Lidl mądry wybór
Główna treść

Odpowiedzialni za środowisko - ekologia, oszczędność energii, recycling!

1

1

W5 ECO

1

To proekologiczna seria środków czyszczących posiadających europejski symbol oznakowania "Stokrotka" Eco Label. Certyfikat Eco Label, popularnie zwany "Stokrotką", to europejskie wyróżnienie przyznawane wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe. Unia Europejska ustanowiła ten znak w celu promocji wyrobów, które są mniej szkodliwe dla środowiska, jak i informowania konsumentów o proekologicznych produktach. Stokrotka stanowi dla klientów wiarygodne świadectwo odpowiedzialności za stan środowiska, ponieważ znak ten gwarantuje m.in. : ograniczenie stosowania substancji szkodliwych dla środowiska wodnego, ograniczenie ilości opakowań, mniejsze zużycie energii przy wydajności równej lub lepszej w porównaniu z innymi produktami, zwiększony stopień biodegradacji, ograniczone użycie niebezpiecznych substancji. Jest to specjalna propozycja produktów dla naszych ekologicznych klientów. Akcję wprowadzenia W5 ECO wsparła dr Joanna Tkaczyk, Kierownik Zespołu ds. Wspólnotowego Oznakowania Ekologicznego Ecolabel. Dowiedz się więcej!

___________________________________________________________________________________________________

Odzyskiwanie środków wtórnych

1

Ochrona środowiska naturalnego oraz odzysk surowców wtórnych to założenia filozofii firmy Lidl  "W trosce o lepsze jutro". Odzysk surowców wtórnych jest istotnym elementem naszej gospodarki odpadami, dzięki czemu odzyskujemy około 35 000 ton makulatury oraz około 2 000 ton tworzyw sztucznych. Papier pochodzący z opakowań zbiorczych trafia ze sklepów do naszych centrów dystrybucyjnych, gdzie zostaje sprasowany w 500 kg bele. Następnie bele przerabiane są na surowiec wtórny.  Nasza ekonomiczna gospodarka odpadami przyczynia się do odzyskiwania prawie 100% wszystkich tworzyw sztucznych oraz papieru z opakowań zbiorczych. Rocznie przy zaangażowaniu naszych Klientów zbieramy ponad 300 000 sztuk zużytych baterii, których utylizacja odbywa się w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

___________________________________________________________________________________________________

Czy wiesz, że...

sniezynka.jpg

- proces chłodzenia może być bezpieczny dla środowiska?

- połączone systemy chłodzenia i ogrzewania to ogromna oszczędność energii!?

W naszym najnowszym centrum dystrybucyjnym do chłodzenia produktów używamy wyłącznie naturalnych czynników chłodniczych, które są neutralne dla środowiska i nie niszczą warstwy ozonowej. Ponadto wykorzystując najnowocześniejszą technologię połączyliśmy system chłodzenia z systemem ogrzewania. Polega to na przekazaniu ciepła - produktu ubocznego w procesie chłodzenia - do systemu grzewczego. Zastosowanie przy tym ogrzewania podposadzkowego pozwala nam na odzyskiwanie aż 66% energii z chłodnictwa do ogrzewania w skali jednego roku.