Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

TO JUŻ FINAŁ NASZEJ AKCJI

To dzięki Wam, NASZYM KLIENTOM, wspólnie przekazaliśmy ponad 24 000 000 TALENCIAKÓW do wymiany na nagrody przez ponad 10 000 szkół

DZIĘKUJEMY ZA WASZE WSPARCIE!

Często zadawane pytania

Szkoły otrzymały drogą pocztową specjalne pakiety informacyjne, wśród nich znalazły się unikatowe hasła i loginy do rejestracji Placówki w systemie. Jeśli z jakichś powodów szkoła nie otrzymała wspomnianego pakietu, prosimy o kontakt z infolinią pod nr +48 22 262 99 00.


Telefon zostanie wyłączony z dniem 02.04.2024, w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem szkoły@szkoły.info.

W przypadku problemów technicznych związanych z rejestracją Placówki w naszym systemie zalecamy kontakt z infolinią pod nr +48 22 262 99 00 lub kontakt mailowy pod adresem szkoly@szkoly.info.


Telefon zostanie wyłączony z dniem 02.04.2024, w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem szkoły@szkoły.info.

Placówki publiczne nie ponoszą żadnych kosztów związanych z otrzymaniem nagród. W przypadku placówek prywatnych występuje szereg zwolnień podatkowych, jednak tutaj każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie z uwagi na różny charakter rozliczeń podatkowych - rekomendujemy konsultację z księgowym lub doradcą podatkowym.

Nie, szkoły mogą uzbierane Talenciaki wymienić tylko na nagrody dostępne za pośrednictwem naszej platformy.

Szkoła rejestrując się podaje podstawowe informacje: adres mailowy, telefon, adres do wysyłki nagród. Może także wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletterów, w których będziemy informować o bieżących sprawach związanych z programem.

Beneficjentami Kampanii są publiczne i niepubliczne placówki oświatowe określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, (dalej: "Placówki Oświatowe"), tj. szkoły:

 • podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego;
 • ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, mundurowe;
 • artystyczne

wpisane do rejestru szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki pod adresem https://rspo.gov.pl/.

Tak.

Są trzy drogi:

 1. Zeskanować kod QR, który znajduje się na Talenciaku.
 2. Wejść na stronę szkoly.lidl.pl i tam przepisać kod alfanumeryczny.
 3. Przekazując Talenciaki fizycznie danej szkole do specjalnie przygotowanych pudełek.

Po poprawnym przypisaniu Talenciaka na Twoim telefonie wyświetli się informacja, że proces ten zakończył się sukcesem. Bieżący stan ilości Talenciaków na koncie wybranej przez siebie szkoły możesz sprawdzić zaglądając na szkoły.lidl.pl.

Klient otrzyma Talenciaki od pracownika sklepu wraz z paragonem. W przypadku zakupów przy kasie samoobsługowej, Klient powinien odebrać Talenciaki u asystenta kas. Z akcji wyłączone są:

 1. Napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119);
 2. Wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276);
 3. Produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.);
 4. Preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.) oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt;
 5. Karty Lidl (artykuły: 7915 Karta prezentowa 50 PLN, 7916 Karta prezentowa 100 PLN, 7917 Karta prezentowa 200 PLN).

Katalog nagród dostępnych dla szkół znajduje się na szkoly.lidl.pl

Klient nie ma materialnych korzyści z przekazywania Talenciaków szkołom - zachęcamy wszystkich do wspólnego wspierania polskich szkół!

Nie, nie pobieramy opłat za przystąpienie do programu.

Szkoły mogą się rejestrować od 18.08.2023 do 19.11.2023 - zachęcamy jednak by nie czekać z tym do ostatniej chwili. Klienci będą mogli otrzymać Talenciaki za zakupy w sklepach Lidl od 01.09.2023 do 05.11.2023.

Ilość przyznanych Talenciaków jest wyznaczona zgodnie z regulaminem akcji, nasz system kasowy przydziela je automatycznie. Mogło zdarzyć się tak, że w Twoim koszyku znalazły się art. wyłączone z akcji, które system automatycznie odliczył od kwoty zakupów.

Nie, nie będziemy prowadzić rankingu szkół. Każda szkoła ma szansę na sukces na miarę swoich możliwości. Stan konta każdej ze szkół można sprawdzić wchodząc na stronę szkoly.lidl.pl.

Szkoła musi się sama zarejestrować w programie, korzystając z loginów przesłanych bezpośrednio na adres szkoły drogą pocztową.

Każdy Klient, którzy przy okazji zakupów odbierze Talenciaki, chcąc wesprzeć szkoły musi przekazać je samodzielnie skanując kod QR z Talenciaka lub przekazując Talenciak w formie fizycznej do wybranej przez siebie szkoły.

Tak, z akcji wyłączone są:

 1. napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 2. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 3. produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne;
 4. preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt;
 5. Karty Lidl (artykuły: 7915 Karta prezentowa 50 PLN, 7916 Karta prezentowa 100 PLN, 7917 Karta prezentowa 200 PLN).

Ilość przyznanych Talenciaków jest wyznaczona zgodnie z regulaminem akcji, nasz system kasowy przydziela je automatycznie.

Talenciaki można przekazać szkole do 19.11.2023, po tym terminie nie ma możliwości przekazania Talenciaków wybranej przez siebie szkole.

W takim przypadku prosimy o kontakt z infolinią pod nr +48 22 262 99 00.


Telefon zostanie wyłączony z dniem 02.04.2024, w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem szkoły@szkoły.info.

Do programu zaproszono polskie szkoły, ufamy jednak, że ze sprzętu przekazanego w ramach Szkół Pełnych Talentów korzystać będą także ukraińskie dzieci chodzące do polskich szkół.

Nie, Talenciaki przekazujemy na rzecz wybranej przez siebie szkoły, szkoła zaś decyduje na jaki sprzęt wymieni zebrane Talenciaki.

Tak, ufamy, że z przekazanego sprzętu korzystać będą także ukraińskie dzieci, chodzące aktualnie do polskich szkół.

Ilość przyznanych Talenciaków jest wyznaczona zgodnie z regulaminem akcji, nasz system kasowy przydziela je automatycznie. Mogło zdarzyć się tak, że w Twoim koszyku znalazły się art. wyłączone z akcji, które system automatycznie odliczył od kwoty zakupów.

Taleciaki będą przekazywanie w formie papierowej.

Reklamacje składa się pod adresem e-mail szkoly@szkoly.info lub pod numerem infolinii kampanii: +48 22 262 99 00.


Telefon zostanie wyłączony z dniem 02.04.2024, w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem szkoły@szkoły.info.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt mailowy pod adresem szkoly@szkoly.info

Polityka Prywatności "Szkoły Pełne Talentów"

Do przeglądania pliku PDF potrzebny jest czytnik Adobe Acrobat Reader.

Regulamin kampanii społecznej "Szkoły Pełne Talentów"

Do przeglądania pliku PDF potrzebny jest czytnik Adobe Acrobat Reader.