Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
       Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

       Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych – LIDL wobec Użytkowników


       Szanowna Pani / Szanowny Panie,

       zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:


       1. Administrator Danych Osobowych


       Lidl Polska sp. z o.o. oraz Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 48 w Jankowicach, 62-080 Tarnowo Podgórne, (dalej: LIDL).


       2. Cel i Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych


       Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest weryfikacja czy osoby dołączające na platformie eTUTOR do grupy dedykowanej dla Administratora są pracownikami Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie, aby z oferty wynegocjowanej i opłacanej przez Administratora korzystały tylko uprawnione do tego osoby.


       3. Kategorie Przetwarzanych Danych Osobowych


       W powyżej wskazanych celach LIDL przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, login, numer personalny.


       4. Źródło danych osobowych


       Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od LangMedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-021) przy ul. Mariana Rapackiego 5 – usługodawcy platformy e-TUTOR.


       5. Czas Przetwarzania Danych Osobowych


       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania przez Panią/Pana z usług na platformie eTUTOR wydłużony o okres przedawnienia roszczeń przewidziany przez przepisy prawa dla wskazanego celu przetwarzania.


       6. Odbiorcy Danych Osobowych


       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, mogą być podmioty świadczące, np. usługi informatyczne.


       7. Przysługujące Pani/Panu Prawa


       Przysługuje Pani/Panu prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o przechowywanych danych osobowych dotyczących Pani/Pana (art. 15 ust. 1 RODO). Ponadto, w przypadku istnienia przesłanek prawnych przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) danych osobowych, prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b) i e) RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO).

       Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


       8. Zautomatyzowane Przetwarzanie


       Informujemy, iż Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu oraz w związku z ich przetwarzaniem nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.


       9. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

       

       W przypadku pytań dotyczących ochrony danych może Pani/Pan zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres ochronadanychosobowych@lidl.pl.