Cel polegający na ustalaniu Państwa zainteresowania produktami

Aby zapewnić Państwu korzyści wynikające z uczestnictwa w Lidl Plus i przedstawiać Państwu jak najbardziej zindywidualizowane oferty i przeprowadzać precyzyjne ankiety wśród klientów, chcemy Państwa bliżej poznać. W tym celu najpierw ustalamy, jakie produkty, promocje i usługi mogą być dla Państwa interesujące i istotne. Możemy np. zwracać Państwa uwagę na akcje rabatowe dotyczące Państwa ulubionych produktów, oferować szczególne korzyści i celowo informować o atrakcyjnych ofertach w ramach promocji asortymentowych.

Z tego powodu gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy szereg danych osobowych dotyczących Państwa zwyczajów zakupowych.

Zebrane przez nas dane osobowe mogą pozwolić ustalić Państwa zainteresowania produktami. Zaliczają się do nich wszystkie dane wymienione w punkcie 1.

Jednak również inne, wymienione powyżej dane mogą się nadawać do ustalenia Państwa potencjalnego zainteresowania produktami. W tym celu identyfikujemy możliwy związek między danymi osobowymi a zainteresowaniem produktami. Do identyfikacji tego związku używamy metody matematyczno-statystycznej. W ramach tej metody porównujemy Państwa dane osobowe z danymi innych klientów. Na podstawie tego porównania możemy stwierdzić, jakie produkty, którymi interesowali się inni klienci o porównywalnych zainteresowaniach, mogłyby zainteresować również Państwa.

To przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zezwalają nam na przetwarzanie danych osobowych, o ile jest to konieczne do korzystania z usługi lub do wypełnienia umowy (np. art. 6 ust. 1 b) RODO) oraz z uwagi na uzasadniony interes, aby nasze oferty były jak najlepiej dostosowane do Państwa zainteresowania produktami (art. 6 ust. 1 f) RODO).

 

Regulaminy do pobrania

Polityka prywatności aplikacji "Lidl Plus" do pobrania w wersji PDF znajduje się tutaj.