Lidl mądry wybór
Główna treść

Mały procent, wielka pomoc

1

Lidl w tym roku również zaangażował się w kampanię informacyjną pod hasłem „Mały procent, wielka pomoc”, której celem jest zwiększanie świadomości społecznej na temat możliwości przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Kampania skierowana jest do Klientów oraz Pracowników firmy.

W tym roku już po raz kolejny przeprowadziliśmy kampanię informacyjną "Mały procent, wielka pomoc". Możliwość przekazywania 1% podatku z każdym rokiem budzi coraz większe zainteresowanie, dzięki czemu wzrasta liczba podatników decydujących się na taką formę wsparcia organizacji pozarządowych. Lidl, poprzez współpracę z organizacjami pożytku publicznego oraz zachęcanie Polaków do przekazania na ich rzecz 1% podatku, zaangażował  w działania dobroczynne nie tylko klientów sieci, ale także jej pracowników. Celem akcji jest informowanie i zachęcanie Polaków do pomagania innym w bardzo prosty sposób – wystarczy tylko wpisanie nazwy i numeru KRS wybranej organizacji do odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT).

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znana jest głównie z corocznych, styczniowych zbiórek WOŚP, w ramach których gromadzone są fundusze przekazywane na wsparcie polskiej medycyny dziecięcej. Jak dotąd środki zebrane przez WOŚP przekazywane były m.in. na zakup sprzętu dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz na rzecz ratowania życia dzieci młodszych i niemowląt. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podejmuje działania w zakresie ochrony zdrowia, polegające na ratowaniu życia chorych osób, a szczególnie dzieci oraz działania na rzecz poprawy stanu ich zdrowia.

Rozlicz swój podatek i przekaż 1% na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! Nr KRS 0000030897

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

FRK

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii powstała w 1991 r. z inicjatywy profesora Zbigniewa Religi. Została ona ustanowiona w celu wprowadzania do praktyki klinicznej najnowszych metod i technik ratowania ludzkiego życia, w sytuacji gdy zagrożone jest serce, wspierania kardiochirurgii i dziedzin pokrewnych oraz działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej. Fundacja znana jest głównie z opracowania systemu wspomagania serca dla dorosłych, który w polskich klinikach ratuje życie wielu chorym.

Rozlicz swój podatek i przekaż 1% na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi! Nr KRS: 0000069136

Federacja Polskich Banków Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności zrzesza 31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Banki Żywności udzielają bezpłatnego wsparcia ponad 3 600 organizacjom i instytucjom społecznym w postaci produktów żywnościowych, które za ich pośrednictwem trafiają do ponad 1,3 - miliona najbardziej potrzebujących osób rocznie. Trzy razy w roku, m.in. przed Świętami Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia przeprowadzane są ogólnopolskie zbiórki żywności, dzięki którym tysiące osób najuboższych ma szansę godnie spędzić święta.

Rozlicz swój podatek i przekaż 1% na rzecz Federacji Polskich Banków Żywności lub wybranego Banku Żywności! Nr KRS 0000063599

Stowarzyszenie Wiosna - organizator akcji "Szlachetna Paczka"

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

SZLACHETNA PACZKA, której organizatorem jest Stowarzyszenie Wiosna, już od 15 lat daje potrzebującym impuls do zmiany życia i łączy Polaków. Wolontariusze, Darczyńcy i Dobroczyńcy jednoczą się, by zmieniać świat na lepsze! Paczka uczy Polaków solidarności, współpracy i mądrej pomocy. Każdy powinien pomagać. Ale tylko mądrze. Mądra pomoc podnosi w potrzebującym poczucie wartości i motywuje go do pracy. Dzięki temu zaczyna sam radzić sobie w życiu.

Rozlicz swój podatek i przekaż 1% na rzecz Stowarzyszenia Wiosna, które jest organizatorem projektu SZLACHETNA PACZKA! Nr KRS: 0000050905

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Fundacja Dzieciom

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” obejmuje opieką chore i niepełnosprawne dzieci z całego kraju. Refunduje koszty operacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego i lekarstw. Prowadzi trzy ośrodki rehabilitacyjne - AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS w Warszawie. Dzieciom i ich opiekunom, przyjeżdżającym z daleka na turnusy rehabilitacyjne do fundacyjnych ośrodków, oferuje pobyt w hostelach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Rozlicz swój podatek i przekaż 1% na rzecz Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"! Nr KRS 0000037904