Dziękujemy za zainteresowanie ochroną danych na naszej stronie internetowej.

Chcemy, aby użytkownicy czuli się na niej komfortowo i bezpiecznie, a ochronę danych postrzegali jako wyznacznik naszej jakości i dbałości o Klienta. Poniższe oświadczenie dotyczące ochrony danych zawiera informacje nt. podstaw oraz zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie niniejszej strony internetowej, ankiety „Twoja opinia” oraz „Loterii Lidl”. Dane osobowe to informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio przyporządkowane albo możliwe do przyporządkowania do konkretnej osoby. Podstawę prawną ochrony danych stanowi w szczególności Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Administratorzy danych osobowych w rozumieniu artykułu 4 ustęp 7 RODO

Administratorem danych osobowych w zakresie:

• danych przetwarzanych w związku z wyświetlaniem naszej strony internetowej oraz zbieranych za pomocą plików cookie oraz podobnych technik przetwarzania danych, o ile poniżej nie wskazano inaczej,

• danych Klientów, którzy pozostawili je w celu kontaktu z Działem Obsługi Klienta,

• adresów e-mail Klientów, którzy wyrazili chęć udziału w loterii jest Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach przy ul. Poznańskiej 48, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Administratorem danych osobowych uczestników (w tym laureatów) loterii jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.

1. Wyświetlanie naszej strony internetowej

Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Twoim urządzeniu końcowym przeglądarka bez Twojego udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw. pliku dziennika:

• adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona,

• datę i godzinę wejścia,

• nazwę i adres URL wyświetlanego pliku,

• stronę / aplikację, z której nastąpiło wejście (adres URL strony),

• użytą przez Ciebie przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny Twojego urządzenia połączonego z Internetem oraz nazwę operatora Internetu

w następujących celach:

• zagwarantowania niezakłóconego tworzenia połączenia,

• zagwarantowania komfortowego korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji,

• analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Jeżeli w swojej przeglądarce lub w systemie operacyjnym albo w innych ustawieniach swojego urządzenia końcowego wyraziłeś zgodę na tzw. geolokalizację, używamy tej funkcji, aby oferować Tobie indywidualne
usługi odnoszące się do aktualnego miejsca pobytu (np. lokalizację najbliższego sklepu). Zgromadzone w ten sposób dane lokalizacyjne przetwarzamy wyłącznie w ramach tej funkcji.

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP oraz pozostałych danych wskazanych powyżej stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych.

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

Przekazywanie tych danych podmiotom trzecim jest wykluczone.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane są przechowywane przez okres Twojej wizyty na stronie i następnie automatycznie usuwane.

2. Ankieta dotycząca wrażeń zakupowych Klientów

Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:

Udział w ankiecie „Twoja opinia” jest całkowicie dobrowolny. Poza zgłoszeniami do loterii (więcej w punkcie 4), w samej ankiecie nie są zbierane żadne informacje, które pozwalałyby przyporządkować
odpowiedzi do konkretnych osób fizycznych. Wszelkie dane dot. Twojej osoby jak również opinie dostarczane są przez Ciebie dobrowolnie i przetwarzane zgodnie z wymaganiami RODO. W wolnych polach tekstowych, prosimy nie podawać żadnych danych osobowych (np. imion, nazwisk, rysopisów) – zarówno dotyczących Ciebie jak i innych osób.

Podczas wypełniania ankiety, w plikach cookie (więcej informacji na temat ciasteczek w punkcie 5) zapisywane są:
• indywidualny identyfikator użytkownika,
• liczba odwiedzin serwisu (dziennie oraz tygodniowo)
• czas korzystania ze strony internetowej oraz czas odpowiedzi na poszczególne pytania.

Używamy tych danych wyłącznie w celu analizy ankiet i wykluczenia powtarzających się opinii od tych samych osób. Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z przedstawionych powyżej celów przetwarzania.

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

Zarówno w procesie przeprowadzania ankiet jak również ich analizy korzystamy z usługodawców, którzy przetwarzają dane na nasze zlecenie. Są oni starannie wybierani, poddawani audytom oraz, jeżeli istnieje taki wymóg prawny, umownie zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w artykule 28
RODO.

Wyniki naszej ankiety służą wyłącznie do wewnętrznej analizy i nie są przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie wyrazisz na to wyraźnej zgody.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane zapisywane za pomocą plików cookie zostaną usunięte po maksymalnie 7 dniach. Dane przekazane przez Ciebie w związku z ankietą przetwarzane są wyłącznie anonimowo.

3. Kontakt z Działem Obsługi Klienta

Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:

Jeżeli pozostawisz swoje imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu w celu kontaktu z pracownikiem Działu Obsługi Klienta, Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu opracowania oraz udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz wspólny uzasadniony interes wynika z celów przetwarzania, jakimi są przyjmowanie uwag i sugestii od naszych Klientów oraz rozwiązywanie wszelkich potencjalnych problemów, a tym samym utrzymywanie i podnoszenie Twojej satysfakcji jako Klienta Lidl. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych usługodawców, którzy świadczą dla nas usługi m.in. z obszaru obsługi klienta. Firmy te są starannie wybierane, poddawane audytom oraz, jeżeli istnieje taki wymóg prawny, umownie zobowiązane do przestrzegania postanowień zawartych w artykule 28 RODO.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej 90 dni po zamknięciu zgłoszenia.

4. Loteria

Wypełnienie ankiety uprawnia Cię do udziału w loterii. Jeżeli wyrazisz chęć uczestnictwa, Lidl sp. z o.o. sp. k. będzie przetwarzać Twój adres e-mail, który następnie przekaże do organizatora loterii, tj. Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski. Organizator loterii jest administratorem danych osobowych jej uczestników.

Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:

Dane osobowe uczestników loterii pozyskane przez jej organizatora, tj. imię i nazwisko laureata, adres zamieszkania oraz zameldowania laureata, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) laureata, a także inne dane podane przez uczestnika w związku z kontaktem z organizatorem lub w trakcie składania reklamacji są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wyłącznie w celu organizacji przedmiotowej loterii, w tym ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w loterii.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Po zakończeniu loterii dane uczestników zostaną usunięte w zakresie, w jakim ich przetwarzanie nie jest wymagane odrębnymi przepisami. Szczegółowe postanowienia dotyczące polityki prywatności organizatora loterii znajdują się w jej regulaminie.

5. Korzystanie z plików cookie oraz innych podobnych technik przetwarzania danych

Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:

Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach przy ul. Poznańskiej 48, gmina Tarnowo Podgórne (62-080), jest administratorem dla czynności przetwarzania danych w kontekście wykorzystania plików cookie i innych podobnych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania we wszystkich (pod-) domenach strony www.lidl.pl.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie, itp.) podczas gdy odwiedzasz nasze strony internetowe. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń Twojego urządzenia, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego rodzaju złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezpośrednio informowani o Twojej tożsamości.

Wykorzystanie plików cookie i innych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania służy nam i naszym Zaufanym Partnerom w następujących celach, w zależności od kategorii pliku cookie lub innej techniki:

Niezbędne: Są to pliki cookie i podobne metody, bez których nie możesz korzystać z naszych usług (np. do wyświetlania naszej strony internetowej/funkcji, z których chcesz skorzystać).

Preferencje: Technologie te pozwalają nam uwzględnić Twoje faktyczne lub przypuszczalne preferencje dotyczące wygodnego korzystania z naszych stron internetowych. Na przykład, preferencje użytkownika pozwalają nam wyświetlać nasze strony internetowe w odpowiednim języku. Dzięki temu, unikamy również pokazywania Ci produktów, które mogą być niedostępne w Twojej okolicy.

Statystyczne: Te technologie umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk dotyczących korzystania z naszych usług w celu dostosowania ich do Twoich potrzeb. Dzięki temu możemy na przykład określić, w jaki sposób jeszcze lepiej dostosować nasze strony internetowe do przyzwyczajeń użytkowników.

Reklamowe: Umożliwiają nam wyświetlanie treści reklamowych, które są dla Ciebie odpowiednie, w oparciu o analizę twojego schematu użytkowania. W tym kontekście schemat użytkowania możemy również śledzić za pośrednictwem różnych stron internetowych, przeglądarek lub urządzeń końcowych za pomocą identyfikatora użytkownika (unikalny identyfikator).

Informacje o plikach cookie i innych stosowanych technikach, w tym o celach przetwarzania, okresie przechowywania i Zaufanych Partnerach dostępne są tutaj.

W zależności od celu, stosowane przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów pliki cookie oraz podobne techniki do przetwarzania danych dotyczących użytkowania uwzględniają w szczególności przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych:

Pliki niezbędne:

• Wejścia użytkownika, aby zapamiętać dane wejściowe na kilku podstronach (np. zapamiętywanie zgody na wykorzystywanie plików cookie)

• Dane uwierzytelniające w celu identyfikacji użytkownika po rejestracji dla uzyskania dostępu do autoryzowanych treści podczas kolejnych wizyt

• Zdarzenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa

• Dane do odtwarzania treści multimedialnych (np. odtwarzanie filmów video (o produktach) wybranych przez użytkownika).

Preferencje:

• Ustawienia dopasowania interfejsu użytkownika, które nie są powiązane ze stałym identyfikatorem (np. aktywny wybór języka lub określone wyświetlanie zapytań wyszukiwania lub map w wyszukiwarce sklepów).

Statystyki:

• Pseudonimizowane profile Użytkowników z informacjami o korzystaniu z naszych stron internetowych. Należą do nich w szczególności:

- typ/wersja przeglądarki,
- używany system operacyjny,
- URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony),
- nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
- czas żądania serwera,
- indywidualny identyfikator użytkownika,
- wywołane zdarzenia na stronie internetowej (schematy przeglądania).

• Adres IP jest regularnie anonimizowany, więc zasadniczo nie można go przypisać do Twojej osoby.

• Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi pochodzącymi od Ciebie (np. imię i nazwisko, adres e-mail, itp.) jedynie za Twoją wyraźną zgodą. Opierając się wyłącznie na samym identyfikatorze użytkownika, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat Twojej osoby.

Reklamowe:

• Pseudonimizowane profile użytkowników z informacjami o korzystaniu z naszych stron internetowych. Należą do nich w szczególności:

- adres IP,
- indywidualny identyfikator użytkownika,
- potencjalne zainteresowanie produktami,
- wywołane zdarzenia w witrynie (schematy przeglądania).

• Adres IP jest regularnie anonimizowany, więc zasadniczo nie można go przypisać do Twojej osoby.

• Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi pochodzącymi od Ciebie (np. imię i nazwisko, adres e-mail itp.) jedynie za Twoją wyraźną zgodą. Opierając się wyłącznie na samym identyfikatorze użytkownika, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat Twojej osoby.

W stosownych przypadkach udostępniamy identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowania osobom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.

Podstawą prawną korzystania z plików cookie (i podobnych technik) w celu ustawienia preferencji, w celach statystycznych i marketingowych jest Twoja zgoda na postawie artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Podstawą prawną korzystania z (technicznie) niezbędnych plików cookie (i podobnych technik) jest artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO, co oznacza, że przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia naszych usług w trakcie zawierania lub wykonywania umowy.

Możesz odwołać/dostosować swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie do momentu jej odwołania. Po prostu kliknij tutaj i dokonaj wyboru. Usuwając odpowiednie znaczniki wyboru, możesz łatwo odwołać swoją zgodę na odpowiednie cele przetwarzania.

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

W zakresie przetwarzania danych za pomocą plików cookie i podobnych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania, korzystamy z wyspecjalizowanych usługodawców, szczególnie z sektora marketingu internetowego. Ci usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające, w każdym przypadku są starannie wybierani i objęci stosownymi zobowiązaniami umownymi zgodnie z artykułem 28 RODO. Wszystkie firmy wymienione jako dostawcy w naszej Polityce cookie działają dla nas jako podmioty przetwarzające.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, udostępnimy Twój identyfikator użytkownika oraz powiązane profile użytkowania podmiotom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Informacje o okresie przechowywania plików cookie są dostępne w naszej Polityce cookie. Jeśli w kolumnie „data ważności” podano „persistent”, plik cookie jest przechowywany na stałe do momentu odwołania odpowiedniej zgody.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

a) Prawo do uzyskania informacji zgodnie z artykułem 15 RODO

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 RODO masz prawo do tego, aby na żądanie otrzymać bezpłatną informację o przetwarzanych danych osobowych dotyczących Twojej osoby. Obejmuje to w szczególności kwestie takie jak:

• cele, w których przetwarzane są dane osobowe;

• kategorie przetwarzanych danych osobowych;

• odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych, wobec których Twoje dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione;

• planowany okres, przez który Twoje dane osobowe będą przetwarzane, a jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;

• istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;

• istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

• wszystkie informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie;

• wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w artykule 22 ustęp 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z przekazywaniem danych, zgodnie z artykułem 46 RODO.

b) Prawo do sprostowania zgodnie z artykułem 16 RODO

Masz prawo żądać od nas niezwłocznego sprostowania Twoich nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz także prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez przedstawienie oświadczenia uzupełniającego.

c) Prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO

Masz prawo żądać od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a dane zostaną przez nas niezwłocznie usunięte, o ile zastosowanie znajdzie jeden z poniższych warunków:

• dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane;

• odwołasz zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie, zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a) lub artykułem 9 ustęp 2 litera a) RODO, i nie będzie istniała inna podstawa prawna przetwarzania;

• zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 lub ustęp 2 RODO złożysz sprzeciw wobec przetwarzania i w przypadku artykułu 21 ustęp 1 RODO nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania;

• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

• usunięcie danych osobowych jest niezbędne dla spełnienia obowiązku prawnego;

• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w artykule 8 ustęp 1 RODO.

Jeżeli upubliczniliśmy Twoje dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów realizacji, podejmiemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Twoje dane o tym, że również od nich żądasz usunięcia wszelkich łącz do tych danych, kopii tych danych osobowych lub ich replikacji.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z artykułem 18 RODO

Masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

• kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądasz ograniczenia wykorzystywania danych osobowych,

• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą, są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych,

• złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 RODO, póki nie jest jasne, czy uzasadnione interesy realizowane przez administratora nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą.

e) Prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO

Masz prawo otrzymać swoje udostępnione nam dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile:

• przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustęp 1 litera a) lub artykułu 9 ustęp 2 litera a) albo na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b) RODO i

• przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.

Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych masz możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

f) Prawo do sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO

O ile zostaną spełnione warunki z artykułu 21 ustęp 1 RODO, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Powyższe ogólne prawo do sprzeciwu obowiązuje w odniesieniu do wszystkich opisanych w niniejszej Polityce prywatności celów przetwarzania, w ramach których przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO. Inaczej niż w przypadku specjalnego prawa do sprzeciwu skierowanego na przetwarzanie danych w celach marketingowych, zgodnie z RODO, do wykonania takiego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani, tylko jeżeli poinformujesz nas o nadrzędnych powodach, które przeważają nad interesem administratora.

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z artykułem 77 RODO

Masz również prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych. Możesz to uczynić zarówno w kraju, w którym mieszkasz, jak i w kraju siedziby administratora danych. Organem właściwym ds. ochrony danych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Nazwa i dane kontaktowe administratorów danych osobowych oraz dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp. k., ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne („Administrator”) w zakresie ankiety „Twoja opinia” oraz zgłoszeń do „Loterii Lidl” i w odniesieniu do (pod-) domen strony internetowej www.lidl.pl, dotyczących ankiety oraz loterii. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować przesyłając list na podany powyżej adres, do rąk inspektora ochrony danych lub za pomocą wiadomości e-mail na adres ochronadanychosobowych@lidl.pl.

Wyciąg z polityki prywatności administratora danych osobowych uczestników „Loterii Lidl”, tj. Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź przywołany został w punkcie 4. Ze szczegółowymi postanowieniami dotyczącymi ochrony danych organizatora loterii można zapoznać się w jej regulaminie. Kontakt z administratorem możliwy jest za pomocą listu na adres podany powyżej lub za pomocą wiadomości email na adres biuro@smolar.pl.