Ochrona danych na www.lidl.pl

(Wersja 3.0; stan na 08.02.2021) .

Polityka prywatności 

Dziękujemy za zainteresowanie ochroną danych na naszej stronie internetowej. Chcemy, aby użytkownicy naszej strony czuli się na niej komfortowo i bezpiecznie, a ochronę danych postrzegali jako wyznacznik naszej jakości i dbałości o Klienta.

Poniższe wskazówki dotyczące ochrony danych zawierają informacje o rodzaju i zakresie przetwarzania  danych osobowych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp. k. ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne. Dane osobowe to informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio przyporządkowane albo możliwe do przyporządkowania do konkretnej osoby. Podstawę prawną ochrony danych stanowi w szczególności Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).
 

 

Spis treści

1. Zestawienie

2. Wyświetlanie naszej strony internetowej

3. Formularz kontaktowy / kontakt mailowy / kontakt telefoniczny / ankiety wśród klientów

4. Konkursy

5. Przetwarzanie danych do celów reklamowych.

6. Wysyłka newsletterów

7. Witryny internetowe i optymalizacja stron internetowych.

8. Odbiorcy danych spoza UE

9. Partnerzy biznesowi

10. Zakupy w naszych sklepach Lidl

11. Prawa osoby, której dane dotyczą

12. Osoba kontaktowa

13. Nazwa i dane kontaktowe właściwego administratora ochrony danych odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

1. Zestawienie

Wraz z wyświetleniem strony internetowej spółki Lidl sp. z o.o. sp. k. następuje wymiana różnych informacji między Twoim urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej lub do wyświetlania reklam w przeglądarce Twojego urządzenia końcowego. 

 

2. Wyświetlanie naszej strony internetowej

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Twoim urządzeniu końcowym przeglądarka bez Twojego udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw. pliku dziennika:

 • adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona,
 • datę i godzinę wejścia,
 • nazwę i adres URL wyświetlanego pliku,
 • stronę / aplikację, z której nastąpiło wejście (adres URL strony),
 • użytą przez Twoją przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny Twojego komputera połączonego z Internetem oraz nazwę operatora Internetu

w następujących celach:

 • zagwarantowanie niezakłóconego tworzenia połączenia,
 • zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu.

 

Jeżeli w swojej przeglądarce lub w systemie operacyjnym albo w innych ustawieniach swojego urządzenia końcowego wyraziłeś zgodę na tzw. geolokalizację, używamy tej funkcji, aby oferować Tobie indywidualne usługi odnoszące się do aktualnego miejsca pobytu (np. lokalizację najbliższego sklepu). Zgromadzone w ten sposób dane lokalizacyjne przetwarzamy wyłącznie w ramach tej funkcji.

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP oraz pozostałych danych wskazanych powyżej stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Przekazywanie tych danych osobom trzecim jest wykluczone.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane są przechowywane przez okres Twojej wizyty na stronie i następnie automatycznie usuwane. Po zamknięciu naszej strony internetowej dane geolokalizacyjne są usuwane.

Wykorzystywane przez nas dane dotyczące użytkownika to np. adresy IP, wyświetlenia stron internetowych oraz informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie odwiedzonych stron. Dane dotyczące urządzenia i przeglądarki to np. ustawienia języka i kraju, informacje związane z wyświetlaczem, głębią koloru oraz informacje o zainstalowanych przeglądarkach, wtyczkach, programach i ich wersjach.

3. Formularz kontaktowy / kontakt mailowy / kontakt telefoniczny / ankiety wśród klientów

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Dane osobowe, które powierzasz nam przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, rozmów telefonicznych lub przez e-mail, traktujemy oczywiście poufnie. Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie zgodnie z określonym celem, aby opracowywać Twoje zapytania. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz i Twój wspólny, uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu, jakim jest odpowiadanie na Twoje zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Twojego zadowolenia jako klientów lub użytkowników naszej strony internetowej. W przypadku ofert nieruchomości nasz i Twój wspólny, uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu jakim jest opracowanie i odpowiadanie na Twoje oferty oraz ewentualne nawiązanie przyszłej współpracy.

Jeżeli bierzesz udział w jednej z naszych ankiet przeprowadzanych wśród klientów, odbywa się to całkowicie dobrowolnie. W ramach takiego anonimowego badania nie są zapisywane żadne informacje, które mogłyby zostać powiązane z jego uczestnikami. Zapisywana jest tylko data i godzina Twojego uczestnictwa w ankiecie. Wszystkie informacje osobiste, które podasz przy udzielaniu odpowiedzi na pytania w naszej ankiecie, są traktowane jako podane dobrowolnie i zapisywane zgodnie z wymogami RODO. Prosimy, aby w polach na tekst nie podawać imion i nazwisk ani podobnych danych, które mogłyby umożliwić powiązanie z Tobą lub innymi osobami. W przypadku złożenia oświadczenia o zgodzie w ramach ankiety przeprowadzanej wśród klientów, za podstawę prawną przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Jeżeli w ramach ankiety przeprowadzanej wśród klientów wyraziłeś zgodę, w dowolnym momencie masz możliwość wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość. Szczegółowe informacje dotyczące tych przypadków można znaleźć w dedykowanym dokumencie dot. ochrony danych osobowych opracowanym na potrzeby danej ankiety.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone. W wyjątkowych przypadkach dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez firmę podwykonawczą. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO.

Konieczne może być również przekazanie fragmentów Twojego zgłoszenia kontrahentom (np. dostawcom w przypadku ankiet dotyczących produktów) w celu opracowania Twojego zapytania. W takich przypadkach zapytanie zostanie najpierw zanonimizowane, aby żadna osoba trzecia nie mogła go powiązać z Tobą. Jeżeli w pojedynczych przypadkach będzie konieczne przekazanie Twoich danych osobowych, poinformujemy Ciebie o tym z wyprzedzeniem i poprosimy o wyrażenie na to zgody.

Wyniki naszych ankiet wykorzystujemy tylko do wewnętrznych analiz. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone. Nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim, jeżeli nie wyraziłeś na to jednoznacznej zgody.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Wszystkie dane osobowe, które uzyskaliśmy od Ciebie w ramach zapytań (sugestie, pochwały lub krytyka) za pośrednictwem tej strony internetowej lub przez e-mail przechowywane są do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia.

 

4. Konkursy

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Masz możliwość wzięcia udziału w różnych konkursach na naszej stronie internetowej, poprzez newsletter lub aplikację Lidl. Jeżeli w dedykowanym dokumencie dot. ochrony danych osobowych opracowanym na potrzeby konkretnej ankiety nie postanowiono inaczej lub nie udzieliłeś nam dalszej wyraźnej zgody, dane osobowe przekazane nam przez Ciebie w ramach uczestnictwa w konkursie są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia konkursu (np. wyłonienia zwycięzców, powiadomienia zwycięzców, wysyłki nagrody). Jako podstawa prawna przetwarzania danych w ramach konkursów służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO. W przypadku złożenia oświadczenia o zgodzie w ramach konkursu za podstawę prawną przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Jeżeli w ramach konkursu oświadczyłeś o zgodzie, w dowolnym momencie masz możliwość wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość. Szczegółowe informacje dotyczące tych przypadków można znaleźć w specjalnych zasadach ochrony danych opracowanych na potrzeby danego konkursu.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Przekazanie danych osobom trzecim następuje, tylko jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia konkursu (np. wysłania nagrody za pośrednictwem firmy logistycznej). Innego rodzaju przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Po zakończeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzców dane osobowe uczestników zostają usunięte.
W przypadku nagród rzeczowych dane zwycięzców są przechowywane przez okres ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi, aby w razie wad zapewnić naprawę lub wymianę.

5. Przetwarzanie danych do celów reklamowych

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W przypadku wyrażenia stosownej zgody na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies i innej podobnej technologii oraz uzyskiwanie dostępu do niej (więcej informacji na ten temat w naszych Informacjach dotyczących plików cookie) możemy rozpocząć przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym informacji o Twojej aktywności na stronie internetowej (m.in. jakie obszary strony odwiedzasz, z jakich linków korzystasz itd.) w celach reklamowych, w tym do działań remarketingowych. Dane te mogą służyć do tworzenia Twoich profili. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników w celu analizy Twojego zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Ciebie indywidualnych preferencji i zainteresowań. Sposób wykorzystania profili zależy od tego, jakiej treści zgodę marketingową wyraziłeś. Jeżeli zgodzisz się na wykorzystanie reklamowych plików cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów (których lista znajduje się tutaj w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam w naszych serwisach oraz serwisach podmiotów trzecich, profil zostanie wykorzystany do dopasowania treści reklamy do Twoich preferencji, jeżeli natomiast rozpocząłeś subskrypcję newslettera, to informacje handlowe przesyłane newsletterem będą odpowiednio dopasowane do Twoich zainteresowań.

Jako podstawa prawna wymienionego powyżej przetwarzania danych służy artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO, a w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Przetwarzanie danych klientów do własnych celów reklamowych lub do celów reklamowych osób trzecich należy traktować jako uzasadniony interes.

 

Prawo do wycofania zgody

W każdym momencie możesz wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas każdego z kanałów komunikacji w celach reklamowych. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem. W dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do bezpłatnego sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych w wyżej wymienionych celach. Żeby wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw wystarczy wysłać e-mail lub pismo pocztą tradycyjną na adres podany w ostatnim punkcie polityki prywatności.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

W zakresie działań reklamowych obejmujących wyświetlanie treści dopasowanej do Ciebie preferencji i zainteresowań odbiorcami danych mogą być nasi zaufani partnerzy, których lista znajduje się w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Jeżeli wycofasz zgodę na poszczególne kanały komunikacji marketingowej lub sprzeciwisz się przetwarzaniu danych w związku z podejmowaniem przez nas określonych działań reklamowych, Twoje dane nie będą przetwarzane w zakresie objętym zgodą lub sprzeciwem.

Jeżeli wyrazisz sprzeciw, powiązany z nim adres kontaktowy, o ile adres taki jest przetwarzany w konkretnym przypadku, zostanie zablokowany do dalszego przetwarzania danych w celach reklamowych. Zwracamy uwagę na to, że w wyjątkowych przypadkach również po wpłynięciu Twojego sprzeciwu może się jeszcze zdarzyć wysyłka materiałów reklamowych. Ma to miejsce ze względów technicznych związanych z wcześniejszym przygotowaniem materiałów reklamowych i nie oznacza zignorowania Twojego sprzeciwu. Dziękujemy za zrozumienie.

 

6. Wysyłka newsletterów

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji newslettera. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, wykorzystamy Twój adres e-mail i w razie potrzeby również imię i nazwisko do przesyłania (w miarę możliwości indywidualnych) informacji dotyczących produktów, promocji, konkursów i nowości z oferty a także do badania zadowolenia klientów. Zapisujemy i przetwarzamy te dane w celu wysyłki newslettera.

Aby zapobiec błędom przy podawaniu adresu e-mail wprowadzamy tzw. procedurę double opt-in: po wpisaniu adresu e-mail w polu subskrypcji newslettera przesyłamy Tobie link potwierdzający. Dopiero po kliknięciu w ten link Twój adres e-mail zostaje wpisany na listę mailingową.

Newslettery obejmują promocje (oferty, rabaty, konkursy itd.) oraz towary i usługi spółki Lidl sp. z o.o. sp.k.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera możemy rozpocząć przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach reklamowych, w tym poprzez profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników w celu analizy Twojego zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. W ten sposób tworzymy spersonalizowane profile użytkowników z przyporządkowaniem Twojej osoby i/lub adresu e-mail w celach wymienionych powyżej. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Twoich indywidualnych preferencji i zainteresowań.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne lub wpływających na użytkownika w podobnie istotny sposób.

Podstawą prawną wymienionego powyżej przetwarzania danych służy jest Twoja zgoda, która jest wyrażana poprzez zapisanie do newslettera (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Zgoda jest też podstawą przetwarzania Twojego imienia, o ile na etapie zapisu do newslettera wyrazisz chęć jego przekazania. Przetwarzanie danych klientów do własnych celów reklamowych lub do celów reklamowych osób trzecich należy traktować jako uzasadniony interes.

W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym poprzez tworzenie spersonalizowanych profili użytkownika. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem. Link do rezygnacji z newslettera można znaleźć tutaj lub na końcu każdego newslettera.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Jeżeli do realizacji wysyłki newslettera korzystamy z usług zewnętrznych podwykonawców, zobowiązujemy ich do przestrzegania artykułu 28 RODO. Innego rodzaju przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Jeżeli wycofasz zgodę na otrzymywanie newslettera Lidl, Twoje dane zostaną usunięte z odpowiednich list mailingowych.

7. Witryny internetowe i optymalizacja stron internetowych

7.1 Pliki cookie – Informacje ogólne

Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych i cele przetwarzania danych/ podstawy prawne:

My, Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach przy ul. Poznańskiej 48, gmina Tarnowo Podgórne (62-080), jesteśmy administratorem dla czynności przetwarzania danych w kontekście wykorzystania plików cookie i innych podobnych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania we wszystkich (pod-)domenach strony www.lidl.pl.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie, itp.) gdy odwiedzasz nasze strony internetowe. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego rodzaju złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym używanym przez Ciebie urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezpośrednio informowani o Twojej tożsamości.

 

Wykorzystanie plików cookie i innych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania służy nam i naszym Zaufanym Partnerom następującym celom, w zależności od kategorii pliku cookie lub innej techniki:

 • Niezbędne: Są to pliki cookie i podobne metody, bez których nie możesz korzystać z naszych usług (np. do wyświetlania naszej strony internetowej/funkcji, z których chcesz skorzystać itp.).
 • Preferencje: Technologie te pozwalają nam uwzględnić Twoje faktyczne lub przypuszczalne preferencje dotyczące wygodnego korzystania z naszych stron internetowych. Na przykład, preferencje użytkownika pozwalają nam wyświetlać nasze strony internetowe w odpowiednim języku dla użytkownika. Dzięki temu również unikamy pokazywania Ci produktów, które mogą być niedostępne w Twojej okolicy.
 • Statystyczne: Te technologie umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk dotyczących korzystania z naszych usług w celu dostosowania ich do Twoich potrzeb. Dzięki temu możemy, na przykład, określić, w jaki sposób jeszcze lepiej dostosować nasze strony internetowe do przyzwyczajeń użytkowników.
 • Reklamowe: Umożliwiają nam wyświetlanie treści reklamowych, które są dla Ciebie odpowiednie, w oparciu o analizę twojego schematu użytkowania. W tym kontekście schemat użytkowania możemy również śledzić za pośrednictwem różnych stron internetowych, przeglądarek lub urządzeń końcowych za pomocą identyfikatora użytkownika (unikalny identyfikator).

Informacje  o plikach cookie i innych stosowanych technikach, w tym o celach przetwarzania, okresie przechowywania i Zaufanych Partnerach  dostępne są tutaj.

 

W zależności od celu, stosowane przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów pliki cookie oraz podobne techniki do przetwarzania danych dotyczących użytkowania uwzględniają w szczególności przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych:

 

Pliki niezbędne:

 • Wejścia użytkownika, aby zapamiętać dane wejściowe na kilku podstronach (np. aby wybrać preferowany sklep w Wyszukiwarce Sklepów Lidl);
 • Zdarzenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa
 • Dane do odtwarzania treści multimedialnych (np. odtwarzanie filmów video (o produktach) wybranych przez użytkownika).

 

Preferencje:

 • Ustawienia dopasowania interfejsu użytkownika, które nie są powiązane ze stałym identyfikatorem

 

Statystyki:

 • Pseudonimizowane profile Użytkowników z informacjami o korzystaniu z naszych stron internetowych. Należą do nich w szczególności
  • typ/wersja przeglądarki,
  • używany system operacyjny,
  • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony),
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
  • czas żądania serwera,
  • indywidualny identyfikator użytkownika, i
  • wywołane zdarzenia na stronie internetowej (schematy przeglądania).
 • Adres IP jest regularnie anonimizowany, więc zasadniczo nie można go przypisać do Twojej osoby.

 

Reklamowe:

 • Pseudonimizowane profile użytkowników z informacjami o korzystaniu z naszych stron internetowych. Należą do nich w szczególności:
  • adres IP,
  • indywidualny identyfikator użytkownika,
  • potencjalne zainteresowanie produktami,
  • wywołane zdarzenia w witrynie (schematy przeglądania).
 • Adres IP jest regularnie anonimizowany, więc zasadniczo nie można go przypisać do Twojej osoby.
 • Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi pochodzącymi od Ciebie (np. imię i adres e-mail, itp.) jedynie za Twoją wyraźną zgodą. Opierając się wyłącznie na samym identyfikatorze użytkownika, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat Twojej osoby
 • W stosownych przypadkach udostępniamy identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowania osobom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.

 

Podstawą prawną korzystania z plików cookie w celu ustawienia preferencji, w celach statystycznych i marketingowych (i podobnych technik) jest Twoja zgoda na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną korzystania z (technicznie) niezbędnych plików cookie (i podobnych technik) jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia naszych usług.

 

Odbiorcy/ Kategorie odbiorców:

W zakresie przetwarzania danych za pomocą plików cookie i podobnych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania, korzystamy z wyspecjalizowanych usługodawców, szczególnie z sektora marketingu internetowego. Ci usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające, w każdym przypadku są starannie wybierani i objęci stosownymi zobowiązaniami umownymi zgodnie z art. 28 RODO. Wszystkie firmy wymienione jako dostawcy w naszej Polityce cookie działają dla nas jako podmioty przetwarzające, chyba że zostały wymienione w punkcie 7 niniejszej polityki jako współadministratorzy.

 

Okres przechowywania/ Kryteria określające okres przechowywania:

Informacje o okresie przechowywania plików cookie są dostępne w naszej Polityce cookie. Jeśli w kolumnie „wygaśnięcie” podano „trwały”, plik cookie jest przechowywany na stałe do momentu odwołania odpowiedniej zgody.

7.2 Google Analytics

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W celu dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji, na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a) RODO korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc („Google”), (tj. cookies dot. statystyki oraz reklamowe). W tym kontekście tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej:

 • typ / wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL (strony odwiedzonej wcześniej),
 • nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP),
 • godzina wysłania zapytania na serwer.

Informacje te są używane do analizy korzystania z naszych stron internetowych, sporządzania raportów o aktywności na tych stronach oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania zawartości tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

Możesz zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; jednakże wskazujemy, że w takim wypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w całym zakresie. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i instalację tego dodatku do przeglądarek. Zamiast dodatku do przeglądarek, w szczególności przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Po kliknięciu w przeglądarce zostaje zapisany plik opt-out-cookie, który zapobiega zbieraniu Twoich danych podczas odwiedzin na tej stronie. Plik opt-out-cookie działa tylko na w tej przeglądarce, tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej i zostaje zapisany na Twoim urządzeniu. Jeżeli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, plik opt-out-cookie trzeba zainstalować ponownie. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Informacje wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W żadnym wypadku Twój adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Twoją osobą nie jest już możliwe. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.

7.3 Targetowanie behawioralne i optymalizacja witryny internetowej

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody nasze serwisy wykorzystują w celach reklamowych pliki cookies oraz inną podobną technologię. Korzystając z plików cookie na naszej witrynie internetowej my i nasi zaufani partnerzy gromadzimy i analizujemy informacje służące optymalizacji naszych stron internetowych i wyświetlanych na nich reklam (tj. cookies reklamowe). Ma to w szczególności zagwarantować, że na podstawie dotychczasowych wyborów na Twoich urządzeniach końcowych będą wyświetlane wyłącznie reklamy dostosowane do Twoich rzeczywistych lub potencjalnych zainteresowań. Dane przetwarzane w tym celu zawierają na przykład informacje o tym, które nasze produkty wzbudziły Twoje zainteresowanie.

Jako podstawa prawna tego przetwarzania danych służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO w związku z wyrażoną zgodą na przechowywanie i dostęp do plików cookies innej podobnej technologii na Twoim urządzeniu końcowym. Optymalizacja naszych stron internetowych w celu zapewnienia przyjemniejszych zakupów i unikania wyświetlania reklam, które nie wzbudzą Twoje zainteresowanie, leży zarówno w Twoim, jak i w naszym interesie. Gromadzenie i analiza danych następuje wyłącznie w formie spseudonimizowanej i nie umożliwia nam identyfikacji Twojej tożsamości. W szczególności informacje te nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Na podstawie wyrażonej zgody ww. dane mogą być udostępniane naszym zaufanym partnerom. Zaufani partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi współpracujemy. Więcej informacji na temat zaufanych partnerów oraz plików cookie stosowanych przez nich można znaleźć w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Stosowane tutaj pliki cookie i zawarte w nich informacje są zapisywane zgodnie z Informacjami dotyczącymi plików cookie i usuwane w momencie wycofania zgody.

7.4 Retargeting

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Korzystamy również z technologii retargetingu oferowanych przez różnych dostawców (zaufanych partnerów). Umożliwia to nam dostosowanie naszej oferty internetowej do Twoich preferencji. W tym celu my i nasi zaufani partnerzy stosujemy pliki cookie (tj. cookies reklamowe), za pomocą których w spseudonimizowanej formie gromadzimy dane dotyczące zainteresowań. Zbieramy przy tym informacje o Twoich zwyczajach w sieci, które służą do celów marketingowych, zapisujemy je w plikach cookie na Twoim komputerze i analizujemy na podstawie algorytmu. Następnie na stronach naszych partnerów wyświetlają się indywidualne polecenia produktów w formie ciekawych dla Ciebie, spersonalizowanych banerów reklamowych. W żadnym przypadku danych tych nie można użyć do identyfikacji użytkowników tej witryny internetowej. W szczególności informacje te nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu.

Jako podstawa prawna tego przetwarzania danych służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO w związku z wyrażoną zgodą na przechowywanie i dostęp do plików cookies innej podobnej technologii na Twoim urządzeniu końcowym. Stosowanie targetingu ma zagwarantować, że na Twoich urządzeniach końcowych będą wyświetlane wyłącznie reklamy dostosowane do Twojej preferencji. Unikanie wyświetlania reklam, które nie wzbudzą Twojego zainteresowania, leży zarówno w Twoim, jak i w naszym interesie.

Jeżeli jednak nie życzysz sobie wyświetlania banerów reklamowych Lidl, możesz w następujący sposób sprzeciwić temu gromadzeniu i zapisywaniu danych ze skutkiem na przyszłość:

 • Kliknięcie na przycisk widoczny na każdym banerze reklamowym (np. „i”) przeniesie Ciebie na stronę internetową danego dostawcy. Tam zostanie Tobie ponownie wyjaśniona systematyka technologii retargetingu i otrzymasz możliwość jej wyłączenia („opt-out”). Jeżeli zrezygnujesz z tej funkcji u danego dostawcy, na Twoim komputerze zostanie zapisany tzw. cookie opt-out, który zapobiega wyświetlaniu banera reklamowego tego dostawcy. Prosimy pamiętać, że rezygnacji tej można dokonać tylko ze swojego komputera i nie wolno usuwać poszczególnych cookie „opt-out” z Twojego komputera.
 • Zamiast tego można również skorzystać z możliwości sprzeciwu opisanych w punkcie 5 niniejszej Polityki prywatności.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Na naszej witrynie internetowej korzystamy z technologii retargetingu oferowanych przez różnych dostawców (zaufanych partnerów), którzy przetwarzają wymienione wyżej dane w ramach retargetingu. Więcej informacji na temat zaufanych partnerów oraz plików cookie stosowanych przez nich można znaleźć w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Pliki cookie stosowane do celów retargetingu i zawarte w nich informacje są zapisywane na okres podany w Informacjach dotyczących plików cookie i następnie automatycznie usuwane.

7.5 Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio

Cel przetwarzania/podstawa prawna:

Niniejsza strona używa narzędzi marketingu internetowego Campaign Manager, Display & Video 360 i Studio, usługi oferowanej przez Google, będącej częścią platformy reklamowej Google Marketing Platform. Campaign Manager używa plików cookie (“ciasteczek”) dla celów reklamy ukierunkowanej, opierając się na tym, co ma znaczenie dla użytkownika, optymizuje kampanie reklamowe oraz pozwala unikać wyświetlania reklam, które użytkownik już widział. Dzięki używaniu identyfikatorów plików cookie (“ciasteczek”), urządzenie końcowe może zostać rozpoznane na innych stronach www i wyświetlą się na nim ukierunkowane reklamy (tj. cookies reklamowe), w oparciu o poprzednią działalność użytkownika. Ciasteczka przechowują w szczególności następujące dane: data i godzina wejścia na naszą stronę, używany język, typ przeglądarki oraz system operacyjny. Ciasteczka systemu Campaign Manager mogą również zapisywać informacje na temat tego, czy wykonujesz pewne działania na naszej stronie oraz odnośnie treści, z którymi wchodzisz w interakcję, co pozwala im następnie wyświetlać Tobie spersonalizowane reklamy (włączywszy także zasoby spoza naszej domeny). Ponadto, Campaign Manager może używać identyfikatorów ciasteczek aby zbierać informacje na temat tzw. konwersji, gdy użytkownicy aktywnie reagują na reklamy. Ma to miejsce na przykład, gdy użytkownik widzi reklamę Campaign Manager i później używa tej samej przeglądarki w celu wejścia na stronę reklamodawcy i dokonania na niej jakiegoś zakupu.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi artykuł 6 pkt 1 lit a) RODO. Zarówno w naszym, jak i Twoim interesie jest prezentowanie reklam, które są zgodne z Twoim zainteresowaniem.

 

Odbiorcy / kategorie odbiorców:

W oparciu o stosowane narzędzia marketingowe, Twoja przeglądarka automatycznie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerem Google - także na terenie Stanów Zjednoczonych. Integracja z (systemem) Campaign Manager oznacza, że Google otrzymuje powiadomienie, gdy wchodzisz na naszą stronę lub klikają na jedną z naszych reklam. W celu uzyskania więcej informacji na temat platformy Google Marketing Platform, odsyłamy Ciebie do strony: https://marketingplatform.google.com/about/, a informacje odnośnie ogólnej ochrony danych w Google znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy. Ewentualnie możesz odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem: http://www.networkadvertising.org.

 

Opcja rezygnacji:

Istnieje klika sposobów rezygnacji ze stosowania Campaign Manager oraz DV360:

a)    po odpowiednim ustawieniu swojej przeglądarki, w szczególności poprzez blokadę ciasteczek od podmiotów zewnętrznych, nie będziesz otrzymywać żadnych reklam od podmiotów trzecich;

b)    poprzez zablokowanie ciasteczek śledzących konwersję, co możesz zrobić ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby blokowała ciasteczka z domeny www.googleadservices.com; ustawienie takie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka;

c)     przez zablokowanie reklam dostosowanych do zainteresowań od dostawców należących do samoregulującego się programu "About Ads" poprzez link http://www.aboutads.info/choices; ustawienie takie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka;

d)    poprzez permanentne zablokowanie wtyczki w swojej przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, co można wykonać pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin;

e)    możesz przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie Google, których technologia ta może używać w celu wyświetlania Tobie reklam dopasowanych do zainteresowań przy użyciu Google Ads Preferences Manager.

Ponadto, korzystając z linku (https://adssettings.google.com/authenticated) możesz pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki w celu wyłączenia ciasteczek zbierających dane o preferencjach reklamowych, aby zapobiec zbieraniu przez Google danych o Twoim przeglądaniu stron internetowych, które są generowane przez ciasteczka.

7.6 Piksel Facebooka

Piksel Facebooka jest używany na tej stronie w swojej podstawowej formie i wymaga języka skrytpowego JavaScript, co pozwala nam śledzić działania na naszej stronie internetowej i na tej podstawie wyświetlać Tobie dopasowane do Twoich potrzeb informacje o produktach (tj. cookies reklamowe).

Informacje o tym, jak to działa można znaleźć na stronie Facebooka:

https://www.facebook.com/about/privacy

Piksel działa jak pseudonim, to znaczy, że nie tworzy żadnego bezpośredniego związku z jakimikolwiek osobistymi informacjami na Twój temat.

 

Opcja rezygnacji

Możesz  wyrazić swój sprzeciw na jego używanie:

 1. Użytkownicy posiadający konto na Facebooku klikając w poniższy link: https://www.facebook.com/ads/preferences
 2. Każdy może zrezygnować z oglądania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez serwis Facebook lub współpracujące z nim firmy za pośrednictwem European Interactive Digital Advertising Alliance (wybór opcji “opt-out”),  klikając w poniższy link: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

Zwracamy Twoją uwagę, że kiedy blokada obsługi plików cookie zostanie usunięta, dane będą ponownie zbierane przez piksel Facebooka.

7.7 Behawioralna reklama internetowa

Aby zagwarantować, że będziemy wyświetlać dla Ciebie tylko takie reklamy, które wzbudzają Twoje zainteresowanie, na naszej witrynie internetowej za pomocą plików cookie analizujemy Twoje zwyczaje użytkownika w spseudonimizowanej formie (tj. cookies reklamowe). W ten sposób możemy rozpoznać Twoje preferencje w odniesieniu do naszych produktów i usług.

Aby zapobiec analizie Twoich zwyczajów i preferencji, możesz w każdym momencie wycofać zgodę na wykorzystanie plików cookies za pośrednictwem ustawień Twojej przeglądarki, zgodnie z instrukcjami wskazanymi w Informacjach dotyczących plików cookie.

Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii znajdziesz również na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory oraz pod linkiem www.edaa.eu/european-principles/.

8. Odbiorcy danych spoza UE

Poza wskazanymi w polityce prywatności przypadkami nie przekazujemy Twoich danych odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Rodzaje przetwarzania danych opisane w punkcie 8 skutkują przekazaniem danych na serwery pracujących na nasze zlecenie dostawców technologii monitorowania lub targetingu. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w opisach dotyczących konkretnych odbiorców danych). Przekazywanie danych odbywa się zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield) oraz na podstawie tzw. standardowych klauzuli umownych Komisji UE.

 

9. Partnerzy biznesowi

9.1. Stosunki umowne z partnerami handlowymi

Poniższe postanowienia dotyczące ochrony danych znajdują zastosowanie dla przetwarzania danych osób fizycznych w związku z nawiązywaniem kontaktów biznesowych, prowadzeniem negocjacji umownych oraz zawieraniem i wykonywaniem umów. Obowiązują one także dla przetwarzania danych osób kontaktowych, odpowiedzialnych za prowadzenie relacji biznesowych, które same nie muszą być stroną umowy.

Konkretny zakres przetwarzanych danych osobowych w dużej mierzy zależy od łączącej nas z Państwem relacji biznesowej oraz zakresu świadczonych usług. Z tego powodu nie wszystkie z informacji zawartych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie w Państwa przypadku.

Zasadniczo przetwarzane przez nas dane pozyskiwane są od osób, których dane dotyczą. Jednakże w pewnych sytuacjach, w celu zapewnienia zgodności z prawem lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów (np. w ramach weryfikacji partnera biznesowego w obszarze compliance), może się okazać konieczne przetwarzanie danych uzyskanych od podmiotów trzecich. Mogą nimi być inne firmy, organy państwowe, urzędy lub wywiadownie gospodarcze. Dane mogą być także pozyskiwane z publicznych rejestrów czy innych źródeł publicznie dostępnych (np. przy pomocy wyszukiwania internetowego).

Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować: dane podstawowe (np. imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo), dane identyfikacyjne i uwierzytelniające (np. wyciągi/odpisy z rejestrów publicznych, numer dowodu osobistego, wzór podpisu), dane dotyczące Państwa pozycji w firmie (np. zajmowane stanowisko, dział, przełożony), dane dotyczące łączącej nas relacji biznesowej (np. dane do płatności czy dotyczące zlecenia), dane dot. płynności finansowej, dane dotyczące struktury spółek i stosunków właścicielskich, zdjęcia i nagrania video (np. w zakresie dostaw towarów), dane zawarte w raportach i protokołach, nazwa i identyfikator użytkownika, ID, dane z zakresu compliance (np. informacje nt. referencji, postępowań upadłościowych, prowadzonych postępowań pozostających w związku z przedmiotem współpracy), a także inne, porównywalne do powyższych kategorie danych.

Komunikacja z nami może się odbywać wedle wyboru za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listownie. Ze względów technicznych komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się w zależności od okoliczności.

9.2. Cele przetwarzania danych / podstawa prawna

Realizacja zobowiązań wynikających z umowy (artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO)

Cele przetwarzania danych wynikają z dokonywania czynności prowadzących do zawarcia umowy, prowadzenia relacji biznesowej w oparciu o zawartą umowę oraz realizacji zobowiązań umownych.

Jeżeli zawarli Państwo z nami umowę, która została podpisana podpisem elektronicznym, przetwarzaniu podlegają związane z tym dane, w szczególności adres e-mail, numer IP, sygnatury dotyczące zmian dokonywanych w dokumentach.

 

Wypełnianie obowiązków prawnych (artykuł 6 ustęp 1 litera c) RODO)

W niektórych przypadkach, cele przetwarzania danych wynikają z wymogów prawnych. Należą do nich m.in. wypełnianie obowiązków w zakresie archiwizacji i identyfikacji, np. w ramach przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, obowiązku kontroli podatkowej lub innych obowiązków sprawozdawczych, a także przetwarzanie danych w celu udzielania odpowiedzi na zapytania uprawnionych organów państwowych.

 

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów (artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO)

Dla właściwej realizacji umowy może się okazać  konieczne dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych. Prawnie uzasadnione interesy stanowią tu w szczególności: wybór odpowiedniego partnera handlowego, przeprowadzanie audytów celem sprawdzenia zgodności, przeprowadzanie weryfikacji mających na celu ocenę finansową, przetwarzanie danych osób kontaktowych, przyporządkowywanie wyników pracy do poszczególnych partnerów biznesowych, prowadzenie sprawozdawczości finansowej, prowadzenie negocjacji biznesowych z osobami kontaktowymi z ramienia obecnych i przyszłych partnerów biznesowych. Dalsze prawnie uzasadnione interesy stanowią: zaproszenia na wydarzenia, dochodzenie roszczeń prawnych i unikanie niekorzystnych skutków prawnych (np. w przypadku upadłości), kontrola uprawnień (np. w stosunku do dostawców środków pieniężnych), obrona przed zagrożeniami i roszczeniami odszkodowawczymi, unikanie ryzyka prawnego i niekorzystnych skutków ekonomicznych, wykrywanie i przetwarzanie potencjalnie szkodliwych wiadomości e-mail, kontrole dostępu, wyjaśnianie ewentualnych naruszeń compliance, zapobieganie czynom karalnym, likwidacja szkód powstałych na skutek relacji handlowych, efektywna i sprawna realizacja procesu elektronicznego podpisywania umów, odpowiednie protokołowanie procesu podpisu do celów dowodowych, a także weryfikacja ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz inne wewnętrzne cele administracyjne.

9.3. Odbiorca / kategorie odbiorców

W naszej firmie dostęp do Państwa danych osobowych uzyskują jedynie te Działy, dla których jest to niezbędne celem realizacji zobowiązań umownych, prawnie uzasadnionych interesów lub wypełnienia obowiązków prawnych. W celach wskazanych powyżej, dostęp do Państwa danych osobowych mogą także otrzymać podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie, urzędy oraz inni usługodawcy.

Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych jest przy tym zagwarantowane łącząca nas z nimi umową. Ponadto celem wypełnienia zobowiązań umownych dane te mogą być przekazywane innym spółkom w obrębie grupy Schwarz.

Jeżeli zawarli Państwo umowę ramową z kilkoma spółkami Lidl lub grupą Schwarz występującą w roli uprawnionego usługobiorcy, wówczas dostęp do Państwa danych kontaktowych  uzyskują działy sprzedaży oraz zakupów właściwych spółek Lidl lub grupy Schwarz, a także krajowe Działy compliance spółek grupy Schwarz, w zakresie danych służących do weryfikacji partnera biznesowego w obszarze compliance. Podstawę w ramach wspólnej odpowiedzialności stanowi tu każdorazowo art. 26 RODO. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, dane mogą być przekazywane poza naszą grupę przedsiębiorstw jedynie wtedy, gdy będziemy do tego zobowiązani przepisami prawa (np. w toku postępowania administracyjnego).

9.4. Okres przechowywania / kryteria określające okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania. Okres ten może się różnić w zależności od celu przetwarzania, a także wymogów prawnych dot. przechowywania konkretnego rodzaju danych. Jako przykładowe terminy można wskazać termin przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych, wynoszące odpowiednio 3 oraz 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym roszczenie stało się wymagalne lub w którym upłynął termin płatności podatku. W szczególnych przypadkach czas przechowywania może wybiegać poza określony powyżej (np. dokumentacja budowlana).

9.5. Obowiązek udostępnienia danych

W ramach naszej relacji biznesowej są Państwo zobowiązani udostępnić te dane osobowe, które są niezbędne do jej podjęcia, prowadzenia i zakończenia oraz do wypełnienia związanych z nią obowiązków, a do których zbierania jesteśmy zobowiązani przepisami prawa lub uprawnieni z uwagi na prawnie uzasadnione interesy. Bez tych danych zasadniczo nie będziemy w stanie nawiązać z Państwem relacji biznesowej.

9.6. Przekazywanie danych do krajów trzecich

Jeżeli konieczne będzie przekazanie danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), nastąpi ono jedynie w przypadkach, gdy Komisja Europejska stwierdzi, że w danym kraju trzecim obowiązuje odpowiedni poziom ochrony danych. Wobec braku takiej decyzji, przekazanie może nastąpić przy zastrzeżeniu poziomu ochrony co najmniej równego poziomowi ochrony obowiązującemu na terytorium UE (np. za pomocą standardowych klauzul umownych UE), lub gdy udzielą nam Państwo na to zgody.

9.7. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administratorem danych osobowych jest właściwa spółka Lidl, z którą nawiązywane lub prowadzone są relacje biznesowe.

W przypadku istnienia współadministrowania danymi, otrzymają Państwo stosowne informacje od administratora, z którym nawiązywane lub prowadzone są relacje biznesowe. Właściwa spółka jest również odpowiedzialna za wypełnianie zobowiązań wynikających z RODO.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych właściwego administratora, listownie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych” lub też elektronicznie za pomocą adresu e-mail ochronadanychosobowych@lidl.pl.

10. Zakupy w naszych sklepach Lidl

10.1 Kontrola wieku

W przypadku sprzedaży produktów podlegających ograniczeniom wiekowym, np. alkoholu sprzedawca uprawniony jest do żądania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy, stosownie do art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

10.2 Kamery bezpieczeństwa

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy Twoje dane w celu prewencji i wykrywania przestępstw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ochrony naszych klientów, pracowników i naszej własności. Użycie kamer bezpieczeństwa jest sygnalizowane przez wyraźnie widoczny piktogram w sklepach.

10.3 Karta Dużej Rodziny

Sprzedawca ma prawo zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość, stosownie do Art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

10.4 Faktury

Jeżeli dla celów udokumentowania sprzedaży wystawiana jest faktura, dane niezbędne do jej sporządzenia przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z zakresem określonym w przepisach podatkowych. Jeżeli zażyczysz sobie umieszczenia na fakturze innych swoich danych będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. O ile jest to przewidziane w odrębnych przepisach odbiorami danych mogą być uprawnione do tego organy. Dane będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w przepisach podatkowych.

11. Prawa osoby, której dane dotyczą

11.1 Zestawienie

Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Tobie jeszcze następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o zapisanych u nas Twoich danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO,
 • prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z artykułem 16 RODO,
 • prawo do usunięcia zapisanych u nas Twoich danych zgodnie z artykułem 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych zgodnie z artykułem 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO.

11.2 Prawo do uzyskania informacji zgodnie z artykułem 15 RODO

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 RODO masz prawo do tego, aby na żądanie otrzymać bezpłatną informację o danych osobowych zapisanych w związku z Twoją osobą. Obejmuje to w szczególności kwestie takie jak:

 • cele, w których przetwarzane są dane osobowe;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorca danych lub kategorie odbiorców danych, wobec których Twoje dane osobowe zostały lub zostaną jeszcze udostępnione;
 • planowany okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane, a jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;
 • prawo do sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszystkie informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dotyczą;
 • wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ustęp 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – rzeczowe informacje o stosowanej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z artykułem 46 RODO związanych z przekazywaniem danych.

11.3 Prawo do sprostowania zgodnie z artykułem 16 RODO

Masz prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Twoich nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz  prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

11.4 Prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO

Masz prawo do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Twoich danych osobowych, o ile zajdzie jeden z następujących powodów:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
 • odwołasz zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a) lub artykułem 9 ustęp 2 litera a) RODO i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;
 • zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 lub ustęp 2 RODO złożysz sprzeciw wobec przetwarzanie i w przypadku artykułu 21 ustęp 1 RODO nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego;
 • dane osobowe były gromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 RODO.

Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Twoje dane o tym, że również od nich żądasz usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych

11.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z artykułem 18 RODO

Masz prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie jeden z poniższych warunków:

 • podważasz prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądasz ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa albo
 • złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 RODO, póki nie jest jasne, czy uzasadnione interesy realizowane przez administratora nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą.

11.6 Prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO

Masz prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustęp 1 litera a) lub artykułu 9 ustęp 2 litera a) albo na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b) RODO i
 • przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.

Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych masz możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

11.7 Prawo do sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO

Pod warunkami zawartymi w artykule 21 ustęp 1 RODO możesz się sprzeciwić przetwarzaniu danych z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji.

Powyższe ogólne prawo do sprzeciwu obowiązuje w odniesieniu do wszystkich opisanych w niniejszej Polityce prywatności celów przetwarzania, w ramach których przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO. Inaczej niż w przypadku specjalnego prawa do sprzeciwu skierowanego na przetwarzanie danych w celach reklamowych (porównaj powyżej w szczególności punkt 5 i 7.6), zgodnie z RODO do wykonania takiego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani, tylko jeżeli poinformujesz nas o nadrzędnych powodach, np. możliwym zagrożeniu życia lub zdrowia.

 

12. Osoba kontaktowa 

12.1 Osoba kontaktowa w przypadku pytań lub wykonania Twoich praw do ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących witryny internetowej albo w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych (prawo do ochrony danych) możesz się zwrócić do naszego Działu Obsługi Klienta:

https://obsluga-klienta.lidl.pl/

12.2 Osoba kontaktowa w przypadku pytań dotyczących ochrony danych

W razie dalszych pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

12.3 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

13. Nazwa i dane kontaktowe właściwego administratora ochrony danych odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp. k., ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne („Administrator”) i w odniesieniu do strony internetowej www.lidl.pl. Z inspektorem ochrony danych  można się skontaktować przesyłając list na podany powyżej adres, do rąk inspektora ochrony danych lub e-mail na adres ochronadanychosobowych@lidl.pl.

Stan na: 08.02.2021 r.