Lidl mądry wybór
Główna treść

Rozwój jest naszą strategią

Rozwój jest naszą strategią

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów planujemy dalszy rozwój na terenie całej Polski.

W związku z tym:

  • poszukujemy dogodnie położonych nieruchomości o powierzchni minimalnej 3.000 m2, na których istnieje możliwość lokalizacji sklepu;
  •  interesuje nas kupno lub dzierżawa nieruchomości niezabudowanych, jak i zabudowanych w miejscowościach powyżej 8.000 mieszkańców;
  • jesteśmy również zainteresowani lokalami położonymi w centrach miast o powierzchni od 400 m2, w celu zakupu lub najmu. 

We własnym zakresie dokonujemy niezbędnych modernizacji, rozbudów i przebudów.

Zapraszamy do skorzystania z formularza składania ofert online!