Ta przeglądarka nie jest przez nas wspierana!
       Aby wyświetlić stronę poprawnie, użyj jednej z następujących przeglądarek:Uwaga!Jeśli będziesz kontynuować za pomocą tej przeglądarki, Twoje zakupy mogą się nie udać :(

       Pobierz i skanuj aplikację Lidl Plus!

       ** Kupony w ramach akcji Bonusowe Wtorki przydzielane są w każdy wtorek od 9.05-30.05.2023.

       Kupon rabatowy będzie dostępny w aplikacji Lidl Plus min. po 1 godzinie po dokonaniu transakcji zakupowej.

       Z Akcji wyłączone są następujące produkty będące w sprzedaży w sklepach Organizatora:


       a) napoje alkoholowe w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. Nr 2137);


       b) wyroby tytoniowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 Nr 10, poz. 55 ze zm.);


       c) produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.);


       d) preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia piersią.


       c) Karty Lidl (artykuły: 7915 Karta prezentowa 50 PLN, 7916 Karta prezentowa 100 PLN, 7917 Karta prezentowa 200 PLN).


       Zakup produktów wskazanych powyżej nie jest zaliczany na poczet kwoty, której wydatkowanie na zakupy dokonane w Sklepach Lidl służy do uzyskania danego Kuponu