Zasady zwrotu artykułów przemysłowych

1. Klienci sieci Lidl mogą dokonać zwrotu pełnowartościowego artykułu przemysłowego* zakupionego w sklepie Lidl na terenie Polski w ciągu 7 dni (30 dni po okazaniu paragonu w aplikacji Lidl Plus) od daty zakupu (daty widocznej na dowodzie zakupu), z wyjątkiem poniżej wymienionych artykułów:

 •  termometry,
 •  depilatory,
 •  szczoteczki do zębów i końcówki do szczoteczek,
 •  golarki elektryczne i jednorazowe,
 •  akumulatorki, baterie,
 •  żarówki,
 •  kamery, aparaty fotograficzne,
 •  komputery oraz gry komputerowe,
 •  nawigacje samochodowe,
 •  płyty CD, DVD, karty pamięci oraz pozostałe nośniki danych.

2. Zwrotu towaru można dokonać w dowolnym sklepie Lidl, gdy spełnione są łącznie wszystkie następujące warunki:

 •  Klient posiada dowód zakupu (paragon lub faktura),
 •  towar posiada oryginalne opakowanie fabryczne,
 •  w przypadku tekstyliów towar posiada oryginalne metki,
 •  towar jest kompletny, tzn. musi zawierać wszystkie dołączone do niego w momencie zakupu elementy,
 • towar nie nosi żadnych śladów użytkowania i jest w doskonałym stanie,
 • towar został zakupiony w sklepie Lidl na terenie Polski.

3. Za zwrócony towar klient otrzymuje jego równowartość widniejącą na dowodzie zakupu w taki sam sposób, w jaki dokonał płatności (zwrot gotówki, zwrot na kartę płatniczą/kredytową).

4. Uprawnienie do zwrotu towaru pełnowartościowego nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenckich dotyczących niezgodności rzeczy sprzedanej z umową wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Lidl zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zwrotów niespełniających wyżej wymienionych warunków.

6. Lidl zastrzega sobie prawo do zmian wyżej wymienionych zasad.

*Do artykułów przemysłowych nie zalicza się kosmetyków oraz chemii gospodarczej.