wygenerowanego w aplikacji elektronicznego kodu QR. Użycie wygenerowanego kodu QR spowoduje zapisanie następujących informacji na koncie Użytkownika:


 • sklep, w którym Użytkownik dokonał zakupu,
 • zakupionych produktach z podziałem na grupy towarowe,
 • ilości i ceny zakupionych produktów,
 • zrealizowane kupony udostępniane za pośrednictwem akcji „Zdrapka Plus”, „Karuzela Okazji” i „Szczęśliwa Bramka” , jeśli Użytkownik uprzednio je aktywował oraz użył ich podczas zakupów,
 • data i godzina dokonania zakupu,
 • rodzaj użytego przez Użytkownika środka płatniczego,
 • informacje o użyciu „Karty Dużej Rodziny”, jeżeli Użytkownik skorzystał z niej podczas zakupów.


7. Zebranie przez Lidl Stiftung danych określonych w pkt. III. 6 Regulaminu, umożliwia Lidl Stiftung realizację celów określonych w pkt. II. 2 Regulaminu, w szczególności w zakresie udostępniania Użytkownikowi dostosowanych do jego preferencji ofert i promocji.


8. Usługa umożliwia Użytkownikowi również dostęp do ofert (i towarzyszących im kodów promocyjnych) podmiotów współpracujących z Lidl (dalej „Partnerzy”). Informacje o ofertach Partnerów znajdują się na Koncie Użytkownika w zakładce „Benefit Plus”. Oferty Partnerów:


 • nie stanowią oferty Lidl, a korzystanie z nich podlega wyłącznym warunkom wskazanym przez danego Partnera,
 • mogą być realizowane wyłącznie w sklepach danego Partnera.


Celem skorzystania z oferty Partnera, Użytkownik podczas dokonywania zakupów w sklepie stacjonarnym należącym do Partnera powinien okazać przy kasie kod promocyjny lub swój numer identyfikacyjny Klienta. Jeżeli w ramach zakładki „Benefit Plus” znajdują się

odesłania do stron Partnerów, Lidl nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na tych stronach Partner powiadomi Lidl o skorzystaniu przez Użytkownika z oferty Partnera. Jeżeli oferta promocyjna zostanie przedstawiona Użytkownikowi w ramach Usługi przez jednego z Partnerów, Partner ten przekaże Lidl dane kontaktowe Użytkownika (adres e-mail oraz numer kontaktowy) w celu poprawnego przyporządkowania oferty do Konta Użytkownika.

1. Za pośrednictwem Usługi Użytkownicy mają dostęp do sklepu internetowego lidl.pl.


Dostęp do sklepu internetowego lidl.pl znajduje się na pasku menu w sekcji „Sklep Online” oraz w sekcji „Więcej”, który umożliwia Użytkownikowi nabywanie produktów z całego asortymentu sklepu internetowego lidl.pl oraz korzystanie z opcji wyszukiwania. W celu nabycia produktów w sklepie internetowym lidl.pl za pośrednictwem Usługi, Użytkownik powinien kliknąć w ikonkę „Sklep Online” lub „Więcej” znajdującej się na pasku w dolnej części ekranu startowego Usługi.


Po kliknięciu w jedną z wyżej wskazanych ikonek, wyświetlone zostaną kategorie produktów dostępnych w sklepie internetowym lidl.pl. W celu dokonania zakupu, Użytkownik powinien kliknąć na dany produkt, a następnie w przycisk „dodaj do koszyka”, znajdujący się pośrodku dolnej części ekranu jego urządzenia mobilnego. Aby zakończyć proces nabycia produktu, Użytkownik powinien kliknąć w ikonkę „wózka”, a następnie w przycisk „Idź Do Kasy” oraz postępować zgodnie ze wskazanymi dalszymi krokami. Nabycie produktów w sposób wskazany w niniejszym punkcie wymaga od Użytkownika zalogowanie się w sklepie internetowym lidl.pl za pomocą usługi „Moje Konto Lidl”.


W chwili zainicjowania procesu nabywania produktów w sklepie internetowym lidl.pl, lista wybranych przez Użytkownika produktów, znajdujących się w koszyku zostanie przesłana spółce Lidl sp. z o.o. sp. k.


Niniejszy Regulamin nie reguluje umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta ze spółką Lidl sp. z o.o. sp. k. i stosuje się do niej regulamin sklepu internetowego lidl.pl.


2. W ramach Konta Lidl Stiftung przetwarza również informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika z pozostałych usług i serwisów online Spółek Grupy Lidl, w tym w szczególności: sklepu internetowego lidl.pl (niezależnie od tego, czy Użytkownik korzysta ze sklepu internetowego lidl.pl za pośrednictwem Usługi czy za pośrednictwem zwykłego łącza internetowego), serwisu Click&Collect, serwisu dot. kwiatów, serwisu dot. podróży, Monsieur Cuisine App, Lidl Home App, Lidl Liddle Club, przepisy online oraz usług zdjęciowych. Zakres przetwarzania tych informacji obejmuje m.in. częstotliwość korzystania przez Użytkownika z tych usług, ilość, rodzaj oraz cenę nabytych przez Użytkownika za pośrednictwem poszczególnej usługi produktów, zrealizowane kupony, łączna kwota na paragonie, czas zapłaty oraz użyty środek płatności jak i wybrany przez Użytkownika sposób dostawy.

1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta przez Lidl z Użytkownikiem w momencie zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola w ramach funkcjonalności Konta.


2. Warunkiem ukończenia procesu zawierania umowy o świadczenie usługi Newsletter jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.


3. Umowa o świadczenie usługi Newsletter jest bezpłatna i zawierana jest na czas nieoznaczony.


4. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyn wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter, klikając na odpowiedni link znajdujący się u dołu każdego z przesłanych Newsletterów. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Newsletter nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o korzystania z Usługi.


5. Jeżeli Użytkownik udzielił zgody na otrzymanie newslettera sklepu internetowego lidl.pl lub innych serwisów oferowanych przez Spółki Grupy Lidl, Lidl Stiftung może otrzymać od tych podmiotów informacje dotyczące Użytkownika, zawierające m.in. informację o czasie przeglądania newslettera, informację o przeglądanych linkach lub obszarach danego serwisu jak i czas trwania oraz częstotliwość przeglądania newslettera danego serwisu.

1. Korzystanie z Usługi wymaga od Użytkownika pobrania aplikacji, odpowiednio dla systemów operacyjnych urządzeń mobilnych, ze sklepów Google Play, App Store, AppGallery poprzez wyszukanie aplikacji o nazwie „Lidl Plus”. Aplikację można pobrać na urządzenia przenośne posiadające dostęp do Internetu i pracujące w oparciu o system operacyjny Android lub IOS, w szczególności takie jak smartfony, tablety.


2. Korzystanie z Usługi wymaga od Użytkownika:


 • posiadania urządzenia końcowego, umożliwiającego wczytanie strony internetowej Lidl, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,
 • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej,
 • ważnego numeru telefonu na urządzeniu mobilnym,
 • posiadania konta w serwisie online „Moje Konto Lidl”,
 • włączenia obsługi Plików cookies w urządzeniu końcowym.


3. Lidl Stiftung stara się zapewnić oprogramowanie do możliwie wielu typów urządzeń mobilnych. Jednakże, ze względów technicznych, dostęp do aplikacji z niektórych typów urządzeń mobilnych może nie być możliwy. Jeżeli dla danego urządzenia mobilnego nie jest dostępna odpowiednia wersja aplikacji, nie jest możliwe korzystanie z Usługi na takim urządzeniu.


4. Zainstalowanie aplikacji mobilnej, rejestracja Konta i korzystanie z Usługi wymaga stałej transmisji danych z urządzenia mobilnego Użytkownika. Wielkość i częstotliwość przesyłu danych zależą od rodzaju i zakresu korzystania z Usługi. Koszt połączenia za przesył danych ponosi Użytkownik, a jego wysokość jest uzależniona od umowy zawartej przez Użytkownika z operatorem sieci komórkowej.


5. Korzystanie z Usługi wymaga naładowania baterii urządzenia mobilnego i jasności wyświetlacza niezbędnej do zeskanowania kodu QR przy dokonywaniu zakupów w sklepie Lidl.


6. Lidl Stiftung może publikować i oferować aktualizację aplikacji. Do prawidłowego działania Usługi konieczna jest aktualizacja aplikacji. Lidl Stiftung nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania Usługi, jeśli Użytkownik nie pobrał i nie zainstalował na swoim urządzeniu przenośnym udostępnionej przez Lidl Stiftung aktualizacji aplikacji.


7. Zabrania się instalowania Usługi oraz korzystania z niej na urządzeniach przenośnych posiadających nielegalne oprogramowanie lub takie służące do usuwania ograniczeń systemowych narzuconych przez producentów urządzeń mobilnych (np. jailbreaking, rooting).

Informacje ogólne


W ramach Usługi, Użytkownik otrzymuje dostęp do bezgotówkowych płatności mobilnych w sklepach Lidl (dalej „Lidl Pay”). Korzystanie z Lidl Pay może podlegać dodatkowym uwarunkowaniom oraz zasadom przetwarzania danych przez dostawców tych usług. Rejestracja w Lidl Pay odbywa się w chronionym środowisku informatycznym bezpośrednio u dostawcy usług płatniczych. Funkcja dokonania płatności Lidl Pay może zostać wyłączona przez Użytkownika w dowolnym momencie.


Sposób rejestracji karty płatniczej


Aby korzystać z Lidl Pay, Użytkownik musi zarejestrować na Koncie swoją kartę płatniczą (kredytową lub debetową). Użytkownik ma możliwość zarejestrowania więcej niż jednej karty płatniczej. Przed zarejestrowaniem karty, Użytkownik musi utworzyć PIN do płatności Lidl Pay. PIN może być skonfigurowany dowolnie, ale nie powinien być tożsamy z PIN-em karty płatniczej Użytkownika Jeśli dla celów uwierzytelniania Użytkownik używa dodatkowych funkcji (na przykład funkcji biometrycznych), obowiązują dodatkowo warunki użytkowania i informacje o przetwarzaniu danych właściwych dostawców tych funkcji. Po zarejestrowaniu pierwszej karty płatniczej oraz w przypadku dodania kolejnych kart, Użytkownik przekierowany jest na stronę platformy płatniczej w celu uzupełnienia wymaganych danych (numer karty, datę ważności, numer CVV2) w chronionym środowisku informatycznym. Dla zapewnienia bezpieczeństwa płatności Lidl Pay, Lidl Stiftung oferuje tzw. silne uwierzytelnienie Użytkownika 3D-secure. W celu aktywowania lub utrzymania aktualności tej funkcji, Użytkownik może być proszony o przeprowadzenie dodatkowego uwierzytelnienia karty płatniczej zgodnie z procedurami udostępnianymi przez wydawcę karty lub o odłączenie karty od Usługi i jej ponowne zarejestrowanie. Po pomyślnym zarejestrowaniu karty,

administrator platformy płatniczej wysyła potwierdzenie (tzw. token), który zostaje zapisany na Koncie Użytkownika. Token jest wydawany w celach identyfikacyjnych i nie zawiera jakichkolwiek danych karty płatniczej Użytkownika, lecz służy wyłącznie do powiązania przez administratora platformy płatniczej zarejestrowanej przez Użytkownika karty z daną transakcją. Po pomyślnym zarejestrowaniu karty płatniczej, dostawca usługi płatniczej przekazuje Lidl Stiftung pierwsze 6 oraz ostatnie 4 cyfry numeru karty płatniczej Użytkownika oraz datę jej ważności. Informacje te zostaną powiązane z Kontem Użytkownika.


Sposób dokonywania płatności za pośrednictwem Lidl Pay


Podczas używania przez Użytkownika karty klienta Lidl Plus istnieje możliwość wyboru płatności mobilnej Lidl Pay. Wybór ten jest aktywny tak długo, aż nie zostanie zmieniony przez Użytkownika. W przypadku wyboru płatności mobilnej, przed dokonaniem zapłaty, Użytkownik powinien podać PIN aby wygenerować kod cyfrowy, który jest ważny przez 15 minut (po upływie tego czasu należy wygenerować nowy kod). Podczas płatności token zostaje przesłany wraz z kwotą zakupów oraz innymi danymi transakcji do platformy płatniczej oraz do dostawcy usług płatniczych.


Po zatwierdzeniu transakcji Użytkownik otrzymuje paragon, zawierający wszelkie dane transakcji. W celu dokonania płatności zgodnie z przepisami m.in. Dyrektywy (UE) 2015/2366 („PSD 2”), ustawy o usługach płatniczych oraz Rozporządzenia (UE) 2018/389, Lidl Stiftung umożliwia - za pośrednictwem naszych usługodawców - instytucji kredytowej wzgl. wystawy środka płatniczego Użytkownika przeprowadzenie weryfikacji klienta wraz z oceną ryzyka. Ten sposób weryfikacji gwarantuje, iż to Użytkownik osobiście posługuje się danym środkiem płatniczym, a nie nieuprawniona osoba trzecia. Informacje te dotyczą danych dot. osoby Użytkownika, bieżących transakcji oraz płatności.


Skanowanie wygenerowanego kodu płatności mobilnej aktywuje jednocześnie wszystkie kupony oraz inne oferty promocyjne w Usłudze wybrane przez Użytkownika.


Wymogi dot. ochrony numeru PIN


Użytkownik ma obowiązek dochować należytej staranności , aby wygenerowany przez niego PIN:

 • nie został przekazany osobie trzeciej,
 • był przechowywany oddzielnie od jego urządzenia mobilnego oraz
 • nie był zapisywany w urządzeniu mobilnym Użytkownika.\


Blokada Lidl Pay


W przypadku zaistnienia jednej z niżej wskazanych okoliczności, nastąpi blokada Lidl Pay:


1. o ile jest to niezbędne dla ochrony uzasadnionych interesów Lidl lub dostawcy usług płatniczych,

2. doszło do używania lub istnieje podejrzenie używania Usługi lub Lidl Pay:

a) z zamiarem

(1) wyrządzenia szkody Użytkownikowi, administratorowi platformy płatniczej lub dostawcy usług płatniczych,

(2) osiągnięcia korzyści majątkowej przez osoby nieuprawnione lub

b) w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,

3. pięciokrotnie podano błędny numer PIN.


Blokada usługi Lidl Pay uniemożliwia dokonywanie płatności z jej pośrednictwem. Użytkownik zostanie poinformowany o blokadzie usługi Lidl Pay, podając mu jednocześnie przyczynę blokady. To samo dotyczy zdjęcia blokady.


W przypadku zagubienia lub zapomnienia numeru PIN, Użytkownik ma możliwość nadania nowego numeru PIN bez utraty zapisanych w Koncie danych.


W zależności o zapisanych na rzecz danego Użytkownika danych dot. płatności, wymagane będzie zdefiniowane zwykłego nowego numeru PIN. W tym celu niezbędne będzie przeprowadzenie zwykłej lub podwójnej weryfikacji bezpieczeństwa, obejmującej zapytanie Użytkownika o dane dotyczące zrealizowanych płatności, walidacji kodu identyfikacyjnego urządzenia mobilnego lub podanie daty ważności zarejestrowanej karty kredytowej lub debetowej.

1. Użytkownik może dokonać zwrotu pełnowartościowego produktu zakupionego z wykorzystaniem Usługi w stacjonarnym sklepie Lidl znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polski w ciągu 30 dni od daty zakupu (widocznej na dowodzie zakupu) z wyjątkiem poniżej wymienionych produktów:


 • termometry,
 • depilatory,
 • szczoteczki do zębów i końcówki do szczoteczek,
 • golarki elektryczne i jednorazowe,
 • akumulatory, baterie,
 • żarówki,
 • kamery, aparaty fotograficzne,
 • komputery, gry komputerowe,
 • nawigacje samochodowe,
 • płyty CD, DVD, karty pamięci oraz pozostałe nośniki danych.


2. Zwrotu produktu można dokonać w dowolnym sklepie stacjonarnym Lidl w Polsce, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:


 • osoba dokonująca zwrotu jest Użytkownikiem Usługi, a produkt został zakupiony z wykorzystaniem treści wygenerowanych przez aplikację mobilną „Lidl Plus”,
 • produkt posiada oryginalne opakowanie fabryczne,
 • w przypadku tekstyliów produkt posiada oryginalne metki,
 • produkt jest kompletny, tzn. musi zawierać wszystkie dołączone do niego w momencie zakupu elementy,
 • produkt nie nosi śladów użytkowania i jest w doskonałym stanie,
 • towar został zakupiony w sklepie Lidl na terenie Rzeczypospolitej Polski.


3. W przypadku zwrotu towaru, Użytkownik otrzymuje zwrot dokonanych za ten produkt płatności . Zwrot dokonany jest w taki sam sposób, w jaki Użytkownik dokonał płatności (zwrot gotówki, zwrot na kartę płatniczą/kredytową).


4. Uprawnienie do zwrotu towaru nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenckich dotyczących niezgodności rzeczy sprzedanej z umową wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


5. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi przez Użytkownika w trakcie trwania 30-dniowego okresu na zwrot produktu, prosimy przed wypowiedzeniem Umowy poinformować o tym fakcie Lidl poprzez formularz kontaktowy w aplikacji.

1. Ogólne regulacje dotyczące polityki i ochrony gromadzenia danych osobowych, nieuregulowane niniejszym Regulaminem, zostały sprecyzowane w odpowiednim dziale, dostępnym na stronie internetowej https://www.lidl.pl/c/polityka-prywatnosci-lidl-plus/s10008502.


2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wykorzystywanych w ramach Usługi następuje po akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu bądź udzielenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie oraz w celach wskazanych w Polityce Prywatności.


3. Przekazywanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Usługi na rzecz podmiotów trzecich następuje po wyrażeniu zgody przez Użytkownika.


Podczas korzystania z Usługi Lidl Stiftung gromadzi o Użytkownikach takie informacje jak:


 • sklep, w którym dokonano zakupów,
 • historię wyborów, w tym aktywowane kupony, ustawienia dot. powiadomień, udział w konkursach, przeglądane produkty, oferty i promocje
 • preferowany sklep,
 • wersja używanego systemu operacyjnego,
 • numer używanego urządzenia mobilnego,
 • język systemowy,
 • sposób używania Usługi, w tym m.in. ilość oraz częstotliwość przeglądanych sekcji w Usłudze,
 • numer klienta,
 • używana wersja aplikacji.


4. Dane logowania Użytkowników są gromadzone i wykorzystywane w celu realizacji logowania do Konta. Dane logowania Użytkowania są zapisywane w sposób szyfrowany do momentu wylogowania z Usługi.


5. Gromadzenie danych za pośrednictwem Usługi służy jak najlepszemu dopasowaniu prezentowanych ofert dla konkretnego Użytkownika oraz wywiązaniu się przez Lidl Stiftung ze wszelkich zobowiązań nałożonych na niego przez niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane gromadzone są w stosowych bazach oraz analizowane przy wykorzystaniu metod statystyczno-matematycznych pod względem zindywidualizowania preferencji danego Użytkownika w celu udostępnianiu jemu wyłącznie takich treści, które są zgodnie z jego zainteresowaniami i preferencjami. Dane zdobyte w wyżej wskazany sposób mogą być porównywane oraz zestawiane z danymi innych użytkowników, aby również na podstawie tak zdobytych informacji dopasować informacje przesyłane Użytkownikowi do jego preferencji.


6. W zależności od miejsca i zakresu korzystania z Usługi, dane Użytkowników będą przekazywane przez Lidl poszczególnym Spółkom Lidl, w celu przesyłania odpowiednich ofert. W ramach Lidl przekazywane są potencjalne interesujące Użytkowników treści oraz spersonalizowane oferty produktowe.


7. Dane dotyczące korzystania ze stron internetowych Spółek Lidl, łącznie ze sklepem online (w szczególności odwiedzone strony internetowe, częstotliwość i długość Państwa wizyty, odwiedzane obszary, wybierane i zakupione produkty, zrealizowane kupony wraz z zawartą w nim kwotą oraz informacje dot. sposobu płatności), przyporządkowujemy, o ile to możliwe, do Państwa, wzgl. Państwa adresu e-mail lub nr klienta. Dane te przetwarzane są w celu możliwości zaoferowania Państwu usług dostosowanych do Państwa preferencji i zainteresowań, jak również uczestnictwa w specjalnych promocjach. Państwa dane osobowe mogą być porównywane z danymi innych klientów w celu ustalenia, czy produkty oraz promocje, którymi zainteresowani byli ci klienci, mogą być interesujące również dla Państwa.


Korzystając z Usługi wyrażają Państwo również zgodę do stworzenia przez Lidl Stiftung analiz statystycznych Państwa profilu i przyporządkowanie tych analiz do Państwa osoby. Analizie nie są poddawane dane osobowe w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.

1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, tj. od otrzymania na adres e-mail przypisany do usługi „Moje Konto Lidl” potwierdzenia otrzymania oferty oraz linku weryfikującego (Pkt. III ust. 4 Regulaminu), bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.


2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Użytkownik może w tym celu skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia:


– Adresat: Lidl Stiftung & Co. KG z siedzibą w Neckarsulm w Niemczech, adres: Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm, Niemcy; adres poczty elektronicznej: kontakt@lidl.pl,


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy(*)


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


– Adres konsumenta(-ów)


– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


– Data


(*) niepotrzebne skreślić.


3. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.


4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Lidl Stiftung może uniemożliwić Użytkownikowi dalsze korzystanie z Usługi, w szczególności przez uniemożliwienie jemu dostępu do niej.


5. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 – 4 powyżej, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć korzystanie z Usługi.

W tym celu należy z poziomu aplikacji przejść przez następujące funkcje: „Więcej” → „Moje Konto Lidl” → „Moje Konto Lidl” → „Logowanie i bezpieczeństwo” → „Usuń konto”.


6. Lidl Stiftung ma możliwość wypowiedzenia świadczenia Usługi z zachowaniem terminu 10 dni, w sytuacji, gdy Użytkownik:


 • korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z prawem,
 • korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z jej celem (Pkt. II Regulaminu),
 • poda nieprawdziwe dane potrzebne do założenia Konta.

1. Lidl Stiftung odpowiada za należyte działanie Usługi. Lidl Stiftung nie odpowiada natomiast za należyte wykonanie ewentualnej umowy sprzedaży produktu, który zostaje nabyty z wykorzystaniem treści wygenerowanych przez aplikację „Lidl Plus”, ponieważ nie jest stroną takiej umowy.


2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania aplikacji mobilnej „Lidl Plus” należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej pod adresem https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/contactsupport, kontaktu telefonicznego pod numerem 61 880 30 00 lub za pomocą formularza znajdującego się w Usłudze. Uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: ochronadanychosobowych@lidl.pl.


3. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą wad lub przerw w świadczeniu Usługi.


4. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Lidl Stiftung może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.


5. Lidl Stiftung udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.


6. Jeżeli w celu złożenia skarg lub reklamacji Użytkownik kontaktuje się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 61 880 30 00 lub przez formularz kontaktowy dostępny tutaj, to dochodzi do wykorzystania danych rejestracyjnych podanych na Koncie. Zapisywanie informacji o złożonych przez Użytkownika skargach i reklamacjach dotyczących Usługi ma na celu polepszenie i dostosowanie Usługi do potrzeb i wymagań Użytkowników. Dotyczy to również sytuacji, w której reklamacja złożona została za pośrednictwem serwisu obsługi klientów innej Spółki Grupy Lidl. W ten sposób zapobiegamy w szczególności przesyłaniu informacji i ofert dotyczących produktów, które nie odpowiadają zainteresowaniom i oczekiwaniom Użytkowników.

1. Regulamin Usługi może ulec zmianie w przypadku:


 • zmiany obowiązujących przepisów prawa, które bezpośrednio wpływają na konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie;
 • zmiany funkcjonalności Usługi, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności;
 • zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Lidl Stiftung za pośrednictwem Usługi, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do nowego zakresu działalności prowadzonej przez Lidl Stiftung (w szczególności, w razie wprowadzenia nowych usług świadczonych za pośrednictwem Usługi).


2. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą stosownego powiadomienia wysłanego z aplikacji „Lidl Plus” lub drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do usługi „Moje Konto Lidl”. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać ani pozbawiać Uczestników ich praw nabytych na podstawie Regulaminu sprzed dokonania zmiany.


3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go z Lidl umowę o świadczenie usług, poprzez odinstalowanie z urządzenia aplikacji „Lidl Plus”.


4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.


5. Lidl Stiftung informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i właściciela Usługi. Użytkownik, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również dobrowolnie skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.