Lidl mądry wybór
Główna treść

Informacja

Informujemy, że w bieżącym roku Lidl Polska planuje połączenie działalności inwestycyjnej z działalnością operacyjną oraz wydzielenie
Centrum Usług Wspólnych. Powyższe działania przyczynią się do jeszcze bardziej efektywnego rozwoju sieci Lidl w Polsce poprzez
otwieranie kolejnych sklepów, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój pracowników. Tylko w 2015 roku firma Lidl Polska
zamierza przeznaczyć ponad 500 milionów złotych na inwestycje oraz dedykować kolejne środki na szkolenia pracowników
w wysokości ok. 20 milionów złotych.

Plan podziału