Regulamin aplikacji mobilnej „Lidl Plus” i usługi „Moje Konto Lidl”

Regulamin aplikacji mobilnej „Lidl Plus”

(stan: kwiecień 2020)

I Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje korzystanie z aplikacji mobilnej „Lidl Plus” (dalej „Usługa”).

2. Usługodawcą jest Lidl Stiftung & Co. KG (dalej „Lidl”)

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
USt-IdNr.: DE145803808. 

3. Zasady korzystania z Usługi zostały opisane w niniejszym dokumencie, dostępnym na stronie internetowej, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Przed pobraniem i zainstalowaniem Usługi każdy konsument zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

II Rodzaj i zakres Usługi

1. Usługa jest skierowana do konsumentów (dalej „Użytkownicy”) chcących otrzymywać od Lidl spersonalizowane informacje o ofertach i promocjach Lidl, które odpowiadają ich zainteresowaniom i dokonywanym przez nich zakupom w sklepach Lidl. Celem Usługi jest dostarczanie Użytkownikom odpowiednio spersonalizowanych informacji dotyczących ofert handlowych oraz usług dostosowanych do ich preferencji. Obejmują one w szczególności oferty dopasowane do indywidualnych potrzeb i życzeń Użytkowników, umożliwiają udział w organizowanych przez Grupę Lidl konkursach, promocjach oraz akcjach rabatowych. W tym celu Usługa będzie identyfikować zainteresowania i preferencje Użytkowników dotyczące produktów i usług oferowanych przez Grupę Lidl.

2. Usługa umożliwia Użytkownikom:

 • korzystanie ze spersonalizowanych ofert Usługi, w szczególności umożliwia z zapoznaniem się z ofertami promocyjnymi przeznaczonymi wyłącznie dla Użytkowników,
 • uzyskanie cyfrowej wersji dowodu zakupu,
 • otrzymanie elektronicznej wersji cotygodniowej gazetki promocyjnej Lidl,
 • otrzymanie informacji o organizacji promocji oferowanych przez pomioty trzecie współpracujące z Lidl,
 • posiadanie elektronicznej karty klienta, dzięki której Użytkownik zyskuje dostęp do wielu funkcji i korzyści gwarantowanych przez Usługę,
 • posiadanie map lokalizacji sklepów Lidl – narzędzi umożliwiających wyszukiwanie sklepów Lidl w wybranej przez użytkownika lokalizacji,
 • korzystanie ze specjalnego formularza kontaktowego, umożliwiającego Użytkownikom zgłaszanie uwag związanych z działaniem Usługi,
 • uzyskiwanie podsumowań i raportów dokonywanych zakupów,
 • dokonywanie płatności za nabyte towary przez płatność mobilną (Lidl Pay),
 • korzystanie z usługi Newsletter.
III Warunki korzystania z Usług

1. Z Usługi mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Korzystanie jest możliwe wyłącznie dla klientów indywidualnych. Wykorzystywanie Usługi w celach komercyjnych jest niedopuszczalne. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne i dobrowolne.2. Użytkownik w celu skorzystania z Usługi musi pobrać aplikację mobilną na swoje urządzenie przenośne. W celu pobrania, zainstalowania, i korzystania z Usługi na urządzeniu mobilnym Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe i rodzaje urządzeń przenośnych, na które może być pobrana aplikacja zawierająca Usługę, zostały opisane w pkt V Regulaminu.  3. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji mobilnej Użytkownik w celu skorzystania z Usługi musi założyć konto użytkownika (dalej „Konto”).4. W ramach rejestracji i założenia Konta wymagane jest od Użytkownika udostępnienie następujących danych:

 • płeć,
 • imię i nazwisko,
 • preferowany sklep Lidl,
 • data urodzenia,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego,
 • kraj
 • opcjonalnie Użytkownik ma możliwość podania również dokładnego adresu zamieszkania (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto).

W celu określenia adresu i preferowanego sklepu może zostać wykorzystana funkcja geolokalizacji urządzenia komórkowego Użytkownika, na co za pośrednictwem aplikacji konieczne będzie wyrażenie zgody.

5. Wszelkie podawane przez Użytkownika dane nie mogą być przyporządkowane do innej osoby. Zabrania się również podawania fałszywych danych, w szczególności tych nienależących do Użytkowników. Obowiązkiem Użytkownika jest przechowywanie swoich danych dostępowych w bezpieczny sposób, który uniemożliwia dostęp do konta osobom trzecim.

6. Każdy kontakt z Lidl za pośrednictwem założonego Konta zostanie przypisany danemu Użytkownikowi. Zasada ta obowiązuje również, jeżeli z winy użytkownika osoby trzecie uzyskają dostęp do jego konta. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Lidl o każdym niepożądanym skorzystaniu z należącego do niego Konta oraz do zmiany swoich danych dostępu, jeżeli dostęp do Konta uzyskały osoby trzecie.

7. W wyniku rejestracji i założenia Konta każdy Użytkownik otrzymuje automatycznie zindywidualizowany numer klienta, służący do korzystania z Usługi.

8. Aby skorzystać z oferowanej Usługi, należy podczas dokonywania zakupów w sklepie należącym do Lidl okazać przy kasie za pomocą urządzenia mobilnego uruchomioną aplikację „Lidl Plus”. Identyfikacja Użytkownika następuje za pośrednictwem użycia wygenerowanego w aplikacji elektronicznego kodu QR. W związku z jego użyciem następuje zapisanie i zgromadzenie następujących informacji:

 • odwiedzony sklep,
 • zakupione produkty z podziałem na grupy towarowe,
 • ilości i ceny produktów,
 • zrealizowane kupony udostępniane za pośrednictwem akcji „Zdrapka Plus”,
 • godzina zapłaty,
 • rodzaj użytego środka płatniczego,
 • informacje o posiadaniu „Karty Dużej Rodziny” w razie skorzystania z niej podczas używania Usługi.

9. Poprzez przyporządkowanie dokonanych zakupów do Konta Użytkownika istnieje możliwość realizacji celów określonych w pkt II. 2 Regulaminu. W szczególności dzięki temu Użytkownik będzie miał dostęp do specjalnie dostosowanych do jego preferencji i zainteresowań ofert i promocji.10. Usługa oferuje Państwu również możliwość otrzymania, np. w ramach akcji promocyjnych, korzystne oferty od podmiotów współpracujących z Lidl („Partner”). Oferty te zawierają generowany przez Partnera specjalny kod promocyjny, który należy podać zakupów dokonywanych u danego Partnera. W ramach niektórych z tych promocji powinni Państwo zamiast kodu promocyjnego Partnera powinni Państwu użyć swoje kodu identyfikacyjnego, którym Państwo posługują się korzystając z Usługi. Kupony oferowane przez Partnera nie stanowią oferty Lidl, a korzystanie z nich podlega wyłącznym warunkom korzystania wskazanym przez Partnera. Jeżeli funkcja „Korzyści Partnerskie ” zawiera odesłania do stron podmiotów trzecich , odpowiedzialność za treść tych stron spoczywa wyłącznie na tych podmiotach.

IV Usługa Newsletter

1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta w momencie skutecznego wyrażenia zgody na jej zawarcie za pośrednictwem Usługi – z chwilą zaznaczenia odpowiedniego pola.

2. Usługa Newsletter jest świadczona w zależności od dostępności aktualnych ofert i promocji.

3. Warunkiem ukończenia procesu zawierania umowy o świadczenie usługi Newsletter jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.

4. Po ukończeniu procedury zawierania umowy o świadczenie usługi Newsletter Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem Usługi informację, stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną.

5. Umowy o świadczenie usługi Newsletter zawierane są na czas nieoznaczony.

6. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter, klikając na odpowiedni link znajdujący się u dołu każdego z przesłanych Newsletterów.

V Warunki techniczne korzystania z Usługi

1. Korzystanie z Usługi wymaga od Użytkownika pobrania aplikacji mobilnej, odpowiednio dla systemów operacyjnych urządzeń mobilnych, ze sklepów Google Play, App Store, Windows Store poprzez wyszukanie aplikacji o nazwie „Lidl Plus”.

2. Aplikację mobilną można pobrać na urządzenia przenośne posiadające dostęp do Internetu i pracujące w oparciu o system operacyjny Android, IOS lub Windows, w szczególności takie jak telefony komórkowe, smartfony, tablety.

3. Korzystanie z Usługi wymaga w szczególności:

a) urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej.b) aktywnego konta poczty elektronicznej,c) włączonej obsługi Plików cookies.

4. Poszczególne modele telefonów komórkowych posiadają dostęp do określonych wersji programu. Ze względów technicznych do niektórych typów może nie być dostępna odpowiednia wersja programu. Jeżeli dla danego telefonu komórkowego nie jest dostępna odpowiednia wersja programu, Użytkownik nie może korzystać z Usługi. Lidl stara się jednak zapewnić oprogramowanie do możliwie wielu typów telefonów. Ze względu na stale zmieniającą się gamę produktów na rynku urządzeń mobilnych Lidl nie może podać aktualnej listy telefonów komórkowych, na których możliwe jest korzystanie z Usługi.

5. Instalacja aplikacji mobilnej i korzystanie z Usługi wymaga stałej transmisji danych z urządzenia mobilnego Użytkownika. Wielkość i częstotliwość przesyłu danych zależą od rodzaju i zakresu korzystania z Usługi. Koszty połączenia za przesył danych ponosi Użytkownik. Ich wysokość jest uzależniona od umowy zawartej między Użytkownikiem a jego operatorem sieci komórkowej.

6. Korzystanie z Usługi wymaga również odpowiedniego stanu naładowania baterii i jasności wyświetlacza niezbędnej do zeskanowania kodu QR w procesie potwierdzenia.

7. Lidl może publikować i oferować aktualizację aplikacji mobilnej. Do prawidłowego działania Usługi konieczna jest jej aktualizacja. Lidl nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania Usługi, jeśli Użytkownik nie pobrał i nie zainstalował na swoim urządzeniu przenośnym udostępnionej przez Lidl aktualizacji.

VI Możliwość płatności mobilnej (Lidl Pay)

Informacje ogólne

W ramach Usługi każdy Użytkownik otrzymuje również dostęp do płatności mobilnej („Lidl Pay”), umożliwiającej rejestrację karty płatniczej (debetowej lub kredytowej) w celu dokonywania bezgotówkowej zapłaty za nabyte produkty bezpośrednio przy kasie za pomocą swojego urządzenia mobilnego. Korzystanie z usług płatności mobilnej podlegać może dodatkowym uwarunkowaniom oraz zasadom przetwarzania danych przez dostawców tych usług. Rejestracja w Lidl Pay odbywa się w chronionym środowisku informatycznym bezpośrednio u dostawcy usług płatniczych.

Sposób rejestracji karty płatniczej

Aby korzystać z Lidl Pay, należy zarejestrować swoją kartę płatniczą (kredytową lub debetową); Użytkownik ma możliwość zarejestrowania więcej niż jednej karty płatniczej. Przed zarejestrowaniem karty, należy utworzyć PIN, który nie powinien być tożsamy z PINem karty płatniczej Użytkownika; PIN może być skonfigurowany dowolnie. Jeśli dla celów uwierzytelniania Użytkownik używa dodatkowych funkcji (na przykład w odniesieniu do funkcji TouchID lub FaceID firmy Apple), obowiązują dodatkowo warunki użytkowania i informacje o przetwarzaniu danych właściwych dostawców. Po zarejestrowaniu pierwszej karty płatniczej oraz w przypadku dodania kolejnych kart, Użytkownik przekierowany jest na stronę dostawcy usług płatniczych w celu uzupełnienia wymaganych danych (numer karty, datę ważności, numer CVV2). Po pomyślnym zarejestrowaniu karty, dostawca usług płatniczych wysyła potwierdzenie (tzw. token), który zostaje zapisany w profilu klienta Użytkownika. Token jest wydawany w celach identyfikacyjnych i nie zawiera jakichkolwiek danych karty płatniczej, lecz służy wyłącznie do powiązania przez dostawcę usług płatniczych zarejestrowanej przez Użytkownika karty z daną transakcją. Po pomyślnym zarejestrowaniu karty, dostawca usług płatniczych przekazuje Lidl pierwsze 6 oraz ostatnie 4 cyfry numeru karty Użytkownika oraz datę jej ważności; informacje te również zostaną powiązane z kontem Użytkownika w Usłudze.

Sposób dokonywania płatności za pośrednictwem Lidl Pay

Podczas używania przez Użytkownika karty klienta Lidl Plus istnieje możliwość wyboru płatności mobilnej Lidl Pay. Wybór ten jest aktywny tak długo, aż nie zostanie zmieniony przez Użytkownika. W przypadku wyboru płatności mobilnej, przed dokonaniem zapłaty, Użytkownik powinien podać PIN aby wygenerować kod cyfrowy, który jest ważny przez 15 minut (po upływie tego czasu należy wygenerować nowy kod). Podczas płatności token zostaje przesłany wraz z kwotą zakupów oraz innymi danymi transakcji do dostawcy usług płatniczych. Po zatwierdzeniu transakcji Użytkownik otrzymuje paragon, zawierający wszelkie dane transakcji. W celu dokonania płatności zgodnie z przepisami m.in. Dyrektywy (UE) 2015/2366 („PSD 2”), ustawy o usługach płatniczych oraz Rozporządzenia (UE) 2018/389, Lidl umożliwia - za pośrednictwem naszych usługodawców - instytucji kredytowej wzgl. wystawy środka płatniczego Użytkownika przeprowadzenie weryfikacji klienta wraz z oceną ryzyka. Ten sposób weryfikacji gwarantuje, iż to Użytkownik osobiście posługuje się danym środkiem płatniczym, a nie nieuprawniona osoba trzecia. Informacje te dotyczą danych dot. osoby Użytkownika, bieżących transakcji oraz płatności. Skanowanie wygenerowanego kodu płatności mobilnej aktywuje jednocześnie wszystkie kupony oraz inne oferty promocyjne w Usłudze wybrane przez Użytkownika.

Wymogi dot. ochrony numeru PIN

Na Użytkowniku ciąży obowiązek, aby wygenerowany przez niego PIN

 1. nie został przekazany osobie trzeciej,
 2. był przechowywany oddzielnie od jego urządzenia mobilnego oraz
 3. nie był zapisywany w urządzeniu mobilnym Użytkownika.

Blokada Lidl Pay

W przypadku zaistnienia jednej z niżej wskazanych okoliczności, nastąpi blokada Lidl Pay:

 1. o ile jest to niezbędne dla ochrony uzasadnionych interesów Lidl lub dostawcy usług płatniczych,
 2. doszło do używania lub istnieje podejrzenie używania Usługi lub Lidl Pay:a) z zamiarem(1)wyrządzenia szkody Użytkownikowi lub dostawcy usług płatniczych,(2) osiągnięcia korzyści majątkowej przez osoby nieuprawnione lubb) w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,
 3. pięciokrotnie podano błędny numer PIN.

Blokada usługi Lidl Pay uniemożliwia dokonywanie płatności z jej pośrednictwem. O blokadzie zostaną Państwo poinformowani przy podaniu powodu blokady przed jej założeniem. To samo dotyczy zdjęcia blokady.

VII Zwroty produktów zakupionych z wykorzystaniem Usługi

1. Użytkownicy aplikacji mobilnej „Lidl Plus” mogą dokonać zwrotu pełnowartościowego produktu przemysłowego zakupionego z wykorzystaniem treści wygenerowanych w aplikacji w stacjonarnym sklepie Lidl znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polski w ciągu 30 dni od daty zakupu (widocznej na dowodzie zakupu) z wyjątkiem poniżej wymienionych produktów:

 • termometry,
 • depilatory,
 • szczoteczki do zębów i końcówki do szczoteczek,
 • golarki elektryczne i jednorazowe,
 • akumulatory, baterie,
 • żarówki,
 • kamery, aparaty fotograficzne,
 • komputery, gry komputerowe,
 • nawigacje samochodowe,
 • płyty CD, DVD, karty pamięci oraz pozostałe nośniki danych.

2. Zwrotu produktu można dokonać w dowolnym sklepie stacjonarnym Lidl, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • osoba jest aktywnym Użytkownikiem aplikacji mobilnej „Lidl Plus” w momencie zakupu produktu produkt został zakupiony z wykorzystaniem treści wygenerowanych przez aplikację mobilną „Lidl Plus”,
 • produkt posiada oryginalne opakowanie fabryczne,
 • w przypadku tekstyliów produkt posiada oryginalne metki,
 • produkt jest kompletny, tzn. musi zawierać wszystkie dołączone do niego w momencie zakupu elementy,
 • produkt nie nosi śladów użytkowania,
 • towar został zakupiony w sklepie Lidl na terenie Rzeczypospolitej Polski.

3. Za zwrócony towar Użytkownik otrzymuje jego równowartość widniejącą na dowodzie zakupu w taki sam sposób, w jaki dokonał płatności (zwrot gotówki, zwrot na kartę płatniczą/kredytową).

4. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi przez Użytkownika w trakcie trwania 30-dniowego okresu na zwrot produktu, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę poprzez formularz kontaktowy w aplikacji. 

5. Uprawnienie do zwrotu towaru pełnowartościowego nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenckich dotyczących niezgodności rzeczy sprzedanej z umową wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VIII Ochrona danych osobowych

1. Ogólne regulacje dotyczące polityki i ochrony gromadzenia danych osobowych, nieuregulowane niniejszym Regulaminem, zostały sprecyzowane w odpowiednim dziale, dostępnym na stronie internetowej https://www.lidl.pl/pl/lidl-plus/informacje-prawne/polityka-prywatnosci.

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Usługi następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w aplikacji mobilnej „Lidl Plus”.

3. Wyrażenie zgody na przekazywanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Usługi na rzecz podmiotów trzecich następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w aplikacji mobilnej „Lidl Plus”.

4. Podczas korzystania z Usługi Lidl gromadzi o Użytkownikach takie informacje jak:

 • sklep, w którym dokonano zakupów,
 • historię wyborów,
 • preferowany sklep,
 • wersja używanego systemu operacyjnego,
 • numer używanego urządzenia mobilnego,
 • język systemowy,
 • używana wersja aplikacji.

5. Dane logowania Użytkowników są gromadzone i wykorzystywane w celu realizacji logowania do Konta.

6. Podczas odwiedzania, za pośrednictwem urządzenia mobilnego posiadającego zainstalowaną aplikację mobilną „Lidl Plus”, stron internetowych należących do Lidl, zbierane są informacje dotyczące zachowania Użytkowników. Są one zapisywane i względnie przyporządkowywane do odpowiedniego adresu e-mail lub numeru klienta. W tym celu następuje zbieranie informacji o odwiedzonych przez Użytkowników stronach internetowych Lidl, częstotliwości i czasu trwania wizyt, odwiedzanych obszarach i wybranych produktach. Lista przedmiotowych stron internetowych Lidl znajduje się tutaj.

7. Gromadzenie danych za pośrednictwem Usługi służy jak najlepszemu dopasowaniu prezentowanych ofert dla konkretnego Użytkownika oraz wywiązaniu się przez Lidl ze wszelkich zobowiązań nałożonych na niego przez niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8. W zależności od miejsca i zakresu korzystania z Usługi, dane Użytkowników będą przekazywane przez Lidl poszczególnym spółkom Lidl, w celu przesyłania odpowiednich ofert. W ramach Lidl przekazywane są potencjalne interesujące Użytkowników treści oraz spersonalizowane oferty produktowe.

9. Dane dotyczące korzystania ze stron internetowych Spółek Lidl, łącznie ze sklepem online (w szczególności odwiedzone strony internetowe, częstotliwość i długość Państwa wizyty, odwiedzane obszary, wybierane i zakupione produkty oraz informacje dot. płatności). przyporządkowujemy, o ile to możliwe, do Państwa, wzgl. Państwa adresu e-mail lub nr klienta. Gromadzimy te dane, na przykład w celu możliwości zaoferowania Państwu usług dostosowanych do Państwa preferencji i zainteresowań, jak również uczestnictwa w specjalnych promocjach. Państwa dane osobowe mogą być porównywane z danymi innych klientów w celu ustalenia, czy produkty oraz promocje, którymi zainteresowani byli ci klienci, mogą być interesujące również dla Państwa.

Analizie nie są poddawane dane osobowe w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.

IX Zakończenie korzystania z Usługi; Odpowiedzialność

1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć korzystanie z Usługi za pomocą uruchomienia w aplikacji mobilnej „Lidl Plus” funkcji „Usuń konto użytkownika”.2. Lidl ma możliwość wypowiedzenia świadczenia Usługi z zachowaniem terminu 14 dni, z ważnych przyczyn, w szczególności:

 • korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z prawem,
 • korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z jej celem,
 • podanie nieprawdziwych danych Użytkownika potrzebnych do założenia Konta.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku:

 • czasowego braku dostępu do Usługi,
 • braku lub ograniczonego dostępu do sieci bezprzewodowej (WLAN),
 • awarii urządzenia skanującego przy kasie.
X Postępowanie reklamacyjne

1. Usługodawca odpowiada za należyte działanie Usługi, nie odpowiada natomiast za należyte wykonanie ewentualnej umowy sprzedaży produktu, który zostaje nabyty z wykorzystaniem treści wygenerowanych przez aplikację mobilną „Lidl Plus”, ponieważ nie jest stroną takiej umowy.

2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania aplikacji mobilnej „Lidl Plus” oraz sprzężonych z nią różnego rodzaju akcji należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej pod adresem https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/contactsupport, kontaktu telefonicznego pod numerem 800-012-071 lub za pomocą formularza znajdującego się w Usłudze. Uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: ochronadanychosobowych@lidl.pl.

3. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Lidl niezwłocznie powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w ramach rejestracji lub poprzez odpowiednią wiadomość przesłaną z użyciem Usługi. Nie uchybia to jednak możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Lidl może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.

5. Po rozpatrzeniu reklamacji, Lidl udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika w aplikacji mobilnej „Lidl Plus”), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

6. Jeżeli w celu złożenia skarg lub reklamacji Użytkownik kontaktuje się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 800-012-071 lub przez formularz kontaktowy dostępny tutaj, to dochodzi do wykorzystania danych rejestracyjnych podanych przy okazji zakładania Konta. O ile istnieje możliwość zidentyfikowania danego konsumenta jako Użytkownika Usługi, to dochodzi do zapisania informacji o złożonych skargach i reklamacjach dotyczących Usługi, aby jeszcze lepiej dostosować oferty do potrzeb i wymagań Użytkowników. W ten sposób zapobiegamy w szczególności przesyłaniu informacji i ofert dotyczących produktów, które nie odpowiadają zainteresowaniom i oczekiwaniom Użytkowników.

XI Postanowienia końcowe

1. Regulamin Usługi może ulec zmianie w przypadku:

 • zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Usługi,
 • zmiany funkcjonalności Usługi, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności,
 • zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Lidl za pośrednictwem Usługi, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych usług świadczonych za pośrednictwem Usługi.

2. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą stosownego powiadomienia w aplikacji mobilnej „Lidl Plus”.

3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Usłudze nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go z Lidl umowę o świadczenie usług, poprzez odinstalowanie z urządzenia aplikacji mobilnej „Lidl Plus”.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Lidl a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Usługi oraz umowami o świadczenie usług rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.

6. Lidl informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i właściciela Usługi. Użytkownik będący Konsumentem, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

Regulamin usługi „Moje Konto Lidl”

(Wersja 2.0; stan na 08.05.2020)

Regulamin w wersji 2.0. wchodzi w życie od dnia 08.05.2020 dla Nowych Użytkowników, dla Obecnych Użytkowników regulamin wejdzie w życie z zachowaniem postanowień pkt. IX Regulaminu w wersji 1.0.

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje korzystanie z usługi „Moje Konto Lidl” (dalej: „Moje Konto Lidl” albo „Usługa”).
 2. Usługodawcą jest Lidl Stiftung & Co. KG, adres: Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Niemcy, USt-IdNr.: DE145803808 (dalej: „Administrator” lub „My”).
 3. Korzystanie z Mojego Konta Lidl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i odbywa się zgodnie z jego treścią.
 4. Zasady korzystania z Mojego Konta Lidl zostały opisane w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest w Serwisach On-line Grupy Lidl (w rozumieniu pkt. II ust. 7 Regulaminu), a w szczególności: (1) na stronie rezerwuj.lidl.pl pod adresem https://rezerwuj.lidl.pl/rezerwuj/s/informacjeprawne – dla usługi internetowej rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl; (2) na stronie www.lidl-sklep.pl w zakładce Informacje Prawne – tj. w sklepie internetowym Lidl; (3) na stronie https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/regulamin-aplikacji-mobilnej-i-uslugi-moje-konto-lidl, jak również w aplikacji mobilnej Lidl Plus – dla usługi Lidl Plus, w sposób który umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści. Sklepy stacjonarne, sklep internetowy oraz usługa internetowej rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl, prowadzone i zarządzane są przez Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, KRS: 0000597711, NIP: 7811897358, REGON: 302821772.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Mojego Konta Lidl, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin reguluje wyłącznie kwestie dotyczące Mojego Konta Lidl. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do (nie kształtuje treści) osobnych stosunków umownych zawieranych w ramach Serwisów On-line Grupy Lidl (w rozumieniu pkt. II ust. 7 Regulaminu). W tym zakresie wiążą szczegółowe warunki danego Serwisu On-line Grupy Lidl lub regulaminy z nimi związane. Stroną takich stosunków umownych mogą być inne Spółki Grupy Lidl niż Administrator.
 7. Użytkownika Mojego Konta Lidl obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze Mojego Konta Lidl treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich, a także przepisów obowiązującego prawa.

 

II. Słownik pojęć

 1. Administrator – podmiot wskazany w pkt. I.2. Regulaminu.
 2. Grupa Lidl, Spółki Grupy Lidl – spółki wymienione pod adresem https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/adresy-firm.
 3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, ustalony podczas Rejestracji, który może być później zmieniony przez danego Użytkownika, a w połączeniu z Loginem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Mojego Konta Lidl.
 4. Konto, Moje Konto Lidl, Usługa – zbiór zasobów, treści i funkcjonalności, które składają się na Moje Kont Lidl, w którym gromadzone w szczególności są dane Użytkownika oraz informacje dotyczące jego działań w ramach Usługi oraz za pomocą którego następuje rejestracja danej osoby w Serwisach On-line Grupy Lidl oraz logowanie do Serwisów On-line Grupy Lidl.
 5. Login – adres e-mail lub nr telefonu Użytkownika podany podczas Rejestracji w ramach Mojego Konta Lidl i przypisany do niego, który w połączeniu z Hasłem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Mojego Konta Lidl i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Mojego Konta Lidl.
 6. Polityka prywatności – dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych umieszczone w Serwisach On-line Grupy Lidl, w tym: (1) na stronie rezerwuj.lidl.pl pod adresem https://rezerwuj.lidl.pl/rezerwuj/s/informacjeprawne – w zakresie przetwarzania danych w usłudze internetowej rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl; (2) na stronie www.lidl-sklep.pl pod adresem https://www.lidl-sklep.pl/polityka-prywatnosci – w zakresie przetwarzania danych na www.lidl-sklep.pl; oraz (3) https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/polityka-prywatnosci – w zakresie przetwarzania danych w usłudze Lidl Plus,  szczegółowo określające informacje dotyczące plików typu cookies, przetwarzanych danych osobowych i stosowanych przez niego sposobach ochrony prywatności Użytkowników.
 7. Serwisy On-line Grupy Lidl – serwisy on-line Lidl oraz aplikacje mobilne Lidl, do których rejestracja i logowanie realizowane są za pośrednictwem Usługi, w tym w szczególności: sklep internetowy dostępny pod adresem lidl-sklep.pl, aplikacja mobilna Lidl Plus oraz internetowy serwis rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl dostępny pod adresem rezerwuj.lidl.pl. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl można znaleźć m.in. w ich regulaminach dostępnych na stronach internetowych tych Serwisów On-Line Grupy Lidl oraz dostępnych w ramach odpowiednich aplikacji mobilnych Lidl, w tym: https://www.lidl-sklep.pl/regulamin; https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/regulamin-aplikacji-mobilnej-i-uslugi-moje-konto-lidl; https://rezerwuj.lidl.pl/rezerwuj/s/informacjeprawne.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Usługi.
 9. Rejestracja – czynności, o których mowa w pkt. IV poniżej, które składają się na przeprowadzenie procesu zarejestrowania się Użytkownika w danym Serwisie On-line Grupy Lidl za pomocą Usługi i utworzeniem dla niego Konta związanego z danym  Serwisem On-line Grupy Lidl.
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, pełnoletnia i mająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usługi.

 

III. Rodzaj i zakres Usługi

 1. Administrator, za pomocą Mojego Konta Lidl, umożliwia Użytkownikom jednolity dostęp (rejestrację i logowanie) do Serwisów On-line Grupy Lidl prezentowanych w ramach serwisów internetowych Lidl lub aplikacji mobilnych Lidl.
 2. Usługa umożliwia pojedyncze rejestracje oraz pojedyncze logowanie dla różnych Serwisów On-line Grupy Lidl. Utworzenie Mojego Konta Lidl w ramach Rejestracji umożliwia wykorzystanie przez Użytkownika Hasła i Loginu do rejestracji i przeniesienia danych wykorzystanych w procesie rejestracji do Mojego Konta Lidl przy logowaniu lub rejestracji do poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl.

 

IV. Warunki korzystania z Usługi

Zarejestrować się w Usłudze mogą jedynie osoby pełnoletnie, które oświadczyły, że zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego treść w sposób wskazany w pkt. 7 poniżej.

 1. Z Usługi mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie dla klientów indywidualnych. Wykorzystanie Usługi w celach komercyjnych jest niedopuszczalne.
 2. Korzystanie z poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl uzależnione jest od spełnienia kryteriów wskazanych w regulaminach normujących korzystanie z Serwisów On-line Grupy Lidl.
 3. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne i dobrowolne. Korzystanie z określonych produktów lub usług dostarczanych w ramach Serwisów On-line Grupy Lidl może wiązać się z kosztami, które są przedstawiane w przejrzysty sposób zgodnie z wymogami prawnymi oraz zgodnie z poszczególnymi regulaminami regulującymi korzystanie z poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl. Korzystanie przez Użytkownika z usług stron trzecich, takich jak np. dostawcy połączenia internetowego dla Użytkownika, mogą łączyć się z dodatkowymi kosztami niezależnymi od Administratora.
 4. Rejestracja do Usługi następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika i przesłanie formularza rejestracyjnego.
 5. W ramach procedury rejestracji Użytkownik:a) podaje:
 • numer swojego telefonu komórkowego (wymagany np. w przypadku rejestracji w aplikacji Lidl Plus i do serwisu rezerwuj.lidl.pl),
 • swój adres e-mail.

 

b) ustala swoje indywidualne Hasło do Konta.

 

7. Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu Rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, a także złożenie oświadczenia przez Użytkownika o zapoznaniu z Polityką prywatności.

8. Dodatkowo, w przypadku ukończeniu procedury rejestracji do Lidl Plus i serwisu rezerwuj.lidl.pl, Użytkownik otrzymuje na wskazany przez niego numer telefonu wiadomość SMS od Administratora, zawierającą w treści kod pozwalający aktywować Konto Użytkownika i logować się do Usługi za pomocą Loginu i Hasła. Po wpisaniu kodu aktywacyjnego Administrator potwierdzi zawarcie umowy o świadczenie Usługi.

9. Dane dostarczone przez Użytkownika podczas procesu rejestracji muszą być poprawne pod względem treści. Zabronione jest używanie do rejestracji danych nie należących do Użytkownika bądź też danych fałszywych. Jeśli dane ulegną zmianie Użytkownik zobowiązany jest do ich natychmiastowego dostosowania w ramach Konta.

10. Dane służące do dostępu (logowania) do Mojego Konta Lidl są przeznaczone wyłącznie do korzystania przez Użytkownika i muszą być przez niego chronione przed dostępem osób trzecich. Jeśli istnieją oznaki nieuprawnionego skorzystania z Usługi przez osoby trzecie, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora.

11. Każdy kontakt z Lidl za pośrednictwem Usługi zostanie przypisany danemu Użytkownikowi. Zasada ta obowiązuje również, jeżeli z winy Użytkownika osoby trzecie uzyskają dostęp do jego Konta.

12. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Lidl o każdym niepożądanym skorzystaniu z należącego do niego Konta oraz do zmiany swoich danych dostępu, jeżeli dostęp do Konta uzyskały osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje nieautoryzowanego użycia danych dostępowych przez osobę trzecią, o ile się do niego przyczynił.

 

V. Warunki techniczne korzystania z Usługi

 

 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 

a) zastosowanie przeglądarek internetowych Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych,

b) dostęp do Internetu,

c) przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies.

 

2. Użytkownik musi również posiadać telefon komórkowy z aktywną kartą SIM i aktywnym numerem telefonu – dla procesu Rejestracji.

3. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym a Usługą.

 

VI. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się na stronach Polityki prywatności poszczególnych Serwisów Online Grupy Lidl, w szczególności: (1) na stronie rezerwuj.lidl.pl pod adresem https://rezerwuj.lidl.pl/rezerwuj/s/informacjeprawne – w zakresie przetwarzania danych w usłudze internetowej rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl; (2) pod adresem https://www.lidl-sklep.pl/polityka-prywatnosci – w zakresie przetwarzania danych na www.lidl-sklep.pl; oraz (3) https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/polityka-prywatnosci – w zakresie przetwarzania danych w usłudze Lidl Plus.

 

VII. Zakończenie korzystania z Usługi

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć korzystanie z Usługi. W ramach zarządzania Moim Kontem Lidl, jego usunięcie może być zainicjowane przez Użytkownika w dowolnym momencie.
 2. Administrator ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć świadczenie Usługi.
 3. Wypowiedzenie przez Administratora ma miejsce w szczególności, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszych Warunków uczestnictwa. Konto Użytkownika może również zostać zablokowane do wyjaśnienia odnoszących się do naruszenia przypadków.

 

VIII. Odpowiedzialność i postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/ lub pisemnie na adres podany w punkcie I.2 powyżej.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres e-mail, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Administratora. Odpowiedź wysłana zostanie na adres zamieszkania Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

                                                                      

IX. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu może być dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość i nie będzie naruszać praw nabytych Użytkowników.
 2. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową, na podany Administratorowi adres e-mail.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony w pkt IX.2 powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Usłudze nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączące go z Administratorem umowy o świadczenie Usługi, poprzez kontakt za pomocą formularza https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/, bądź poprzez samodzielne usunięcie Konta.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, z których usług korzysta Użytkownik, przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Usługi oraz umowami o świadczenie usług rozstrzygane będą przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i Administratora. Administrator informuje, że pod następującym adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR ― Online Dispute Resolution) powołana przez Komisję Europejską w zakresie dot. Konsumentów. Platforma ta została uruchomiona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemy rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Regulamin usługi „Moje Konto Lidl”

(Wersja 1.0; stan na 28.03.2019)

Regulamin w wersji 2.0. wchodzi w życie od dnia 08.05.2020 dla Nowych Użytkowników, dla Obecnych Użytkowników regulamin wejdzie w życie z zachowaniem postanowień pkt. IX Regulaminu w wersji 1.0.

I Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje korzystanie z usługi „My Lidl Account” (dalej: „Moje Konto Lidl” albo „Usługa”).

2. Usługodawcą jest Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (dalej: „Administrator” lub „My”).

3. Korzystanie z Mojego Konta Lidl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i odbywa się zgodnie z jego treścią.

4. Zasady korzystania z Mojego Konta Lidl zostały opisane w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest (1) na stronie www.lidl-sklep.pl w zakładce Informacje Prawne – tj. w sklepie internetowym (2) oraz na stronie https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/regulamin-aplikacji-mobilnej-i-uslugi-moje-konto-lidl – dla usługi Lidl Plus, w sposób który umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z Mojego Konta Lidl każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

6. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do osobnych stosunków umownych zawieranych ze stronami trzecimi w ramach Serwisów On-line Grupy Lidl (w rozumieniu pkt. II ust. 6 Regulaminu). W tym zakresie wiążą szczegółowe warunki danego Serwisu On-line Grupy Lidl lub regulaminy z nimi związane.

7. Użytkownika Mojego Konta Lidl obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze Usługi treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich, a także przepisów obowiązującego prawa.

 

II Słownik pojęć

1. Administrator – podmiot wskazany w pkt. I.1. Regulaminu.

2. Grupa Lidl, Spółki Grupy Lidl - spółki wymienione pod adresem https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/adresy-firm.

3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, ustalony podczas Rejestracji, który może być później zmieniony przez danego Użytkownika, a w połączeniu z Loginem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi.

4. Konto, Moje Konto Lidl, Usługa – zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Usługi.

5. Login – adres e-mail lub nr telefonu Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Usługi i mu przypisany, w połączeniu z Hasłem umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi.

6. Polityka Prywatności – dokumenty umieszczone pod adresem www.lidl-sklep.pl/Polityka-prywatnosci/s189424 – w zakresie przetwarzania danych na www.lidl-sklep.pl oraz https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/polityka-prywatnosci – w zakresie przetwarzania danych w usłudze Lidl Plus,  szczegółowo określający informacje dotyczące plików typu cookies, przetwarzanych danych osobowych i stosowanych przez niego sposobach ochrony prywatności Użytkowników.

7. Serwisy On-line Grupy Lidl – sklep internetowy lidl-sklep.pl i aplikacja Lidl Plus. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl można znaleźć m.in. w ich regulaminach dostępnych na stronach internetowych Serwisów On-Line Grupy Lidl.

8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Usługi.

9. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usługi.

 

III Rodzaj i zakres Usługi

1. Administrator, za pomocą Mojego Konta Lidl, umożliwia Użytkownikom jednolity dostęp do Serwisów On-line Grupy Lidl prezentowanych w ramach portali internetowych lub aplikacji mobilnych.

2. Usługa umożliwia pojedyncze logowanie dla różnych Serwisów On-line Grupy Lidl. Utworzenie Mojego Konta Lidl umożliwia wykorzystanie przez Użytkownika Hasła i Loginu użytych w procesie rejestracji do Mojego Konta Lidl do rejestracji i przeniesienia danych wykorzystanych w procesie rejestracji do Mojego Konta Lidl przy logowaniu lub rejestracji do poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl.

 

IV Warunki korzystania z Usługi

1. Zarejestrować się w Usłudze mogą jedynie osoby, które uprzednio oświadczyły, że są pełnoletnie, zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego treść w sposób wskazany w pkt. 6 poniżej.

2. Z Usługi mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie dla klientów indywidualnych. Wykorzystanie Usługi w celach komercyjnych jest niedopuszczalne.

3. Korzystanie z poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl uzależnione jest od spełnienia kryteriów wskazanych w regulaminach normujących korzystanie z Serwisów On-line Grupy Lidl.

4. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne i dobrowolne. Korzystanie z określonych produktów lub usług dostarczanych w ramach Serwisów On-line Grupy Lidl może wiązać się z kosztami, które są przedstawiane w przejrzysty sposób zgodnie z wymogami prawnymi, a w tym zgodnie z poszczególnymi regulaminami regulującymi korzystanie z poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl. Korzystanie z usług stron trzecich, takich jak np. dostawcy połączenia internetowego, mogą łączyć się z dodatkowymi kosztami niezależnymi od Administratora.

5. Rejestracja do Usługi następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego.

6. W ramach procedury rejestracji Użytkownik:

a) Podaje:

 • Numer telefonu komórkowego (wymagany w przypadku rejestracji w aplikacji Lidl Plus),
 • Adres e-mail, 

b) Ustala swoje indywidualne hasło do konta.

7. Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, a także złożenie oświadczenia przez Użytkownika o zapoznaniu z Polityką Prywatności.

8. Dodatkowo, w przypadku ukończeniu procedury rejestracji do Lidl Plus Użytkownik otrzymuje na wskazany przez niego numer telefonu wiadomość sms od Administratora, zawierającą w treści kod pozwalający aktywować Konto Użytkownika i logować się do Usługi za pomocą Loginu i Hasła. Po wpisaniu kodu aktywacyjnego Administrator potwierdzi zawarcie umowy o świadczenie Usługi.

9. Dane dostarczone przez Użytkownika podczas procesu rejestracji muszą być poprawne pod względem treści. Zabronione jest używanie do rejestracji danych nie należących do Użytkownika bądź też danych fałszywych. Jeśli dane ulegną zmianie Użytkownik zobowiązany jest do ich natychmiastowego dostosowania w ramach Konta.

10. Dane służące do dostępu do Mojego Konta Lidl są przeznaczone wyłącznie do użytku przez Użytkownika i muszą być przez niego chronione przed dostępem osób trzecich. Jeśli istnieją oznaki nieuprawnionego skorzystania z Usługi przez osoby trzecie, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora.

11. Każdy kontakt z Lidl za pośrednictwem Usługi zostanie przypisany danemu Użytkownikowi. Zasada ta obowiązuje również jeżeli z winy Użytkownika osoby trzecie uzyskają dostęp do jego Konta.

12. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Lidl o każdym niepożądanym skorzystaniu z należącego do niego Konta oraz do zmiany swoich danych dostępu, jeżeli dostęp do Konta uzyskały osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje nieautoryzowanego użycia danych dostępowych przez osobę trzecią, o ile się do niego przyczynił.

 

V Warunki techniczne korzystania z Usługi

1. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
 

a) Zastosowanie przeglądarek internetowych Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych,
b) Dostęp do Internetu,
c) Przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies.
 

2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym a Usługą.

 

VI Ochrona danych osobowych

1. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się na stronach Polityk Prywatności Serwisów Grupy Online tj. www.lidl-sklep.pl w Polityce Prywatności oraz na https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/polityka-prywatnosci w zakresie usługi Lidl Plus.

 

VII Zakończenie korzystania z Usługi

1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć korzystanie z Usługi. W ramach zarządzania Moim Kontem Lidl, jego usunięcie może być zainicjowane przez Użytkownika w dowolnym momencie.

2. Administrator ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć świadczenie Usługi.

3. Wypowiedzenie przez Administratora ma miejsce w szczególności, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszych Warunków uczestnictwa. Konto Użytkownika może również zostać zablokowane do wyjaśnienia odnoszących się do naruszenia przypadków.

 

VIII Odpowiedzialność i postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/

2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

3. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres e-mail, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.

4. Po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Administratora. Odpowiedź wysłana zostanie na adres zamieszkania Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

                                                                      

IX Postanowienia końcowe

1. Regulamin Usługi może ulec zmianie w przypadku:

a. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Usługi;
b. zmiany funkcjonalności Usługi, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności;
c. zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora za pośrednictwem Usługi, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych funkcjonalności dostarczanych za pośrednictwem Usługi.

2. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.
3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony w pkt X.2 powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Usłudze nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączące go z Administratorem umowy o świadczenie usług, poprzez kontakt za pomocą formularza https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/, bądź samodzielnie usunąć konto.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 134).
6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Usługi oraz umowami o świadczenie usług rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.
7. Administrator informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i Administratora. Użytkownik będący Konsumentem, w celu polubownego rozwiazywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulaminy do pobrania

Regulamin aplikacji "Lidl Plus" do pobrania w wersji PDF znajduje się tutaj.

Regulamin usługi "Moje Konto Lidl" w wersji 1.0 z 28 marca 2019 r. do pobrania w wersji PDF znajduje się tutaj.

Regulamin usługi "Moje Konto Lidl" w wersji 2.0 z dnia 8 maja 2020 r. do pobrania w wersji PDF znajduje się tutaj.*

*Regulamin w wersji 2.0. wchodzi w życie od dnia 08.05.2020 dla Nowych Użytkowników, dla Obecnych Użytkowników regulamin wejdzie w życie z zachowaniem postanowień pkt. IX Regulaminu w wersji 1.0.