Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(
Banner
Polityka Prywatności

Ankieta Twoja opinia

Ankieta Twoja opinia

Dziękujemy za zainteresowanie ankietą konsumencką Lidl.


Przykładamy ogromną wagę do właściwej ochrony danych osobowych, dlatego w niniejszej polityce prywatności staramy się jak najdokładniej opisać podstawy, cele oraz zasady przetwarzania Twoich danych w zakresie korzystania z niniejszej strony internetowej, ankiety „Twoja opinia” oraz „Loterii Lidl”, tak aby umożliwić Ci podjęcie świadomych decyzji w odniesieniu do Twoich danych.

1. Administratorzy danych osobowych w rozumieniu artykułu 4 ust. 7 RODO


Administratorem danych osobowych w zakresie:


danych przetwarzanych w związku z wyświetlaniem naszej strony internetowej oraz zbieranych za pomocą plików cookie oraz podobnych technik przetwarzania danych, o ile poniżej nie wskazano inaczej,

danych Klientów, którzy pozostawili je w celu kontaktu z Działem Obsługi Klienta,

adresów e-mail Klientów, którzy wyrazili chęć udziału w loterii

jest Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach przy ul. Poznańskiej 48, 62-080 Tarnowo Podgórne.


Administratorem danych osobowych uczestników (w tym laureatów) loterii jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.


2. Korzystanie ze strony internetowej ankiety


2.1 Pliki dziennika


Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:


Podczas wyświetlania naszej strony internetowej, działająca na Twoim urządzeniu końcowym przeglądarka bez Twojego udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw. pliku dziennika:


 • adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona,
 • datę i godzinę wejścia,
 • nazwę i adres URL wyświetlanego pliku,
 • stronę / aplikację, z której nastąpiło wejście (adres URL strony odsyłającej),
 • użytą przez Ciebie przeglądarkę oraz (gdy to możliwe) system operacyjny Twojego urządzenia połączonego z Internetem,
 • nazwę Twojego dostawcy Internetu,
 • unikalne ID użytkownika,
 • liczbę Twoich dotychczasowych udziałów w ankietach,
 • czas potrzebny do wypełnienia ankiety


w następujących celach:


 • zagwarantowania niezakłóconego połączenia,
 • zagwarantowania komfortowego korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji,
 • zapobiegania manipulacjom przy wypełnianiu ankiet,
 • analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu.


Należy pamiętać, że w ciągu 7 dni po zamknięciu ankiety, mamy teoretyczną możliwość identyfikacji adresu IP, z którego korzystałeś przy wyszukiwaniu sklepu. Nie uczynimy jednak z niej użytku, byłoby to także niezgodne z naszymi wewnętrznymi wytycznymi.


Podstawą prawną dla przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Nasz uzasadniony interes opiera się na celach przetwarzania wskazanych powyżej.


Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:


Aby zapewnić naszym Klientom możliwość wypełnienia ankiety, korzystamy z usług profesjonalnych usługodawców, w szczególności takich, którzy specjalizują się w badaniach opinii konsumenckich. Przetwarzają oni dane w naszym imieniu jako procesorzy. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO. Wszystkie podmioty wymienione w zestawieniu plików cookie jako dostawcy usług działają jako procesorzy przetwarzający dane w naszym imieniu.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:


Dane dotyczące czasu potrzebnego do wypełnienia ankiety będą archiwizowane po 90 dniach, a następnie permanentnie usuwane 14 dni później. Jest to niezbędne w celu umożliwienia długoterminowej analizy ankiet. a tym samym zapobiegania ewentualnym manipulacjom przy ich wynikach.


Pozostałe pliki dziennika będą archiwizowane po 7 dniach, a następnie permanentnie usuwane 14 dni później.


2.2. Wykorzystywanie cookies oraz innych podobnych technologii służących przetwarzaniu danych dotyczących użytkowania


Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:


Lidl sp. z o.o. sp. k. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystywaniem cookies oraz innych podobnych technologii służących przetwarzaniu danych dotyczących użytkowania na wszystkich (pod-)domenach strony https://survey2.medallia.eu/?lidl-pl-feedless&country=PL&language=PL-PL&prize_draw=Yes&lidlapp=No&CF=14&TNC=1589


Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie, itp.) podczas gdy odwiedzasz naszą stronę. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń Twojego urządzenia, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego rodzaju złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezpośrednio informowani o Twojej tożsamości.


Technicznie niezbędne pliki cookie oraz inne techniczne niezbędne technologie są wykorzystywane do przetwarzania danych dotyczących użytkowania w celu udostępnienia możliwości korzystania z ankiety. Poniżej znajdziesz zestawienie plików cookie oraz innych podobnych technologii służących przetwarzaniu danych dotyczących użytkowania, z których korzystamy, obejmujące ich funkcje, termin wygaśnięcia oraz zewnętrznych usługodawców (jeśli występują).


W zależności od celu, wykorzystywanie technicznie niezbędnych plików cookie oraz innych podobnych technologii obejmuje przetwarzanie w szczególności następujących kategorii danych:


 • działania użytkownika, w celu zapamiętania działań dokonywanych na wielu poddomenach (np. w celu zapisania Twoich ustawień dot. wykorzystywania plików cookie)
 • zdarzenia związane z bezpieczeństwem (wykrywanie potencjalnych manipulacji wynikami ankiet)


Podstawą prawną wykorzystywania technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, ponieważ mamy (wspólny) uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu optymalizacji oferty naszych sklepów.


Zestawienie plików cookie:

KategoriaNazwaDostawcaTypCelWygasa
Technicznie niezbędneNSC_tvswfz.nfebmmjb.dpnMedalliaNiezbędneWykorzystywane w celu umożliwienia równoważena obciążenia (ang. load balancing)Z chwilą zamknięcia przeglądarki.
Technicznie niezbędneConsentMedalliaNiezbędneWykorzystywane w celu zapisywania, czy użytkownik zaakceptował warunki wykorzystywana plików cookie.W terminie 1 roku.
Technicznie niezbędneADRUMAppDynamicsNiezbędneWykorzystywane w celu analizy doświadczeń użytkownika i zapewnienia wsparcia.Z chwilą zamknięcia przeglądarki.

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:


Wykorzystując pliki cookie oraz inne podobne technologie służące przetwarzaniu danych dotyczących użytkowania, korzystamy z usług profesjonalnych usługodawców, w szczególności takich, którzy specjalizują się w badaniach opinii konsumenckich. Przetwarzają oni dane w naszym imieniu jako procesorzy. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO. Każdy z podmiotów wymieniony jako dostawca usługi na liście wykorzystywanych ciasteczek działa jako podmiot przetwarzający dane na nasze zlecenie.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:


Informacje nt. okresu przechowywania danych pochodzących z plików cookie znajdziesz w zestawieniu powyżej.

3. Ankieta dotycząca wrażeń zakupowych Klientów


Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:


Używamy naszej ankiety konsumenckiej w celu zbierania danych o Twoich subiektywnych doświadczeniach zakupowych, tak abyśmy mogli konsekwentnie poprawiać jakość naszych usług.


Prosimy Cię o podanie numeru paragonu w celu uniemożliwienia wielokrotnego udziału w ankiecie na podstawie jednych zakupów. Na podstawie numeru paragonu nie jesteśmy w stanie ustalić żadnych informacji dotyczących Twojej osoby, nawet jeżeli płaciłeś za pomocą karty płatniczej.


Podstawą prawną powyższego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a nasz wspólny uzasadniony interes obejmuje poprawę Twoich doświadczeń związanych z zakupami w naszych sklepach.


Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:


Aby zapewnić naszym Klientom możliwość wypełnienia ankiety, korzystamy z usług profesjonalnych usługodawców, w szczególności takich, którzy specjalizują się w badaniach opinii konsumenckich. Przetwarzają oni dane w naszym imieniu jako procesorzy. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:


Usuwamy lub anonimizujemy Twoje dane osobowe nie później niż po 90 dniach od czasu udziału w ankiecie.


Wyniki ankiety są przechowywane przez 12 miesięcy, po których wszystkie dane są agregowane do początku miesiąca, w którym ankieta została wypełniona, dlatego nie da się ich przypisać do konkretnego terminu.


4. Kontakt z Działem Obsługi Klienta


Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:

Jeżeli pozostawisz swój adres e-mail w celu kontaktu z pracownikiem Działu Obsługi Klienta, Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu opracowania oraz udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz wspólny uzasadniony interes wynika z celów przetwarzania, jakimi są przyjmowanie uwag i sugestii od naszych Klientów oraz rozwiązywanie wszelkich potencjalnych problemów, a tym samym utrzymywanie i podnoszenie Twojej satysfakcji jako Klienta Lidl.


Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych usługodawców, którzy świadczą dla nas usługi m.in. z obszaru obsługi klienta. Firmy te są starannie wybierane, poddawane audytom oraz, jeżeli istnieje taki wymóg prawny, umownie zobowiązane do przestrzegania postanowień zawartych w artykule 28 RODO.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane 90 dni po zamknięciu zgłoszenia.


5. Loteria


Wypełnienie ankiety uprawnia Cię do udziału w loterii. Jeżeli wyrazisz chęć uczestnictwa, Lidl sp. z o.o. sp. k. będzie przetwarzać Twój adres e-mail, który następnie przekaże do organizatora loterii, tj. Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski. Organizator loterii jest administratorem danych osobowych jej uczestników.


Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:


Dane osobowe uczestników loterii pozyskane przez jej organizatora, tj. imię i nazwisko laureata, jego adres zamieszkania oraz zameldowania, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej (e-mail), a także inne dane podane przez uczestnika w związku z kontaktem z organizatorem lub w trakcie składania reklamacji są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wyłącznie w celu organizacji przedmiotowej loterii, w tym ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, jej wydania, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.


Podanie danych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w loterii.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:


Po zakończeniu loterii dane uczestników zostaną usunięte w zakresie, w jakim ich przetwarzanie nie jest wymagane odrębnymi przepisami.


Szczegółowe postanowienia dotyczące polityki prywatności organizatora loterii znajdują się w jej regulaminie.

6. Transgraniczne transfery danych


Jeżeli w którejkolwiek operacji przetwarzania miałby nastąpić transfer danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), informacje w tym zakresie znajdować się będą w sekcji odbiorcy danych/kategorie odbiorców danych dla tej konkretnej operacji. Dla części z państw trzecich Komisja Europejska wydała tzw. decyzje o adekwatnym stopniu ochrony, który odpowiada temu oferowanemu w państwach EOG. Jeżeli w danym kraju nie istnieje porównywalny standard ochrony danych, podejmujemy inne środki gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, takie jak wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej, certyfikaty lub zatwierdzone kodeksy postępowania. Po więcej informacji możesz zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych.


7. Prawa osób, których dane dotyczą


Zgodnie z artykułem 15 ust. 1 RODO masz prawo do tego, aby na żądanie otrzymać bezpłatną informację o przetwarzanych danych osobowych dotyczących Twojej osoby.


Jeżeli spełnione zostaną warunki prawne, masz także prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych (art. 16 RODO), ich usunięcia (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz do przenoszenia danych (art. 20 RODO).


Jeżeli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). W takim przypadku, dane nie będą już dłużej przetwarzane, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.


Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz ją wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.


W celu skorzystania z powyższych praw jak i w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.


Możesz również w dowolnym momencie wnieść skargę do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych - zarówno w kraju, w którym mieszkasz, jak i w kraju siedziby administratora danych. Organem właściwym ds. ochrony danych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane kontaktowe administratorów


Kontakt z inspektorem ochrony danych Lidl możliwy jest pod adresem:


Lidl sp. z o.o. sp.k


Dział Ochrony Danych Osobowych


ul. Poznańska 48, Jankowice


62-080 Tarnowo Podgórne


ochronadanychosobowych@lidl.plWyciąg z polityki prywatności administratora danych osobowych uczestników „Loterii Lidl”, tj. Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź przywołany został w punkcie 5. Ze szczegółowymi postanowieniami dotyczącymi ochrony danych organizatora loterii można zapoznać się w jej regulaminie. Kontakt z administratorem możliwy jest za pomocą listu na adres podany powyżej lub za pomocą wiadomości email na adres biuro@smolar.pl.Stan na: maj 2021