Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

Cel polegający na ustalaniu Państwa zainteresowania produktami oraz optymalizacji naszej oferty online


Aby zapewnić Państwu korzyści wynikające z uczestnictwa w Lidl Plus i przedstawiać Państwu jak najbardziej zindywidualizowane oferty i przeprowadzać precyzyjne ankiety wśród klientów, chcemy Państwa bliżej poznać. W tym celu najpierw ustalamy, jakie produkty, promocje i usługi mogą być dla Państwa interesujące i istotne oraz czy są Państwo posiadaczami Kary Dużej Rodziny. Możemy np. zwracać Państwa uwagę na akcje rabatowe dotyczące Państwa ulubionych produktów, oferować szczególne korzyści i celowo informować o atrakcyjnych ofertach w ramach promocji asortymentowych.


Z tego powodu gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy szereg danych osobowych dotyczących Państwa zwyczajów zakupowych oraz innych zachowań, opisanych w sekcji 1.


Zebrane przez nas dane osobowe mogą pozwolić ustalić Państwa zainteresowania produktami. Zaliczają się do nich wszystkie dane wymienione w punkcie 1.


Jednak również inne, wymienione powyżej dane mogą się nadawać do ustalenia Państwa potencjalnego zainteresowania produktami. W tym celu identyfikujemy możliwy związek między danymi osobowymi a zainteresowaniem produktami. Do identyfikacji tego związku używamy metody matematyczno-statystycznej. W ramach tej metody porównujemy Państwa dane osobowe z danymi innych klientów. Na podstawie tego porównania możemy stwierdzić, jakie produkty, którymi interesowali się inni klienci o porównywalnych zainteresowaniach, mogłyby zainteresować również Państwa.


To przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zezwalają nam na przetwarzanie danych osobowych, o ile jest to konieczne do korzystania z usługi lub do wypełnienia umowy (np. art. 6 ust. 1 b) RODO) oraz z uwagi na uzasadniony interes, aby nasze oferty były jak najlepiej dostosowane do Państwa zainteresowania produktami (art. 6 ust. 1 f) RODO).


Na podstawie danych, które otrzymujemy ze Sklepu online otrzymają Państwo informacje o produktach, promocjach i nowych usługach i nowościach w Sklepie Online jak i ankietach. Ponadto, spersonalizowane profile użytkowników przyporządkowane do Państwa i Państwa adresów e-mail, pozwolą na lepsze dopasowanie reklam, w szczególności w formie newsletterów, do Państwa zainteresowań oraz poprawią oferty internetowe. Użycie tych profili również wykorzystuje dane o Państwa korzystaniu z Lidl Plus.


Te operacje przetwarzania są przeprowadzane na podstawie przepisów ustawowych, które pozwalają nam przetwarzać dane osobowe w zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usługi lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i ponieważ mieć nadrzędny prawnie uzasadniony interes w jak najściślejszym dostosowaniu naszych ofert do Twoich interesów związanych z produktami (art. 6 ust. 1 f) RODO).


Jeżeli wyrazili Państwo stosowną zgodę, będziemy przetwarzali i łączyli z Państwa profilem użytkownika w aplikacji dane pochodzące z Państwa urządzeń. W takich przypadkach, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Dotyczy to przetwarzania danych opisanego powyżej w sekcji ”Sklep online”, „Analiza zachowania użytkownika” i „Newsletter / Wiadomości Push/ Sms”.


W związku ze zwiększaniem ilości informacji gromadzonych w Państwa profilach, wykorzystujemy te dane do optymalizacji aplikacji Lidl Plus oraz naszych innych usług online, pod warunkiem, że wskazane działanie jest objęte Państwa zgodą. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.