Polityka prywatności dotycząca Aplikacji Lidl

Wersja 2.1; stan na 24.04.2020

Dziękujemy za korzystanie z Aplikacji Lidl (dalej „Aplikacją”) i zainteresowanie naszą polityką prywatności (dalej „Polityka). Chcemy, aby użytkownicy naszej Aplikacji czuli się komfortowo i bezpiecznie, a ochronę danych postrzegali jako wyznacznik naszej jakości i dbałości o klienta.

Poniższe postanowienia dotyczące ochrony danych zawierają informacje o rodzaju i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp. k. ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne (dalej: „Lidl”, „my”, „przez nas”). Dane osobowe to informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio przyporządkowane albo możliwe do przyporządkowania do konkretnej osoby. Jako podstawa prawna ochrony danych służy w szczególności Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

W odniesieniu do usługi myLidl (dalej „Moje Konto Lidl” - więcej w punkcie 9) administratorem danych osobowych jest Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm.

Spis treści

1. Zestawienie
2. Pobieranie naszej Aplikacji w poszczególnych sklepach z aplikacjami
3. Korzystanie z naszej Aplikacji
4. Dostęp do funkcji i czujników Państwa urządzenia mobilnego
5. Analiza funkcjonowania aplikacji i reklama
6. Re-Targeting/ Reklama online oparta na zainteresowaniach
7. Inne funkcje
8. Odbiorcy danych spoza UE
9. Korzystanie z Mojego Konta Lidl
10. Prawa osoby, której dane dotyczą
11. Osoba kontaktowa 
12. Nazwa i dane kontaktowe właściwego administratora ochrony danych odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 
1. Zestawienie

Przetwarzanie danych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp. k w ramach korzystania z naszej Aplikacji można podzielić na trzy kategorie:

 • Podczas pobierania naszej Aplikacji wymagane informacje są przesyłane do danego sklepu z Aplikacjami.
 • Aby umożliwić Państwu korzystanie z licznych możliwości, takich jak np. znajdowania sklepu Lidl w pobliżu, nasza Aplikacja potrzebuje dostępu do różnych funkcji Państwa urządzenia mobilnego.
 • Podczas korzystania z naszej Aplikacji następuje wymiana różnych informacji między Państwa urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do:
  • ułatwiania zakupów w sklepie stacjonarnym Lidl lub na jednej z naszych stron internetowych,
  • optymalizacji naszej Aplikacji,
  • i wyświetlania reklam w wyszukiwarce Państwa urządzenia końcowego lub w formie tzw. powiadomień push.

 

2. Pobieranie naszej Aplikacji w poszczególnych sklepach z aplikacjami

Podczas pobierania naszej Aplikacji operatorzy poszczególnych sklepów z aplikacjami (Apple Appstore lub Google Play) automatycznie przetwarzają w szczególności dane takie jak:

 • nazwa użytkownika w sklepie z aplikacjami,
 • adres e-mail zapisany w sklepie z aplikacjami,
 • numer klienta z Twojego konta w sklepie z aplikacjami,
 • pora pobrania,
 • informacje dotyczące płatności,
 • indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia.

Nie mamy wpływu na to gromadzenie danych i nie jesteśmy za nie odpowiedzialni. Więcej informacji na temat tego przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności danego sklepu z aplikacjami:

 

3. Korzystanie z naszej Aplikacji

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Podczas korzystania z naszej Aplikacji automatycznie i bez Państwa udziału przesyłamy na nasze serwery informację takie jak:

 • urządzenie mobilne, na których uruchamiają Państwo naszą Aplikację,
 • adres IP Państwa urządzenia mobilnego,
 • datę i godzinę wejścia,
 • zapytanie klienta,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • ilość przesłanych danych oraz
 • użytą wersję Aplikacji

i tymczasowo zapisujemy w tak zwanym pliku dziennika w następujących celach:

 • ochrona naszych systemów,
 • analiza błędów,
 • zapobieganie przypadkom nadużyć lub oszustw.

Jako podstawa prawna przetwarzania adresu IP służy artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu: dane są przechowywane przez okres siedmiu dnia i następnie automatycznie usuwane.

 

4. Dostęp do funkcji i czujników Państwa urządzenia mobilnego

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Dane lokalizacyjne

Jeżeli w ramach korzystania z naszej Aplikacji albo w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego wyrazili Państwo zgodę na tzw. geolokalizację, używamy tej funkcji, aby oferować Państwu indywidualne usługi odnoszące się do aktualnego miejsca pobytu. W ramach funkcji „Wyszukiwanie sklepów” przetwarzamy w szczególności Państwa lokalizację na bazie GPS i sieci komórkowej, aby móc wyświetlać sklepy znajdujące się w pobliżu.

Zdjęcia / media / pliki Państwa urządzenia mobilnego / treści zawarte na nośnikach danych USB (czytanie, zmienianie, usuwanie)

Jeżeli za pośrednictwem naszej Aplikacji sporządzą Państwo listę zakupów lub koszyk towarów, to w zależności od miejsca zainstalowania Aplikacji i dostępnej ilości pamięci zostaną one zapisane bezpośrednio w pamięci Państwa urządzenia mobilnego lub na podłączonym nośniku danych.

Informacje o Wi-Fi

Nasza Aplikacja korzysta z łącza Wi-Fi Państwa urządzenia mobilnego, aby uzyskać połączenie z internetem.

Inne funkcje lub czujniki urządzenia

Poprzez dostęp do innych funkcji i czujników Państwa urządzenia mobilnego nasza Aplikacja uzyskuje w szczególności możliwość pobierania danych z Internetu i przetwarzania komunikatów o błędach. Dodatkowo umożliwia to uruchomienie naszej Aplikacji przy uruchamianiu urządzenia i dezaktywację stanu spoczynku urządzenia. Poza tym, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, nasza Aplikacja może wysyłać Państwu tzw. powiadomienia push i informować w ten sposób o aktualnych ofertach i promocjach.

Za podstawę prawną przetwarzania danych lokalizacyjnych służy Państwa akceptacja zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a) RODO.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu: po zakończeniu korzystania z naszej Aplikacji Państwa dane lokalizacyjne zostaną usunięte.

 

5.Analiza funkcjonowania aplikacji i reklama

Cele przetwarzania danych/podstawy prawne:

W celu poprawienia funkcjonalności naszej aplikacji, a także naszej oferty i sprzedaży nowo wprowadzanych produktów, tworzymy za Państwa zgodą spseudonimizowane profile, aby określić zachowania użytkowników. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Do analizy  funkcjonowania aplikacji i reklamy stosujemy następujące usługi:

 

Google Analytics

W ramach naszej aplikacji, pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody, wykorzystujemy Google Analytics, usługę Google LLC („Google"), do analizy zachowań użytkowników. Google przetwarza przy tym następujące informacje:

 • informacje o końcowym urządzeniu mobilnym, na którym uruchamiają Państwo naszą aplikację,
 • typ/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres IP,
 • godzina zapytania serwerowego.

Informacje są wykorzystywane w celu:

 • oceny funkcjonowania naszej aplikacji,
 • zestawienia raportów na temat aktywności w aplikacji oraz
 • świadczenia dalszych usług związanych z użyciem aplikacji i korzystaniem z Internetu do celów badania rynku i  na potrzeby projektowania naszych stron internetowych.

Adresy IP są anonimizowane, tak aby uniemożliwić ich przypisanie do innych danych (tak zwane maskowanie IP). W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na wykorzystanie Google Analytics w punkcie menu „Informacje prawne/Tracking ze skutkiem na przyszłość.

 

Google Firebase

W tej aplikacji wykorzystywane są za Państwa zgodą następujące narzędzia: A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions oraz Remote Config, stanowiące usługi analityczne firmy Google LLC (zwane w dalszej części „Firebase”). Służą one między innymi do analizy użytkowania aplikacji. Gdy zainstalują Państwo aplikację, Firebase będzie rejestrować, kiedy i jak długo aplikacja jest używana, które strony aplikacji są otwierane, które funkcje są klikane i jaka zawartość jest wyświetlana. To pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej aplikacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie stale ulepszać aplikację w oparciu o Państwa zachowania jako użytkownika i dostarczać lepiej dostosowane oferty/usługi. Ponadto możemy równolegle przeprowadzać kilka testów aplikacji i rozwijać ją na podstawie danych. 

Od momentu zakończenia rejestracji Firebase uzyskuje na potrzeby tej analizy dostęp do Państwa numeru klienta, informacji z funkcjonalności Google Signals (jeżeli funkcja reklamowa Google jest aktywowana na Państwa koncie Google (dalsze informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj), Google może przetwarzać niektóre informacje za Państwa zgodą) lub informacji o urządzeniu. Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Firebase znajdą Państwo w witrynie internetowej Google Firebase.

Mogą Państwo odwołać swoją zgodę na korzystanie z Google Firebase w punkcie menu „Informacje prawne / Śledzenie” w tej aplikacji w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

adjust

Pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody nasza aplikacja wykorzystuje również usługę analityczną adjust, produkt firmy adjust GmbH. Po zainstalowaniu naszej aplikacji adjust gromadzi dane instalacyjne i dane na temat zdarzeń (np. funkcjonowania aplikacji). Dzięki temu możemy zrozumieć, jak używają Państwo naszej aplikacji. Możemy także analizować i ulepszać kampanie reklamowe na urządzenia mobilne. Do celów tej analizy adjust wykorzystuje:

 • IDFA (Identifier for Advertising = identyfikator reklam dla urządzeń iOS) lub ID reklam w systemie Android,
 • adres IP/ MAC,
 • HTTP-Header oraz
 • odcisk palca na Państwa urządzeniu (dodatkowo: czas dostępu, kraj, język, ustawienia lokalne, system operacyjny i jego wersja oraz wersja aplikacji),
 • informacje o urządzeniu użytkownika i aktywności w sieci,
 • App Token i Event Token.

Adjust przekazuje te dane naszym usługodawcom Google LLC („Google“) i Facebook, Inc („Facebook“). Jeżeli na podstawie tych danych Google i Facebook mogą dokonać identyfikacji, informują adjust, dzięki której kampanii reklamowej dotarli Państwo do App Store i w jaki sposób w nim Państwo działali(w szczególności, czy pobrali Państwo aplikację lub na przykład przerwali pobieranie, i tym podobne). Ztych informacji adjust sporządza anonimowe statystyki, abyśmy mogli śledzić skuteczność poszczególnych kampanii reklamowych.

W swoim systemie operacyjnym mogą Państwo w każdym momencie cofnąć lub wyłączyć IDFA i ID wyświetlania reklam dla systemu Android.

Jeśli nie życzą sobie Państwo trackingu przez adjust, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę w punkcie menu „Informacje prawne/Tracking” aplikacji ze skutkiem na przyszłość.

 

Powiadomienia Push za pośrednictwem Accengage

Jeżeli aktywowali Państwo odpowiednią funkcję w naszej aplikacji lub w systemie operacyjnym swojego urządzenia mobilnego, przesyłamy Państwu tzw. powiadomienia push (powiadomienia na Państwa urządzeniu mobilnym, które wyświetlane są bez otwarcia aplikacji zarówno na zablokowanym ekranie, ekranie głównym, jak i podczas używania innych aplikacji). Kliknięcie/naciśnięcie powiadomienia push powoduje otworzenie naszej aplikacji, o ile nie została ona już otwarta,i wyświetlenie w niej odpowiedniej wiadomości. Powiadomienia push wyświetlane są z uwagi na nasz uzasadniony interes w prowadzeniu reklamy bezpośredniej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do tworzeniai wyświetlania powiadomień push używamy narzędzia Accengage firmy Accengage SAS. Narzędzie to – za Państwa zgodą udzieloną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tworzy spseudonimizowane profile użytkowania z wykorzystaniem następujących danych i przypisuje im jednoznaczne numery identyfikacyjne:

 • Apple IDFA (Identifier for Advertisers; numer identyfikacyjny systemu operacyjnego iOS do celów reklamowych),
 • Google GAID (Google Advertising ID; numer identyfikacyjny systemu operacyjnego Android do celów reklamowych),
 • Push Notification Token,
 • Mobile Session ID,
 • zachowania użytkowników w obrębie aplikacji (w jakich obszarach aplikacji się Państwo zatrzymują i jakie linki uruchamiają).

Informacje te są analizowane przez Accengage na podstawie algorytmu, a następnie wyświetlane są celowe sugestie produktów jako interesujące dla Państwa powiadomienia push. Dane te w żadnym wypadku nie są wykorzystywane do Państwa osobistej identyfikacji. Standardowo żadne profile użytkowania nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

W każdym momencie mogą Państwo w swoim systemie operacyjnym cofnąć lub wyłączyć IDFA oraz ID wyświetlania reklam dla systemu Android.

Jeżeli nie chcą już Państwo otrzymywać od nas powiadomień push, mogą Państwo zatrzymać ich przesyłanie:

 • na Państwa urządzeniu mobilnym w ustawieniach systemu dotyczących przesyłania powiadomień push
 •  albo w punkcie menu „Powiadomienia push” w naszej aplikacji na system Android.

Jeżeli tylko nie życzą sobie Państwo sporządzania profilu powiadomień push przez Accengage, w każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę w punkcie menu „Informacje prawne/Tracking” aplikacji ze skutkiem na przyszłość.

 

Spersonalizowany profil użytkowania

Za Państwa zgodą łączymy spsedonimizowane profile użytkowania utworzone w ramach aplikacji z Państwa danymi osobowymi z konta klienta Lidl i oceniamy zachowania użytkowników na stronach internetowych powiązanych z www.lidl.de, w aplikacjach mobilnych i w naszych newsletterach  oraz newsletterach naszych partnerów (Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Lidl Digital International GmbH & Co. KG (www.lidl.de, www.lidl-reisen.de), Picanova GmbH (www.lidl-fotos.de), Valentins GmbH (www.lidl-blumen.de), Kochzauber Food GmbH (www.lidl-kochzauber.de) E.ON Energie Deutschland GmbH (www.lidl-strom.de), Gymondo GmbH (www.gymondo.de) oraz Vodafone GmbH (registrierung.lidl-connect.de) do celów reklamowych.

Po zarejestrowaniu się lub zalogowaniu na Państwa konto klienta za pośrednictwem naszej aplikacji przetwarzane są w spersonalizowany sposób profile użytkowania z aplikacji z przypisaniem danych przechowywanych w Państwa koncie klienta Lidl, a następnie zestawiane z dalszymi, wymienionymi powyżej danymi o użytkowaniu.

Dzięki tak opracowanemu, spersonalizowanemu profilowi użytkowania możemy lepiej dostosować możliwe treści reklamowe, w szczególności w formie newsletterów, reklam na stronie internetowej i reklamy w formie drukowanej, do Państwa osobistych zainteresowań i udoskonalać dla Państwa naszą ofertę w sieci.

Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda udzielona zgodnie z artykułem art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W punkcie menu „Informacje prawne/Tracking” mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na opracowywanie spersonalizowanych profilów użytkowania aplikacji ze skutkiem na przyszłość.

Odbiorcy/kategorie odbiorców:

Uzyskane przez Google Analytics informacje na temat użytkowania z reguły przekazywane są do serwera Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 w Stanach Zjednoczonych i są tam przechowywane. Państwa adres IP w żadnym wypadku nie jest łączony z innymi danymi Google. Informacje uzyskane przez adjust na temat użytkowania są przekazywane do serwera adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin, i tam są przechowywane. Informacje uzyskane przez Accengage na temat użytkowania są przekazywane do serwera Accengage SAS, 31 Rue du 4 Septembre F-75002 Paryż, Francja, i tam są  przechowywane. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeżeli jest to nakazane prawnie lub jeżeli strony trzecie przetwarzają takie dane na zlecenie i pod nadzorem.

Okres przechowywania/ kryteria ustalania okresu przechowywania:

Po anonimizacji Państwa danych osobowych nie jest już więcej możliwe przypisanie ich do Państwa osoby. Dane przetworzone statystycznie są usuwane w Google Analytics, w oprogramowaniu adjust i w oprogramowaniu Accengage po 26 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics, adjust lub Accengage nie ma możliwości odniesienia danych do konkretnych osób.

 

6. Re-Targeting/ Reklama online oparta na zainteresowaniach

Cele przetwarzania danych/ podstawy prawne:

O ile wyrażą Państwo zgodę, zastosujemy technologie re-targetingu oferowane przez różnych dostawców. Umożliwia to nam opracowanie bardziej interesującej dla Państwa oferty online.

Nasza aplikacja przetwarza w tym celu następujące identyfikatory reklamowe:

 • Apple IDFA (Identifier for Advertisers; numer identyfikacyjny systemu operacyjnego iOS do celów reklamowych) oraz
 • Google GAID (Google Advertising ID; numer identyfikacyjny systemu operacyjnego Android do celów reklamowych).

Do celów tak zwanego re-targetingu informacje o Państwa zachowaniach i nawykach internetowych(np. oglądanych artykułach) są gromadzone w celach marketingowych, przechowywane z odniesieniem do ID wyświetlania reklam i analizowane na podstawie algorytmu. Następnie na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych naszych partnerów mogą być wyświetlane Państwu ukierunkowane sugestie produktów jako spersonalizowane banery reklamowe do naszych produktów.

Dane te w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników naszej aplikacji mobilnej. Nie są przetwarzane żadne bezpośrednie dane osobowe ani też nie są łączone profile użytkowania z danymi osobowymi.

Takie przetwarzanie danych prowadzone jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Stosowane środki targetingowe mają zapewnić, że na Państwa urządzeniach końcowych wyświetlane są wyłącznie reklamy zorientowane na Państwa faktyczne lub domyślne zainteresowania.

Prosimy również zwrócić uwagę, że niektóre aplikacje mobilne innych producentów wykorzystują funkcję techniczną o nazwie „Webwiev”, która pozwala programistom wprowadzić wyświetlanie aplikacji sieciowych lub stron internetowych bezpośrednio w swojej aplikacji – bez jej opuszczania i otwierania przeglądarki. Webview może być niezależny zarówno od ustawień Państwa przeglądarki, jak i ustawień aplikacji. Jeżeli zatem nie chcą Państwo otrzymywać reklam re-targetingowych, radzimy wyłączyć usługi re-targentigowe również w tym określonym środowisku.

Odbiorcy/kategorie odbiorców:

Za Państwa zgodą, w celu personalizacji reklam wykorzystujemy również usługę Criteo (Criteo DPO – 32 Rue Blanche – 75009 Paris – Francja, e-mail: dpo@criteo.com, Informacje o ochronie danych: http://www.criteo.com/de/privacy).

Okres przechowywania/kryteria ustalania okresu przechowywania:

Informacje przetwarzane do celów re-targetingu są przechowywane przez 13 miesięcy, a następnie automatycznie usuwane lub anonimizowane.

W punkcie menu „Informacje prawne/Tracking” aplikacji mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na opracowywanie spersonalizowanych profilów użytkowania ze skutkiem na przyszłość.

 

7. Inne funkcje

7.1 Strony internetowe, które można wywołać przez wyszukiwarkę w Aplikacji

Jeżeli za pośrednictwem naszej Aplikacji skorzystają Państwo z innej funkcji (np. logowanie na Moje Konto Lidl, złożenie zamówienia) lub wybiorą specjalne oferty (np. w punkcie menu „Kuchnia Lidla“), to przez wyszukiwarkę w Aplikacji (iOS: Safari/ Android: Chrome) znajdą się Państwo na odpowiednich podstronach naszej strony internetowej www.lidl.pl lub umiejscowionych tam stronach partnerskich. Oferta w naszej Aplikacji i treści internetowe możliwe do wyświetlenia przez wyszukiwarkę w Aplikacji mogą zawierać również linki do innych stron.

Jeżeli wyświetlają Państwo strony internetowe za pośrednictwem wyszukiwarki w Aplikacji (np. przez linki), Państwa dane osobowe są na tych stronach przetwarzane w inny sposób, niż określono w niniejszej Polityce. Niniejsza Polityka obowiązuje tylko w odniesieniu do naszej Aplikacji. Prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności poszczególnych stron internetowych. Nie odpowiadamy za udostępniane za pośrednictwem linków i specjalnie oznaczone obce treści i nie utożsamiamy się z ich zawartością. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz za szkody powstałe wskutek wykorzystania albo niewykorzystania tych informacji odpowiada wyłącznie oferent strony internetowej, na którą nastąpiło przekierowanie.

 

8. Odbiorcy danych spoza UE

Z wyjątkiem rodzajów przetwarzania danych przez Google Analytics opisanych w punkcie 5 nie przekazujemy Państwa danych odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Opisane rodzaje przetwarzania danych skutkują przekazaniem danych na serwery Google Inc. w USA. W odniesieniu do USA Komisja Europejska podjęła w dniu 12.7.2016 uchwałę, która stanowi, że regulacje EU-U.S. Privacy Shields zapewniają adekwatny poziom ochrony danych (tzw. „decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony” zgodnie z art. 45 RODO). Korzystamy z usług firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, która posiada certyfikat EU-U.S. Privacy Shield.      

 

9. Korzystanie z Mojego Konta Lidl

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Aby zapewnić Państwu jak największy komfort podczas zakupów, w przypadku ofert internetowych Grupy Lidl oferujemy stałe przechowywanie Państwa danych osobowych na zabezpieczonym hasłem Moim Koncie Lidl. Po utworzeniu tego konta klienta ponowne wpisywanie danych osobowych w nie jest konieczne.

Mogą Państwo używać Mojego Konta Lidl w niektórych innych serwisach internetowych Grupy Lidl, bez konieczności oddzielnej rejestracji lub ponownego wprowadzania szczegółowych danych użytkownika. W dowolnym momencie mogą Państwo przeglądać i zmieniać swoje dane osobowe zapisane na Państwa koncie klienta.

Aby założyć Moje Konto Lidl, oprócz danych pobieranych podczas zamówienia muszą Państwo wpisać samodzielnie wybrane hasło. Razem z Państwa adresem e-mail tworzy ono dostęp Do Mojego Konta Lidl.

Jako podstawa prawna służy tutaj artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO, co oznacza, że udostępniają nam Państwo dane w celu wykonania umowy.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

W celu realizacji umów kupna-sprzedaży lub innych usług zleconych za pośrednictwem ofert zawartych w Moim Koncie Lidl Państwa dane są przekazywane operatorowi danej oferty. Otrzymuje on dane, które są wymagane do wykonania zleconego świadczenia, tzn.

 • weryfikacja danych do logowania (adres e-mail, hasło, opcjonalny numer telefonu),
 • dane podstawowe (imię i nazwisko, adres).

Innego rodzaju przekazywanie tych danych osobom trzecim jest wykluczone.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu: jeżeli usuną Państwo Moje Konto Lidl, Państwa dane zostaną usunięte.

Przetwarzanie i przechowywanie danych należy w pozostałym zakresie do obowiązków danego operatora wykorzystywanej oferty, który wykorzystuje dane niezbędne do wykonania zamówionej usługi w tym celu, a następnie archiwizuje je zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania danych (por. w tym celu punkt 3 powyżej).

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych dla usługi myLidl – tj. Moje Konto Lidl - w rozumieniu artykułu 4 punkt 7 RODO jest Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm.

Prosimy o kontakt z użyciem formularza kontaktowego na stronie: https://www.lidl-sklep.pl/contact.

 

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

10.1 Zestawienie

Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Państwu jeszcze następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o zapisanych u nas Państwa danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO,
 • prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z artykułem 16 RODO,
 • prawo do usunięcia zapisanych u nas Państwa danych zgodnie z artykułem 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z artykułem 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO.

10.2 Prawo do uzyskania informacji zgodnie z artykułem 15 RODO

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 RODO mają Państwo prawo do tego, aby na żądanie otrzymać bezpłatną informację o danych osobowych zapisanych w związku z Państwa osobą. Obejmuje to w szczególności kwestii takich jak:

 • cele, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych,
 • odbiorca danych lub kategorie odbiorców danych, wobec których Państwa dane osobowe zostały lub zostaną jeszcze ujawnione,
 • planowany okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, a jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania,
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania,
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • wszystkie informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dotyczą,
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ustęp 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – rzeczowe informacje o stosowanej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z artykułem 46 RODO związanych z przekazywaniem danych.

10.3 Prawo do sprostowania zgodnie z artykułem 16 RODO

Mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

10.4 Prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO

Mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, o ile zajdzie jeden z następujących powodów:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób,
 • odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a) lub artykułem 9 ustęp 2 litera a) RODO i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania,
 • zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 lub ustęp 2 RODO złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzanie i w przypadku artykułu 21 ustęp 1 RODO nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego,
 • dane osobowe były gromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 RODO.

Jeżeli ujawniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Państwa dane o tym, że również od nich żądają Państwo usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych

10.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z artykułem 18 RODO

Mają Państwo prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie jeden z poniższych warunków:

 • podważają Państwo prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa albo
 • złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 RODO, póki nie jest jasne, czy uzasadnione powody administratora nie przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

10.6 Prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO

Mają Państwo prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustęp 1 litera a) lub artykułu 9 ustęp 2 litera a) albo na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b) RODO i
przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.

Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych mają Państwo prawo do spowodowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

10.7 Prawo do sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO

Pod warunkami zawartymi w artykule 21 ustęp 1 RODO mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu danych z powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji.

Powyższe ogólne prawo do sprzeciwu obowiązuje w odniesieniu do wszystkich opisanych w niniejszej Polityce prywatności celów przetwarzania, w ramach których przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO. Inaczej niż w przypadku specjalnego prawa do sprzeciwu skierowanego na przetwarzanie danych w celach reklamowych (porównaj powyżej w szczególności punkt 8 i 10.6), zgodnie z RODO do wykonania takiego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani, tylko jeżeli poinformują nas Państwo o nadrzędnych powodach, np. możliwym zagrożeniu życia lub zdrowia. Mogą się Państwo również zwrócić do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym na terenie Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Osoba kontaktowa 

11.1 Osoba kontaktowa w przypadku pytań lub wykonania Państwa praw do ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących witryny internetowej lub sklepu internetowego Lidl albo w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych (prawo do ochrony danych) mogą się Państwo zwrócić do naszego Biura Obsługi Klienta:

https://www.lidl-sklep.pl/contact

11.2 Osoba kontaktowa w przypadku pytań dotyczących ochrony danych

W razie dalszych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w firmie Lidl (patrz punkt 12).

11.3 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym na terenie Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

12. Nazwa i dane kontaktowe właściwego administratora ochrony danych odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Niniejsza Polityka obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp. k., ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne („Administrator”) dla Aplikacji Lidl Shopping. Z inspektorem ochrony danych w spółce można się skontaktować przesyłając list na podany powyżej adres, do rąk inspektora ochrony danych lub e-mail na adres ochronadanychosobowych@lidl.pl. W odniesieniu do usługi myLidl (dalej „Moje Konto Lidl” - więcej w punkcie 9) administratorem danych osobowych jest Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm.