Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(
*Zgłoszenia do loterii można wysyłać każdego dnia trwania loterii od dnia 13.11.2023 r. do dnia 23.12.2023 r., w godzinach od 06:00:00 do 21:59:59, wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego. Losowanie nagród natychmiastowych odbywać się będzie każdego dnia przyjmowania zgłoszeń do loterii od 06:00:00 do 21:59:59 (dziennie przewidzianych jest 16 nagród, po jednej w każdej godzinie). Finał - losowanie nagród dodatkowych odbędzie się 09.01.2024 r. Organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski. Szczegóły oraz informacja o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na LIDLOTERIA oraz na SMOLAR. Z loterii wyłączone są zakupy napojów alkoholowych, wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących powyższe wyroby, produktów leczniczych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, przedmiotów służących do karmienia niemowląt, bonów upominkowych, kart podarunkowych.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „Lidloteria Prezentowa”

Do przeglądania pliku PDF potrzebny jest czytnik Adobe Acrobat Reader.

FAQ

Jedynym miejscem gdzie można zgłosić się do loterii jest strona www.lidloteria.pl. Nie wysyłamy zaproszeń do udziału ani w formie SMS, ani drogą mailową. Prosimy takie wiadomości ignorować. A wszelkie podejrzane strony zgłaszać poprzez formularz kontaktowy Portalu Obsługi Klienta.

Nie wysyłamy powiadomień SMS. Nie wysyłamy także maili z zaproszeniem do udziału w konkursie.

Do wzięcia udziału w loterii uprawniony jest pełnoletni Klient z paragonem za min. 99 zł po odjęciu kwoty za art. wyłączone informacja na ich temat znajduje się w punkcie 4.3 regulaminu. Kwota 99 zł oraz wielokrotność kwoty 99 zł uprawnia do jednorazowej rejestracji paragonu co oznacza, że paragon równy i powyżej 99 zł = 1 los. Na paragonach uprawnionych do rejestracji będzie drukowana dodatkowa informacja o następującej treści:

ZAREJESTRUJ TEN PARAGON i WEŹ UDZIAŁ W LOSOWANIU WYJĄTKOWYCH PREZENTÓW OD LIDLA

LIDLOTERIA PREZENTOWA

Akcja trwa od 13.11.2023 do 23.12.2023            

Regulamin i informacje o art. wyłączonych na www.lidloteria.pl oraz na www.smolar.pl

Organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski.

Kwota ujęta na paragonie została pomniejszona o sumę należną za artykuły wyłączone z akcji, opisane w regulaminie. Zachowaj paragon."

Laureaci nagród natychmiastowych zostaną poinformowani o wygranej natychmiast po dokonaniu zwycięskiego zgłoszenia do loterii, poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej loterii, a także dodatkowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z pkt 11.2 regulaminu. O wynikach losowania dodatkowego 09.01 laureaci zostaną poinformowani SMS'em i telefonicznie. Publikacja wyników nagród natychmiastowych planowana jest na stronie loterii, sukcesywnie po otrzymywaniu oświadczeń od laureatów (publikacja pierwszych wyników zaplanowana jest na ostatnie dni listopada). Wyniki losowań laureatów nagród dodatkowych będzie można sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl


Należy dopilnować formalności i postępować zgodnie z instrukcją, która została też wysłana na wskazany w formularzu adres e-mail. Należy: wydrukować i wypełnić dokładnie oświadczenie laureata załączone w treści maila, a następnie wysłać, najlepiej przesyłką poleconą, koniecznie ze zwycięskim dowodem zakupu (oryginałem paragonu fiskalnego z kasy lub wydrukiem paragonu z Lidl Plus lub wydrukiem faktury z lidl.pl) na adres Organizatora Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji o wygranej.

Udział w loterii należy zgłosić tylko poprzez specjalnie przygotowaną do potrzeb loterii stronę internetową pod adresem: www.lidloteria.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.


Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@smolar.pl lub też pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).


W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu, pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji, nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie (duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupów w jednym zgłoszeniu, traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia numer dowodu zakupu).


W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii. Zgłaszać można się dowolnie często, ale za każdym razem z nowym paragonem po dokonaniu nowego zakupu promocyjnego. Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej loterii dla jednego numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.

Do wygrania w loterii są nagrody natychmiastowe. Nagrodami natychmiastowymi w loterii są: Apple iPhone 14 128GB, Projektor Samsung The Freestyle, Robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart, Konsola do gier PlayStation 5, Suszarko-lokówka Dyson Airwrap. Oprócz nagród natychmiastowych z wszystkich prawidłowych zgłoszeń Organizator rozlosuje 3 nagrody dodatkowe, każda o wartości 20 000 zł.


Gra o nagrody natychmiastowe została podzielona na 41 (słownie: czterdzieści jeden) etapów dziennych. Etap dzienny odpowiada każdemu dniowi w okresie trwania sprzedaży promocyjnej loterii, tj. zaczyna się od godziny 06:00:00 i trwa do godziny 21:59:59 danego dnia. Pierwszy etap dzienny odbędzie się w pierwszym dniu trwania loterii, tj. 13.11.2023 r., natomiast ostatni etap dzienny przypada na ostatni dzień trwania sprzedaży promocyjnej, tj. 23.12.2023 r. W każdym etapie dziennym (tj. w okresie od dnia 13.11.2023 r. do dnia 23.12.2023 r. od godziny 06:00:00 do godziny 21:59:59) otwartych zostanie odpowiednio 16 bramek czasowych, po 1 bramce czasowej w każdej z ww. godzin zegarowych. W każdej otwartej bramce czasowej, z zastrzeżeniem postanowień z pkt 12.5 regulaminu, będzie znajdować się jedna nagroda natychmiastowa spośród wskazanych w pkt 14.2 - pkt 14.6 regulaminu.

Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 22.03.2024 r.


Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdują się w punkcie 22 regulaminu.

W loterii mogą brać udział tylko osoby fizyczne.

Lidloteria trwa od 13.11.2023 do 23.12.2023, zgłoszenia przyjmowane są codziennie od 06:00:00 do 21:59:59.

Nagrody natychmiastowe zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, nie później niż do dnia 01.03.2024 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera powinien on zostawić awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat nagrody natychmiastowej może odebrać przesyłkę z ww. nagrodą do dnia 08.03.2024 r.

Jedno prawidłowe zgłoszenie bierze udział zarówno w losowaniu nagrody natychmiastowej, jak i w losowaniu nagrody dodatkowej.

Uczestnik loterii przesyłając zgłoszenie akceptuje postanowienia regulaminu. Tym samym bierze udział w losowaniu nagrody natychmiastowej oraz dodatkowej.