Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

LIDL PLUS

Polityka Prywatności - Szybka Akcja

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lidl Stiftung & Co. KG, z siedzibą przy ul. Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Niemcy. Z inspektorem ochrony danych osobowych Lidl Stiftung można skontaktować się korzystając z w/w adresu pocztowego lub pod adresem e-mail: ochronadanychosobowych@lidlplus.pl.

W związku z korzystaniem z usługi Szybka Akcja, Lidl Stiftung będzie przetwarzać następujące dane osobowe:

  • Dane profilu Użytkownika: ID klienta Mojego Konta Lidl, adres e-mail, Twoja interakcja w ramach usługi,
  • Twoja interakcja z produktami Szybkiej Akcji, taka jak liczba kliknięć, odwiedzone produkty i „przewinięte” strony, cena produktu, numer artykułu, identyfikator operacji; i
  • w przypadku zakupu produktu za pośrednictwem Szybkiej Akcji w Sklepie Internetowym liczbę zamówionych produktów, numer zamówienia, identyfikator operacji, które otrzymujemy od Lidl sp. z o.o. sp.k., podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy


Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki ochrony danych sklepu internetowego lub aplikacji Lidl Plus, kliknij poniższe linki:


Dane osobowe wymienione w poprzednim punkcie będą przetwarzane w następujących celach:


a) zarządzanie kampaniami Szybkiej Akcji;

b) zarządzanie zakupami w sklepie internetowym;

c) zautomatyzowany proces logowania do Mojego Konta Lidl w ramach Sklepu Internetowego w przypadku, gdy jesteś już zarejestrowany w Sklepie Internetowym;

d) optymalizacja kampanii Szybkiej Akcji;

e) zapobieganie oszustwom.


Podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z celami wskazanymi w lit. a) – d) jest art. 6 ust. 1 b) RODO, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy. W odniesieniu do celu określonego w lit. e) naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 f RODO) jest zapobieganie nieuczciwemu korzystaniu z naszej usługi.

Dopiero w przypadku przekierowania Klienta do Sklepu Internetowego w celu zakupu produktu Szybkiej Akcji, przekażemy Lidl sp. z o.o. sp. k. Twoją cenę produktu, numer artykułu, identyfikator operacji w celu realizacji usługi, w szczególności w celu zapewnienia np. zakupu w Sklepie Internetowym, pokazanie prawidłowej ceny w Sklepie Internetowym, pokazanie prawidłowego stanu magazynowego w aplikacji Lidl Plus itp. Poza tym nie przekazujemy danych osobom trzecim.


Ponadto, do przetwarzania Twoich danych korzystamy z usług dostawców. Firmy działające w naszym imieniu są starannie dobierane. Są oni związani naszymi instrukcjami i są przez nas kontrolowani przed rozpoczęciem przetwarzania danych, a następnie regularnie audytowani w toku współpracy. Firmy te nigdy nie wykorzystują Twoich danych do realizacji własnych celów . W tym kontekście przekazujemy Twoje dane odbiorcom, którzy nam przekazują; (i) pojemność pamięci, systemy baz danych lub podobne, (ii) usługi zapobiegania oszustwom, (iii) wsparcie techniczne oraz (iv) udzielanie nam porad marketingowych. Wykluczamy dalsze przekazywanie Twoich danych stronom trzecim.


Dane osobowe użytkownika będą przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), wyłącznie: jeżeli Komisja Unii Europejskiej przyznała państwu trzeciemu adekwatny poziom ochrony, jeżeli adekwatny poziom ochrony został uzgodniony z odbiorcą danych (za pomocą standardowych klauzul umownych UE) lub jeśli wyraziłeś zgodę na takie przekazanie.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, które Cię dotyczą (art. 15 RODO). Ponadto, jeśli istnieją przesłanki prawne, przysługuje Ci prawo do sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) danych osobowych, prawo do usunięcia (art. 17 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji (art. 22 RODO). Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych jest podmiot niemiecki, tj. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, z siedzibą przy ul. Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart (Niemcy) i adresem e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de. W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.