Lidl mądry wybór
Główna treść

Regulaminy

Regulaminy - Lidl.pl

"Wyposażenie Pokoju Marzeń"

Szczegółowe zasady konkursu znajdują się w regulaminie.

Oświadczenie osoby nominowanej o danych osobowych i przeniesieniu majątkowych praw autorskich do nagrodzonego utworu w konkursie "Wyposażenie pokoju marzeń" znajduje się w załączniku nr 1.

Lista artykułów, których zakup będzie upoważniał Klientów do wzięcia udziału w konkursie znajduje sie w załączniku nr 2.
 

Karta Dużej Rodziny

Szczegółowe zasady akcji znajdują się w regulaminie.

Kup 3 zapłać za 2

Szczegółowe zasady akcji znajdują się w regulaminie.