Polityka prywatności

Stan na kwiecień 2020

Dziękujemy za zainteresowanie Lidl Plus.

Lidl Plus to aplikacja dla klientów Grupy Lidl, oferowana przez firmę Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (dalej: „Lidl Stiftung”, „My”, „Nas”), która to firma jako administrator danych osobowych przetwarza dane na potrzeby aplikacji. Do Grupy Lidl należą również różne spółki krajowe i regionalne, które są wyszczególnione tutaj    (dalej: „Spółki Lidl”).

Lista zawiera tylko aktualne zestawienie Spółek Lidl. W przyszłości do tej listy mogą zostać dodane również kolejne spółki, jeżeli SB Lidl KG posiada bezpośrednie lub pośrednie udziały w danej spółce, a spółka ta bierze udział w tworzeniu oferty Lidl Plus.

O ile Spółki te otrzymują dane za pośrednictwem aplikacji i informują o aktualnych ofertach i akcjach promocyjnych organizowanych przez Lidl, działają one jako odrębni administratorzy danych.

Z inspektorem ochrony danych Lidl Stiftung można się skontaktować pod adresem: Datenschutz@lidl.com.

Lidl Plus to różnorodne, spersonalizowane usługi. Obejmują one między innymi oferty dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb i życzeń, udział w konkursach i atrakcyjne promocje oraz rabaty. Niezależnie od tego, gdzie i w jakim zakresie korzystają Państwo z usług Lidl Plus, następuje przekazanie Państwa danych z Lidl Stiftung do określonych Spółek Lidl, aby możliwe było udostępnienie odpowiednich usług.

1. Jakie dotyczące Państwa dane gromadzimy i z jakich kanałów komunikacji korzystamy?
Rejestracja w programie Lidl Plus

W ramach rejestracji pytamy o następujące dane klienta: płeć, imię, nazwisko, preferowany sklep Lidl, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Opcjonalnie użytkownik może podać adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto i kraj). W celu określenia preferowanego sklepu może zostać wykorzystana funkcja geolokalizacji Państwa urządzenia końcowego.

Wizyty w sklepie

Jeżeli podczas wizyty w sklepie zidentyfikują się Państwo przy kasie, zbieramy informacje takie jak odwiedzony sklep, zakupione produkty według rodzaju, ilości i ceny, zrealizowane bony, sumę z bonów oraz godzinę zapłaty i typ użytego środka płatniczego. Ponadto, jeśli skorzystali Państwo z naszego rabatu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, gromadzimy również informacje o posiadaniu przez Państwo Karty Dużej Rodziny. Poprzez przyporządkowanie Państwa zakupów i informacji o posiadaniu Karty Dużej Rodziny do konta klienta realizujemy cele wymienione w punkcie 2, np. możliwość przedstawiania ofert specjalnie dostosowanych do Państwa preferencji i zainteresowań oraz udziału w promocjach.      

Państwa aktywna identyfikacja przy kasie następuje poprzez cyfrową kartę klienta lub za pomocą numeru telefonu podanego podczas rejestracji.  

Biuro Obsługi Klienta

Jeżeli kontaktują się Państwo z Biurem Obsługi Klienta wykorzystujemy dane, które podali Państwo w tym kontekście, w celu opracowania Państwa zapytania. O ile możemy zidentyfikować Państwa jako klienta Lidl Plus na podstawie danych podanych podczas rejestracji w programie Lidl Plus (patrz wyżej „Rejestracja w programie Lidl Plus”), zapisujemy informacje o Państwa wszelkich uwagach lub reklamacjach dotyczących konta Lidl Plus, aby jeszcze lepiej dostosować nasze oferty do Państwa zainteresowań. W ten sposób zapobiegamy dalszemu przesyłaniu Państwu informacji i ofert dotyczących produktów, które nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom i zainteresowaniom. Mogą się Państwo sprzeciwić powiązaniu Państwa zapytania do Biura Obsługi Klienta z kontem Lidl Plus poprzez umieszczenie wyraźniej adnotacji w zapytaniu.

Jeśli skorzystają Państwa z formularza kontaktowego, będziemy gromadzić podane tam przez Państwa informacje.

Korzystanie z aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji gromadzimy informacje takie jak sklep, w którym dokonują Państwo zakupów. Ponadto gromadzimy informacje dotyczące wyświetlonych i aktywowanych kuponów, Państwa kliknięć, jak również wybranego Przez Państwa preferowanego sklepu. Ponadto gromadzimy informacje o wersji używanego systemu operacyjnego, numeru urządzenia, języka systemowego oraz używanej wersji aplikacji.

Państwa dane do logowania gromadzimy i wykorzystujemy w celu realizacji logowania. Aby nie musieli się Państwo za każdym razem na nowo logować w aplikacji, zaszyfrowane dane do logowania są przechowywane tak długo w aplikacji, aż wylogują się Państwo ze swojego konta.

Cyfrowe kupony mogą zostać zapisane na urządzeniu końcowym lub bezpośrednio przekazane za pomocą Messenger’a, jeśli tylko umożliwią Państwo aplikacji dostęp do swoich Zdjęć/Mediów. Aparat Państwa mobilnego urządzenia końcowego można wykorzystać do zeskanowania kuponu QR, jeśli tylko udzielą Państwo stosownego zezwolenia.

W ramach aplikacji przeprowadzamy ankiety In-App i gromadzimy informacje na temat zachowań zakupowych, korzystania z aplikacji i osobistych preferencji, jak również zainteresowań.

Płatności mobilne

Za pośrednictwem aplikacji Lidl Plus otrzymują Państwo również dostęp do usług płatności mobilnych („Lidl Pay”), gdzie mogą się Państwo zarejestrować z użyciem karty, aby móc wygodnie zapłacić przy kasie za zakupy za pomocą swojego urządzenia mobilnego. Rejestracja odbywa się bezpośrednio u dostawcy usług płatniczych. Zbieranie danych, które się ma tam miejsce jest w razie potrzeby wyjaśnione w informacji nt. przetwarzania danych dostawcy usług płatniczych. Jeżeli rejestracja Lidl Pay się powiodła, dostawca usług płatniczych wysyła nam jako potwierdzenie token, w postaci szyfru. Token ten zostaje powiązany z Państwa kontem w Lidl Plus.

Jeśli do celów uwierzytelniania używają Państwo funkcji TouchID lub FaceID, obowiązują dodatkowo warunki użytkowania i informacje o przetwarzaniu danych właściwych dostawców (na przykład w odniesieniu do funkcji TouchID lub FaceID firmy Apple).

W celu przeprowadzenia transakcji, zgodnie z przepisami m.in. Dyrektywy (UE) 2015/2366 („PSD 2”), Rozporządzenia (UE) 2018/389, wymieniamy  informacje za pośrednictwem naszego usługodawcy z Państwa instytucją kredytową, wzgl. z wydawcą karty. Informacje te dotyczą w szczególności danych osobowych, bieżącej transakcji i historii poprzednich płatności.

Sklep online

Kiedy dokonują Państwo rejestracji w naszym sklepie online, przetwarzamy dane dotyczące korzystania przez Państwa z naszej oferty online, włączając w to zakupione przez Państwa produkty według ich rodzaju, ilości, ceny, wykorzystane przez Państwa kupony, ich kwoty jak również moment dokonania płatności i wykorzystaną metodę płatności. Gromadzimy te dane za pośrednictwem aplikacji w celach określonych w punkcie 2, by móc przedstawić Państwu oferty dostosowane do Państwa preferencji i zainteresowań. O ile wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie naszego newsletteru przesyłamy Państwu, My lub Spółki Lidl, ew. (o ile to możliwe indywidualne) informacje o produktach, akcjach promocyjnych, konkursach i loteriach, nowych usługach i nowościach w ofercie Spółek Lidl, jak również dla celów ankiet klientów. Dla celów przesyłaniach ww. informacji wykorzystujemy Państwa adres e-mail i ew. Państwa imię. Przetwarzamy te dane dla celów wysyłki newsletteru. W tym celu wykorzystywane są spersonalizowane profile użytkowników z przyporządkowaniem do Państwa osoby i/lub adresu e-mail, aby móc dostosować treści reklamowe, w szczególności w formie newsletteru, by sprawić, że będą lepiej dopasowane do Państwa osobistych zainteresowań, a nasza oferta online będzie jeszcze lepsza. 

Analiza zachowania użytkownika / pliki cookie

Podczas korzystania ze stron Spółek Lidl tworzymy profile użytkowników dla celów analizy statystycznej oraz tworzenia oferty dostosowanej do potrzeb i przyporządkowujemy je, jeśli możliwe, Państwu, względnie Państwa adresowi e-mail lub numerowi Klienta. W tym celu zbieramy informacje o odwiedzonych przez Państwa stronach Spółek Lidl, częstotliwości i czasu trwania wizyty, odwiedzonych obszarach i wybranych produktach.

Countly

W aplikacji wykorzystujemy Countly Mobile i Web Analytics, usługi analityczne oferowanej przez firmę Countly Ltd („Countly”), używane do analizy korzystania z aplikacji. Jeśli instalują Państwo aplikację Lidl Plus, Countly zapisuje kiedy i jak długo korzystano z aplikacji, jakie wyświetlano strony aplikacji, jakie funkcje klikano i jakie treści wyświetlano. Pozwala nam to zrozumieć, jakie interakcje podejmują Państwo z naszą aplikacją. Ponadto na podstawie Państwa zachowania jako użytkowników możemy stale udoskonalać aplikację i udostępniać Państwu odpowiednie oferty/usługi. 

Na potrzeby tej analizy Countly, od momentu zakończenia rejestracji, korzysta z Państwa numeru klienta.

Adjust

Nasza aplikacja Lidl Plus korzysta z narzędzia analitycznego adjust, produktu firmy adjust GmbH. Jeżeli zainstalują Państwo naszą aplikację, adjust zapisze między innymi dane dotyczące instalacji i zdarzeń z Państwa aplikacji Lidl Plus (np. korzystania z aplikacji lub interakcji na koncie klienta). Pozwala nam to zrozumieć, jakie interakcje podejmują Państwo z naszą aplikacją. Dzięki temu możemy również analizować i ulepszać nasze mobilne kampanie reklamowe. Do celów tej analizy adjust wykorzystuje IDFA (Identifier for Advertising = identyfikator wyświetlania reklam na urządzeniach z systemem iOS) lub identyfikator wyświetlania reklam Androida, adres IP / MAC, nagłówek HTTP oraz informacje dot. urządzenia mobilnego (dodatkowo: godzinę wejścia, kraj, język, ustawienia lokalne, system operacyjny i jego wersję oraz wersję aplikacji), ponadto informacje o urządzeniach użytkownika i aktywności w sieci, a także informacje o aplikacji i tokenach zdarzeń. Przetwarzanie tych danych odbywa się wyłącznie w sposób spseudonimizowany. IDFA i identyfikator Androida mogą Państwo w dowolnym momencie zresetować lub wyłączyć.

Firma Adjust udostępnia te informacje również naszym dostawcom usług Google LLC ("Google") i Facebook, Inc ("Facebook"). Jeśli Google i Facebook mogą wykorzystać te informacje w celu identyfikacji użytkownika, udostępnią mu informacje o kampanii reklamowej, która doprowadziła użytkownika do sklepu App Store oraz o tym, jak użytkownik zachowywał się w sklepie App Store (w tym, czy pobrał aplikację, czy np. anulował jej instalację oraz podobne informacje). Adjust wykorzystuje te informacje do tworzenia anonimowych statystyk, dzięki czemu możemy rozumieć powodzenie poszczególnych kampanii reklamowych.

Google Firebase

W aplikacji wykorzystywany są A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions und Remote Config, usługi analizy świadczone przez Google LLC (dalej: „Firebase”), które służą m.in. analizie korzystania z aplikacji. Jeśli instalują Państwo aplikację Lidl Plus, Firebase zapisuje kiedy i jak długo korzystano z aplikacji, jakie wyświetlono strony aplikacji, w jakie funkcje klikano i jakie treści wyświetlano. Dzięki temu możemy zrozumieć, w jaki sposób dokonują Państwo interakcji z naszą aplikacją. Ponadto, bazując na Państwa zachowaniu użytkownika możemy nieustannie rozwijać naszą aplikacje i kierować do Państwa odpowiednie oferty/usługi. Co więcej, możemy równolegle przeprowadzać wiele testów aplikacji i tworzyć kolejne wersje aplikacji oparte na danych pozyskanych dzięki tej analizie.

Na potrzeby tej analizy Firebase, od momentu zakończenia rejestracji, korzysta z Państwa numeru klienta.

Więcej informacji na temat danych osobowych w odniesieniu do Google Firebase znajdą Państwo bezpośrednio na stronie dot. Google Firebase.

Opt-out

Jeśli nie życzą sobie Państwo śledzenia podczas korzystania z aplikacji Lidl Plus, w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość mogą się Państwo jemu sprzeciwić po zakończeniu rejestracji poprzez realizację Opt-Out umieszczonego w aplikacji pod „Więcej” -> „Informacje prawne”-> „Udostępnianie danych w Lidl Plus”

Newsletter / powiadomienia push / SMS

Gromadzimy informacje dotyczące Państwa zachowania użytkownika w związku z newsletterem i innymi informacjami, które przesyłamy Państwu w formie powiadomień push lub wiadomości SMS, zapisujemy je i – o ile to możliwe – przyporządkowujemy je do Państwa osoby albo adresu e-mail lub numeru klienta. Zapisujemy godzinę otwarcia i uruchamiane linki, klikane pola, wybierane produkty, godzinę, czas trwania i częstotliwość korzystania.

Analizie nie są poddawane dane osobowe w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje dotyczące stanu zdrowia lub przekonania religijne).

Alcohol Opt-In

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zapoznanie się z treściami dotyczącym napojów alkoholowych poprzez akceptację w profilu, przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres 6 lat licząc od rezygnacji z uczestnictwa w Lidl Plus – z powodu konieczności wypełnienia obowiązku prawnego.

2. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane wymienione w punkcie 1 gromadzimy w celu udostępnienia Państwu odpowiednich usług z zakresu Lidl Plus.

Cel związany z komunikacją i identyfikacją

Dane klienta zgromadzone w ramach rejestracji służą do komunikacji z Państwem oraz do jednoznacznego przyporządkowania zwyczajów zakupowych i zachowania użytkownika do Państwa profilu klienta.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie geolokalizacji Państwa urządzenia końcowego poprzez „zezwolenie na uprawnienia”, wykorzystujemy tą funkcję, w celu oferowania Państwu indywidualnych usług opartych na bieżącej lokalizacji. W szczególności, w ramach funkcji "wyszukiwanie sklepów", przetwarzamy Państwa lokalizację w oparciu o GPS i dane sieciowe dot. Państwa lokalizacji, aby móc wyświetlić Państwu nasze najbliższe sklepy. Dane dot. geolokalizacji nie są przez nas zapisywane.

Podczas rejestracji pytamy m.in. o Państwa datę urodzenia (patrz punkt 1 powyżej). Uczestnictwo jest możliwe dla osób w wieku powyżej 18 lat (patrz punkt 2 Warunków uczestnictwa). Poza tym ze względu na ochronę nieletnich nabycie określonych produktów jest możliwe od określonego wieku. W związku z tym reklam napojów alkoholowych nie wolno kierować do dzieci i młodzieży.

W szczególności używamy Państwa adresu e-mail, aby chronić Państwa przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, wysyłając powiadomienia e-mail, np. gdy dostęp odbywa się za pośrednictwem obcego urządzenia, tzn. urządzenia, z którego nie dokonywano jeszcze dostępu do aplikacji Lidl Plus.

Celem przekazywania danych do instytucji kredytowej, względnie wydawcy karty (w przypadku korzystania z Lidl Pay) jest przestrzeganie wymogów prawnych dot. uwierzytelnienia w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

To przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zezwalają nam na przetwarzanie danych osobowych, o ile jest to konieczne do korzystania z usługi lub do wypełnienia umowy (np. art. 6 ust. 1 b) RODO) oraz z uwagi na uzasadniony interes, aby aplikacja była jak najłatwiejsza i jak najbardziej efektywna (art. 6 ust. 1 f) RODO).

Jeśli za pośrednictwem formularza kontaktowego w aplikacji skierują Państwo do nas zapytanie, zapisujemy i wykorzystujemy Państwa dane, by móc w Państwa interesie, jak najlepiej, odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Cel związany z optymalizacją dystrybucji gazetek

Jeśli podadzą nam Państwo swoje dane adresowe, wykorzystujemy je do identyfikacji i optymalizacji naszych obszarów dystrybucji gazetek reklamowych, co pozwala nam ograniczyć ich marnotrawienie i właściwie kierować nasze reklamy. Podanie adresu jest dobrowolne. Dane te są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Cel polegający na ustalaniu Państwa zainteresowania produktami

Aby zapewnić Państwu korzyści wynikające z uczestnictwa w Lidl Plus i przedstawiać Państwu jak najbardziej zindywidualizowane oferty i przeprowadzać precyzyjne ankiety wśród klientów, chcemy Państwa bliżej poznać. W tym celu najpierw ustalamy, jakie produkty, promocje i usługi mogą być dla Państwa interesujące i istotne oraz czy są Państwo posiadaczami Karty Dużej Rodziny. Możemy np. zwracać Państwa uwagę na akcje rabatowe dotyczące Państwa ulubionych produktów, oferować szczególne korzyści i celowo informować o atrakcyjnych ofertach w ramach promocji asortymentowych.

Z tego powodu gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy szereg danych osobowych dotyczących Państwa zwyczajów zakupowych.

Zebrane przez nas dane osobowe mogą pozwolić ustalić Państwa zainteresowania produktami. Zaliczają się do nich wszystkie dane wymienione w punkcie 1.

Jednak również inne, wymienione powyżej dane mogą się nadawać do ustalenia Państwa potencjalnego zainteresowania produktami. W tym celu identyfikujemy możliwy związek między danymi osobowymi a zainteresowaniem produktami. Do identyfikacji tego związku używamy metody matematyczno-statystycznej. W ramach tej metody porównujemy Państwa dane osobowe z danymi innych klientów. Na podstawie tego porównania możemy stwierdzić, jakie produkty, którymi interesowali się inni klienci o porównywalnych zainteresowaniach, mogłyby zainteresować również Państwa.

To przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zezwalają nam na przetwarzanie danych osobowych, o ile jest to konieczne do korzystania z usługi lub do wypełnienia umowy (np. art. 6 ust. 1 b) RODO) oraz z uwagi na uzasadniony interes, aby nasze oferty były jak najlepiej dostosowane do Państwa zainteresowania produktami (art. 6 ust. 1 f) RODO).

Cel polegający na informowaniu i reklamie

O ile została wyrażona odpowiednia zgoda, Spółki Lidl informują  Państwa drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail lub SMS) i / lub pocztą o promocjach i ofertach z odpowiedniego asortymentu i zapraszamy Państwa do udziału w ankietach dla klientów.

Ten bezpośredni kontakt następuje, ponieważ udzielili nam Państwo odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), względnie (jeśli nie udzielili jej Państwo lub ją wycofali), gdyż mamy nadrzędny uzasadniony interes w kierowaniu bezpośrednich reklam za pomocą poczty (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Cel polegający na reklamie powiązanej z lokalizacją i czasem

Przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe dotyczące miejsca i czasu Państwa zakupów, aby przesyłać reklamy powiązane z czasem i miejscem, np. w formie powiadomień push na telefonie komórkowym lub wiadomości SMS. Jeżeli preferowany przez Państwa dzień zakupów to sobota, możemy informować Państwa o promocjach przypadających właśnie na ten dzień tygodnia. Jesteśmy też w stanie przedstawić Państwu ofertę regionalną, jeżeli dysponujemy informacją, w jakim regionie najchętniej dokonują Państwo zakupów. Jeśli wyraziłeś zgodę na reklamowanie napojów alkoholowych, będziemy przechowywać twoje dane osobowe zgodnie z prawem krajowym.

O ile ma miejsce analiza powiązana z lokalizacją i czasem, przetwarzanie danych ma miejsce w związku z korzystaniem z usługi lub do wypełnieniem umowy (np. art. 6 ust. 1 b) RODO) i z uwagi na uzasadniony interes, aby nasze oferty były jak najlepiej dostosowane do Państwa miejscowych i czasowych preferencji (art. 6 ust. 1 f) RODO) Przechowywanie danych po rezygnacji z uczestnictwa w programie wynika z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Udostępniamy Państwa dane osobowe osobom trzecim w następujący sposób:

Przetwarzanie Państwa danych zlecamy po części dostawcom usług. Firmy te są przez nas starannie wybierane, a współpraca odbywa się na podstawie pisemnej umowy. Podlegają one naszym poleceniom, a przed rozpoczęciem oraz w trakcie przetwarzania danych poddajemy je regularnym kontrolom. Firmy te nigdy nie wykorzystują Państwa danych osobowych do własnych celów.

W związku z tym przekazujemy Państwa dane odbiorcom, którzy

  • udostępniają nam przestrzeń na serwerach, systemy baz danych i podobne,
  • oferują wsparcie techniczne,
  • i doradzają nam w kwestiach marketingowo-technicznych.

W obrębie Grupy Lidl (patrz punkt 1 powyżej) przekazujemy Państwa zidentyfikowane preferencje produktowe odpowiedniej spółce krajowej w celu ukierunkowanego wykorzystania treści ustalonych jako istotne dla Państwa.

O ile jest to konieczne do opracowania Państwa zgłoszenia podane przez Państwa dane mogą zostać przekazane Spółkom w ramach Grupy Lidl. Ponadto, może być konieczne przekazanie fragmentów Państwa zapytania do naszych partnerów (np. dostawców w przypadku zapytań dot. specyfiki produktów) w celu opracowania Państwa zgłoszenia.

W żadnym wypadku nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym firmom spoza Grupy Lidl, które chciałyby je wykorzystać do celów marketingu bezpośredniego.

W ramach korzystania z Lidl Pay, w celu realizacji różnych umów z Państwem (w tym wymaganym prawem uwierzytelnienia przed dokonaniem transakcji płatniczej), wymieniamy z Państwa instytucją kredytową, względnie wydawcą karty dane osobowe.

Ze względu na wymienione powyżej przekazywanie danych może się zdarzyć, że dane te będą przetwarzane w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraj trzeci). Każde przekazanie danych do kraju trzeciego następuje z uwzględnieniem stosowanego prawa o ochronie danych. Jeżeli Komisja Europejska nie stwierdziła stosownego poziomu ochrony w kraju trzecim, przewidujemy odpowiednie gwarancje, aby zapewnić adekwatną ochronę Państwa danych. Może to nastąpić na przykład poprzez zawarcie umów o przetwarzaniu danych, które zawierają standardowe unijne klauzule ochrony danych i zgodnie z odpowiednimi uchwałami Komisji Europejskiej zapewniają odpowiednie gwarancje (informacje na stronie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl).

4. Jak zapewniamy poufność Państwa danych osobowych?

Aby zapewnić poufność Państwa danych osobowych, naszym pracownikom zajmującym się przetwarzaniem danych nie wolno gromadzić, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych w sposób nieupoważniony. Przed rozpoczęciem stosunku zatrudnienia, naszych starannie wybranych pracowników, uwrażliwionych na związane z ochroną danych kwestie prawne, zobowiązujemy na piśmie do utrzymywania danych w tajemnicy. Obowiązek ten pozostaje w mocy również po zakończeniu stosunku zatrudnienia.

5. Jak zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. W związku z tym podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe w szczególności przed zagrożeniami w przypadku przekazywania danych oraz przed dostępem do nich osób trzecich. Podjęte środki regularnie dostosowujemy do aktualnego stanu techniki.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Usuwamy lub anonimizujemy Państwa dane osobowe, kiedy nie są już potrzebne do celów, do których przetwarzamy je zgodnie z powyższymi punktami. Z reguły przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres Państwa uczestnictwa w Lidl Plus. Numer Państwa telefonu komórkowego przechowujemy jeszcze przez 6 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w celu zapobiegania bezprawnego, ponownego zgłoszenia. Poza tym, dane będą usunięte w ciągu 72 godzin po rezygnacji z uczestnictwa w Lidl Plus. W ciągu 72 godzin mają Państwo możliwość przywrócenia swojego konta klienta, poprzez ponowne zalogowanie. Proces usunięcia danych zostanie wtedy przerwany. O ile Państwa dane są jeszcze potrzebne ze względu na określone prawem okresy przechowywania albo do zabezpieczenia, wysunięcia lub zrealizowania roszczenia, zapisujemy Państwa dane o wyrejestrowaniu z Lidl Plus, tak długo jak ich przechowywanie wymagane jest przepisami prawa, względnie tak długo jak konieczne jest to realizacji celu. Dane stanowiące udokumentowanie uprawnienia Użytkownika do zapoznania się z treściami dotyczącym napojów alkoholowych oraz spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przechowywane są przez okres 6 lat.

7. Jakie prawa mają Państwo w związku z przetwarzania Państwa danych?

Na zapytanie, zgodnie z art. 15 RODO, informujemy Państwa oczywiście w szczególności o zapisanych u nas Państwa danych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którym przekazujemy dane, a także na temat celu przetwarzania. Informacji tych udzielamy oczywiście, co do zasady, bezpłatnie.

Mają Państwo również prawo, w przypadkach wymienionych w przepisach, do sprostowania nieprawidłowych danych oraz do usunięcia danych, ograniczenie przetwarzania i przenoszenia Państwa danych osobowych.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO albo odbywa się do celów związanych z reklamą bezpośrednią, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

O ile wyrazili Państwo zgodę, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość. np. za pośrednictwem aplikacji w „Pomoc” à „Formularz kontaktowy”  lub (jeśli chcą skorzystać Państwo z jednego z kanałów powiadomień w „Ustawienia” -> „Powiadomienia” lub pisząc poprzez https://obsluga-klienta.lidl.pl)

*W przypadku wycofania zgody nie będą już Państwo dłużej informowani o ofertach Spółek Lidl.

Proszę pamiętać, że po wycofaniu zgody nie będą mogli Państwo już korzystać z pełnego zakresu czynności oferowanych przez Lidl Plus.

8. Brak obowiązku podania danych

W przypadku przekazywania danych, nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Bez tych danych nie będziemy jednak mogli świadczyć Państwu za pośrednictwem Lidl Plus.

9. Czy Lidl Plus może zmienić Informacje o ochronie danych?

Zmiana Informacji o ochronie danych może być konieczna ze względu na zmianę stanu prawnego lub okoliczności przetwarzania danych przez Lidl Plus. Jeżeli zmienią się cele gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, a także tożsamość administratora i kategorie odbiorców danych, poinformujemy Państwa o tym i, jeżeli to wymagane, poprosimy o  Państwa zgodę.

10. Szczegóły korzystania z My Lidl Account

Cele przetwarzania/ Podstawy prawne

W celu zaoferowania Państwu maksymalnego komfortu podczas korzystania z oferty online Grupy Lidl, zapisujemy trwale Państwa dane osobowe w chronionym hasłem koncie Klienta My Lidl Account. Po utworzenia konta nie jest konieczne ponowne podawanie danych osobowych podczas procesu korzystania z usług.

Państwa konto My Lidl Account może zostać odtąd użyte do połączenia wszystkich ofert online dostarczanych przez Grupę Lidl, bez konieczności ponownego podawania danych użytkownika dla każdej z usług. Po rejestracji mają Państwo także możliwość wylogowania się z poszczególnych usług. Ponadto na Państwa koncie Klienta mogą Państwo każdorazowo przeglądać i zmieniać Państwa dane.

W celu utworzenia konta Klienta muszą Państwo podać wybrane przez siebie hasło, które wraz z Państwa adresem e-mail lub numerem telefonu będzie używane do uzyskania dostępu do My Lidl Account.

Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. udostępniają nam Państwo dane w celu wykonania umowy pomiędzy nami a Państwem.

Odbiorcy/ Kategorie odbiorców:

W celu realizacji umowy lub innych usług Państwa dane zostaną przekazane w razie potrzeby administratorowi odpowiedniej oferty. Otrzyma on te dane, które konieczne są do wykonania odpowiedniej usługi, pod warunkiem, że zostały one podane na koncie Klienta My Lidl Account, tzn. w zależności od oferty:

  • weryfikacja danych logowania (adres e-mail, hasło, ew. numer telefonu)
  • dane podstawowe (nazwisko, adres, data urodzenia)
  • podane dane dot. płatności (karty kredytowe, konto PayPal)

Wszelkie dalsze przekazywanie tych danych stronom trzecim jest stanowczo wykluczone.

Okres przechowywania / Ustalenie okresu przechowywania

Jeśli zlecą Państwo usunięcie konta My Lidl Account, Państwa dane zostaną stosownie usunięte.

Przetwarzanie i przechowywanie danych spoczywa na administratorze właściwej usługi, który przetwarza dane konieczne są do wykonania usługi, a następnie je archiwizuje zgodnie z ustawowymi terminami przechowywania  (por. np. pkt 6 powyżej).

Polityka prywatności do pobrania

Polityka prywatności do ściągnięcia w formie PDF znajdą Państwo tutaj.