Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
       Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

       Rendered: 2022-09-28T11:36:42.000Z

       UNITED OFFICE Flamaster z konturem, 12 sztuk

       Pojemność tuszu: ok. 2,1 g na flamaster
       Zastosowanie: tworzywo sztuczne, metal, drewno, papier

        Tusz na bazie alkoholu
       Najlepiej nadaje się od pisania na papierze

       Więcej szczegółów
       34,99
       Dostępne od zaraz
       Opis

       UNITED OFFICE® Flamaster z konturem, 12 sztuk

       Opis produktu

       • tusz na bazie alkoholu
       • najlepiej nadaje się od pisania na papierze
       • można pisać również na innych powierzchniach, takich jak plastik, metal, drewno
       • pojemność tuszu (każdy flamaster): 2,1 g

       Materiał

       • tworzywo sztuczne, tusz


       Wymiary

       • ok. 13,2 cm


       Waga

       • ok. 9,4 g (każdy flamaster)


       Ostrzeżenia

       • H225 Wysoce łatwopalne ciecz i para
       • P210 Przechowywać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu
       • Nie palić
       • P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu
       • P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady lekarza
       • P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu
       • Przechowywać w chłodnym miejscu
       • H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu
       • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
       • P101 W przypadku konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy mieć pod ręką pojemnik lub etykietę produktu
       • P102 Przechowywać poza zasięgiem dzieci
       • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zdjąć soczewki kontaktowe, jeśli to możliwe. Kontynuować płukanie.
       • P501 Zawartość i pojemnik wrzucać do odpadów mieszanych
       Opinie
       (1)