Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
       Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

       Regulamin dotyczący umieszczania opinii o produktach nabytych w sklepie internetowym www.lidl.pl


       Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki umieszczania przez klientów opinii o produktach nabytych w sklepie internetowym www.lidl.pl („Regulamin"). Przesyłając opinię o produktach, akceptują Państwo niniejszy Regulamin oraz regulamin sklepu internetowego lidl.pl. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a regulaminem sklepu internetowego lidl.pl dot. spraw uregulowanych na podstawie niniejszego Regulaminu, będzie on miał znaczenie rozstrzygające.


       § 1. Przesyłanie opinii produktów

       • Około 14 dni po wysyłce Państwa towarów, pod warunkiem uzyskania Państwa uprzedniej zgody, wyślemy Państwu wiadomość e-mail zawierającą link do strony, na której mogą Państwo umieścić swoją subiektywną opinię na temat nabytego w sklepie internetowym lidl.pl („Sklep”) produktu. Opinie o produktach mogą być zamieszczane w formie subiektywnych opinii na temat nabytego w Sklepie produktu wyłącznie przez osoby, które zakupiły dany produkt w Sklepie produktu. Umieszczając opinię, klient zobowiązany jest zamieścić numer zamówienia oraz jakie produkty zostały zakupione przez danego klienta.
       • Opinia o produkcie składa się z oceny w postaci gwiazdek oraz komentarza. Sama ocena w postaci gwiazdek nie może być przesłana bez komentarza. Można przyznać do pięciu gwiazdek, przy czym jedna gwiazdka oznacza ocenę bardzo słabą, a pięć gwiazdek - ocenę bardzo dobrą.
       • Opinie o produkcie, których ocena w postaci gwiazdek jest sprzeczna z komentarzem lub które zawierają komentarze niezwiązane z zakupionymi produktami i nie dotyczą zakupu, użytkowania lub doświadczenia z danym produktem są niedozwolone.
       • Niedozwolone są również opinie produktu, odnośnie których istnieje przypuszczenie, że mają na celu manipulowanie ogólną oceną produktu, np. gdy zamówienie zostało złożone wyłącznie w celu wystawienia pozytywnej lub negatywnej opinii.
       • Opinie o produkcie nie mogą zawierać odnośników do innych stron (hiperłącze), zdjęć ani materiałów wideo.
       • Opinie muszą być napisane w języku polskim.
       • Na przesłanie opinii mają Państwo sześć miesięcy od daty otrzymania wiadomości e-mail z linkiem do strony, na której mogą Państwo umieścić swoją subiektywną opinię na temat nabytego w Sklepie produktu. Po upływie tego czasu nie będzie możliwości przesłania opinii produktu.
       • Po weryfikacji zgodnie z § 5 lit. a) niniejszego Regulaminu, opinie produktów będą publikowane w ciągu około 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w formie zanonimizowanej. Po opublikowaniu opinii produktu nie będą już Państwo mogli jej edytować ani usunąć. Nie mają Państwo prawa do publikacji opinii produktu.


       § 2. Udzielanie licencji

       Przesyłając opinię o produkcie, udzielają nam Państwo niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej, bezterminowej, obowiązującej na całym świecie licencji na wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, przekazywanie, edytowanie i adaptacje opinii produktu, w szczególności udzielona licencja uprawnia właściciela sklepu internetowego lidl.pl do publikowania, modyfikacji lub skracania opinii o produkcie na stronach internetowych oraz do publikowania jej w całości lub w części w celach reklamowych (w formie drukowanej i cyfrowej).


       § 3. Niedozwolone treści

       Zobowiązują się Państwo, że treści zawarte w napisanych przez Państwa opiniach produktów nie będą w szczególności:

       • nielegalne ani w inny sposób sprzeczne z prawem, w szczególności obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, rasistowskie, dyskryminujące, oszczercze lub propagujące przemoc;
       • naruszać niniejszego Regulaminu;
       • nieprawdziwe ani wprowadzające w błąd;
       • zawierać nieprawdziwych twierdzeń dotyczących faktów;
       • zawierać twierdzeń dotyczących zdrowia;
       • naruszać ani ograniczać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej lub praw do wizerunku;
       • zawierać informacji poufnych ani danych osobowych, takich jak nazwiska, adresy czy numery telefonów;
       • nie będą zawierać technicznie szkodliwych elementów, takich jak wirusy lub robaki komputerowe czy inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie lub pliki;
       • zawierać niepotrzebnych znaków;
       • zawierać osadzonych linków do zewnętrznych stron internetowych;
       • wymieniać konkretnych cen;
       • bezpośrednio ani pośrednio wspominać o konkurencji, produktach lub usługach konkurencji.


       § 4. Zwolnienie z odpowiedzialności

       Właściciel Sklepu lub inne podmioty wchodzące w skład jego grupy kapitałowej lub grupy kapitałowej, do której należy właściciel Sklepu, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia klienta lub osób trzecich, spowodowane zamieszczonymi opiniami o produkcie przez klienta.


       § 5. Publikacja, usuwanie i modyfikacja opinii produktów

       • Wszystkie opinie produktów są weryfikowane pod kątem naruszeń niniejszego Regulaminu przed ich publikacją. Na początku opinie produktów są automatycznie sprawdzane przez oprogramowanie wykorzystujące czarną listę lub filtry słów pod kątem naruszeń niniejszego Regulaminu. Następnie każda opinia produktu jest sprawdzana przez naszych pracowników pod kątem naruszeń niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa.
       • Jeśli opinia produktu narusza niniejszy Regulamin lub obowiązujące prawo, nie opublikujemy jej lub, według własnego uznania, zmodyfikujemy ją przed publikacją w celu usunięcia lub przeredagowania niedozwolonych treści.
       • Opinie produktów, które nie zawierają zabronionych treści naruszających niniejszy Regulamin lub obowiązujące prawo, będą publikowane w niezmienionej postaci, tzn. nie będą edytowane, redagowane, skracane ani modyfikowane. Opinie produktów nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego ze sprzedającym.
       • Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub usuwania, w całości lub w części, poszczególnych opinii produktów nawet po ich opublikowaniu, według własnego uznania, jeśli naruszają one niniejszy Regulamin lub obowiązujące prawo. Ponadto, możemy usunąć opinie produktów w całości lub w części z powodu wyroku sądowego lub administracyjnego lub nakazu zaprzestania działań wobec strony trzeciej, również bez uprzedniego powiadomienia. Możemy to zrobić także wtedy, gdy produkt, do którego odnosi się opinia, nie jest już oferowany na sprzedaż w sklepie internetowym.


       Ostatnia aktualizacja: 26. lipca 2021