Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
       Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

       Szanowna Pani / Szanowny Panie,

       zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy następujące informacje:


       1. Administrator Danych Osobowych

       Lidl Stiftung GmbH & Co. KG, Stiftsbergstr. 1, 74167 Neckarsulm, Niemcy, (dalej: „Lidl”)


       2. Cel i Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

       Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest sprawdzenie możliwości przyznania kuponu rabatowego na zakupy w sieci sklepów Lidl Polska za pośrednictwem aplikacji lojalnościowej Lidl (dalej: „Lidl Plus”) poprzez wyszukanie Pani/Pana numeru telefonu w bazie danych Lidl Plus. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), który jest zbieżny z celem przetwarzania. Jeśli numer telefonu znajduje się w naszej bazie, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu przyznania i aktywowania kuponu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Tzn. łącząca nas umowa o świadczenie usługi Lidl Plus.


       3. Kategorie Przetwarzanych Danych Osobowych

       W powyżej wskazanym celu Lidl Plus przetwarza Pani/Pana numer telefonu.


       4. Źródło danych osobowych:

       Pani/Pana dane osobowe Lidl otrzymał od Lidl Polska sp. z o.o., ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska.


       5. Okres Przetwarzania Danych Osobowych

       Jeśli po sprawdzeniu okaże się, że numer telefonu nie znajduje się w naszej bazie, zostanie on usunięty w ciągu 24 godzin. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po przydzieleniu kuponu rabatowego, nie później jednak niż do 31.12.2022 r. Jeśli numer telefonu znajduje się w naszej bazie okres przetwarzania jest zgody z terminami wskazanymi w polityce prywatności Lidl Plus.


       6. Odbiorcy Danych Osobowych

       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. świadczące usługi informatyczne.


       7. Przysługujące Pani/Panu Prawa

       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana (art. 15 ust. 1 RODO). Ponadto, w przypadku istnienia przesłanek prawnych przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) danych osobowych, prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b) i e) RODO) oraz sprzeciwu (art. 21 RODO). Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest organ niemiecki: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, z adresem przy ulicy Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart (Niemcy) e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de.


       8. Zautomatyzowane Przetwarzanie

       Informujemy, iż Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu oraz w związku z ich przetwarzaniem nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.


       9. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

       W przypadku pytań dotyczących ochrony danych może Pani/Pan zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres ochronadanychosobowych@lidlplus.pl

       Szanowna Pani / Szanowny Panie,

       zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy następujące informacje:


       1. Administrator Danych Osobowych

       Lidl Polska sp. z o.o., Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, (dalej: „Lidl”)


       2. Cel i Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

       Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umożliwienie przyznania kuponu rabatowego na zakupy w sieci sklepów Lidl Polska za pośrednictwem aplikacji lojalnościowej Lidl (dalej: „Lidl Plus”). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), który jest zbieżny z celem przetwarzania.


       3. Kategorie Przetwarzanych Danych Osobowych

       W powyżej wskazanym celu przetwarzamy Pani/Pana numer telefonu.


       4. Źródło danych osobowych:

       Pani/Pana dane osobowe Lidl otrzymał od pracownika kontrahenta Lidl, który zdecydował o przyznaniu Pani/Panu kuponu rabatowego. Jeśli po sprawdzeniu okaże się, że numer telefonu nie znajduje się w bazie użytkowników Lidl Plus, zostanie on usunięty w ciągu 24 godzin.


       5. Okres Przetwarzania Danych Osobowych

       Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po przydzieleniu kuponu rabatowego, nie później jednak niż do 31.12.2022 r.

       Jeśli numer telefonu znajduje się w naszej bazie okres przetwarzania jest zgody z terminami wskazanymi w polityce prywatności Lidl Plus.


       6. Odbiorcy Danych Osobowych

       Odbiorcą danych jest Lidl Stiftung GmbH & Co. KG, Stiftsbergstr. 1, 74167 Neckarsulm, Niemcy. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. świadczące usługi informatyczne.


       7. Przysługujące Pani/Panu Prawa

       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana (art. 15 ust. 1 RODO). Ponadto, w przypadku istnienia przesłanek prawnych przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) danych osobowych, prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b) i e) RODO) oraz sprzeciwu (art. 21 RODO). Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


       8. Zautomatyzowane Przetwarzanie

       Informujemy, iż Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu oraz w związku z ich przetwarzaniem nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.


       9. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

       W przypadku pytań dotyczących ochrony danych może Pani/Pan zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres ochronadanychosobowych@lidlplus.pl