Lidl mądry wybór
Główna treść

Mały procent, wielka pomoc

1

Lidl w tym roku również prowadzi kampanię informacyjną pod hasłem "Mały procent, wielka pomoc". Możliwość przekazywania 1% podatku z każdym rokiem budzi coraz większe zainteresowanie, dzięki czemu wzrasta liczba podatników decydujących się na taką formę wsparcia organizacji pozarządowych. Lidl, poprzez współpracę z organizacjami pożytku publicznego oraz zachęcanie Polaków do przekazania na ich rzecz 1% podatku, angażuje  w działania dobroczynne nie tylko klientów sieci, ale także jej pracowników. Celem akcji jest informowanie i zachęcanie Polaków do pomagania innym w bardzo prosty sposób – wystarczy tylko wpisanie nazwy i numeru KRS wybranej organizacji do odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT).

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do naszej akcji i rozliczenia podatku z przekazaniem 1% wybranej organizacji. Pamiętajmy, że każda, nawet najmniejsza kwota to ogromne wsparcie dla każdej z nich!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znana jest głównie z organizowanych corocznie w styczniu zbiórek pod nazwa „Finał WOŚP”, w ramach których gromadzone są fundusze przekazywane na wsparcie polskiej medycyny dziecięcej oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Jak dotąd środki zebrane przez WOŚP przekazywane były m.in. na zakup sprzętu dla ratowania życia wcześniaków i niemowląt, dzieci z wrodzonymi wadami serca, dzieci z chorobami onkologicznymi, czy dzieci poszkodowanych w wypadkach. Jak dotąd Fundacja zakupiła specjalistyczny sprzęt medyczny za ponad 720 mln zł, a urządzenia przekazane w darze przez WOŚP znajdują się we wszystkich szpitalach w Polsce, w których leczy się dzieci.  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podejmuje działania w zakresie ochrony zdrowia, polegające na ratowaniu życia chorych osób, a szczególnie dzieci oraz działania na rzecz poprawy stanu ich zdrowia. Celem Fundacji jest także promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Fundacja WOŚP prowadzi także 6 ogólnopolskich programów medycznych oraz uczy pierwszej pomocy w szkołach podstawowych w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Rozlicz swój podatek i przekaż 1% na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! Nr KRS 0000030897

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy planuje przeznaczyć środki pozyskane w ramach 1% podatku w roku 2017 na zakup sprzętu medycznego dla hospicjów dziecięcych.

Stowarzyszenie Wiosna ‒ organizator akcji Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości

FRK

Szlachetna Paczka już od 16 lat daje potrzebującym impuls do zmiany życia. Wolontariusze, Darczyńcy i Dobroczyńcy jednoczą się przez cały rok, by zmieniać świat na lepsze! Paczka uczy Polaków solidarności, współpracy i mądrej pomocy, działając ponad podziałami. Mądra pomoc to nie ryba, nie wędka, a mentalność wędkarza. Dzięki niej człowiek zaczyna sam radzić sobie w życiu.

Siostrzany projekt Paczki to Akademia Przyszłości. W Akademii, dzięki całorocznej współpracy tutora z dzieckiem, przeprowadza się dzieci od porażki w szkole do sukcesu w życiu. W tym roku pomocą zostało objętych blisko 2 tys. dzieci.

Przekaż swój 1% na SZLACHETNĄ PACZKĘ! KRS: 0000050905.

1% na Paczkę ‒ Twój Szlachetny Procent!

 

Federacja Polskich Banków Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności zrzesza 32 Banki Żywności na terenie całej Polski. Banki Żywności walczą o pełne wykorzystanie produktów spożywczych  w Polsce. Tworzą system, w którym wszelkie nadwyżki, dzięki hojności darczyńców, mogą być błyskawicznie przekazane osobom najbardziej potrzebującym. Banki Żywności to również sztab ekspertów, którzy o zdrowym odżywianiu, ale i o smacznej kuchni wiedzą wszystko. Prowadzą również kampanie, które przekonują Polaków do tego, jak łatwo jest nie marnować pieniędzy, nie wyrzucać jedzenia i oszczędzać je także dla innych Zbiórki jedzenia w sklepach organizowane przez Banki Żywności kilka razy do roku pozwalają dziesiątkom tysięcy Polaków pokazać swe wielkie serca i podzielić się zakupami tak, by zaspokoiły głód ludzi żyjących w trudnych warunkach. Banki Żywności wpierają żywnością około 2 milionów osób rocznie. Federacja jest także aktywnym partnerem w debacie publicznej i działaniach legislacyjnych z zakresu polityki społecznej, działalności organizacji pozarządowych, czy współpracy sektorowej.

Rozlicz swój podatek i przekaż 1% na rzecz Federacji Polskich Banków Żywności lub wybranego Banku Żywności! Nr KRS 0000063599

Środki pochodzące z 1% podatku Federacja Polskich Banków Żywności przeznaczy na zwiększenie pozyskiwanej liczby produktów żywnościowych oraz na wsparcie rozwoju logistyki Banków Żywności. Z uzyskanych funduszy Federacja będzie również realizowała projekty zwiększające świadomość skali marnowania żywności i uwrażliwiające ludzi na problem niedożywienia.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii założona w 1991 r. z inicjatywy i pod kierunkiem profesora Zbigniewa Religi zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do praktyki klinicznej najnowszych metod i technik ratowania ludzkiego życia, gdy zagrożone jest serce oraz organizuje specjalistyczne warsztaty technik chirurgicznych dla studentów medycyny i młodych lekarzy. We własnym Instytucie Protez Serca prowadzi badania naukowe i prace wdrożeniowe związane z polskim sztucznym sercem dla dorosłych i dla dzieci, robotyką medyczną, inżynierią tkankową wykorzystywaną w celach leczniczych oraz wykorzystaniem technik inżynierii tkankowej w terapii serca.

Rozlicz swój podatek i przekaż 1% na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi! Nr KRS: 0000069136

Fundusze pozyskane z 1% podatku za rok 2016 zostaną przeznaczone na ratowanie życia i leczenie dzieci ze skrajnie niewydolnym sercem, przy pomocy opracowywanych w Fundacji mechanicznych protez serca ReligaHeart PED.

 

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Fundacja Dzieciom

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zrzesza ponad 31 tysięcy chorych i niepełnosprawnych dzieci z całego kraju. Refunduje koszty operacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego i lekarstw. Prowadzi trzy ośrodki rehabilitacji - AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS w Warszawie. Dzieciom i ich opiekunom, przyjeżdżającym z daleka na turnusy rehabilitacyjne do fundacyjnych ośrodków, oferuje pobyt w hostelach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Rozlicz podatek i przekaż 1% na rzecz Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" W deklaracji wystarczy wpisać Nr KRS 0000037904. To takie proste!