Spis treści

1. Polityka prywatności lidl-sklep.pl

2. Polityka prywatności Lidl Plus

3. Polityka prywatności i cookies rezerwuj.lidl.pl

 

 

Polityka prywatności lidl-sklep.pl

Ochrona danych na www.lidl-sklep.pl

(Wersja 4.0; stan na 18.05.2021)

 

Polityka prywatności

 

Dziękujemy za zainteresowanie ochroną danych na naszej stronie internetowej. Chcemy, aby użytkownicy naszej strony czuli się na niej komfortowo i bezpiecznie, a ochronę danych postrzegali jako wyznacznik naszej jakości i dbałości o Klienta.

Poniższe wskazówki dotyczące ochrony danych zawierają informacje o rodzaju i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp. k. ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne w odniesieniu do usługi lidl-sklep. Dla usługi myLidl Account (dalej: Moje Konto Lidl - więcej w punkcie 5) administratorem danych osobowych jest Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm.

Dane osobowe to informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio przyporządkowane albo możliwe do przyporządkowania do konkretnej osoby. Podstawę prawną ochrony danych stanowi w szczególności Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Spis treści

1. Zestawienie
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

Przetwarzanie danych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp.k. można podzielić na dwie kategorie:

 • w celu realizacji umowy przetwarzane są wszystkie dane niezbędne do realizacji umowy ze spółką Lidl sp. z o.o. sp.k. Jeżeli w realizacji umowy udział biorą również podmioty zewnętrzne, jak np. firmy kurierskie lub dostawcy usług płatniczych, Twoje dane są im przekazywane w wymaganym zakresie i przetwarzane przez nie zgodnie z ustalonym celem,
 • wraz z wyświetleniem strony internetowej spółki Lidl sp. z o.o. sp. k. następuje wymiana różnych informacji między Twoim urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej lub do wyświetlania reklam w przeglądarce Twojego urządzenia końcowego.

2. Wyświetlanie naszej strony internetowej
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

2. Wyświetlanie naszej strony internetowej

 

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Twoim urządzeniu końcowym przeglądarka bez Twojego udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw. pliku dziennika:

 • adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona,
 • datę i godzinę wejścia,
 • nazwę i adres URL wyświetlanego pliku,
 • stronę / aplikację, z której nastąpiło wejście (adres URL strony),
 • użytą przez Ciebie przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny Twojego komputera połączonego z Internetem oraz
 • nazwę operatora Internetu

w następujących celach:

 • zagwarantowanie niezakłóconego tworzenia połączenia,
 • zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu.

 

Jeżeli w swojej przeglądarce lub w systemie operacyjnym albo w innych ustawieniach swojego urządzenia końcowego wyraziłeś zgodę na tzw. geolokalizację, używamy tej funkcji, aby oferować Tobie indywidualne usługi odnoszące się do aktualnego miejsca pobytu (np. lokalizację najbliższego sklepu). Zgromadzone w ten sposób dane lokalizacyjne przetwarzamy wyłącznie w ramach tej funkcji.

 

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP oraz pozostałych danych wskazanych powyżej stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych. Jeżeli prezentacja służy przygotowaniu umowy, podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Dane nie są przekazywane os. trzecim.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane są przechowywane przez okres 7 dni, a następnie automatycznie usuwane. Po zamknięciu naszej strony internetowej dane geolokalizacyjne są usuwane.

3. Realizacja umów kupna
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Przedmiotem działalności spółki Lidl sp. z o.o. sp. k. jest m.in. sprzedaż na odległość towarów i usług. W związku z tym przetwarzamy dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Zaliczają się do nich w szczególności:

 • imię, nazwisko,
 • adres do faktury i adres dostawy,
 • adres e-mail,
 • dane do płatności,
 • numer telefonu.

Podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zagwarantowania komfortowego korzystania z naszej strony internetowej/aplikacji,
 • realizacji postanowień umownych związanych z świadczeniem usług.

 

Jako podstawa prawna wymienionego powyżej przetwarzania służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO w związku z wyrażeniem zgody na konkretny kanał komunikacji (wysyłka towaru na wskazany adres dostawy), co oznacza, że udostępniasz nam dane w celu zawarcia i realizacji umowy.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

W ramach wymienionych powyżej rodzajów przetwarzania danych, Twoje dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez podwykonawców, w szczególności przez firmy kurierskie. Firmy te wybieramy z największą starannością i, o ile istnieje taki wymóg prawny, w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień zawartych w artykule 28 RODO.

 

Dane dotyczące adresu dostawy przekazujemy jednej ze współpracujących z nami firm kurierskich w celu realizacji umowy. W zależności od wybranej przez nas firmy kurierskiej przekazujemy Twój numer telefonu/adres e-mail w celu zapewnienia możliwości kontaktu. Dane są przekazywane współpracującej z nami firmie kurierskiej tylko w wymaganych przypadkach i wyłącznie w ww. celach przetwarzania.

 

Płatności obsługiwane są przez dostawców usług płatniczych, którzy przetwarzają dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Po podaniu swoich danych możesz złożyć zlecenie płatności za pośrednictwem danego dostawcy. Aby móc zrealizować płatność, w szczególności przekazujemy informację dotyczącą kwoty płatności do wybranego dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych dokonanego przez dostawców usług płatniczych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć w tekstach informacyjnych na ekranie wprowadzania danych lub na stronie internetowej dostawcy usług płatniczych.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych przez firmę Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam Holandia dotyczące metody płatności kartą można znaleźć na stronie www.adyen.com. Płatności online w formie przelewu obsługuje Dotpay sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 28b. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dotpay.pl.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane zgromadzone w celu realizacji umowy i są przechowywane do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów (np. przepisów podatkowych).

4. Zabezpieczenie procesu zamówień
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W celu zabezpieczenia i optymalizacji procesu zamówień oraz aby zaoferować Tobie różne metody płatności, podczas procesu zamówienia sprawdzamy na podstawie już otrzymanych informacji, takich jak ilość zamówionych artykułów lub adres dostawy, czy w danym zamówieniu występują nieprawidłowości. Dodatkowo w przypadku przerwania zamówień zapisujemy dane otrzymane do momentu przerwania procesu w celu (technicznej) optymalizacji procesu zamówienia i do identyfikacji (możliwych) przebiegów oszustw oraz aby móc odpowiedzieć na zapytania klientów dotyczących procesów zamówień.

 

Jako podstawa prawna służy artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z opisanych powyżej celów przetwarzania danych.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane zgromadzone w celu zabezpieczenia procesu zamówienia, łącznie z danymi osobowymi pochodzącymi z przerwanych zamówień, zapisujemy na okres maksymalnie dwunastu miesięcy. Po upływie tego okresu przechowywania danych, przetwarzane dane są usuwane.

5. Korzystanie z Mojego Konta Lidl
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

Moje Konto Lidl jest usługą (dalej także jako: "Usługa") grupy przedsiębiorstw Lidl (dalej jako: "grupa Lidl") oferowaną przez Lidl Stiftung & Co. KG z siedzibą w Neckarsulm przy Stiftsbergstraße 1, 74167 (dalej jako "Lidl Stiftung"). Lidl Stiftung przetwarza dane niezbędne dla funkcjonowania Usługi jako podmiot odpowiedzialny w zakresie w jakim zbiera, gromadzi, ocenia i przekazuje dane do pozostałych spółek z grupy Lidl w celu zapewnienia Usługi.

 

Na potrzeby niniejszej sekcji oraz jedynie w jej obrębie, wszelkie określenia odnoszące się do tożsamości Lidl jako podmiotu odpowiedzialnego za Moje Konto Lidl, takie jak "my", "nas" itp., należy rozumieć jako Lidl Stiftung & Co. KG.

 

Niniejszy fragment polityki prywatności znajduje zastosowanie do czynności przetwarzania wykonywanych przez Lidl Stiftung jako administratora danych w ramach Mojego Konta Lidl. Kontakt z Inspektorem ochrony danych Lidl Stiftung możliwy jest pod wskazanym powyżej adresem korespondencyjnym.

 

W przypadku kontaktu w j.polskim - prosimy o użycie formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: www.lidl-sklep.pl/contact.

 

Chronione hasłem Moje Konto Lidl jest usługą typu single sign-on, która pozwala Ci na rejestrację oraz logowanie do wielu usług (dalej "Usług Docelowych") świadczonych przez spółki z grupy Lidl, takich jak sklepy online, usługi rezerwacji zakupów czy aplikacje mobilne (np. Lidl Plus) przy użyciu tylko jednej nazwy użytkownika i hasła. Oznacza to, że nie musisz za każdym razem tworzyć nowego konta i podawać odrębnych danych logowania. Usługą Docelową, której dotyczy niniejsza polityka prywatności jest sklep online lidl-sklep.pl. W ramach Mojego Konta Lidl przechowywane są dane opisane w sekcji 5.1., a także podstawowe dane klienta, które podałeś podczas rejestracji do innych usług grupy Lidl.

 

Jeśli zarejestrujesz się w Usłudze Docelowej, a wcześniej nie korzystałeś z innych usług grupy Lidl, automatycznie utworzysz Moje Konto Lidl. Jeżeli natomiast rejestrowałeś się już w takiej usłudze grupy Lidl, która korzysta z Mojego Konta Lidl, możesz w prosty sposób zarejestrować się w Usłudze Docelowej, korzystając z zapisanych danych uwierzytelniających. W przyszłości zakres usług, w których możliwe będzie wykorzystanie Mojego Konta Lidl, będzie rozbudowywany.

 

5.1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 

Rejestracja Mojego Konta Lidl

 

W trakcie rejestracji do Usługi Docelowej, w przypadku, gdy nie korzystałeś wcześniej z usług grupy Lidl i tym samym tworzyć będziesz Moje Konto Lidl po raz pierwszy, poprosimy Cię o następujące podstawowe dane klienta: adres e-mail, hasło oraz opcjonalnie numer telefonu komórkowego. Jeżeli zalogujesz się do Usługi Docelowej z wykorzystaniem istniejącego Mojego Konta Lidl, poprosimy Cię o powyższe dane jedynie w przypadku, gdy nie podałeś nam ich podczas rejestracji do innych usług grupy Lidl.

 

Przetwarzamy także takie dane jak: Twój adres IP, długość korzystania z Mojego Konta Lidl, identyfikatory online, takie jak ID urządzenia, szczegóły przeglądarki (np. jej nazwa i wersja), nazwa i wersja systemu operacyjnego urządzenia, z którego korzystasz oraz przybliżoną, w oparciu o dane sieci, lokalizację Twojego urządzenia, gdy się logujesz.

 

Sekcja "O mnie"

 

Jeżeli opcjonalnie uzupełnisz informacje o sobie w sekcji "O mnie", będziemy przetwarzać te dane w podglądzie Mojego Konta Lidl.

 

Analiza zachowań użytkownika / pliki cookies

 

W trakcie korzystania z Mojego Konta Lidl, stosowane są pliki cookies. Używane są dwa rodzaje plików cookies: technicznie niezbędne, bez których funkcjonowanie Mojego Konta Lidl byłoby ograniczone, oraz opcjonalnie - statystyczne. Przegląd używanych plików cookies wraz z dalszymi informacjami (np. o okresie ich przechowywania), znajdziesz w naszej polityce dot. plików cookies.

 

5.2. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Rejestracja, logowanie i zarządzanie kontem

 

Aby zapewnić Ci optymalny komfort korzystania z naszych usług, przechowujemy Twoje dane osobowe w ramach Mojego Konta Lidl. Po założenia swojego konta, nie musisz ponownie podawać swoich danych osobowych przez cały okres użytkowania.

 

Mojego Konta Lidl możesz używać przy korzystaniu ze wszystkich podłączonych usług grupy Lidl bez konieczności odrębnej rejestracji i ponownego podawania szczegółowych danych osobowych. Po zalogowaniu na Moje Konto Lidl, możesz zrezygnować z korzystania z poszczególnych Usług Docelowych. W każdej chwil możesz także zapoznać się oraz dokonać zmian w Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach Mojego Konta Lidl.

 

Aby utworzyć Moje Konto Lidl, konieczne jest wprowadzenie hasła użytkownika. Jest ono używane łącznie z Twoim adresem e-mail albo numerem telefonu w celu uzyskania dostępu do Mojego Konta Lidl. Aby ukończyć proces rejestracji, konieczna jest walidacja Twojego adresu e-mail. W tym celu, na wskazany przez Ciebie adres wyślemy kod, o którego wprowadzenie poprosimy Cię na stronie. Bez weryfikacji adresu e-mail, korzystanie z Mojego Konta Lidl nie będzie możliwe.

 

Podstawą przetwarzania opisanego powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. dostarczasz nam te dane na podstawie łączącej nas umowy o świadczenie usług.

 

Zabezpieczenie Twojego profilu użytkownika

 

W zakresie rejestracji oraz logowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wykorzystujemy usługę Google reCaptcha. Nasz uzasadniony interes polega na zabezpieczeniu Twoich danych oraz naszych systemów. Za jej pomocą, przeprowadzana jest analiza wielu składowych w celu ustalenia, czy konkretne zapytanie wysyłane jest przez człowieka czy zautomatyzowany program. Weryfikacja rozpoczyna się automatycznie po tym, jak uruchomisz Moje Konto Lidl. Obejmuje ona takie informacje jak m.in. Twój adres IP, czas spędzony na stronie czy wykonane ruchy kursora. Wygenerowane dane są przesyłane na serwery Google w USA i tam przetwarzane. Zbieranie powyższych danych oraz ich analiza nie pozwala nam ani Google na identyfikację Twojej osoby. W szczególności, informacje te nie będą łączone przez Google z przetwarzanymi danymi osobowymi dotyczącymi Twojej osoby. Więcej informacji na temat usługi Google reCaptcha możesz znaleźć na stronach: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://policies.google.com/terms?hl=pl.

 

Ponadto, przetwarzamy także Twój adres IP oraz wskazane powyżej identyfikatory online i przybliżoną lokalizację urządzenia w celu prewencji i wykrywania nadużyć, naruszeń lub innych niezgodnych z prawem działań. Na przykład, jeżeli zalogujesz się z nowego/nieznanego urządzenia, będziemy mogli poinformować Cię o takiej próbie logowania. Powyższe przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci monitorowania oraz usprawniania poziomu bezpieczeństwa naszych usług.

 

Obsługa zgłoszeń Klientów

 

W celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi, udostępniamy także Twoje podstawowe dane Klienta przetwarzane w ramach Mojego Konta Lidl innym spółkom z Grupy Lidl. W związku z tym, nie jest konieczne, abyś w przypadku zgłoszeń ponownie podawał swoje dane osobowe. Spółki z Grupy Lidl wykorzystują Twoje dane jedynie w celu weryfikacji Twojej osoby jako Klienta lub Użytkownika oraz obsługi Twojego zgłoszenia.

 

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Nasz wspólny uzasadniony interes opiera się na opracowywaniu Twoich zgłoszeń, rozwiązywaniu potencjalnych problemów, a tym samy podnoszeniu i utrzymywaniu Twojej satysfakcji jako Klienta lub Użytkownika usług spółek z Grupy Lidl.

 

5.3. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 

Odbiorcy/kategorie odbiorców

 

Twoje dane mogą zostać przekazane operatorowi konkretnej Usługi Docelowej w celu wykonania łączącego Was zobowiązania zawartego w ramach jednej z usług podpiętych do Mojego Konta Lidl. Odbiorca otrzymuje Twoje dane, które są przetwarzane w ramach Mojego Konta Lidl, a jednocześnie niezbędne do świadczenia zamówionej usługi, biorąc pod uwagę jej charakter, np.:

- dane weryfikujące uwierzytelnianie (adres e-mail, hasło, numer telefonu – jeśli dotyczy).

 

Przekazujemy także Twoje podstawowe dane osobowe spółkom z Grupy Lidl, z którymi kontaktujesz się z zapytaniami z zakresu obsługi Klienta.

 

Ponadto, w ramach przetwarzania Twoich danych osobowych, korzystamy z usług zleceniobiorców. Podmioty, które przetwarzają Twoje dane na nasze zlecenie są starannie selekcjonowane i pisemnie zobowiązane do zachowania poufności. Są one związane naszymi instrukcjami oraz poddawane audytom – zarówno przed rozpoczęciem przetwarzania jak i regularnie później. Nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w swoich własnych celach. Na takich zasadach, dostęp do Twoich danych mogą mieć podmioty, które świadczą nam usługi w zakresie:

 

- przechowywania danych, zarządzania bazami danych lub analogiczne,

- wsparcia technicznego,

- doradztwa marketingowego,

oraz wsparcia w opracowywaniu zgłoszeń użytkowników dot. funkcjonalności z obszaru "O mnie". Zasadniczo, transfer Twoich danych do innych podmiotów trzecich jest wykluczony.

 

Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe do odbiorców w państwach trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), uzyskasz takie informacje z niniejszej polityki prywatności. Poprzez przyjmowanie decyzji o adekwatności, Komisja Europejska ocenia, czy wskazany kraj zapewnia adekwatny poziom ochrony danych. Z kompletną listą państw, dla których wydano decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony, możesz zapoznać się klikając w poniższy link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_pl. Jeśli adekwatny poziom ochrony w odniesieniu dla państwa trzeciego nie został stwierdzony przez Komisję Europejską, zapewnimy, aby dane osobowe były zabezpieczone w odpowiedni sposób przy wykorzystaniu innych środków, takich jak: wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule umowne, mechanizmy certyfikacji czy zatwierdzone kodeksy postępowania. Po więcej informacji w tym zakresie możesz zwrócić się do naszego Inspektora ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).

 

5.4. W jaki sposób zapewniamy poufność Twoich danych osobowych?

 

Aby zapewnić poufność Twoich danych osobowych, nasi pracownicy zaangażowani w proces przetwarzania danych nie mogą zbierać, przetwarzać ani w żaden sposób wykorzystywać Twoich danych bez wyraźnego upoważnienia. Są oni regularnie szkoleni z zasad ochrony danych, a także umownie zobowiązani do zachowania danych w poufności na początku swojego zatrudnienia. Obowiązek ten trwa nadal pomimo zakończenia stosunku pracy.

 

5.5 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Jeżeli przy użyciu Mojego Konta Lidl zarejestrowałeś się tylko do jednej Usługi Docelowej, Twoje dane zostaną usunięte wraz z usunięciem Twojego konta w Usłudze Docelowej. Jeżeli jednak wykorzystałeś Moje Konto Lidl do rejestracji w ramach kilku usług Lidl, Moje Konto Lidl, a wraz z nim wszystkie przetwarzane dane osobowe, zostaną usunięte dopiero wraz z usunięciem przez Ciebie konta w ostatniej Usłudze Docelowej. Postanowienia polityk prywatności Usług Docelowych znajdują odpowiednie zastosowanie. Jeżeli zmienisz lub usuniesz informacje w sekcji "O mnie", Twoje dane zostaną odpowiednio zmienione lub usunięte natychmiastowo.

 

W niektórych przypadkach, podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dostawca konkretnej Usługi Docelowej, z której korzystasz. Przetwarza on Twoje dane w celu świadczenia zamówionej usługi, a następnie archiwizuje je zgodnie z obowiązującym prawem (więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności konkretnej Usługi Docelowej).

 

6. Formularz kontaktowy / kontakt mailowy / kontakt telefoniczny / media społecznościowe / ankiety wśród klientów
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:
Dane osobowe, które powierzasz nam przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, rozmów telefonicznych lub przez adres e-mail, mają charakter poufny. Wykorzystujemy Twoje dane zgodnie z określonym celem przetwarzania, aby móc w sposób poprawny opracować Twoje zapytania.

Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO, względnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Nasz i Twój wspólny, uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika z celu, w jakim jest odpowiadanie na Twoje zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Twojego zadowolenia jako klientów lub użytkowników naszej strony internetowej. W przypadku ofert nieruchomości nasz i Twój wspólny, uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu jakim jest opracowywanie i odpowiadanie na Twoje oferty oraz ewentualne nawiązanie przyszłej współpracy.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:
W wyjątkowych przypadkach Twoje dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez firmę podwykonawczą. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień zawartych w artykule 28 RODO.

Jeśli jest to konieczne do przetworzenia Twojego zapytania, podane przez Ciebie dane mogą zostać przekazane do spółek z Grupy Lidl.

Konieczne może być również przekazanie fragmentów Twojego zgłoszenia kontrahentom (np. dostawcom w przypadku pytań dotyczących produktów) w celu opracowania Twojego zapytania. W takich przypadkach zapytanie zostanie najpierw zanonimizowane, aby żadna osoba trzecia nie mogła go powiązać z Twoją osobą. Jeżeli w pojedynczych przypadkach będzie konieczne przekazanie Twoich danych osobowych, poinformujemy Ciebie o tym z wyprzedzeniem i poprosimy o wyrażenie na to zgody. Bez takiej zgody nie przekazujemy Twoich danych podmiotom trzecim.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Wszystkie dane osobowe, które uzyskaliśmy od Ciebie w ramach zapytań (sugestie, pochwały lub krytyka) za pośrednictwem tej strony internetowej lub przez e-mail przechowywane są do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia i usuwane lub anonimizowane najpóźniej 90 dni po jego zamknięciu.

Wyniki przeprowadzanych ankiet klienckich podlegają co do zasady wyłącznie analizie wewnętrznej, a przetwarzane ewentualnie w ich ramach dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim, bez uprzedniego wyraźnego zezwolenia.

W przypadku dochodzenia swoich praw na mocy punktu 18 RODO, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata po udzieleniu przez nas ostatecznej odpowiedzi, abyśmy mogli wykazać, że udzieliliśmy Tobie wyczerpujących informacji oraz, że spełnione zostały wymogi prawne.

Czas przetwarzania danych pozyskiwanych ewentualnie w trakcie przeprowadzania różnego rodzaju ankiet klienckich jest wykazywany każdorazowo odrębnie dla konkretnej ankiety.

7. Konkursy
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Masz możliwość udziału w różnych konkursach na naszej stronie internetowej, poprzez newsletter lub aplikację Lidl. Na dole strony internetowej, w zakładce 'Loterie, Konkursy, Promocje' zamieszczamy informacje o obecnie prowadzonych przez nas konkursach. Jeżeli w dedykowanym konkursie nie postanowiono inaczej lub nie udzieliłeś nam dalszej wyraźnej zgody, dane osobowe przekazane nam przez Ciebie w ramach uczestnictwa w konkursie są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia konkursu (np. wyłonienia zwycięzców, powiadomienia zwycięzców, wysyłki nagrody). Jako podstawa prawna przetwarzania danych w ramach konkursów służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO. W przypadku złożenia oświadczenia o zgodzie w ramach konkursu za podstawę prawną przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Jeżeli w ramach konkursu udzieliłeś zgody, w dowolnym momencie masz możliwość wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość. Szczegółowe informacje dotyczące tych przypadków możesz znaleźć dokumentach opracowanych na potrzeby danego konkursu.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Dane mogą być przetwarzane na nasze zlecenie przez firmę podwykonawczą. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO. Innego rodzaju przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Po zakończeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzców dane osobowe uczestników zostają usunięte, o ile ich przechowywanie nie wynika z innych przepisów prawa (np. podatkowych).

8. Google reCaptcha
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

W celu ochrony Twoich danych i zabezpieczenia przesyłania formularzy, w szczególności w ramach uczestnictwa w konkursach, korzystamy z Google reCaptcha, usługi Google LLC ('Google'), na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

 

Nasz uzasadniony interes wynika z przedstawionych celów. W tym kontekście analiza różnych informacji jest wykorzystywana do ustalenia, czy wprowadzanie danych jest przeprowadzane przez człowieka, czy przez program automatyczny. Wygenerowane informacje są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Gromadzenie i analiza danych nie umożliwia nam ani Google identyfikacji Twojej tożsamości. W szczególności informacje te nie są powiązywane przez Google z Twoimi danymi osobowymi.

 

Więcej informacji na temat Google reCaptcha można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl lub https://policies.google.com/terms?hl=pl.

9. Przetwarzanie danych do celów reklamowych
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W przypadku wyrażenia stosownej zgody na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies i innej podobnej technologii oraz uzyskiwanie dostępu do niej (więcej informacji na ten temat w naszej Polityce cookies) możemy rozpocząć przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym informacji o Twojej aktywności na stronie internetowej (m.in. jakie obszary strony odwiedzasz, z jakich linków korzystasz itd.) w celach reklamowych, w tym do działań remarketingowych. Dane te mogą służyć do tworzenia Twoich profili. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników w celu analizy Twojego zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Ciebie indywidualnych preferencji i zainteresowań. Sposób wykorzystania profili zależy od tego, jakiej treści zgodę marketingową wyraziłeś. Jeżeli zgodziłeś się na wykorzystanie reklamowych plików cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów (których lista znajduje się tutaj w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam w naszych serwisach oraz serwisach podmiotów trzecich, profil zostanie wykorzystany do dopasowania treści reklamy do Twoich preferencji, jeżeli natomiast rozpocząłeś subskrypcję newslettera, to informacje handlowe przesyłane newsletterem będą odpowiednio dopasowane do Twoich zainteresowań.

 

Jako podstawa prawna wymienionego powyżej przetwarzania danych służy artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO, a w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Przetwarzanie danych klientów do własnych celów reklamowych lub do celów reklamowych osób trzecich należy traktować jako uzasadniony interes.

 

W każdym momencie możesz wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas w odniesieniu do każdego z kanałów komunikacji i ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem. W dowolnym momencie masz także prawo do bezpłatnego sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych w wyżej wymienionych celach. Żeby wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw wystarczy np. wysłać e-mail na adres podany w punkcie 18.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

W zakresie działań reklamowych obejmujących wyświetlanie treści dopasowanej do Twoich preferencji i zainteresowań odbiorcami danych mogą być nasi zaufani partnerzy, których lista znajduje się w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Jeżeli wycofasz zgodę na poszczególne kanały komunikacji marketingowej lub sprzeciwią się przetwarzaniu danych w związku z podejmowaniem przez nas określonych działań reklamowych, Twoje dane nie będą przetwarzane w zakresie objętym zgodą lub sprzeciwem.

 

Jeżeli wyrazisz sprzeciw, powiązany z nim adres kontaktowy, o ile adres taki jest przetwarzany w konkretnym przypadku, zostanie zablokowany do dalszego przetwarzania danych w celach reklamowych. Zwracamy uwagę na to, że w wyjątkowych przypadkach również po wpłynięciu Twojego sprzeciwu może się jeszcze zdarzyć wysyłka materiałów reklamowych. Ma to miejsce ze względów technicznych związanych z wcześniejszym przygotowaniem materiałów reklamowych i nie oznacza zignorowania Twojego sprzeciwu. Dziękujemy za zrozumienie.

10. Wysyłka newsletterów
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Na naszej stronie internetowej / w naszych mobilnych aplikacjach lub stronach internetowych / aplikacjach mobilnych firm partnerskich oraz przez ramki zintegrowane na naszych stronach w mediach społecznościowych oferujemy możliwość subskrypcji naszego newslettera, wykorzystamy Twój adres e-mail i w razie potrzeby również imię do przesyłania (w miarę możliwości indywidualnych) informacji dotyczących produktów, promocji, konkursów i nowości z oferty a także do badania zadowolenia klientów. Zapisujemy i przetwarzamy te dane w celu wysyłki newslettera.

 

Aby zapobiec błędom przy podawaniu adresu e-mail wprowadzamy tzw. procedurę double opt-in: po wpisaniu adresu e-mail w polu subskrypcji newslettera przesyłamy Tobie link potwierdzający. Dopiero po kliknięciu w ten link Twój adres e-mail zostaje wpisany na listę mailingową.

 

Newslettery obejmują promocje (oferty, rabaty, konkursy itd.) oraz towary i usługi spółki Lidl sp. z o.o. sp.k.

 

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera możemy rozpocząć przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach reklamowych, w tym poprzez profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników w celu analizy Twojego zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. W ten sposób tworzymy spersonalizowane profile użytkowników z przyporządkowaniem Twojej osoby i/lub adresu e-mail w celach wymienionych powyżej. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Twoich indywidualnych preferencji i zainteresowań.

 

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne lub wpływających na użytkownika w podobnie istotny sposób.

 

Podstawą prawną wymienionego powyżej przetwarzania danych jest Twoja zgoda, która jest wyrażana poprzez zapisanie do newslettera (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO). Zgoda jest też podstawą przetwarzania Twojego imienia, o ile na etapie zapisu do newslettera wyrazisz chęć jego przekazania. Przetwarzanie danych klientów do własnych celów reklamowych lub do celów reklamowych osób trzecich należy traktować jako uzasadniony interes.

 

W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym poprzez tworzenie spersonalizowanych profili użytkownika. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem. Link do rezygnacji z newslettera można znaleźć tutaj lub na końcu każdego newslettera.

 

Rezygnacja z subskrypcji jest równoznaczna z cofnięciem Twojej zgody na utworzenie spersonalizowanego profilu użytkownika oraz na otrzymywanie na jego podstawie newsletterów.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Jeżeli w celu realizacji wysyłki newslettera lub umożliwienia dokonywania ocen zakupu korzystamy z usług zewnętrznych podwykonawców, w zawartej umowie zobowiązujemy ich do przestrzegania artykułu 28 RODO.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Jeżeli odwołasz zgodę na otrzymywanie newslettera Lidl, Twój adres e-mail zostanie zablokowany do wysyłki newslettera Lidl.

 

Przy zapisywaniu się do newslettera na stronie mediów społecznościowych obowiązują również przepisy o ochronie danych osobowych danego operatora strony mediów społecznościowych.

11. Zastosowanie cookies oraz podobnych technik do przetwarzania danych użytkownika
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

11.1 Pliki cookie

 

Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych i cele przetwarzania danych/ podstawy prawne:

My, Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach przy ul. Poznańskiej 48, gmina Tarnowo Podgórne (62-080), jesteśmy administratorem dla czynności przetwarzania danych w kontekście wykorzystania plików cookie i innych podobnych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania we wszystkich (pod-)domenach strony www.lidl-sklep.pl, z wyłączeniem procesu obejmującego logowanie do naszego sklepu internetowego poprzez usługę 'Moje Konto Lidl'.

 

Poza nami, współadministratorem w rozumieniu art. 26 RODO, w zakresie czynności przetwarzania danych związanych ze stosowaniem narzędzi analitycznych i reklamowych, które mają za zadanie zbieranie informacji o aktywności użytkownika na naszych stronach (zobacz naszą Politykę cookies) jest Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja.

 

Dalsze informacje na temat tego przetwarzania danych można również znaleźć w polityce ochrony danych Criteo. Możesz również skontaktować się z Criteo (Criteo DPO, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja lub pocztą elektroniczną na adres dpo@criteo.com), korzystając z przysługujących Ci praw opisanych poniżej w związku z przetwarzaniem danych opisanym w tym punkcie polityki.

 

Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Niemcy, jest administratorem dla czynności przetwarzania danych w kontekście wykorzystania plików cookie i innych podobnych technik do przetwarzania danych w ramach usługi Moje Konto Lidl. 'Moje Konto Lidl' to konto klienta dla aplikacji internetowych spółek z grupy Lidl, m.in. dla serwisu www.lidl-sklep.pl. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookie i innych podobnych technik na stronie www.lidl-sklep.pl (patrz poniżej), zgoda ta obejmuje również wykorzystanie plików cookie i innych podobnych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania przez Lidl Stiftung & Co. KG na stronie Moje Konto Lidl.

 

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie, itp.) gdy odwiedzasz nasze strony internetowe. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego rodzaju złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym używanym przez Ciebie urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezpośrednio informowani o Twojej tożsamości.

 

Wykorzystanie plików cookie i innych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania służy nam i naszym Zaufanym Partnerom następującym celom, w zależności od kategorii pliku cookie lub innej techniki:

Niezbędne: Są to pliki cookie i podobne metody, bez których nie możesz korzystać z naszych usług (np. do wyświetlania naszej strony internetowej/funkcji, z których chcesz skorzystać , do zapamiętania twojej rejestracji w obszarze logowania, do wypełnienia koszyka z zakupami podczas zakupów online, itp.).

Preferencje: Technologie te pozwalają nam uwzględnić Twoje faktyczne lub przypuszczalne preferencje dotyczące wygodnego korzystania z naszych stron internetowych. Na przykład, preferencje użytkownika pozwalają nam wyświetlać nasze strony internetowe w odpowiednim języku dla użytkownika. Dzięki temu również unikamy pokazywania Ci produktów, które mogą być niedostępne w Twojej okolicy.

Statystyczne: Te technologie umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk dotyczących korzystania z naszych usług w celu dostosowania ich do Twoich potrzeb. Dzięki temu możemy, na przykład, określić, w jaki sposób jeszcze lepiej dostosować nasze strony internetowe do przyzwyczajeń użytkowników.

Reklamowe: Umożliwiają nam wyświetlanie treści reklamowych, które są dla Ciebie odpowiednie, w oparciu o analizę twojego schematu użytkowania. W tym kontekście schemat użytkowania możemy również śledzić za pośrednictwem różnych stron internetowych, przeglądarek lub urządzeń końcowych za pomocą identyfikatora użytkownika (unikalny identyfikator).

 

Informacje o plikach cookie i innych stosowanych technikach, w tym o celach przetwarzania, okresie przechowywania i Zaufanych Partnerach dostępne są tutaj.

 

W zależności od celu, stosowane przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów pliki cookie oraz podobne techniki do przetwarzania danych dotyczących użytkowania uwzględniają w szczególności przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych:

 

Pliki niezbędne:

Wejścia użytkownika, aby zapamiętać dane wejściowe na kilku podstronach (np. aby przenieść wybrane towary do koszyka, aby wybrać preferowany sklep w Wyszukiwarce Sklepów Lidl);

Dane uwierzytelniające w celu identyfikacji użytkownika po rejestracji dla uzyskania dostępu do autoryzowanych treści podczas kolejnych wizyt (np. dostęp do konta klienta Moje Konto Lidl);

Zdarzenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa (np. wykrycie wielu nieudanych prób logowania);

Dane do odtwarzania treści multimedialnych (np. odtwarzanie filmów video (o produktach) wybranych przez użytkownika).

 

Preferencje:

Ustawienia dopasowania interfejsu użytkownika, które nie są powiązane ze stałym identyfikatorem (np. aktywny wybór języka lub określone wyświetlanie zapytań wyszukiwania lub map w wyszukiwarce sklepów).

 

Statystyki:

Pseudonimizowane profile Użytkowników z informacjami o korzystaniu z naszych stron internetowych. Należą do nich w szczególności

typ/wersja przeglądarki,

używany system operacyjny,

URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony),

nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),

czas żądania serwera,

indywidualny identyfikator użytkownika, i

wywołane zdarzenia na stronie internetowej (schematy przeglądania).

Adres IP jest regularnie anonimizowany, więc zasadniczo nie można go przypisać do Twojej osoby.

Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi pochodzącymi od Ciebie (np. imię i nazwisko, adres e-mail, itp.) jedynie za Twoją wyraźną zgodą (patrz np. Punkt 12 niniejszej Polityki prywatności). Opierając się wyłącznie na samym identyfikatorze użytkownika, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat Twojej osoby.

Reklamowe:

 

Pseudonimizowane profile użytkowników z informacjami o korzystaniu z naszych stron internetowych. Należą do nich w szczególności:

adres IP,

indywidualny identyfikator użytkownika,

potencjalne zainteresowanie produktami,

wywołane zdarzenia w witrynie (schematy przeglądania).

 

Adres IP jest regularnie anonimizowany, więc zasadniczo nie można go przypisać do Twojej osoby.

Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi pochodzącymi od Ciebie (np. imię i nazwisko, adres e-mail, itp.) jedynie za Twoją wyraźną zgodą (patrz np. Punkt 11 niniejszej Polityki prywatności). Opierając się wyłącznie na samym identyfikatorze użytkownika, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat Twojej osoby

W stosownych przypadkach udostępniamy identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowania osobom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.

 

Podstawą prawną korzystania z plików cookie w celu ustawienia preferencji, w celach statystycznych i marketingowych (i podobnych technik) jest Twoja zgoda na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną korzystania z (technicznie) niezbędnych plików cookie (i podobnych technik) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co oznacza, że przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia naszych usług w trakcie zawierania lub wykonywania umowy.

 

Możesz odwołać/dostosować swoją zgodę wobec wszystkich administratorów (tj. obok nas Lidl Stiftung & Co. KG i Criteo SA) w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, bez wpływu na zasadność przetwarzania opartą na zgodzie do momentu odwołania. Po prostu kliknij tutaj i dokonaj wyboru. Usuwając odpowiednie znaczniki wyboru, możesz łatwo odwołać swoją zgodę na odpowiednie cele przetwarzania.

 

Odbiorcy/ Kategorie odbiorców:

 

W zakresie przetwarzania danych za pomocą plików cookie i podobnych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania, korzystamy z wyspecjalizowanych usługodawców, szczególnie z sektora marketingu internetowego. Ci usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające, w każdym przypadku są starannie wybierani i objęci stosownymi zobowiązaniami umownymi zgodnie z art. 28 RODO. Wszystkie firmy wymienione jako dostawcy w naszej Polityce cookie działają dla nas jako podmioty przetwarzające, chyba że zostały wymienione w punkcie 11 niniejszej polityki jako współadministratorzy.

 

W zakresie objętym Twoją zgodą, Twoje dane będą również gromadzone w sposób opisany powyżej przez Lidl Stiftung & Co. KG jako odrębnego administratora oraz Criteo SA jako współadministratora. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych, możemy udostępnić Twój identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowników osobom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.

 

Okres przechowywania/ Kryteria określające okres przechowywania:

Informacje o okresie przechowywania plików cookie są dostępne w naszej Polityce cookie. Jeśli w kolumnie 'wygaśnięcie' podano 'trwały', plik cookie jest przechowywany na stałe do momentu odwołania odpowiedniej zgody.

 

11.2 Google Analytics

 

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W celu dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji (tj. cookies dot. statystyki oraz reklamowe), korzystamy z Google Analytics, Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA ('Google') - usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. ('Google').. W tym kontekście tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej:

typ / wersja przeglądarki,

używany system operacyjny,

adres URL (strony odwiedzonej wcześniej),

nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP),

godzina wysłania zapytania na serwer.

 

Informacje te są używane do analizy korzystania z naszych stron internetowych, sporządzania raportów o aktywności na tych stronach oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania zawartości tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

 

Możesz zarządzać swoją zgodą na instalację plików cookie poprzez ustawienia w Polityce cookies; jednakże wskazujemy, że w takim wypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w całym zakresie. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie tego dodatku do przeglądarek. Zamiast dodatku do przeglądarek, w szczególności przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Po kliknięciu w przeglądarce zostaje zapisany plik opt-out-cookie, który zapobiega zbieraniu Twoich danych podczas odwiedzin na tej stronie. Plik opt-out-cookie działa tylko na w tej przeglądarce, tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej i zostaje zapisany na Twoim urządzeniu. Jeżeli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, plik opt-out-cookie trzeba zainstalować ponownie. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Informacje wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W żadnym wypadku Twój adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Tobą nie jest już możliwe. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.

 

11.3 Targetowanie behawioralne i optymalizacja witryny internetowej

 

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody nasze serwisy wykorzystują w celach reklamowych pliki cookies oraz inną podobną technologię. Korzystając z plików cookie na naszej witrynie internetowej my i nasi zaufani partnerzy gromadzimy i analizujemy informacje służące optymalizacji naszych stron internetowych i wyświetlanych na nich reklam (tj. cookies reklamowe). Ma to w szczególności zagwarantować, że na podstawie dotychczasowych wyborów na Twoich urządzeniach końcowych będą wyświetlane wyłącznie reklamy dostosowane do Twoich rzeczywistych lub potencjalnych zainteresowań. Dane przetwarzane w tym celu zawierają na przykład informacje o tym, które nasze produkty wzbudziły Twoje zainteresowanie.

 

Optymalizacja naszych stron internetowych w celu zapewnienia przyjemniejszych zakupów i unikania wyświetlania reklam, które nie wzbudzą Twojego zainteresowania, leży zarówno w Twoim, jak i w naszym interesie. Gromadzenie i analiza danych następuje wyłącznie w formie spseudonimizowanej i nie umożliwia nam identyfikacji Twojej tożsamości. W szczególności informacje te nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Na podstawie wyrażonej zgody ww. dane mogą być udostępniane naszym zaufanym partnerom. Zaufani partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi współpracujemy. Więcej informacji na temat zaufanych partnerów oraz plików cookie stosowanych przez nich można znaleźć w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Stosowane tutaj pliki cookie i zawarte w nich informacje są zapisywane zgodnie z Informacjami dotyczącymi plików cookie i usuwane w momencie wycofania zgody.

11.4 Retargeting

 

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Korzystamy również z technologii retargetingu oferowanych przez różnych dostawców (zaufanych partnerów). Umożliwia to nam dostosowanie naszej oferty internetowej do Twoich preferencji. W tym celu my i nasi zaufani partnerzy stosujemy pliki cookie(tj. cookies reklamowe), za pomocą których w spseudonimizowanej formie gromadzimy dane dotyczące zainteresowań. Zbieramy przy tym informacje o Twoich zwyczajach w sieci, które służą do celów marketingowych, zapisujemy je w plikach cookie na Twoim komputerze i analizujemy na podstawie algorytmu. Następnie na stronach naszych partnerów wyświetlają się indywidualne polecenia produktów w formie ciekawych dla Ciebie, spersonalizowanych banerów reklamowych. W żadnym przypadku danych tych nie można użyć do identyfikacji użytkowników tej witryny internetowej. W szczególności informacje te nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu.

 

Stosowanie retargetingu ma zagwarantować, że na Twoich urządzeniach końcowych będą wyświetlane reklamy dostosowane do Twoich preferencji. Unikanie wyświetlania reklam, które nie wzbudzą Twojego zainteresowania, leży zarówno w Twoim, jak i w naszym interesie.

 

Jeżeli jednak nie życzysz sobie stosowania retargetingu, możesz się w następujący sposób sprzeciwić temu gromadzeniu i zapisywaniu danych ze skutkiem na przyszłość:

Kliknięcie na przycisk widoczny na każdym banerze reklamowym (np. 'i') przeniesie Ciebie na stronę internetową danego dostawcy. Tam zostanie Tobie ponownie wyjaśniona systematyka technologii retargetingu i otrzymasz możliwość jej wyłączenia ('opt-out'). Jeżeli zrezygnujesz z tej funkcji u danego dostawcy, na Twoim komputerze zostanie zapisany tzw. cookie opt-out, który zapobiega wyświetlaniu banera reklamowego tego dostawcy. Prosimy pamiętać, że rezygnacji tej można dokonać tylko ze swojego komputera i nie wolno usuwać poszczególnych cookie 'opt-out' z Twojego komputera.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Na naszej witrynie internetowej korzystamy z technologii retargetingu oferowanych przez różnych dostawców (zaufanych partnerów), którzy przetwarzają wymienione wyżej dane w ramach retargetingu. Więcej informacji na temat zaufanych partnerów oraz plików cookie stosowanych przez nich można znaleźć w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Pliki cookie stosowane do celów retargetingu i zawarte w nich informacje są zapisywane na okres podany w Informacjach dotyczących plików cookie i następnie automatycznie usuwane.

 

11.5 Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

 

Cel przetwarzania / podstawa prawna:

Niniejsza strona używa narzędzi marketingu internetowego Campaign Manager, Display & Video 360,Studio oraz Search Ads 360 - usług oferowanych przez Google, będących częścią platformy reklamowej Google Marketing Platform. Campaign Manager używa plików cookie ('ciasteczek') dla celów reklamy ukierunkowanej(tj. cookies reklamowe), opierając się na tym, co ma znaczenie dla użytkownika, optymizuje kampanie reklamowe oraz pozwala unikać wyświetlania reklam, które użytkownik już widział. Dzięki używaniu identyfikatorów plików cookie ('ciasteczek'), urządzenie końcowe może zostać rozpoznane na innych stronach www i wyświetlą się na nim ukierunkowane reklamy w oparciu o poprzednią działalność użytkownika. Ciasteczka przechowują w szczególności następujące dane: data i godzina wejścia na naszą stronę, używany język, typ przeglądarki oraz system operacyjny. Ciasteczka systemu Campaign Manager mogą również zapisywać informacje na temat tego, czy wykonujesz pewne działania na naszej stronie oraz odnośnie treści, z którymi wchodzisz w interakcję, co pozwala im następnie wyświetlać Tobie spersonalizowane reklamy (włączywszy także zasoby spoza naszej domeny). Ponadto, Campaign Manager może używać identyfikatorów ciasteczek aby zbierać informacje na temat tzw. konwersji, gdy użytkownicy aktywnie reagują na reklamy. Ma to miejsce na przykład, gdy użytkownik widzi reklamę Campaign Manager i później używa tej samej przeglądarki w celu wejścia na stronę reklamodawcy i dokonania na niej jakiegoś zakupu.

 

Zarówno w naszym, jak i Twoim interesie jest prezentowanie reklam, które są zgodne z Twoim zainteresowaniem.

 

Odbiorcy / kategorie odbiorców:

W oparciu o stosowane narzędzia marketingowe, Twoja przeglądarka automatycznie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerem Google - także na terenie Stanów Zjednoczonych. Integracja z (systemem) Campaign Manager oznacza, że Google otrzymuje powiadomienie, gdy wchodzisz na naszą stronę lub klikają na jedną z naszych reklam. W celu uzyskania więcej informacji na temat platformy Google Marketing Platform, odsyłamy Ciebie do strony: https://marketingplatform.google.com/about/, a informacje odnośnie ogólnej ochrony danych w Google znajdziesz na stronie: http://policies.google.com/privacy. Ewentualnie możesz odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem: www.networkadvertising.org.

 

Opcja rezygnacji:

Istnieje klika sposobów rezygnacji ze stosowania Campaign Manager oraz DV360:

 

a) po odpowiednim ustawieniu swojej przeglądarki, w szczególności poprzez blokadę ciasteczek od podmiotów zewnętrznych, nie będziesz otrzymywać żadnych reklam od podmiotów trzecich;

 

b) poprzez zablokowanie ciasteczek śledzących konwersję, co możesz zrobić ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby blokowała ciasteczka z domeny www.googleadservices.com; ustawienie takie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka;

 

c) przez zablokowanie reklam dostosowanych do zainteresowań od dostawców należących do samoregulującego się programu 'About Ads' poprzez link www.aboutads.info/choices; ustawienie takie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka;

 

d) poprzez permanentne zablokowanie wtyczki w swojej przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, co można wykonać pod linkiem www.google.com/settings/ads/plugin

 

e) możesz przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie Google, których technologia ta może używać w celu wyświetlania Tobie reklam dopasowanych do zainteresowań przy użyciu Google Ads Preferences Manager

 

Ponadto, korzystając z linku (https://adssettings.google.com/authenticated) możesz pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki w celu wyłączenia ciasteczek zbierających dane o preferencjach reklamowych, aby zapobiec zbieraniu przez Google danych o Twoim przeglądaniu stron internetowych, które są generowane przez ciasteczka.

11.6 Piksel Facebooka

 

Piksel Facebooka jest używany na tej stronie w swojej podstawowej formie i wymaga języka skrytpowego JavaScript, co pozwala nam śledzić działania na naszej stronie internetowej i na tej podstawie wyświetlać Tobie dopasowane do Twoich potrzeb informacje o produktach (tj. cookies reklamowe), .

 

Informacje o tym, jak to działa można znaleźć na stronie Facebooka:

https://www.facebook.com/about/privacy

 

Piksel działa jak pseudonim, to znaczy, że nie tworzy żadnego bezpośredniego związku z jakimikolwiek osobistymi informacjami na Twój temat.

 

Opcja rezygnacji

Możesz wyrazić swój sprzeciw na jego używanie:

Użytkownicy posiadający konto na Facebooku klikając w poniższy link: https://www.facebook.com/ads/preferences

Każdy może zrezygnować z oglądania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez serwis Facebook lub współpracujące z nim firmy za pośrednictwem European Interactive Digital Advertising Alliance (wybór opcji 'opt-out'), klikając w poniższy link: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

 

Zwracamy Twoją uwagę, że kiedy blokada obsługi plików cookie zostanie usunięta, dane będą ponownie zbierane przez piksel Facebooka.

 

11.7 Behawioralna reklama internetowa

 

Aby zagwarantować, że będziemy wyświetlać dla Ciebie tylko takie reklamy, które wzbudzają Twoje zainteresowanie, na naszej witrynie internetowej za pomocą plików cookie analizujemy Twoje zwyczaje użytkownika w spseudonimizowanej formie (tj. cookies reklamowe). W ten sposób możemy rozpoznać Twoje preferencje w odniesieniu do naszych produktów i usług.

 

Aby zapobiec analizie Twoich zwyczajów i preferencji możesz w każdym momencie wycofać zgodę na wykorzystanie plików cookies za pośrednictwem ustawień Twojej przeglądarki, zgodnie z instrukcjami wskazanymi w Informacjach dotyczących plików cookie.

 

Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii znajdziesz również na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory oraz pod linkiem www.edaa.eu/european-principles/

 

11.8 Testy A/B

 

Korzystamy z oprogramowania umożliwiającego tzw. testy A/B i personalizację witryn internetowych (tj. cookies dot. statystyki oraz reklamowe). Przy testach A/B różne wersje witryny internetowej wyświetlane są różnym grupom użytkowników. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie analizy, jak użytkownicy poruszają się po danej witrynie internetowej. W ramach testów A/B i personalizacji witryn internetowych następuje ich dopasowanie do Twojego konkretnego zachowania. Na podstawie analizy Twojego poruszania się po stronie, działań, czasu pozostawania na danej witrynie zostają zastosowane odpowiednie środki personalizujące. W ramach testów A/B i personalizacji witryn internetowych Twoje dane użytkownika są gromadzone za pomocą plików cookie (plik tekstowy zapisywany na Twoim urządzeniu) i piksela śledzącego (z ang. 'Tracking-Pixel; niewidoczne grafiki, które są ładowane podczas odwiedzania witryny internetowej) i w formie spseudonimizowanej podlegają analizie. W tym celu Twoje dane osobowe zostają zastąpione przez numer ID. Twój adres IP nie będzie zapisywany poza Twoim urządzeniem końcowym, ale zostanie pobrany jednorazowo przez naszego Zaufanego Partnera, a następnie – w ramach tzw. procesu haszowania – 'pocięty na części'. Po przeprowadzeniu tej operacji, ustalenie adresu IP nie jest już możliwe. Ani my, ani nasi Zaufani Partnerzy, nie łączymy numeru ID z Twoimi danymi. Powiązania z danymi dot. Twojej osoby są tym samym wykluczone. Każdorazowo możesz wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania tego oprogramowania, klikając w ten link.

 

12. Możliwość indywidualnego dostosowania ustawień cookies
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

Obok wymienionych w ustępie 11 możliwości możesz wyrazić zgodę na stosowanie poszczególnych rodzajów cookies lub odrzucić wszystkie – poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej. W takim przypadku jednak korzystanie ze funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe. O ustawieniach przeglądarki więcej tutaj.

 

Oprócz tego personalizacji bazującej na zainteresowaniach reklamy możesz dokonań przy pomocy managera preferencji.

 

13. Odbiorcy danych spoza UE
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

Z wyjątkiem przypadków opisanych w polityce prywatności nie przekazujemy Twoich danych osobowych odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Opisane rodzaje przetwarzania danych skutkują przekazaniem danych na serwery Google LLC. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Dostawca Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

14. Zintegrowane treści obcych oferentów
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

Na naszej stronie możemy zamieszczać filmy YouTube, które są przechowywane na stronie https://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one zintegrowane w 'zaawansowanym trybie ochrony danych', co oznacza, że żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Dane są przesyłane tylko podczas odtwarzania filmów. Nie mamy wpływu na przesyłanie danych.

 

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia opcji ochrony prywatności. Adres i polityka prywatności YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

 

15. Partnerzy biznesowi
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

Poniższe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dla Ciebie istotne, jeżeli nawiążesz z nami kontakt, podejmą z nami negocjacje umowy i/albo są już z nami związani umową i w związku z tym odbywa się przetwarzanie Twoich danych jako osób fizycznych.

 

Podstawę prawną stanowi w szczególności unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

 

To, jakie poszczególne dane są przetwarzane, zależy od zakresu usług stanowiących przedmiot umowy. W związku z tym nie wszystkie fragmenty tych informacji będą dla Ciebie istotne.

 

Przeważnie pobieramy dane bezpośrednio od Ciebie.

 

Konieczne może być jednak również przetwarzanie danych osobowych, które otrzymujemy od innych firm, urzędów lub pozostałych osób trzecich, np. wywiadowni gospodarczych, urzędów skarbowych itd. Mogą to być również dane osobowe, które otrzymujemy za pośrednictwem stworzonych przez nas kanałów zgłaszania naruszeń lub w ramach audytów Compliance.

 

Istotne dane osobowe to np.: imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, data i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo), dane identyfikacyjne (np. wyciągi z KRS, dane z dokumentów tożsamości, wzór podpisu), dane wynikające z naszego stosunku handlowego (np. dane dotyczące płatności, dane związane ze zleceniami), dane z zakresu struktury organizacyjnej firmy, zdjęcia i nagrania wideo (np. związane z dostawami towarów) oraz inne dane zestawiane z wymienionymi kategoriami.

 

Masz zawsze swobodny wybór sposobu komunikacji z nami (komunikacja pocztą elektroniczną albo tradycyjną). Ze względów technicznych jest możliwe, że komunikacja mailowa odbywa się w formie niezaszyfrowanej.

 

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

 

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

Cele przetwarzania danych wynikają z realizacji działań przedumownych poprzedzających uregulowany umową stosunek handlowy oraz ze spełnienia obowiązków z tytułu zawartej umowy.

 

W celu spełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Poszczególne cele przetwarzania danych wynikają z wymogów prawa. Do wymogów prawa należy np. spełnienie obowiązków archiwizacji i identyfikacji, np. w ramach wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów podatkowych oraz przetwarzania danych w ramach wezwań urzędowych.

 

W celu zaspokojenia uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Konieczne może być przetwarzanie powierzonych przez Ciebie danych osobowych w zakresie przekraczającym właściwe wypełnienie umowy. Uzasadniony interes zawiera się tutaj w szczególności w wyborze odpowiednich partnerów handlowych, wysuwaniu roszczeń prawnych, obronie przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, kontrolach wstępu na teren Lidl i dostępu (np. w przypadku systemów IT), wyjaśnianiu potencjalnych naruszeń zasad Compliance, zapobieganiu czynom karalnym i regulacji szkód wynikających ze stosunku handlowego.

 

W celu zaspokojenia powyższych uzasadnionych interesów, w pojedynczych przypadkach przy zawieraniu umowy gromadzimy dane o Twojej płynności finansowej, które otrzymujemy za pośrednictwem wywiadowni gospodarczych. Otrzymane od wywiadowni gospodarczych dane o Twojej płynności finansowej wykorzystujemy do sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej. Wywiadownie gospodarcze gromadzą dane otrzymane np. od banków lub firm. Dane te to przede wszystkim nazwisko, imię, data urodzenia, adres i informacje o Twojej płatniczości. Informacje o swoich zapisanych danych możesz otrzymać bezpośrednio od wywiadowni gospodarczych.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

W obrębie naszej firmy dostęp do powierzonych przez Ciebie danych otrzymują działy, którym są one potrzebne do wypełnienia obowiązków umownych lub prawnych albo do zaspokojenia uzasadnionych interesów. W ramach stosunków umownych udzielamy zleceń również podwykonawcom lub usługodawcom, którzy mogą otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych gwarantują tutaj zawarte umowy. W celu wypełnienia obowiązków umownych dane mogą być również przekazywane spółkom należącym do Grupy Schwarz.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

 

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia powyższych celów. W poszczególnych przypadkach, w zależności od przedmiotu umowy obowiązują ustawowe okresy archiwizacji wynikające przepisów prawa.

 

Obowiązek podania danych osobowych:

W ramach naszego stosunku handlowego konieczne jest udostępnienie danych, które są wymagane do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku handlowego oraz do spełnienia związanych z tym obowiązków, a także dane, do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani ustawowo albo uprawnieni na podstawie uzasadnionego interesu. Bez tych danych nawiązanie stosunku handlowego z Tobą nie jest zwykle możliwe.

 

Przekazywanie do krajów trzecich:

Jeżeli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych UE) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę.

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest właściwa spółka Lidl, z którą nawiązują lub realizujesz stosunki handlowe.

 

Masz więcej pytań?

W razie dalszych pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych. Kontakt do Inspektora ochrony danych znajdziesz na końcu naszej polityki prywatności.

16. Zakupy w naszych sklepach stacjonarnych Lidl
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

16.1 Kontrola wieku

 

W przypadku sprzedaży produktów podlegających ograniczeniom wiekowym, np. alkoholu sprzedawca uprawniony jest do żądania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy, stosownie do art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

16.2 Kamery bezpieczeństwa

 

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy Twoje dane w celu prewencji i wykrywania przestępstw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ochrony naszych klientów, pracowników i naszej własności. Użycie kamer bezpieczeństwa jest sygnalizowane przez wyraźnie widoczny piktogram w sklepach.

 

16.3 Karta dużej rodziny

 

Sprzedawca ma prawo zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość, stosownie do Art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

 

16.4 Faktury

 

Jeżeli dla celów udokumentowania sprzedaży wystawiana jest faktura, dane niezbędne do jej sporządzenia przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z zakresem określonym w przepisach podatkowych. Jeżeli zażyczysz sobie umieszczenia na fakturze innych swoich danych będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. O ile jest to przewidziane w odrębnych przepisach odbiorami danych mogą być uprawnione do tego organy. Dane będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w przepisach podatkowych.

 

17.1 Zestawienie
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

17.1 Zestawienie

 

Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Tobie jeszcze następujące prawa:

prawo do uzyskania informacji o zapisanych u nas Twoich danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO,

prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z artykułem 16 RODO,

prawo do usunięcia zapisanych u nas Twoich danych zgodnie z artykułem 17 RODO,

prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych zgodnie z artykułem 18 RODO,

prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO,

prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO.

W przypadku skorzystania z przysługujących Pani/u praw zgodnie z artykułem 18 udzielenie odpowiedzi na zapytanie podlega udokumentowaniu przez okres 3 lat w celu udokumentowania realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres ten rozpoczyna się w momencie udzielenia Pani/u ostatecznej odpowiedzi.

 

17.2 Prawo do uzyskania informacji zgodnie z artykułem 15 RODO

 

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 RODO masz prawo do tego, aby na żądanie otrzymać bezpłatną informację o danych osobowych zapisanych w związku z Twoją osobą. Obejmuje to w szczególności kwestie takie jak:

cele, w których przetwarzane są dane osobowe;

kategorie przetwarzanych danych osobowych;

odbiorca danych lub kategorie odbiorców danych, wobec których Twoje dane osobowe zostały lub zostaną jeszcze udostępnione;

planowany okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane, a jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;

prawo do sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

wszystkie informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dotyczą;

wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ustęp 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – rzeczowe informacje o stosowanej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą.

 

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z artykułem 46 RODO związanych z przekazywaniem danych.

 

17.3 Prawo do sprostowania zgodnie z artykułem 16 RODO

 

Masz prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Twoich nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

 

17.4 Prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO

 

Masz prawo do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Twoich danych osobowych, o ile zajdzie jeden z następujących powodów:

dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;

odwołasz zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a) lub artykułem 9 ustęp 2 litera a) RODO i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;

zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 lub ustęp 2 RODO złożysz sprzeciw wobec przetwarzanie i w przypadku artykułu 21 ustęp 1 RODO nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego;

dane osobowe były gromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 RODO.

 

Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Twoje dane o tym, że również od nich żądasz usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych.

 

17.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych zgodnie z artykułem 18 RODO

 

Masz prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie jeden z poniższych warunków:

podważasz prawidłowość danych osobowych;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądasz ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa albo

złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 RODO, póki nie jest jasne, czy uzasadnione interesy realizowane przez administratora nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą.

 

17.6 Prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO

 

Masz prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustęp 1 litera a) lub artykułu 9 ustęp 2 litera a) albo na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b) RODO i

przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.

 

Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych masz możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

 

17.7 Prawo do sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO

 

Pod warunkami zawartymi w artykule 21 ustęp 1 RODO możesz się sprzeciwić przetwarzaniu danych z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji.

 

Powyższe ogólne prawo do sprzeciwu obowiązuje w odniesieniu do wszystkich opisanych w niniejszej Polityce prywatności celów przetwarzania, w ramach których przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO. Inaczej niż w przypadku specjalnego prawa do sprzeciwu skierowanego na przetwarzanie danych w celach reklamowych (porównaj powyżej w szczególności punkt 5 i 7.6), zgodnie z RODO do wykonania takiego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani, tylko jeżeli poinformują nas Państwo o nadrzędnych powodach, np. możliwym zagrożeniu życia lub zdrowia.

18. Osoba kontaktowa
Pokaż zawartość
Ukryj zawartość

18. Osoba kontaktowa

 

18.1 Osoba kontaktowa w przypadku pytań lub wykonania Twoich praw do ochrony danych

 

W przypadku pytań dotyczących witryny internetowej albo w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych (prawo do ochrony danych) możesz się zwrócić do naszego Działu Obsługi Klienta: https://www.lidl-sklep.pl/contact

 

18.2 Osoba kontaktowa w przypadku pytań dotyczących ochrony danych

 

W razie dalszych pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

 

18.3 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych

 

Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest od 25.05.2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

18.4 Nazwa i dane kontaktowe właściwego administratora ochrony danych odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp. k., ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne ('Administrator') i w odniesieniu do strony internetowej www.lidl-sklep.pl. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować, przesyłając list na podany powyżej adres, do rąk inspektora ochrony danych lub e-mail na adres ochronadanychosobowych@lidl.pl.

Polityka prywatności Lidl Plus

Stan na kwiecień 2020

Dziękujemy za zainteresowanie Lidl Plus.

Lidl Plus to aplikacja dla klientów Grupy Lidl, oferowana przez firmę Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (dalej: „Lidl Stiftung”, „My”, „Nas”), która to firma jako administrator danych osobowych przetwarza dane na potrzeby aplikacji. Do Grupy Lidl należą również różne spółki krajowe i regionalne, które są wyszczególnione tutaj    (dalej: „Spółki Lidl”).

Lista zawiera tylko aktualne zestawienie Spółek Lidl. W przyszłości do tej listy mogą zostać dodane również kolejne spółki, jeżeli SB Lidl KG posiada bezpośrednie lub pośrednie udziały w danej spółce, a spółka ta bierze udział w tworzeniu oferty Lidl Plus.

O ile Spółki te otrzymują dane za pośrednictwem aplikacji i informują o aktualnych ofertach i akcjach promocyjnych organizowanych przez Lidl, działają one jako odrębni administratorzy danych.

Z inspektorem ochrony danych Lidl Stiftung można się skontaktować pod adresem: Datenschutz@lidl.com.

Lidl Plus to różnorodne, spersonalizowane usługi. Obejmują one między innymi oferty dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb i życzeń, udział w konkursach i atrakcyjne promocje oraz rabaty. Niezależnie od tego, gdzie i w jakim zakresie korzystają Państwo z usług Lidl Plus, następuje przekazanie Państwa danych z Lidl Stiftung do określonych Spółek Lidl, aby możliwe było udostępnienie odpowiednich usług.

1. Jakie dotyczące Państwa dane gromadzimy i z jakich kanałów komunikacji korzystamy?
Rejestracja w programie Lidl Plus

W ramach rejestracji pytamy o następujące dane klienta: płeć, imię, nazwisko, preferowany sklep Lidl, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Opcjonalnie użytkownik może podać adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto i kraj). W celu określenia preferowanego sklepu może zostać wykorzystana funkcja geolokalizacji Państwa urządzenia końcowego.

Wizyty w sklepie

Jeżeli podczas wizyty w sklepie zidentyfikują się Państwo przy kasie, zbieramy informacje takie jak odwiedzony sklep, zakupione produkty według rodzaju, ilości i ceny, zrealizowane bony, sumę z bonów oraz godzinę zapłaty i typ użytego środka płatniczego. Ponadto, jeśli skorzystali Państwo z naszego rabatu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, gromadzimy również informacje o posiadaniu przez Państwo Karty Dużej Rodziny. Poprzez przyporządkowanie Państwa zakupów i informacji o posiadaniu Karty Dużej Rodziny do konta klienta realizujemy cele wymienione w punkcie 2, np. możliwość przedstawiania ofert specjalnie dostosowanych do Państwa preferencji i zainteresowań oraz udziału w promocjach.      

Państwa aktywna identyfikacja przy kasie następuje poprzez cyfrową kartę klienta lub za pomocą numeru telefonu podanego podczas rejestracji.  

Biuro Obsługi Klienta

Jeżeli kontaktują się Państwo z Biurem Obsługi Klienta wykorzystujemy dane, które podali Państwo w tym kontekście, w celu opracowania Państwa zapytania. O ile możemy zidentyfikować Państwa jako klienta Lidl Plus na podstawie danych podanych podczas rejestracji w programie Lidl Plus (patrz wyżej „Rejestracja w programie Lidl Plus”), zapisujemy informacje o Państwa wszelkich uwagach lub reklamacjach dotyczących konta Lidl Plus, aby jeszcze lepiej dostosować nasze oferty do Państwa zainteresowań. W ten sposób zapobiegamy dalszemu przesyłaniu Państwu informacji i ofert dotyczących produktów, które nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom i zainteresowaniom. Mogą się Państwo sprzeciwić powiązaniu Państwa zapytania do Biura Obsługi Klienta z kontem Lidl Plus poprzez umieszczenie wyraźniej adnotacji w zapytaniu.

Jeśli skorzystają Państwa z formularza kontaktowego, będziemy gromadzić podane tam przez Państwa informacje.

Korzystanie z aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji gromadzimy informacje takie jak sklep, w którym dokonują Państwo zakupów. Ponadto gromadzimy informacje dotyczące wyświetlonych i aktywowanych kuponów, Państwa kliknięć, jak również wybranego Przez Państwa preferowanego sklepu. Ponadto gromadzimy informacje o wersji używanego systemu operacyjnego, numeru urządzenia, języka systemowego oraz używanej wersji aplikacji.

Państwa dane do logowania gromadzimy i wykorzystujemy w celu realizacji logowania. Aby nie musieli się Państwo za każdym razem na nowo logować w aplikacji, zaszyfrowane dane do logowania są przechowywane tak długo w aplikacji, aż wylogują się Państwo ze swojego konta.

Cyfrowe kupony mogą zostać zapisane na urządzeniu końcowym lub bezpośrednio przekazane za pomocą Messenger’a, jeśli tylko umożliwią Państwo aplikacji dostęp do swoich Zdjęć/Mediów. Aparat Państwa mobilnego urządzenia końcowego można wykorzystać do zeskanowania kuponu QR, jeśli tylko udzielą Państwo stosownego zezwolenia.

W ramach aplikacji przeprowadzamy ankiety In-App i gromadzimy informacje na temat zachowań zakupowych, korzystania z aplikacji i osobistych preferencji, jak również zainteresowań.

Płatności mobilne

Za pośrednictwem aplikacji Lidl Plus otrzymują Państwo również dostęp do usług płatności mobilnych („Lidl Pay”), gdzie mogą się Państwo zarejestrować z użyciem karty, aby móc wygodnie zapłacić przy kasie za zakupy za pomocą swojego urządzenia mobilnego. Rejestracja odbywa się bezpośrednio u dostawcy usług płatniczych. Zbieranie danych, które się ma tam miejsce jest w razie potrzeby wyjaśnione w informacji nt. przetwarzania danych dostawcy usług płatniczych. Jeżeli rejestracja Lidl Pay się powiodła, dostawca usług płatniczych wysyła nam jako potwierdzenie token, w postaci szyfru. Token ten zostaje powiązany z Państwa kontem w Lidl Plus.

Jeśli do celów uwierzytelniania używają Państwo funkcji TouchID lub FaceID, obowiązują dodatkowo warunki użytkowania i informacje o przetwarzaniu danych właściwych dostawców (na przykład w odniesieniu do funkcji TouchID lub FaceID firmy Apple).

W celu przeprowadzenia transakcji, zgodnie z przepisami m.in. Dyrektywy (UE) 2015/2366 („PSD 2”), Rozporządzenia (UE) 2018/389, wymieniamy  informacje za pośrednictwem naszego usługodawcy z Państwa instytucją kredytową, wzgl. z wydawcą karty. Informacje te dotyczą w szczególności danych osobowych, bieżącej transakcji i historii poprzednich płatności.

Sklep online

Kiedy dokonują Państwo rejestracji w naszym sklepie online, przetwarzamy dane dotyczące korzystania przez Państwa z naszej oferty online, włączając w to zakupione przez Państwa produkty według ich rodzaju, ilości, ceny, wykorzystane przez Państwa kupony, ich kwoty jak również moment dokonania płatności i wykorzystaną metodę płatności. Gromadzimy te dane za pośrednictwem aplikacji w celach określonych w punkcie 2, by móc przedstawić Państwu oferty dostosowane do Państwa preferencji i zainteresowań. O ile wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie naszego newsletteru przesyłamy Państwu, My lub Spółki Lidl, ew. (o ile to możliwe indywidualne) informacje o produktach, akcjach promocyjnych, konkursach i loteriach, nowych usługach i nowościach w ofercie Spółek Lidl, jak również dla celów ankiet klientów. Dla celów przesyłaniach ww. informacji wykorzystujemy Państwa adres e-mail i ew. Państwa imię. Przetwarzamy te dane dla celów wysyłki newsletteru. W tym celu wykorzystywane są spersonalizowane profile użytkowników z przyporządkowaniem do Państwa osoby i/lub adresu e-mail, aby móc dostosować treści reklamowe, w szczególności w formie newsletteru, by sprawić, że będą lepiej dopasowane do Państwa osobistych zainteresowań, a nasza oferta online będzie jeszcze lepsza. 

Analiza zachowania użytkownika / pliki cookie

Podczas korzystania ze stron Spółek Lidl tworzymy profile użytkowników dla celów analizy statystycznej oraz tworzenia oferty dostosowanej do potrzeb i przyporządkowujemy je, jeśli możliwe, Państwu, względnie Państwa adresowi e-mail lub numerowi Klienta. W tym celu zbieramy informacje o odwiedzonych przez Państwa stronach Spółek Lidl, częstotliwości i czasu trwania wizyty, odwiedzonych obszarach i wybranych produktach.

Countly

W aplikacji wykorzystujemy Countly Mobile i Web Analytics, usługi analityczne oferowanej przez firmę Countly Ltd („Countly”), używane do analizy korzystania z aplikacji. Jeśli instalują Państwo aplikację Lidl Plus, Countly zapisuje kiedy i jak długo korzystano z aplikacji, jakie wyświetlano strony aplikacji, jakie funkcje klikano i jakie treści wyświetlano. Pozwala nam to zrozumieć, jakie interakcje podejmują Państwo z naszą aplikacją. Ponadto na podstawie Państwa zachowania jako użytkowników możemy stale udoskonalać aplikację i udostępniać Państwu odpowiednie oferty/usługi. 

Na potrzeby tej analizy Countly, od momentu zakończenia rejestracji, korzysta z Państwa numeru klienta.

Adjust

Nasza aplikacja Lidl Plus korzysta z narzędzia analitycznego adjust, produktu firmy adjust GmbH. Jeżeli zainstalują Państwo naszą aplikację, adjust zapisze między innymi dane dotyczące instalacji i zdarzeń z Państwa aplikacji Lidl Plus (np. korzystania z aplikacji lub interakcji na koncie klienta). Pozwala nam to zrozumieć, jakie interakcje podejmują Państwo z naszą aplikacją. Dzięki temu możemy również analizować i ulepszać nasze mobilne kampanie reklamowe. Do celów tej analizy adjust wykorzystuje IDFA (Identifier for Advertising = identyfikator wyświetlania reklam na urządzeniach z systemem iOS) lub identyfikator wyświetlania reklam Androida, adres IP / MAC, nagłówek HTTP oraz informacje dot. urządzenia mobilnego (dodatkowo: godzinę wejścia, kraj, język, ustawienia lokalne, system operacyjny i jego wersję oraz wersję aplikacji), ponadto informacje o urządzeniach użytkownika i aktywności w sieci, a także informacje o aplikacji i tokenach zdarzeń. Przetwarzanie tych danych odbywa się wyłącznie w sposób spseudonimizowany. IDFA i identyfikator Androida mogą Państwo w dowolnym momencie zresetować lub wyłączyć.

Firma Adjust udostępnia te informacje również naszym dostawcom usług Google LLC ("Google") i Facebook, Inc ("Facebook"). Jeśli Google i Facebook mogą wykorzystać te informacje w celu identyfikacji użytkownika, udostępnią mu informacje o kampanii reklamowej, która doprowadziła użytkownika do sklepu App Store oraz o tym, jak użytkownik zachowywał się w sklepie App Store (w tym, czy pobrał aplikację, czy np. anulował jej instalację oraz podobne informacje). Adjust wykorzystuje te informacje do tworzenia anonimowych statystyk, dzięki czemu możemy rozumieć powodzenie poszczególnych kampanii reklamowych.

Google Firebase

W aplikacji wykorzystywany są A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions und Remote Config, usługi analizy świadczone przez Google LLC (dalej: „Firebase”), które służą m.in. analizie korzystania z aplikacji. Jeśli instalują Państwo aplikację Lidl Plus, Firebase zapisuje kiedy i jak długo korzystano z aplikacji, jakie wyświetlono strony aplikacji, w jakie funkcje klikano i jakie treści wyświetlano. Dzięki temu możemy zrozumieć, w jaki sposób dokonują Państwo interakcji z naszą aplikacją. Ponadto, bazując na Państwa zachowaniu użytkownika możemy nieustannie rozwijać naszą aplikacje i kierować do Państwa odpowiednie oferty/usługi. Co więcej, możemy równolegle przeprowadzać wiele testów aplikacji i tworzyć kolejne wersje aplikacji oparte na danych pozyskanych dzięki tej analizie.

Na potrzeby tej analizy Firebase, od momentu zakończenia rejestracji, korzysta z Państwa numeru klienta.

Więcej informacji na temat danych osobowych w odniesieniu do Google Firebase znajdą Państwo bezpośrednio na stronie dot. Google Firebase.

Opt-out

Jeśli nie życzą sobie Państwo śledzenia podczas korzystania z aplikacji Lidl Plus, w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość mogą się Państwo jemu sprzeciwić po zakończeniu rejestracji poprzez realizację Opt-Out umieszczonego w aplikacji pod „Więcej” -> „Informacje prawne”-> „Udostępnianie danych w Lidl Plus”

Newsletter / powiadomienia push / SMS

Gromadzimy informacje dotyczące Państwa zachowania użytkownika w związku z newsletterem i innymi informacjami, które przesyłamy Państwu w formie powiadomień push lub wiadomości SMS, zapisujemy je i – o ile to możliwe – przyporządkowujemy je do Państwa osoby albo adresu e-mail lub numeru klienta. Zapisujemy godzinę otwarcia i uruchamiane linki, klikane pola, wybierane produkty, godzinę, czas trwania i częstotliwość korzystania.

Analizie nie są poddawane dane osobowe w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje dotyczące stanu zdrowia lub przekonania religijne).

Alcohol Opt-In

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zapoznanie się z treściami dotyczącym napojów alkoholowych poprzez akceptację w profilu, przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres 6 lat licząc od rezygnacji z uczestnictwa w Lidl Plus – z powodu konieczności wypełnienia obowiązku prawnego.

2. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane wymienione w punkcie 1 gromadzimy w celu udostępnienia Państwu odpowiednich usług z zakresu Lidl Plus.

Cel związany z komunikacją i identyfikacją

Dane klienta zgromadzone w ramach rejestracji służą do komunikacji z Państwem oraz do jednoznacznego przyporządkowania zwyczajów zakupowych i zachowania użytkownika do Państwa profilu klienta.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie geolokalizacji Państwa urządzenia końcowego poprzez „zezwolenie na uprawnienia”, wykorzystujemy tą funkcję, w celu oferowania Państwu indywidualnych usług opartych na bieżącej lokalizacji. W szczególności, w ramach funkcji "wyszukiwanie sklepów", przetwarzamy Państwa lokalizację w oparciu o GPS i dane sieciowe dot. Państwa lokalizacji, aby móc wyświetlić Państwu nasze najbliższe sklepy. Dane dot. geolokalizacji nie są przez nas zapisywane.

Podczas rejestracji pytamy m.in. o Państwa datę urodzenia (patrz punkt 1 powyżej). Uczestnictwo jest możliwe dla osób w wieku powyżej 18 lat (patrz punkt 2 Warunków uczestnictwa). Poza tym ze względu na ochronę nieletnich nabycie określonych produktów jest możliwe od określonego wieku. W związku z tym reklam napojów alkoholowych nie wolno kierować do dzieci i młodzieży.

W szczególności używamy Państwa adresu e-mail, aby chronić Państwa przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, wysyłając powiadomienia e-mail, np. gdy dostęp odbywa się za pośrednictwem obcego urządzenia, tzn. urządzenia, z którego nie dokonywano jeszcze dostępu do aplikacji Lidl Plus.

Celem przekazywania danych do instytucji kredytowej, względnie wydawcy karty (w przypadku korzystania z Lidl Pay) jest przestrzeganie wymogów prawnych dot. uwierzytelnienia w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

To przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zezwalają nam na przetwarzanie danych osobowych, o ile jest to konieczne do korzystania z usługi lub do wypełnienia umowy (np. art. 6 ust. 1 b) RODO) oraz z uwagi na uzasadniony interes, aby aplikacja była jak najłatwiejsza i jak najbardziej efektywna (art. 6 ust. 1 f) RODO).

Jeśli za pośrednictwem formularza kontaktowego w aplikacji skierują Państwo do nas zapytanie, zapisujemy i wykorzystujemy Państwa dane, by móc w Państwa interesie, jak najlepiej, odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Cel związany z optymalizacją dystrybucji gazetek

Jeśli podadzą nam Państwo swoje dane adresowe, wykorzystujemy je do identyfikacji i optymalizacji naszych obszarów dystrybucji gazetek reklamowych, co pozwala nam ograniczyć ich marnotrawienie i właściwie kierować nasze reklamy. Podanie adresu jest dobrowolne. Dane te są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Cel polegający na ustalaniu Państwa zainteresowania produktami

Aby zapewnić Państwu korzyści wynikające z uczestnictwa w Lidl Plus i przedstawiać Państwu jak najbardziej zindywidualizowane oferty i przeprowadzać precyzyjne ankiety wśród klientów, chcemy Państwa bliżej poznać. W tym celu najpierw ustalamy, jakie produkty, promocje i usługi mogą być dla Państwa interesujące i istotne oraz czy są Państwo posiadaczami Karty Dużej Rodziny. Możemy np. zwracać Państwa uwagę na akcje rabatowe dotyczące Państwa ulubionych produktów, oferować szczególne korzyści i celowo informować o atrakcyjnych ofertach w ramach promocji asortymentowych.

Z tego powodu gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy szereg danych osobowych dotyczących Państwa zwyczajów zakupowych.

Zebrane przez nas dane osobowe mogą pozwolić ustalić Państwa zainteresowania produktami. Zaliczają się do nich wszystkie dane wymienione w punkcie 1.

Jednak również inne, wymienione powyżej dane mogą się nadawać do ustalenia Państwa potencjalnego zainteresowania produktami. W tym celu identyfikujemy możliwy związek między danymi osobowymi a zainteresowaniem produktami. Do identyfikacji tego związku używamy metody matematyczno-statystycznej. W ramach tej metody porównujemy Państwa dane osobowe z danymi innych klientów. Na podstawie tego porównania możemy stwierdzić, jakie produkty, którymi interesowali się inni klienci o porównywalnych zainteresowaniach, mogłyby zainteresować również Państwa.

To przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zezwalają nam na przetwarzanie danych osobowych, o ile jest to konieczne do korzystania z usługi lub do wypełnienia umowy (np. art. 6 ust. 1 b) RODO) oraz z uwagi na uzasadniony interes, aby nasze oferty były jak najlepiej dostosowane do Państwa zainteresowania produktami (art. 6 ust. 1 f) RODO).

Cel polegający na informowaniu i reklamie

O ile została wyrażona odpowiednia zgoda, Spółki Lidl informują  Państwa drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail lub SMS) i / lub pocztą o promocjach i ofertach z odpowiedniego asortymentu i zapraszamy Państwa do udziału w ankietach dla klientów.

Ten bezpośredni kontakt następuje, ponieważ udzielili nam Państwo odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), względnie (jeśli nie udzielili jej Państwo lub ją wycofali), gdyż mamy nadrzędny uzasadniony interes w kierowaniu bezpośrednich reklam za pomocą poczty (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Cel polegający na reklamie powiązanej z lokalizacją i czasem

Przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe dotyczące miejsca i czasu Państwa zakupów, aby przesyłać reklamy powiązane z czasem i miejscem, np. w formie powiadomień push na telefonie komórkowym lub wiadomości SMS. Jeżeli preferowany przez Państwa dzień zakupów to sobota, możemy informować Państwa o promocjach przypadających właśnie na ten dzień tygodnia. Jesteśmy też w stanie przedstawić Państwu ofertę regionalną, jeżeli dysponujemy informacją, w jakim regionie najchętniej dokonują Państwo zakupów. Jeśli wyraziłeś zgodę na reklamowanie napojów alkoholowych, będziemy przechowywać twoje dane osobowe zgodnie z prawem krajowym.

O ile ma miejsce analiza powiązana z lokalizacją i czasem, przetwarzanie danych ma miejsce w związku z korzystaniem z usługi lub do wypełnieniem umowy (np. art. 6 ust. 1 b) RODO) i z uwagi na uzasadniony interes, aby nasze oferty były jak najlepiej dostosowane do Państwa miejscowych i czasowych preferencji (art. 6 ust. 1 f) RODO) Przechowywanie danych po rezygnacji z uczestnictwa w programie wynika z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Udostępniamy Państwa dane osobowe osobom trzecim w następujący sposób:

Przetwarzanie Państwa danych zlecamy po części dostawcom usług. Firmy te są przez nas starannie wybierane, a współpraca odbywa się na podstawie pisemnej umowy. Podlegają one naszym poleceniom, a przed rozpoczęciem oraz w trakcie przetwarzania danych poddajemy je regularnym kontrolom. Firmy te nigdy nie wykorzystują Państwa danych osobowych do własnych celów.

W związku z tym przekazujemy Państwa dane odbiorcom, którzy

 • udostępniają nam przestrzeń na serwerach, systemy baz danych i podobne,
 • oferują wsparcie techniczne,
 • i doradzają nam w kwestiach marketingowo-technicznych.

W obrębie Grupy Lidl (patrz punkt 1 powyżej) przekazujemy Państwa zidentyfikowane preferencje produktowe odpowiedniej spółce krajowej w celu ukierunkowanego wykorzystania treści ustalonych jako istotne dla Państwa.

O ile jest to konieczne do opracowania Państwa zgłoszenia podane przez Państwa dane mogą zostać przekazane Spółkom w ramach Grupy Lidl. Ponadto, może być konieczne przekazanie fragmentów Państwa zapytania do naszych partnerów (np. dostawców w przypadku zapytań dot. specyfiki produktów) w celu opracowania Państwa zgłoszenia.

W żadnym wypadku nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym firmom spoza Grupy Lidl, które chciałyby je wykorzystać do celów marketingu bezpośredniego.

W ramach korzystania z Lidl Pay, w celu realizacji różnych umów z Państwem (w tym wymaganym prawem uwierzytelnienia przed dokonaniem transakcji płatniczej), wymieniamy z Państwa instytucją kredytową, względnie wydawcą karty dane osobowe.

Ze względu na wymienione powyżej przekazywanie danych może się zdarzyć, że dane te będą przetwarzane w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraj trzeci). Każde przekazanie danych do kraju trzeciego następuje z uwzględnieniem stosowanego prawa o ochronie danych. Jeżeli Komisja Europejska nie stwierdziła stosownego poziomu ochrony w kraju trzecim, przewidujemy odpowiednie gwarancje, aby zapewnić adekwatną ochronę Państwa danych. Może to nastąpić na przykład poprzez zawarcie umów o przetwarzaniu danych, które zawierają standardowe unijne klauzule ochrony danych i zgodnie z odpowiednimi uchwałami Komisji Europejskiej zapewniają odpowiednie gwarancje (informacje na stronie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl).

4. Jak zapewniamy poufność Państwa danych osobowych?

Aby zapewnić poufność Państwa danych osobowych, naszym pracownikom zajmującym się przetwarzaniem danych nie wolno gromadzić, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych w sposób nieupoważniony. Przed rozpoczęciem stosunku zatrudnienia, naszych starannie wybranych pracowników, uwrażliwionych na związane z ochroną danych kwestie prawne, zobowiązujemy na piśmie do utrzymywania danych w tajemnicy. Obowiązek ten pozostaje w mocy również po zakończeniu stosunku zatrudnienia.

5. Jak zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. W związku z tym podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe w szczególności przed zagrożeniami w przypadku przekazywania danych oraz przed dostępem do nich osób trzecich. Podjęte środki regularnie dostosowujemy do aktualnego stanu techniki.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Usuwamy lub anonimizujemy Państwa dane osobowe, kiedy nie są już potrzebne do celów, do których przetwarzamy je zgodnie z powyższymi punktami. Z reguły przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres Państwa uczestnictwa w Lidl Plus. Numer Państwa telefonu komórkowego przechowujemy jeszcze przez 6 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w celu zapobiegania bezprawnego, ponownego zgłoszenia. Poza tym, dane będą usunięte w ciągu 72 godzin po rezygnacji z uczestnictwa w Lidl Plus. W ciągu 72 godzin mają Państwo możliwość przywrócenia swojego konta klienta, poprzez ponowne zalogowanie. Proces usunięcia danych zostanie wtedy przerwany. O ile Państwa dane są jeszcze potrzebne ze względu na określone prawem okresy przechowywania albo do zabezpieczenia, wysunięcia lub zrealizowania roszczenia, zapisujemy Państwa dane o wyrejestrowaniu z Lidl Plus, tak długo jak ich przechowywanie wymagane jest przepisami prawa, względnie tak długo jak konieczne jest to realizacji celu. Dane stanowiące udokumentowanie uprawnienia Użytkownika do zapoznania się z treściami dotyczącym napojów alkoholowych oraz spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przechowywane są przez okres 6 lat.

7. Jakie prawa mają Państwo w związku z przetwarzania Państwa danych?

Na zapytanie, zgodnie z art. 15 RODO, informujemy Państwa oczywiście w szczególności o zapisanych u nas Państwa danych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którym przekazujemy dane, a także na temat celu przetwarzania. Informacji tych udzielamy oczywiście, co do zasady, bezpłatnie.

Mają Państwo również prawo, w przypadkach wymienionych w przepisach, do sprostowania nieprawidłowych danych oraz do usunięcia danych, ograniczenie przetwarzania i przenoszenia Państwa danych osobowych.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO albo odbywa się do celów związanych z reklamą bezpośrednią, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

O ile wyrazili Państwo zgodę, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość. np. za pośrednictwem aplikacji w „Pomoc” à „Formularz kontaktowy”  lub (jeśli chcą skorzystać Państwo z jednego z kanałów powiadomień w „Ustawienia” -> „Powiadomienia” lub pisząc poprzez https://obsluga-klienta.lidl.pl)

*W przypadku wycofania zgody nie będą już Państwo dłużej informowani o ofertach Spółek Lidl.

Proszę pamiętać, że po wycofaniu zgody nie będą mogli Państwo już korzystać z pełnego zakresu czynności oferowanych przez Lidl Plus.

8. Brak obowiązku podania danych

W przypadku przekazywania danych, nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Bez tych danych nie będziemy jednak mogli świadczyć Państwu za pośrednictwem Lidl Plus.

9. Czy Lidl Plus może zmienić Informacje o ochronie danych?

Zmiana Informacji o ochronie danych może być konieczna ze względu na zmianę stanu prawnego lub okoliczności przetwarzania danych przez Lidl Plus. Jeżeli zmienią się cele gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, a także tożsamość administratora i kategorie odbiorców danych, poinformujemy Państwa o tym i, jeżeli to wymagane, poprosimy o  Państwa zgodę.

10. Szczegóły korzystania z My Lidl Account

Cele przetwarzania/ Podstawy prawne

W celu zaoferowania Państwu maksymalnego komfortu podczas korzystania z oferty online Grupy Lidl, zapisujemy trwale Państwa dane osobowe w chronionym hasłem koncie Klienta My Lidl Account. Po utworzenia konta nie jest konieczne ponowne podawanie danych osobowych podczas procesu korzystania z usług.

Państwa konto My Lidl Account może zostać odtąd użyte do połączenia wszystkich ofert online dostarczanych przez Grupę Lidl, bez konieczności ponownego podawania danych użytkownika dla każdej z usług. Po rejestracji mają Państwo także możliwość wylogowania się z poszczególnych usług. Ponadto na Państwa koncie Klienta mogą Państwo każdorazowo przeglądać i zmieniać Państwa dane.

W celu utworzenia konta Klienta muszą Państwo podać wybrane przez siebie hasło, które wraz z Państwa adresem e-mail lub numerem telefonu będzie używane do uzyskania dostępu do My Lidl Account.

Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. udostępniają nam Państwo dane w celu wykonania umowy pomiędzy nami a Państwem.

Odbiorcy/ Kategorie odbiorców:

W celu realizacji umowy lub innych usług Państwa dane zostaną przekazane w razie potrzeby administratorowi odpowiedniej oferty. Otrzyma on te dane, które konieczne są do wykonania odpowiedniej usługi, pod warunkiem, że zostały one podane na koncie Klienta My Lidl Account, tzn. w zależności od oferty:

 • weryfikacja danych logowania (adres e-mail, hasło, ew. numer telefonu)
 • dane podstawowe (nazwisko, adres, data urodzenia)
 • podane dane dot. płatności (karty kredytowe, konto PayPal)

Wszelkie dalsze przekazywanie tych danych stronom trzecim jest stanowczo wykluczone.

Okres przechowywania / Ustalenie okresu przechowywania

Jeśli zlecą Państwo usunięcie konta My Lidl Account, Państwa dane zostaną stosownie usunięte.

Przetwarzanie i przechowywanie danych spoczywa na administratorze właściwej usługi, który przetwarza dane konieczne są do wykonania usługi, a następnie je archiwizuje zgodnie z ustawowymi terminami przechowywania  (por. np. pkt 6 powyżej).

Polityka prywatności do pobrania

Polityka prywatności do ściągnięcia w formie PDF znajdą Państwo tutaj.

Polityka prywatności i cookies rezerwuj.lidl.pl

Dziękujemy za zainteresowanie ochroną danych na naszej stronie internetowej. Chcemy, aby użytkownicy naszej strony czuli się na niej komfortowo i bezpiecznie, a ochronę danych postrzegali jako wyznacznik naszej jakości i dbałości o Klienta.
Poniższe wskazówki dotyczące ochrony danych zawierają informacje o rodzaju i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne. Dane osobowe to informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio przyporządkowane albo możliwe do przyporządkowania do konkretnej osoby. Podstawę prawną ochrony danych stanowi w szczególności Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).


Wykorzystywane przez nas dane dotyczące użytkowania to np. adresy IP, wyświetlenia stron internetowych oraz informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie odwiedzonych stron. Dane dotyczące urządzenia i przeglądarki to np. ustawienia języka i kraju, informacje związane z wyświetlaczem, głębią koloru oraz informacje o zainstalowanych przeglądarkach, wtyczkach, programach i ich wersjach.

 

Spis treści

 

1. Zestawienie

2. Wyświetlanie naszej strony internetowej

3. Formularz kontaktowy / kontakt mailowy / kontakt telefoniczny / ankiety wśród klientów.

4. Składanie zamówień

5. Witryny internetowe i optymalizacja stron internetowych

6. Odbiorcy danych spoza UE

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

8. Osoba kontaktowa

9. Nazwa i dane kontaktowe właściwego administratora ochrony danych odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych.

1. Zestawienie

Wraz z wyświetleniem strony internetowej spółki Lidl sp. z o.o. sp. k. następuje wymiana różnych informacji między Twoim urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej do Twojego urządzenia końcowego. 

2. Wyświetlanie naszej strony internetowej

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Państwa urządzeniu końcowym przeglądarka bez Państwa udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw. pliku dziennika:

 • adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona,
 • datę i godzinę wejścia,
 • nazwę i adres URL wyświetlanego pliku,
 • stronę / aplikację, z której nastąpiło wejście (adres URL strony),
 • użytą przez Ciebie przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny Twojego komputera połączonego z Internetem

w następujących celach:

 • zagwarantowanie niezakłóconego tworzenia połączenia,
 • zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji, Analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu:

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP oraz pozostałych danych wskazanych powyżej stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych.


Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:


W wyjątkowych przypadkach dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez firmy świadczące usługi IT – np. hosting. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:


Dane są przechowywane przez okres Twojej wizyty na stronie i następnie automatycznie usuwane do 6 miesięcy od wizyty.

 

 

3. Formularz kontaktowy / kontakt mailowy / kontakt telefoniczny

Jeżeli masz pytania do swojej rezerwacji, działania strony lub chcesz przekazać nam inne uwagi, możesz je złożyć za pośrednictwem Portalu Obsługi Klienta Lidl: link.

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Dane osobowe, które powierzysz nam przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, rozmów telefonicznych lub przez e-mail, traktujemy oczywiście poufnie. Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie zgodnie z określonym celem, aby opracowywać Twoje zapytania. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz i Twój wspólny uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu, jakim jest odpowiadanie na Twoje zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Twojego zadowolenia jako klienta lub użytkownika naszej strony internetowej.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone. W wyjątkowych przypadkach dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez firmę podwykonawczą. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO.

Konieczne może być również przekazanie fragmentów Twoich zgłoszeń kontrahentom (np. dostawcom w przypadku kierowanych przez Ciebie zapytań) w celu opracowania Twojego zapytania. W takich przypadkach zapytanie zostanie najpierw zanonimizowane, aby żadna osoba trzecia nie mogła go powiązać z Tobą. Jeżeli w pojedynczych przypadkach będzie konieczne przekazanie Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem i poprosimy o wyrażenie na to zgody.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Wszystkie dane osobowe, które uzyskaliśmy od Ciebie w ramach zapytań (sugestie, pochwały lub krytyka) za pośrednictwem tej strony internetowej lub przez e-mail przechowywane są do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Serwisie Portal Obsługi klienta znajdziesz w Polityce prywatności Portalu Obsługi Klienta

 

4. Rezerwacja Produktów

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W przypadku dokonania rezerwacji  na portalu rezerwuj.lidl.pl  (polegającego na wstępnej rezerwacji Produktów do opłacenia i odbioru w wybranym sklepie) Twoje dane osobowe przetwarzane są w związku z dokonaną rezerwacją i korzystaniem z Serwisu.

Dokonanie rezerwacji wybranych Produktów  w Serwisie wymaga podania danych niezbędnych do jej realizacji, przetwarzanie odbywa się w pierwszej kolejności na podstawie art.  6 ust. 1 lit b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO z uwagi na okoliczność, iż  jest ono niezbędne do wykonania umowy oraz ze względu na uzasadniony interes Administratora danych oraz Użytkowników, polegający na obsłudze realizacji dokonanej rezerwacji, w tym dostarczeniu informacji o możliwości odbioru, zmianach w rezerwacji wynikających z dostępności artykułów do nabycia w wybranym sklepie, prowadzeniu historii rezerwacji.

Oprócz danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym gromadzone są również informacje o IP Użytkownika, data logowania się na stronie, potwierdzenia zapoznania się z regulaminami.

Dodatkowo w Serwisie przetwarzane  są również informacje, takie jak: identyfikator użytkownika,  nr telefonu (weryfikacja tożsamości,) adres poczty elektronicznej e-mail (potwierdzenie zawarcia umowy rezerwacji, powiadomienie o odbiorze i dostępności produktów), zawartość koszyka, udzielone zgody oraz dane lokalizacyjne sklepu stacjonarnego i czas w którym ma nastąpić odbiór zarezerwowanych produktów.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane zgromadzone w Serwisie rezerwuj.lidl.pl  są przechowywane do końca 6 roku kalendarzowego w którym dokonano rezerwacji.

 

5. Korzystanie z Mojego Konta Lidl

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W celu zapewnienia naszym użytkownikom jak największego komfortu podczas korzystania z usług oferowanych drogą internetową przez Grupę Lidl, oferujemy stałe przechowywanie Twoich danych osobowych na zabezpieczonym hasłem Moim Koncie Lidl. Po utworzeniu konta klienta, ponowne wpisywanie danych osobowych nie jest konieczne.

Możesz używać Mojego Konta Lidl w niektórych serwisach internetowych Grupy Lidl, między innymi w niniejszym Serwisie rezerwuj.lidl.pl, bez konieczności oddzielnej rejestracji lub ponownego wprowadzania szczegółowych danych użytkownika. W dowolnym momencie możesz przeglądać i zmieniać swoje dane osobowe zapisane na Twoim koncie klienta.

Aby założyć Moje Konto Lidl musisz wpisać samodzielnie wybrane hasło. Razem z Twoim adresem e-mail i numerem telefonu tworzy ono dostęp do Mojego Konta Lidl.

Podstawę prawną stanowi tutaj artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO, co oznacza, że udostępniasz nam dane w celu wykonania umowy.

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

W celu realizacji umowy lub innych usług zleconych za pośrednictwem ofert zawartych w Moim Koncie Lidl, Twoje dane są przekazywane operatorowi danej oferty, w przypadku Serwisu rezerwuj.lidl.pl jest to spółka Lidl sp. z o.o. sp. k. Otrzyma on te dane, które konieczne są do wykonania zleconej usługi, pod warunkiem, że zostały one podane na Moim Koncie Lidla. W przypadku rezerwuj.lidl.pl będą to: imię i nazwisko, adres e-mail, i numer ttelefonu potrzebne do weryfikacja danych do logowania. Innego rodzaju przekazywanie osobom trzecim wyszczególnionych powyżej danych osobom jest wykluczone.
 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:
 

Jeżeli usuniesz Moje Konto Lidl, Twoje dane zostaną usunięte. Przetwarzanie i przechowywanie danych należy w pozostałym zakresie do obowiązków danego operatora wykorzystywanej oferty, który wykorzystuje dane niezbędne do wykonania zamówionej usługi w tym celu, a następnie archiwizuje je zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania danych (por. w tym celu punkt 4 powyżej).

 

6. Witryny internetowe i optymalizacja stron internetowych

6.1 Pliki cookie – Informacje ogólne

Korzystając z naszych serwisów, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą polityką. Cookie to małe pliki, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na Twoim urządzeniu końcowym, nie zwierają wirusów, trojanów ani innych szkodliwych programów. W pliku cookie zapisywane są informacje odnoszące się do użytego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że za ich pośrednictwem otrzymujemy bezpośrednią informację o Twojej tożsamości. Stosowanie plików cookie służy do tego, aby korzystanie z naszej oferty było dla Ciebie przyjemniejsze. Stosujemy tak zwane sesyjne pliki cookie, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony naszej witryny. Po opuszczeniu naszej strony internetowej są one automatycznie usuwane. Aby zapewnić przyjazne użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej, stosujemy również czasowe pliki cookie, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym na ustalony okres czasu. Jeżeli ponownie odwiedzasz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, następuje automatyczne rozpoznanie, że już  u nas byłeś, jakich wpisów/zmian dokonałeś, aby czynności tych nie trzeba było wykonywać ponownie.

Stosujemy pliki cookie również m.in. w celu statystycznej analizy korzystania z naszej strony internetowej. Podczas ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że już u nas byłeś. Po każdorazowo zdefiniowanym czasie pliki te są automatycznie usuwane.

 Listę stosowanych plików cookie oraz dalsze informacje (np. na temat czasu ich przechowywania), a także szczegółowe informacje o zasadach i sposobie znajdziesz w naszych Informacjach dotyczących plików cookie, dostępnych poniżej.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby na Twoim urządzeniu końcowym nie były zapisywane żadne pliki cookie albo aby na ekranie pojawiała się informacja, zanim zostanie zapisany nowy plik cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak skutkować tym, że nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
 

 

 6.2 Pliki cookies stosowane na stronie rezerwuj.lidl.pl

a) Cookies niezbędne
 

Poniższe pliki cookies oraz technologie podobne do cookies są niezbędne do działania podstawowych funkcji i zapewnienia bezpieczeństwa strony rezerwuj.lidl.pl. Pliki te przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
 

NazwaŹródłoPrzeznaczenieOkres przechowywaniaRodzaj pliku
s_ccAdobePlik cookie wykorzystywany przez kod JavaScript w celu weryfikacji, czy wykorzystywanie plików cookie jest włączone.Cookie sesyjne przechowywane do czasu wylogowania ze strony  lub wyłączenia przeglądarki internetowej.   HTTP Cookie
com.adobe.reactor.dataElements.DomainAdobeZapisuje adres domeny, pod którą uzyskano dostęp do witryny oraz przechowuje tę informację dla Adobe Analytics przez czas trwania sesji.Plik sesyjny przechowywany do czasu wylogowania ze strony  lub wyłączenia przeglądarki internetowej.HTML Session Storage
com.adobe.reactor.dataElements.CompanyAdobeZapisuje nazwę podmiotu, do którego przypisana jest witryna i zapewnia stały dostęp do informacji dla Adobe Analytics.Plik trwały.HTML Local Storage

com.adobe.reactor.dataElements.Website Info - Website Type & System Environment
AdobeZapisuje wewnętrzne określenie typu oraz środowiska programistycznego witryny oraz  zapewnia stały dostęp do tych informacji dla Adobe Analytics.Plik trwały.HTML Local Storage
com.adobe.reactor.dataElementCookiesMigratedAdobeUłatwia migrację danych pomiędzy DTM (bazą danych w chmurze) a witryną w momencie jej uruchomienia. Wartości tymczasowo zapisanych elementów danych zapisywane są jako ciasteczka w DTM, natomiast po uruchomieniu witryny w ogólnodostępnej sieci.Plik trwały.HTML Local Storage
accountrezerwuj.lidl.plZapisuje dane użytkownika dla zalogowanego użytkownika.Plik trwały.HTML Local Storage
AuthServicerezerwuj.lidl.plUmożliwia zalogowanie na stronie.Plik trwały.HTML Local Storage
cartrezerwuj.lidl.plZapisuje informacje o zawartości koszyka użytkownika.Plik trwały.HTML Local Storage
cookies   rezerwuj.lidl.plZapisuje informacje o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na wykorzystywanie cookies.Plik trwały.HTML Local Storage
countryConfigrezerwuj.lidl.plZapisuje informacje o kraju użytkownika.Plik trwały.HTML Local Storage
storerezerwuj.lidl.plZapisuje informacje o wybranym sklepie użytkownika.Plik trwały.HTML Local Storage
redirectAfterLoginrezerwuj.lidl.plZapisuje informacji o konkretnej stronie, którą wyświetla użytkownik, aby móc go na nią przekierować po zalogowaniu.   Plik sesyjny przechowywany do czasu wylogowania ze strony  lub wyłączenia przeglądarki internetowej.HTML Session Storage
uirezerwuj.lidl.plZapisuje informacje o aktualnie otwartych modułach w ramach witryny (np. profil, koszyk zakupowy).Plik sesyjny przechowywany do czasu wylogowania ze strony  lub wyłączenia przeglądarki internetowej.HTML Session Storage

 

 

 

b) Cookies analityczne
 

Poniższe pliki cookies oraz technologie podobne do cookies są wykorzystywane do celów statystycznych i analitycznych. Za pomocą tych plików cookies możemy na przykład monitorować liczbę wizyt lub skuteczność strony, aby na tej podstawie optymalizować naszą treść: Pliki te pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
 

NazwaŻródłoPrzeznaczenieOkres przechowywaniaRodzaj pliku
AMCV_#Adobe Unikalny identyfikator użytkownika, który rozpoznaje go przy powracających wizytach.2 lataHTTP Cookie

AMCVS_#AdobeOrg
AdobeUżywany przez Adobe Experience Cloud do przechowywania unikalnych identyfikatorów użytkowników i organizacji.Plik sesyjny przechowywany do czasu wylogowania ze strony  lub wyłączenia przeglądarki internetowej.HTTP Cookie
s_sqAdobeUżywany przez Adobe Site Catalyst w celu przechowywania linku poprzednio klikniętej strony.Plik trwały.HTTP Cookie

 

b) Cookies marketingowe
 

Poniższe pliki cookies oraz technologie podobne do cookies są wykorzystywane przez nas lub naszych Zaufanych partnerów do celów marketingowych. Pozwalają one wyświetlać użytkownikom odpowiednie treści reklamowe na podstawie analizy ich zachowań. Dane mogą być zbierane za pośrednictwem różnych stron internetowych, przeglądarek lub urządzeń końcowych z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora użytkownika.

NazwaŹródłoPrzeznaczenieOkres przechowywaniaRodzaj pliku
s_ecidAdobe   Przydziela użytkownikowi unikalny identyfikator, który umożliwia niezależnym reklamodawcom wyświetlanie użytkownikowi dopasowanych do niego reklam. Ta usługa prowadzona jest przez zewnętrzne agencje reklamowe, co umożliwia reklamodawcom uzyskiwanie wyników w czasie rzeczywistym.2 lataHTTP Cookie

 

6.3  Pliki cookies stosowane na stronie Moje Konto Lidl

 

a) Cookies niezbędne

Poniższe pliki cookies oraz technologie podobne do cookies są niezbędne do działania podstawowych funkcji i zapewnienia bezpieczeństwa strony Moje Konto Lidl. Bez nich storna nie może prawidłowo funkcjonować

 

NazwaŹródłoPrzeznaczenieOkres przechowywaniaRodzaj pliku
.AspNetCore.Identity.ApplicationLidl

Plik cookie ustanowiony przez aplikację serwera uwierzytelniania, niezbędny do korzystania z Asp.Net.

Cookie sesyjne przechowywane do czasu wylogowania ze strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

HTTP Cookie

.AspNetCore.Antiforgery.#

Lidl

Plik cookie ustanowiony przez aplikację serwera uwierzytelniania, niezbędny do zapobiegania atakom CSRF.

Cookie sesyjne przechowywane do czasu wylogowania ze strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

HTTP Cookie

culturehttps%3A%2F%2Flidleu--qshdev.my.salesforce.comLidlZapewnia wyświetlanie informacji na stornie oraz regulaminu i polityki prywatności w odpowiednim języku.1 dzień

HTTP Cookie

idsrv.sessionLidlPlik cookie używany przez platformę Identity Server Framework do monitorowania sesji po stronie klienta w celu upewnienia się, że sesja użytkownika nie zmieniła się podczas logowania.Cookie sesyjne przechowywane do czasu wylogowania ze strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

HTTP Cookie

saleschannelLidlPlik cookie używany przez Moje konto Lidl w celu zapewnienia, że wymagane funkcjonalnie elementy są wyświetlane w zależności od tego, czy pojedyncze logowanie zostało wywołane z przeglądarki, czy z aplikacji mobilnej.Cookie sesyjne przechowywane do czasu wylogowania ze strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

HTTP Cookie

 

b) Cookies analityczne

 

Poniższe pliki cookies oraz technologie podobne do cookies są wykorzystywane do celów statystycznych i analitycznych. Za pomocą tych plików cookies możemy na przykład monitorować liczbę wizyt lub skuteczność strony, aby na tej podstawie optymalizować naszą treść:

 

NazwaŹródłoPrzeznaczenieOkres przechowywaniaRodzaj pliku
_dc_gtm_UA-# [x2]Lidl

Używany przez Google Tag Manager do kontrolowania ładowania tagu skryptu Google Analytics.

Cookie sesyjne przechowywane do czasu wylogowania ze strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.HTTP Cookie
_ga [x4]Google LLCRejestruje identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu w jaki użytkownik korzysta ze strony.1 dzieńHTTP Cookie
gat [x4]Google LLCWykorzystywany przez Google Analytics do optymizacji szybkości żądania.1 dzieńHTTP Cookie
gid [x4]Google LLCRejestruje identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu w jaki użytkownik korzysta ze strony.1 dzieńHTTP Cookie

Collect

Google LLC

Służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania odwiedzającego.

Cookie sesyjne przechowywane do czasu wylogowania ze strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.HTTP Cookie

 

c) Technologie dostawców zewnętrznych (Zaufani partnerzy)

 

Strona rezerwuj.lidl.pl korzysta z Adobe Experience Cloud (https://www.adobe.com/pl/privacy/experience-cloud.html) – internetowej usługi analitycznej dostarczanej przez Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia. Adobe używa powyżej wymienionych plików cookie w celu generowania następujących informacji na temat Twoich odwiedzin w Serwisie:

•    typ/wersja przeglądarki,
•    nazwa, data i godzina zapytania serwera,
•    adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzona strona),
•    zanonimizowany adres IP.

Informacje te wykorzystujemy w celu zarządzania użytkownikami, prowadzenia analiz statystycznych, dostosowywania witryny do potrzeb użytkowników oraz wyświetlania dopasowanych do zachowań użytkownika reklam.

Dane zbierane za pomocą technologii Adobe Experience Cloud nie są wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających naszą stronę internetową i nie są powiązywane z innymi danymi osobowymi użytkowników przetwarzanymi na stronie.

Strona Moje Konto Lidl korzysta z Google Analytics (https://policies.google.com/privacy?hl=pl) — internetowej usługi analitycznej dostarczanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa powyżej wymienionych plików cookie w celu generowania następujących informacji na temat Twoich odwiedzin w Serwisie:
•    typ/wersja przeglądarki,
•    używany system operacyjny,
•    adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzona strona),
•    adres IP,
•    czas żądania serwera.
Informacje te są wykorzystywane przez nas do oceny korzystania przez użytkowników z naszej strony Moje Konto Lidl, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu w celu badania rynku.

Informacje przesyłane są na serwer Google w USA i tam przechowywane. Transfer danych odbywa się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

Ponadto informujemy, że adresy IP są anonimizowane, tak aby przypisanie ich do danego użytkownika nie było możliwe (tak zwane maskowanie IP).  Według naszej wiedzy Twój adres IP nigdy nie zostanie połączony z Twoimi innymi  danymi przechowywanymi przez Google.
Maksymalny okres przechowywania danych w Google Analytics to 26 miesięcy. Raporty utworzone na podstawie Google Analytics są anonimowe, aby nie można było zidentyfikować konkretnej osoby.

 

6.4 Podstawy prawne

 

Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies wykorzystywanych przez nasze strony internetowe opisane w punktach 6.2 i 6.3 odbywa się na podstawie artykuł 6 ustęp 1 lit. f) RODO, w związku z wyrażoną zgodą na przechowywanie i dostęp do plików cookies innej podobnej technologii na Twoim urządzeniu końcowym, co oznacza, że operator strony ma uzasadniony interes w zapewnieniu jej funkcjonowania i bezpieczeństwa a  w odniesieniu do plików analitycznych o ile wyrazisz na to zgodę odpowiednio konfigurując ustawienia przeglądarki.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony (takimi plikami są cookie oznaczone powyżej  jako niezbędne i dotyczące preferencji). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i reklamowych) potrzebujemy zezwolenia użytkownika. Korzystając z naszych serwisów, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą polityką. W każdej chwili możesz wycofać zgodę zmieniając ustawienia przeglądarki zgodnie z instrukcją wskazaną w sekcji: Jak wycofać zgodę na zapisywanie plików cookie.

 

6.5 Jak wycofać zgodę na zapisywanie plików cookie

Możesz sam i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do waszego komputera zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wykorzystywane przeglądarki mogą być oczywiście tak ustawione, aby żadne pliki cookies nie mogły być przechowywane na dysku twardym, lub aby już przechowywane pliki cookies zostały usunięte. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki, zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 

W przypadku przeglądarki Google Chrome (wersja 75.0.3770), poprzez:
•    wybór przycisku Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome,
•    następnie przejście do pozycji Ustawienia,
•    u dołu strony rozwinięcie listy Zaawansowane,
•    w sekcji Prywatność i bezpieczeństwo wybranie Ustawienia witryn
•    a następnie Pliki cookie i wybór pożądanego rozwiązania:
a.    Odznaczenie domyślnie zaznaczonej opcji Zezwalaj witrynom na zapisywanie danych w plikach cookie i ich odczytywanie – aby uniemożliwić wszystkim witrynom internetowym zapisywanie plików cookie na komputerze;
b.    Zaznaczenie domyślnie odznaczonej opcji Blokuj pliki cookie innych firm – aby blokować zapisywanie plików cookies z innych witryn niż witryna odwiedzana;
c.    Obok sekcji Blokuj kliknięcie przycisku Dodaj i wpisanie adresu internetowego – aby blokować zapisywanie plików cookies z konkretnej strony, nawet w przypadku domyślnego zezwalania na zapisywanie plików cookies. Więcej informacji na temat zmiany ustawień przeglądarki można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

 

W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox (wersja 67.0.4), poprzez:
•    wybór przycisku Otwórz menu,
•    kliknięcie opcji Blokowanie treści,
•    następnie wybór preferowanego ustawienia blokowania treści:
a.    Ścisłe – aby blokować skrypty śledzące we wszystkich oknach oraz śledzące pliki cookies z witryn trzecich;
b.    Własne – aby samodzielnie wybrać kiedy i którym elementom śledzącym oraz plikom cookies uniemożliwić zapis.
Więcej informacji na temat zmiany ustawień przeglądarki można znaleźć pod adresem:
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

 

W przypadku przeglądarki Opera (wersja 62), poprzez:
•    wybór przycisku Spersonalizuj i miej kontrolę nad Operą,
•    następnie przejście do opcji Ustawienia,
•    rozwinięcie listy Zaawansowane i przejście do zakładki Prywatność i bezpieczeństwo,
•    w sekcji Ustawienia treści wybranie zakładki Ciasteczka,
•    oraz wybór pożądanego rozwiązania:
a.    Odznaczenie domyślnie zaznaczonej opcji Zezwalaj witrynom na zapisywanie danych w plikach cookie i ich odczytywanie – aby uniemożliwić wszystkim witrynom internetowym zapisywanie plików cookies na komputerze;
b.    Zaznaczenie domyślnie odznaczonej opcji Blokuj pliki cookie innych firm – aby blokować zapisywanie plików cookies z innych witryn niż witryna odwiedzana;
c.    Obok sekcji Blokuj kliknięcie przycisku Dodaj i wpisanie adresu internetowego – aby blokować zapisywanie plików cookies z konkretnej strony, nawet w przypadku domyślnego zezwalania na zapisywanie plików cookies. Więcej informacji na temat zmiany ustawień przeglądarki można znaleźć pod adresem:
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

 

W przypadku przeglądarki Safari (wersja 12.1.1), poprzez:
•    wybór przycisku Menu Safari,
•    kliknięcie opcji Preferencje,
•    przejście do zakładki Prywatność i wybór opcji:
a.    Blokuj wszystkie cookie – aby uniemożliwić zapisywanie plików cookies z witryn, od innych podmiotów oraz reklamodawców. Więcej informacji na temat zmiany ustawień przeglądarki można znaleźć pod adresem:
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 

W przypadku przeglądarki Microsoft Edge (wersja 44.18362.1.0), poprzez:
•    wybór przycisku Ustawienia i nie tylko, następnie z rozwijanej listy przycisku Ustawienia,
•    w karcie Prywatność i zabezpieczenia, rozwinięcie listy w obszarze Pliki cookie oraz wybór preferowanego ustawienia:
a.    Blokuj wszystkie pliki cookie – aby uniemożliwić wszystkim witrynom internetowym zapisywanie plików cookies na komputerze;
b.    Blokuj tylko pliki cookie innych firm – aby zezwolić na instalowanie plików cookies z odwiedzanej witryny internetowej, ale blokować pliki cookies z zewnętrznych usług internetowych, takich jak reklamy osadzone w odwiedzanych stronach. Więcej informacji na temat zmiany ustawień przeglądarki można znaleźć pod adresem:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

 

W przypadku przeglądarki Internet Explorer (wersja 11), poprzez:
•    wybór przycisku Narzędzia,
•    kliknięcie opcji Opcje internetowe,
•    wybór karty Prywatność i w obszarze Ustawienia kliknięcie pozycji Zaawansowane,
•    następnie wybór preferowanego ustawienia blokowania treści:
a.    Zablokuj – aby domyślnie blokować zapisywanie plików cookies tej samej firmy lub innych firm;
b.    Monituj – aby przeglądarka każdorazowo wyświetlała monity o fakcie zapisywania plików cookies w trakcie przeglądania witryn internetowych, umożliwiając bieżące podejmowanie decyzji w zakresie blokady wybranych plików cookies przez użytkownika Więcej informacji na temat zmiany ustawień przeglądarki można znaleźć pod adresem:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 

Adobe Experience Cloud


Możliwe jest zablokowanie zbierania danych przez Adobe Experience Cloud poprzez zainstalowanie specjalnego pliku cookie (opt-out-cookie), który zapamięta Twoją decyzję podczas kolejnych odwiedzin naszej strony. Proszę jednak pamiętać, że stanie się tak jedynie dla konkretnej przeglądarki oraz urządzenia końcowego.
Możesz dostosować swoje wybory w zakresie przetwarzania danych przez Adobe, a także pobrać opt-out-cookie, klikając w ten link.
Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.

 

Google Analytics


Możliwe jest zablokowanie wykorzystania danych przez Google Analytics Premium poprzez zainstalowanie dodatku blokującego do przeglądarki.
Prosimy zwrócić uwagę na to, iż zastosowanie wtyczek jest ograniczone do konkretnej przeglądarki oraz urządzenia i aby zapewnić nieprzerwane działanie blokady Google Analytics – wtyczki nie powinny zostać deaktywowane lub usunięte po ich instalacji.
Gromadzenia danych przez Google Analytics można uniknąć również klikając na link. Na Twoim urządzeniu zostanie wówczas zainstalowany specjalny plik cookie (Opt-Out-Cookie), który zapobiegnie przekazaniu informacji z Twojego urządzenia  podczas odwiedzin tej strony w przyszłości.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie portalu.

 

7. Odbiorcy danych spoza UE

Z wyjątkiem przypadków opisanych w polityce prywatności nie przekazujemy Twoich danych odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Rodzaje przetwarzania danych opisane w punkcie 6.3 skutkują przekazaniem danych na serwery pracujących na nasze zlecenie dostawców technologii monitorowania. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w opisach dotyczących odbiorcy danych). Przekazywanie danych odbywa się na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych Komisji UE. 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Ci jeszcze następujące prawa:
•    prawo do uzyskania informacji o zapisanych u nas Twoich danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO,
•    prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z artykułem 16 RODO,
•    prawo do usunięcia zapisanych u nas Twoich danych zgodnie z artykułem 17 RODO,
•    prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych zgodnie z artykułem 18 RODO,
•    prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO,
•    prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO

 

9. Osoba kontaktowa 

9.1 Osoba kontaktowa w przypadku pytań lub wykonania Państwa praw do ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących witryny internetowej albo w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych (prawo do ochrony danych) możesz się zwrócić do naszego Biura Obsługi Klienta: https://obsluga-klienta.lidl.pl/

9.2 Osoba kontaktowa w przypadku pytań dotyczących ochrony danych

W razie dalszych pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: ochronadanychosobowych@lidl.pl

9.3 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest od 25.05.2018 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa

10. Nazwa i dane kontaktowe właściwego administratora ochrony danych odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp. k., ul., 62-080 Tarnowo Podgórne („Administrator”) i w odniesieniu do strony internetowej rezerwuj.lidl.pl. Z inspektorem ochrony danych  można się skontaktować przesyłając list na podany powyżej adres, do rąk inspektora ochrony danych lub e-mail na adres ochronadanychosobowych@lidl.pl.

Administratorem danych osobowych dla usługi Moje Konto Lidl - w rozumieniu przepisu artykułu 4 punkt 7 RODO jest Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm. Prosimy o kontakt przy użyciu adresu e-mail: datenschutz@lidl.com

 

Stan na: 20.08.2020­­ r.