Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
     Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

     Zasady zachowania w postępowaniu z pracownikami

     • Nasze postępowanie sprawia, że jesteśmy znani i szanowani jako atrakcyjny pracodawca.
     • W pierwszej kolejności obsadzamy wolne stanowiska pracownikami z własnych szeregów. Wspieramy przy tym również przeniesienia pracowników pomiędzy działami i poszczególnymi spółkami.
     • O obsadzie stanowisk decydujemy poprzez przeprowadzanie profesjonalnego procesu rekrutacji pracownika.
     • Decyzje o zatrudnieniu podejmujemy zawsze zgodnie z regułą „2 osób”, przy współudziale bezpośrednich przełożonych.
     • Nowych pracowników witamy pierwszego dnia pracy dobrze przygotowani i poświęcamy im dużo uwagi.
     • Każdego pracownika profesjonalnie przygotowujemy do wypełniania powierzonych mu funkcji i zadań.
     • Poprzez regularne rozmowy (Feedback) zapewniamy, że pracownik jest właściwie przeszkolony do wykonywania pracy na swoim stanowisku.
     • Czas oraz warunki pracy organizujemy tak, aby umożliwić naszym pracownikom w jak największym stopniu połączenie życia zawodowego, rodzinnego i czasu wolnego.
     • Osiągnięcia i zaangażowanie naszych pracowników odpowiednio wynagradzamy, przy uwzględnieniu zajmowanej przez nich pozycji oraz sytuacji na rynku pracy.
     • W regularnych odstępach czasu prowadzimy z każdym pracownikiem rozmowy oceniające dotyczące jego dokonań, zachowania i rozwoju w firmie.
     • Wspieramy naszych pracowników i pomagamy im w ich zawodowym i osobistym rozwoju.
     • Z naszymi pracownikami rozstajemy się w zgodzie, fair i z szacunkiem.