Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
         Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

         CO TRZEBA ZROBIĆ?

         Text And Image Section

         W dniach 14.11–23.12.2022 r. zrób zakupy za minimum 99 zł*

         Zachowaj paragon i zarejestruj* go na stronie:

         swiatecznaloterialidla.pl

         JAK ODEBRAĆ NAGRODĘ?

         Text And Image Section

         ☆ Po rejestracji na stronie swiatecznaloterialidla.pl zostaniesz natychmiast powiadomiony o tym czy Twój los okazał się szczęśliwym;

         ☆ Wypełnij formularz dostępny od razu na stronie pod informacją o wygranej lub skorzystaj z linku z wiadomości email potwierdzającej wygraną. Pamiętaj, że na wypełnienie formularza masz 7 dni od chwili otrzymania informacji o wygranej;

         ☆ Po uzupełnieniu niezbędnych danych w tym skanu/zdjęcia paragonu, elektroniczna karta prezentowa będzie wysłana na podany przez Ciebie adres email;

         ☆ Nagrodę możesz wykorzystać na zakupy w sklepach stacjonarnych Lidl do 28.02.2023 r.


         *Zgłoszenia do loterii można wysyłać każdego dnia trwania loterii od dnia 14.11.2022 r. do dnia 23.12.2022 r., w godzinach od 06:00:00 do 21:59:59 , wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego. Losowanie nagród odbywać się będzie każdego dnia przyjmowania zgłoszeń do loterii od 06:00:00 do 21:59:59 (dziennie przewidzianych jest 16 nagród, po jednej w każdej godzinie).

         Organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski.

         Szczegóły oraz informacja o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na www.swiatecznaloterialidla.pl oraz na www.smolar.pl

         CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

         Jedynym miejscem gdzie można zgłosić się do loterii jest strona www.swiatecznaloterialidla.pl. Nie wysyłamy zaproszeń do udziału ani w formie SMS ani drogą mailową. Prosimy takie wiadomości ignorować. A wszelkie podejrzane strony zgłaszać poprzez formularz kontaktowy Portalu Obsługi Klienta.

         Nie wysyłamy powiadomień SMS. Nie wysyłamy także maili z zaproszeniem do udziału w konkursie.

         Do wzięcia udziału w loterii uprawniony jest pełnoletni Klient z paragonem za min. 99 zł po odjęciu kwoty za art. wyłączone (informacja na ich temat znajduje się w punkcie 4.3 regulaminu). Kwota 99 zł oraz wielokrotność kwoty 99 zł uprawnia do jednorazowej rejestracji paragonu co oznacza paragon równy i powyżej 99 zł = 1 los. Na paragonach uprawnionych do rejestracji będzie drukowana dodatkowa informacja o następującej treści:

         ZAREJESTRUJ TEN PARAGON I WEŹ UDZIAŁ W LOSOWANIU KART PODARUNKOWYCH O WARTOŚCI 2000 zł

         WIELKA ŚWIĄTECZNA LOTERIA LIDLA

         Akcja trwa od 14.11.2022 do 23.12.2022

         Regulamin i informacje o art.

         wyłączonych na www.swiatecznaloterialidla.pl oraz na www.smolar.pl

         Organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski

         Kwota ujęta na paragonie została pomniejszona o sumę należną za artykuły wyłączone z akcji, opisane w regulaminie. Zachowaj paragon.

         Laureaci nagród natychmiastowych zostaną poinformowani o wygranej natychmiast po dokonaniu zwycięskiego zgłoszenia do loterii, poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej loterii www.swiatecznaloterialidla.pl, a także dodatkowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu.

         Tak, stosowny komunikat zostanie wyświetlony na stronie loterii www.swiatecznaloterialidla.pl zaraz po wysłaniu zgłoszenia, oraz drogą mailową na adres podany przy rejestracji z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, ale braku wygranej.

         Udział w loterii należy zgłosić tylko poprzez specjalnie przygotowaną do potrzeb loterii stronę internetową pod adresem: www.swiatecznaloterialidla.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.

         Prosimy sprawdzić, czy adres mailowy został prawidłowo wpisany. Jeśli tak prosimy wykonać zdjęcie/zrzut ekranu tego co wyświetla się w przeglądarce (informacja o błędzie, strona wyświetla się nieprawidłowo, nie ma formularza itp) informację z jakiej przeglądarki i urządzenia korzysta Klient oraz czy korzysta z legalnego i aktualnego oprogramowania i wysłanie tych informacji na adres biuro@smolar.pl

         lub zgłoszenie tego pod numerem telefonu 42 636 90 97, pn-pt, godz. 9-17.

         W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu, pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji, nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie (duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupów w jednym zgłoszeniu, traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia numer dowodu zakupu).


         W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii. Zgłaszać można się dowolnie często, ale za każdym razem z nowym paragonem po dokonaniu nowego zakupu promocyjnego. Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej loterii dla jednego numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.

         Do wygrania w loterii są tylko nagrody natychmiastowe. Nagrodą natychmiastową w loterii są elektroniczne karty podarunkowe Lidl o łącznej wartości 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Każda karta podarunkowa Lidl ważna będzie do dnia 28.02.2023 do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Lidl (tj. z wyłączeniem sklepu internetowego Lidl).

         Gra o nagrody natychmiastowe została podzielona na 40 (słownie: czterdzieści) etapów dziennych. Etap dzienny odpowiada każdemu dniu w okresie trwania sprzedaży promocyjnej loterii, tj. zaczyna się od godziny 06:00:00 i trwa do godziny 21:59:59 danego dnia. Pierwszy etap dzienny odbędzie się w pierwszym dniu trwania loterii, tj. 14.11.2022 r., natomiast ostatni etap dzienny przypada na ostatni dzień trwania sprzedaży promocyjnej, tj. 23.12.2022 r. W każdym etapie dziennym (tj. w okresie od dnia 14.11.2022 r. do dnia 23.12.2022 r. od godziny 06:00:00 do godziny 21:59:59) otwartych zostanie odpowiednio 16 bramek czasowych, po 1 bramce czasowej w każdej z ww. godzin zegarowych. Łącznie w ww. okresie otwartych zostanie 640 bramek czasowych.

         Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 10.02.2023 r.

         Elektroniczne karty podarunkowe będzie można wykorzystac do 28.02.2023 wyłącznie w stacjonarnych sklepach Lidl.

         Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdują się w punkcie 20 regulaminu.

         W loterii mogą brać udział tylko osoby fizyczne.

         Wielka świąteczna loteria Lidla trwa od 14.11.2022 do 23.12.2022.


         Elektroniczne karty podarunkowe będzie można wykorzystać do 28.02.2023 wyłącznie w stacjonarnych sklepach Lidl.

         REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „Wielka świąteczna loteria Lidla”

         Do przeglądania pliku PDF potrzebny jest czytnik Adobe Acrobat Reader .