Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
       Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

       POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH (DALEJ: „POLITYKA”)

       Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) chcielibyśmy poinformować o sposobie postępowania z Państwa danymi osobowymi.


       1. Odpowiedzialność

       Częściowo Lidl sp. z o.o. sp.k., (dalej: „My”, „Lidl”) z siedzibą Jankowicach, przy ul. Poznańskiej 48 oraz częściowo operatorzy platform portali społecznościowych (dalej: „Operator”, „Operatorzy”) – jak np. Facebook, YouTube, Instagram i inni, ponosimy odpowiedzialność za opisane poniżej gromadzenie i przetwarzanie danych. Lidl oraz Operatorzy w celu przeprowadzenia określonych operacji związanych z przetwarzaniem danych występujemy jako współadministratorzy w rozumieniu art. 26 RODO (por. punkt 4 Polityki)


       Lidl sp. z o. o sp.k. prowadzi strony na następujących portalach społecznościowych:


       - Facebook: https://www.facebook.com/lidlpolska/


       - YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCeZJZMwwxm3qvt_CV3D4uAw/about?disable_polymer=1 oraz https://www.youtube.com/user/LidlPolskaPL


       - Pinterest: https://www.pinterest.com/lidlpolska/


       - Instagram: https://www.instagram.com/lidlpolska/


       - LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-polska


       2. Odpowiedzialność operatorów platform portali społecznościowych

       Mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez Operatorów (np. zarządzenie użytkownikami i udostępnianymi informacjami). W kwestiach, na które możemy mieć wpływ, działamy w ramach udostępnionych możliwości w zakresie obsługi zgodnej z zasadami prywatności Operatora. W wielu miejscach nie mamy możliwości wpływ na przetwarzanie danych przez Operatora, a także nie wiemy dokładnie, jakie dane są przetwarzane.


       Operator obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi, posiada własną politykę prywatności i utrzymuje z Państwem własną relację (jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem usługi danego portalu społecznościowego). Ponadto Operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie kwestie związane z Państwa danymi na profilu użytkownika, do którego jako Lidl nie posiadamy dostępu.


       Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Operatora oraz inne możliwości dotyczące wniesienia sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Operatora:


       - Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation


       - YouTube: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248


       - Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy


       - Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875\


       - LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL


       3. Nasza odpowiedzialność

       a) Cel przetwarzania danych/ podstawa prawna


       Celem przetwarzania danych na naszych portalach społecznościowych jest informowanie Klientów o ofertach, produktach, usługach, promocjach, konkursach, akcjach tematycznych, nowościach firmowych, a także interakcja z osobami odwiedzającymi portale społecznościowe w poszukiwaniu tych informacji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania, umożliwienie im wyrażenia swojej krytyki lub pochwalenia nas.


       Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści na naszych portalach społecznościowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Za pomocą naszych portali społecznościowych, możemy udostępniać Państwu różne treści i kontaktować się z Państwem. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Przetwarzanie danych odbywa się w interesie działań PR i obsługi Państwa jako Klientów Lidl oraz osób odwiedzających nasze portale społecznościowe.


       Operatorzy nie mają wpływu na przetwarzanie przez Lidl Państwa danych w ramach komunikacji z Klientami lub konkursów.


       Jak już wspomniano, w kwestiach, w których Operator daje nam możliwość, dbamy o to, aby nasze strony na portalach społecznościowych zapewniały zgodność z przepisami o ochronie danych.


       b) Odbiorca danych/ kategorie odbiorców danych


       Zamieszczane przez Państwa na stronach naszych portali społecznościowych dane, np. komentarze, filmy wideo, zdjęcia, linki, publiczne wiadomości itp. są publikowane przez platformę portali społecznościowych i w żadnym momencie nie są przez nas wykorzystywane lub przetwarzane w innych celach. Zastrzegamy sobie wyłącznie prawo do usunięcia treści, które są niezgodne z prawem, jeżeli zajdzie taka konieczność. Mogą to być w szczególności: naruszające prawo lub niezgodne z prawem posty, komentarze przejawiające cechy mowy nienawiści, nieprzyzwoite komentarze (również o treściach dot. życia intymnego) lub załączniki (np. zdjęcia lub filmy wideo), przypadki, które naruszają prawa autorskie, dobra osobiste, przepisy prawa karnego lub zasady etyki Lidl.


       Ewentualnie możemy udostępniać Państwa treści na naszej stronie, jeżeli umożliwia to portal społecznościowy i kontaktujemy się z Państwem za pośrednictwem danego portalu społecznościowego. Jeżeli na platformie portalu społecznościowego zwrócą się Państwo do nas z zapytaniem, w razie potrzeby, przekażemy do innych, bezpiecznych kanałów komunikacji. W każdej chwili mają Państwo możliwość przesłania zapytania bezpośrednio za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej www.lidl.pl.


       W odniesieniu do danych przekazywanych za pomocą np. funkcji wiadomości prywatnej, e-mail przekazywanie danych osobom trzecim spoza Lidl jest wykluczone. W wyjątkowych przypadkach dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez naszych podwykonawców. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO. Konieczne może być również przekazanie fragmentów Państwa zgłoszenia naszym kontrahentom w celu opracowania Państwa zapytania. W takich przypadkach zapytanie zostanie najpierw zanonimizowane. W razie takiej konieczności, w pojedynczych przypadkach, jeśli będzie konieczne przekazanie Państwa danych osobowych, poinformujemy Państwa o tym z wyprzedzeniem i poprosimy o wyrażenie zgody na takie działanie.


       c) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:


       Wszystkie dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa w ramach zapytań (sugestie, pochwały lub krytyka) za pośrednictwem wiadomości prywatnej są usuwane lub bezpiecznie anonimizowane najpóźniej w ciągu 90 dni od udzielenia Państwu ostatecznej odpowiedzi zwrotnej. Zachowanie terminu 90 dni wynika z faktu, że czasami w pojedynczych przypadkach może dojść do sytuacji, w której skontaktują się Państwo z nami ponownie, po uzyskaniu odpowiedzi w danej sprawie, dzięki czemu będziemy mogli odnieść się do naszej wcześniejszej korespondencji. Doświadczenie pokazuje, że zazwyczaj po upływie 90 dni nie pojawiają się pytania zwrotne dotyczące naszych odpowiedzi.


       Wszystkie publiczne posty opublikowane przez Państwa na portalach społecznościowych pozostają na osi czasu przez cały czas, chyba że usuniemy je ze względu na aktualizację wątku, naruszenia prawa lub naruszenia naszych wytycznych lub sami podejmiecie Państwo decyzję o ich usunięciu.


       W odniesieniu do usunięcia Państwa danych przez Operatora nie mamy możliwości podjęcia żadnych działań. Należy zapoznać się z postanowieniami Polityki prywatności danego operatora.


       d) Konkursy


       Cel przetwarzania danych/ podstawy prawne: Mają Państwo możliwość udziału w różnych konkursach na naszej stronie internetowej, portale społecznościowe lub aplikacje. Jeżeli w informacjach dedykowanych konkretnemu konkursowi (np. regulaminie) nie postanowiono inaczej lub Państwo nie udzielili nam dalszej, wyraźnej zgody, dane osobowe przekazane nam przez Państwa w ramach uczestnictwa w konkursie są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia konkursu (np. wyłonienia zwycięzców, powiadomienia zwycięzców, wysyłki nagrody). Jeżeli w danej sieci portali społecznościowych działają Państwo pod jednoznaczną nazwą (np. link) lub można Państwa zidentyfikować na podstawie zdjęć opublikowanym na Państwa profilu, nie można wykluczyć możliwości zidentyfikowania Państwa przez innych użytkowników.


       Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach konkursów stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. W przypadku wyrażenia zgody w ramach konkursu za podstawę prawną przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Jeżeli w ramach konkursu wyrazili Państwo zgodę, w dowolnym momencie mają Państwo możliwość jej wycofania, ze skutkiem na przyszłość.


       Odbiorca danych/ kategorie odbiorców danych: Przekazanie danych osobom trzecim następuje, tylko jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia konkursu lub wysłania nagrody (np. wysłania nagrody przez sponsora konkursu lub przekazania danych firmie kurierskiej) lub jeżeli wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Należy mieć na uwadze, że w przypadku obecności na niektórych portalach społecznościowych ewentualne uczestnictwo jest również możliwe bezpośrednio na publicznie dostępnych stronach internetowych (np. na tablicy lub w komentarzach), dzięki czemu inni użytkownicy mogą zobaczyć, iż biorą Państwo udział w konkursie. Ponadto w takich przypadkach na podstawie aktywności na danym portalu społecznościowym można dowiedzieć się również o wygranej i zwycięzcach. Jeżeli w danej sieci portali społecznościowych działają Państwo pod jednoznaczną nazwą (np. nick) lub można Państwa zidentyfikować na podstawie zdjęć opublikowanych na Państwa profilu, nie można wykluczyć możliwości identyfikacji Państwa przez innych użytkowników.


       Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu: Po zakończeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzców dane osobowe uczestników zostają usunięte. Co do zasady, w przypadku nagród rzeczowych dane zwycięzców są przechowywane przez okres dochodzenia roszczeń wynoszący 3 lata lub terminów wynikających z obowiązującego prawa podatkowego. W przypadku udziału w konkursie na stronie portalu społecznościowego (np. za pośrednictwem postu lub komentarza) w odniesieniu do usunięcia Państwa danych przez Operatora nie mamy wpływu na jego działania. Należy zapoznać się z postanowieniami Polityki prywatności danego Operatora.


       4. Współadministrowanie zgodnie z art. 26 ust 1 RODO

       Na naszych portalach społecznościowych z Operatorami zachodzi częściowa relacja w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO.


       W zakresie web-trackingu w relacji z Operatorem zachodzi współadministrowanie. Web-tracking może przy tym odbywać się niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani lub zarejestrowani na portalu społecznościowym. Jak już wspomniano powyżej, nie mamy żadnego wpływu na web-tracking stosowany przez portal społecznościowy. W szczególności nie możemy go np. wyłączyć.


       Podstawę prawną web-trackingu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Interes polegający na optymalizacji portalu społecznościowego i danego fanpage'a, jest tym samym interesem uzasadnionym w rozumieniu powyższego przepisu.


       Dalsze informacje dotyczące odbiorców lub kategorii odbiorców, a także okresu przechowywania/kryteriów ustalania okresu przechowywania znaleźć można w politykach prywatności Operatorów. Nie mamy wpływu na zawarte w nich postanowienia.


       Informacje dotyczące możliwości niepodlegania web-trackingowi mogą Państwo znaleźć w wyszczególnionych w punkcie 2 politykach prywatności Operatorów. Ponadto mogą się Państwo skontaktować z Operatorami używając danych kontaktowych podanych w Impressum.


       Co do statystyk, które udostępnia nam Operator, mamy na nie ograniczony wpływ i możemy uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Dbamy o to, by nie były nam udostępniane dodatkowe, opcjonalne statystyki.


       Prosimy pamiętać: niewykluczone, że Operator wykorzystuje Państwa dane na profilu lub dane o zachowaniu w sieci do analizy Państwa preferencji, kontaktów osobistych, zainteresowań itd. Lidl nie ma jakiegokolwiek wpływu na przetwarzanie lub przekazywanie Państwa danych przez Operatora.


       5. Prawa osoby, której dane dotyczą

       Zgodnie z art. 15 ustęp 1 RODO mają Państwo prawo, by na żądanie otrzymać bezpłatną informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Lidl, które dotyczą Państwa osoby.


       Ponadto mają Państwo prawo do sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17) oraz ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) Państwa danych osobowych.


       Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 e) lub f) RODO, zgodnie z artykułem 21 RODO mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, w przyszłości nie będzie one realizowane, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych interesów, nadrzędnych wobec interesów osoby, której dane dotyczą.


       Jeżeli samodzielnie udostępnili Państwo dane, wówczas zgodnie z artykułem 20 RODO macie Państwo prawo do ich przenoszenia. Realizacji prawa z tego tytułu w portalach społecznościowych można dochodzić wyłącznie wobec Operatora, ponieważ tylko on posiada dostęp do Państwa danych profilowych.


       Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustęp 1 litera a) RODO, w dowolnym momencie mają Państwo możliwość wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość bez naruszania zgodności z prawem dotychczas przeprowadzonego przetwarzania.


       W wyżej wymienionych przypadkach oraz w przypadku pytań możecie zwrócić się Państwo do naszego Inspektora ochrony danych.


       Ponadto, zgodnie z artykułem 77 RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Właściwym organem w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.


       Prosimy o kontakt w przypadku chęci skorzystania z Państwa praw w związku z określonym przetwarzaniem danych, na które mamy jako Lidl wpływ. Następnie je zweryfikujemy.


       6. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

       W przypadku pytań dot. ochrony danych osobowych prosimy zwrócić się do naszego Inspektora ochrony danych:


       Lidl sp. z o.o. sp k.


       Dział Ochrony Danych Osobowych


       ul. Poznańska 48, Jankowice62-080 Tarnowo Podgórne


       e-mail: ochronadanychosobowych@lidl.pl